Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ.doc

50 476 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHLƯƠNG THỊ THANH TUYỀNPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠNChuyên ngành: Kế Toán Doanh NghiệpKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCLong Xuyên, 06/2008TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH--------KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠNCHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPSinh viên thực hiện: Lương Thị Thanh TuyềnLớp DH5KT – MSSV: DKT041730Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí TâmTháng 06 - 2008CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANGNgười hướng dẫn: ………………………….……… …………………………………………………………Người chấm, nhận xét 1 …………….………………… …………………………………………………………….Người chấm, nhận xét 2 : ………………………… ……………………………………………………… Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm thi Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh ngày 27/06/2008LỜI CẢM ƠNEm xin chân thành cảm ơn sự dìu dắt tận tình của tất cả quý thầy cô Trường ĐHAG, nhất là các thầy cô khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã trang bị cho chúng em những kiến thức cơ bản làm hành trang bước vào đời, không chỉ có thế các thầy cô đã đem lại cho em một môi trường học tập thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy hết khả năng của mình và hoàn thành tốt các chương trình học.Qua thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHN0 )huyện Thoại Sơn, đây là dịp giúp em tiếp xúc với thực tế để so sánh với những lý thuyết mà mình đã được học ở trường và cũng là nơi để em hoàn thiện hơn nữa kiến thức của mình. Trong thời gian đó em đã thu được nhiều kiến thức rất bổ ích. Có được điều đó là nhờ vào sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của Ban giám đốc và các anh chị đang công tác tại ngân hàng.Đặc biệt em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn luận văn là thầy Nguyễn Trí Tâm đã tận tình hướng dẫn em, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn để em hoàn thành tốt luận văn này.Mặc dù bản thân đã cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài nhưng đây là lần đầu viết bài và do trình độ nhận thức của bản thân còn hạn chế chắc rằng sẽ có những sai sót về nội dunghình thức; rất mong được sự đóng góp, giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các thầy cô khoa Kinh Tế - Quản trị Kinh Doanh trường ĐHAG, các anh chị trong ngân hàng.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng các anh chị tại NHN0 huyện Thoại Sơn dồi dào sức khoẻ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Trân trọng kính chào!NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1----------o0o---------- Ngày…… tháng…….năm 2008 Giáo viên phản biệnNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2----------o0o---------- Ngày…… tháng…….năm 2008 Giáo viên phản biệnMỤC LỤCTrang Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .1 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 2.1 KHÁI NIỆN VỀ TÍN DỤNG .3 2.1.1 Khái niệm .3 2.1.2 Chức năng và vai trò của tín dụng .3 2.1.2.1 Chức năng của tín dụng 3 2.1.2.2 Vai trò của tín dụng 3 2.1.3 Các hình thức tín dụng .42.1.3.1Căn cứ vào thời hạn .42.1.3.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng .52.1.3.3 Căn cứ vào đối tượng .52.1.3.4 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 52.1.3.5 Căn cứ vào chủ thể .52.2 NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TÍN DỤNG NGẮN HẠN 62.2.1 Nguyên tắc cho vay 62.2.1.1 Nguyên tắc thứ nhất 62.2.1.2 Nguyên tắc thứ hai 62.2.2 Điều kiện cho vay .62.2.2.1 Đối với cá nhân và pháp nhân Việt Nam .62.2.2.2 Đối với cá nhân và pháp nhân nước ngoài 72.2.3 Hồ sơ cho vay .72.2.3.1 Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp hợp doanh 72.2.3.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác 82.2.3.3 Khách hàng vay nhu cầu đời sống 82.2.4 Đối tượng cho vay 82.2.5 Thời hạn cho vay 92.2.6 Đảm bảo tiền vay .92.2.6.1 Mục đích của đảm bảo tiền vay 92.2.6.2 Nguyên tắc đảm bảo tiền vay 92.2.6.3 Điều kiện đối với tài sản bảo đảm 102.3 QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY 102.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .112.4.1 Dư nợ tín dụng trên vốn huy động 112.4.2 Hệ số thu nợ .112.4.3 Tỷ lệ nợ xấu .112.4.4 Vòng quay vốn tín dụng 11Chương 3:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN .133.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN .133.1.1 Giai đoạn từ 8/1988 đến 1992 133.1.2 Giai đoạn từ năm 1993 đến nay .133.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC .143.2.1 Ban Giám đốc 143.2.2 Phòng Tín dụng .143.2.3 Phòng Kế toán - ngân quỹ .153.2.4 Phòng Hành chính - nhân sự .153.2.5 Các chi nhánh cấp 3 ( Phú Hoà, Vọng Thê) .153.3 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 15 3.3.1 Chức năng .153.3.2 Vai trò 163.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM ( 2005 – 2007) 163.4.1 Tình hình huy động vốn .163.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh .183.5 ĐỊNH HƯỚNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 20Chương 4:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠN……… .214.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NHN0 HUYỆN THOẠI SƠN 214.1.1 Phân tích doanh số cho vay 214.1.2 Phân tích doanh số thu nợ 234.1.3 Phân tích tình hình dư nợ .254.1.4 Phân tích tình hình nợ xấu .274.1.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu .274.1.4.2 Một số nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 294.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN .304.2.1 Dư nợ cho vay ngắn hạn trên vốn huy động ngắn hạn 304.2.2 Hệ số thu nợ 304.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 314.2.4 Vòng quay vốn .314.3 NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 324.4 NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC .324.4.1 Nguyên nhân đạt được kết quả 32 4.4.2 Nguyên nhân của những tồn tại .324.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 33CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 355.1 KẾT LUẬN .355.2 KIẾN NGHỊ 355.2.1 Đối với Nhà nước 355.2.2. Đối với NHN0 huyện Thoại Sơn .365.5.3. Đối với khách hàng .36TÀI LIỆU THAM KHẢO .37[...]... NIỆN VỀ TÍN DỤNG 3 2.1.1 Khái niệm 3 2.1.2 Chức năng và vai trị của tín dụng 3 2.1.2.1 Chức năng của tín dụng 3 2.1.2.2 Vai trị của tín dụng 3 2.1.3 Các hình thức tín dụng 42.1.3.1Căn cứ vào thời hạn 42.1.3.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 52.1.3.3 Căn cứ vào đối tượng 52.1.3.4 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 52.1.3.5 Căn cứ vào chủ thể 52.2 NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA TÍN DỤNG NGẮN... 72,381 22.28Nguồn: Phịng Tín dụng NHN0 huyện Thoại SơnBIỂU ĐỒ 4.3: TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUA 3 NĂM ( 2005 - 2007 ) 050,000100,000150,000200,000250,0002005 2006 2007Nông nghiệpDịch vụ nông nghiệpCho vay đời sốngNgành nghề khác SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 26 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn- Tín dụng thương mại: là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh... 13,724 26.66 21,690 36.26Nguồn: Phòng Tín dụng NHN0 huyện Thoại SơnSVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 16 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại SơnCHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN2.1 KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG.2.1.1 Khái niệm. Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định trả... Số tiền vay trả cho các tổ chức tín dụng trong thời hạn thi công chưa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung và dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà khỏan lãi được tính trong giá trị tài sản cố định đó.SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 8 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại SơnChương 4:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN... khơng là phạm trù tín dụng: - Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác. - Sự chuyển giao này mang tính chất tạm thời. - Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải kèm theo một lượng giá trị tăng thêm gọi là lợi tức. 2.1.2 Chức năng và vai trị của tín dụng: .2.1.2.1 Chức năng của tín dụng: Tín dụng có 3 chức năng - Phân phối lại vốn... Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn3.3.2 Vai trò.- Tổ chức huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả- Tổ chức công tác thông tin, nghiên cứu và phân tích các dữ liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng, tiền tệ, để tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong cơng cuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. 3.4 TÌNH HÌNH... hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp và cá nhân. - Tín dụng Nhà nước: là quan hệ tín dụng mà trong đó Nhà nước là người đi vay để đảm bảo các khoản chi tiêu cho ngân sách nhà nước; đồng thời Nhà nước là người cho vay để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển quan hệ đối ngoại. Hình thức biểu hiện bên ngồi của tín dụng. .. NGHIỆPPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN THOẠI SƠNCHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPSinh viên thực hiện: Lương Thị Thanh TuyềnLớp DH5KT – MSSV: DKT041730Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trí TâmTháng 06 - 2008 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại SơnChi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn hoạt động tín dụng. .. và chuyển sang kho quỹ để giải ngân cho khách hàng.2.4 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG2.4.1 Dư nợ tín dụng trên vốn huy động.SVTH: Lương Thị Thanh Tuyền 10Khách hàngCán bộ tín dụng Trưởng phịng kinh doanhPhịng kế tốn ngân quỹ(2)Giám đốc(7)(1)(3)(4)(5)(6) Dư nợ tín dụng Dư nợ tín dụng trên vốn huy động = x 100% Vốn huy động ... dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. Nó đóng vai trị quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu về vốn cho những doanh nghiệp đang tạm thời thiếu hụt vốn; đồng thời giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ được hàng hóa của mình. Mặc dù tín dụng thương mại đóng vai trị tích cực trong nền kinh tế, song nó vẫn có các mặt hạn chế như: qui mơ tín dụng, thời hạn cho vay và phương thức hoạt động. - Tín dụng . động. - Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp và cá nhân. - Tín dụng Nhà nước: là quan hệ tín dụng. 5 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn- Tín dụng thương mại: là mối quan hệ tín dụng giữa các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ.doc, Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ.doc, Phân tích tình hình tín dụng thương nghiệp-dịch vụ.doc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI., Căn cứ vào thời hạn. Tín dụng có 3 loại:, Căn cứ vào đối tượng., Nguyên tắc cho vay., Điều kiện cho vay., Hồ sơ vay vốn., Đối tượng cho vay., Thời hạn cho vay., Dư nợ tín dụng trên vốn huy động., Hệ số thu nợ. Tỷ lệ nợ xấu. Vòng quay vốn tín dụng., Giai đoạn từ 81988 đến 1992., Giai đoạn từ năm 1993 đến nay., Ban Giám đốc., Phòng Tín dụng., Chức năng., Vai trò. CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ CỦA NHN HUYỆN THOẠI SƠN., Tình hình huy động vốn:, ĐỊNH HƯỚNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008., Phân tích doanh số thu nợ., Phân tích tình hình dư nợ., Phân tích tình hình nợ xấu., Hệ số thu nợ. Bảng 4.6: Hệ số thu nợ từ năm 2005 – 2007., Tỷ lệ nợ xấu. Bảng 4.7: Tỷ lệ nợ xấu từ năm 2005 – 2007., Vòng quay vốn. Bảng 4.8 Vòng quay vốn từ năm 2005 – 2007., Nguyên nhân đạt được kết quả., Nguyên nhân của những tồn tại., Đối với Nhà nước.

Từ khóa liên quan