Bất đẳng thức, bất phương trình

31 3,014 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Bất đẳng thức, bất phương trình Trang1Ngày soạn: PPCT: 27-28Tuần: 14CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH§ 1. BẤT ĐẲNG THỨCSố tiết : 2 1.Mục tiêu: a/Kiến thức :-Biết khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức -Hiểu bất đẳng thức cô-si -Biết được một số bất đẳng thức chứa giá trò tuyệt đối b/Kỹ năng: -Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản -Biết vận dụng bất đẳng thức cô-si vào việc chứng minh một số bất đẳng thức hoặc tìm giá trò lớn nhất , giá trò nhỏ nhất của một biểu thức đơn giản -Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa dấu giá trò tuyệt đối -Biết biểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức ; (a x a< > a > 0)x c/Tư duy:-Biết đưa các dạng toán về dạng quen thuộc d/Thái độ: -Rèn luyện tính cẩn thận ,chính xác 2.Chuẩn bò phương tiện dạy học: a/Kiến thức cũ:khái niệm bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức đã học ở lớp 8 và lớp 9 b/Phương tiện:sách giáo khoa c/Phương pháp:phương pháp gợi mở ,vấn đáp và các phương pháp khác 3.Tiến trình bài học và các hoạt động:TIẾT : 1 Hoạt động 1: Ôn tập bất đẳng thức .Thời gian: 15pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghi 1 hs trả lời câu hỏi 1,1 hs khác nhận xét kết quảTương tự như vậy cho câu hỏi 2*hs ôn tập bằng cách hoàn thành 2 bài tập sauChọn chấm điểm 5 vở nhanh nhất và đúng nhất?Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúnga/3,25<4 b/-5>-414 c/- 2 ≤ 3?Chọn dấu thích hợp (=;<;>) điền vào ô vuông ta được một mệnh đề đúng a/223 b/4 23 3 c/3+22(21 2)+ d/ a2+1 0 ,với a là số đã cho I/ Ôn tập bất đẳng thức 1.Khái niệm bất đẳng thức:sgk tr74 2.Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương:sgk tr74 3.Tính chất của bất đẳng thức:sgk tr75Chú ý :sgk tr76Trang2Vd:x>y <=> x+2>y+2 x>2 => x2>4hs giải thích và hiểu rõ bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đươngVd:x>y => -2x<-2y (ad tính chất nhân 2 vế của bất đẳng thức với 1 số âm)1 hs trả lời câu hỏi sau:?Thế nào là một bất đẳng thức.Nhắc lại khái niệm bất đẳng thức**Hs trả lời các câu hỏi sau:? thế nào là 1 bất đẳng thức hệ quả , bất đẳng thức tương đương?cho ví dụ về từng loại??Chứng minh rằng :a<b <=> a-b<0Mđộ 1:hs tự giải quyếtMđộ 2:ta ch/m 2 mđ sau: a<b =>a-b<0 và a-b<0 =>a<b Mđộ 3:ta áp dụng tính chất cộng 2 vế bất đẳng thức với 1 số để c/m 2 mđ trên***?Nhắc lại 1 số tính chất đã học về bất đẳng thức?Cho 1 vài ví dụ áp dụng 1 trong các tính chất trên Hoạt động 2: Bất đẳng thức cô-si .Thời gian:10pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghiNghe hiểu và thực hiện tùy khả năng hs mà thực hiện mđ1 ,mđ2 ,mđ3 Ghi nhận kiến thức Trình bày cách chứng minhChỉnh sửa hoàn thiệnPhát biểu đònh lý cô-si.Hs trả lời câu hỏi :?hãy chứng minh bất đẳng thức cô-si.Mđộ 1:hs tự giải quyếtMđ2:biến đổi mệnh đề đã cho tương đương với một mệnh đề đúngMđ3 : (1 ) <=>a+b-2ab0≥,ta cần chứng minh mệnh đề này đúngHs trả lời :?khi nào đẳng thức xảy ra.II/Bất đẳng thức cô-si: 1.Đònh lý:sgk tr76 Hoạt động 3: Các hệ quả của bất đẳng thức cô-si .Thời gian:10pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghiHs ghi nhận kiến thức ,thực hiện tùy theo mức độTrình bày bài giải và chỉnh sữa hoàn thiệnHs giải quyết bài toán sau:?Cho a>0 ,hãy chứng minh: a+12a≥hs có thể thực hiện các mức độ :Mđ1:hs tự giải quyếtMđ2:ta ad bđt cô-si cho hai số ?2.Các hệ quả: Hệ quả 1:sgk tr76 Hệ quả 2:sgk tr7 Hệ quả 3:sgktr77Trang3Hs ghi nhận kiến thức ,thực hiện tùy theo mức độTrả lời câu hỏi ,nắm kỹ vấn đề để dẫn đến kiến thức mớiMđ3 :hoàn chỉnh bài toánkết quả bài toán trên là hệ quả 1?trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi ,hình nào có diện tích lớn nhất ,giải thích.Hs có thể thực hiện các mức độ sau:Mđ1:hs tự gải quyếtMđ2:ghi công thức tính chu vi và diện tích của hình chử nhậtMđ3:ad bđt cô-si ta có: a+b2 ab≥,a,b là độ dài 2 cạnhKhi nào tích ab lớn nhất?Ta có hệ quả 2 Hs tự chứng minh hệ quả 2Tương tự hs trả lời câu hỏi sau:nếu x,y cùng dương và có tích không đổi thì tổng x+y nhỏ nhất khi nào?Khi đó ta có hệ quả 3 và hs cũng chứng minh được hệ quả 3Hoạt động 4:Bất đẳng thức chứa dấu giá trò tuyệt đối .Thời gian:5pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghiHs nhớ lại các kiến thức đã học về giá trò tuyệt đối và trả lời câu hỏiÔn lại đònh nghóa giá trò tuyệt đốiHs trả lờicâu hỏi sau :?Tính giá trò tuyệt đối của các số sau: a/ 0 b/1,25 c/ 34− d/π−?Gọi 1 hs nhắc lại đònh nghóa giá trò tuyệt đối của số a?ghi 1 vài tính chất về giá trò tuyệt đối đã họcNhắc lại đònh nghóa giá trò tuyệt đối và các tính chất: SGK tr78Hoạt động 5:cũng cố và dặn dò .Thời gian :5pHỏi: Nêu BĐT Côsi và hệ quả?Bài tập về nhà (SGK)Tiết 2: BÀI TẬP Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .Thời gian:10pHoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung cần ghiNghe hiểu nhiệm vụ Làm bài tập áp dụngNhận xét và hoàn chỉnh lời giảiGọi 1 hs kiểm tra lại kiến thức cũ:Nêu đònh lý về bất đẳng thức cô-si?Ad:cho 2 số a và b dương .Chứng minh rằng : Trang4(a+b)1 1a b +  4≥Các hs khác nhận xét và làm bài tập áp dụng vào vởChọn 3 vở có kết quả nhanh nhất Hoạt động 2: bài tập 1,2 sgk tr79 .Thời gian:10pHoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung cần ghi1/ d.2/5x-1Giải thích:vì x>50< 5x<1 ;1<5x+15x-1< 0 ; 5x>1Chia 4 nhóm học tập và làm việc theo nhómMđ1:Cả 4 nhóm cho kết quả và giải thích ở cách chọn của mìnhMđ2:trả lời câu hỏi sau: Câu a sai vì sao? Với x>5 ,hãy so sánh 5x và 5xBài tập 1Bài tập 2 Hoạt động 3: Bài tập 3 sgk tr79 .Thời gian:10pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghiNghe hiểu nhiệm vụ và thực hiện tùy từng mức độTìm cách giải ,trình bày cách giải Chỉnh sữa hoàn thiện( b-c)2<a2 <=>(b-c-a)(b-c+a) < 0 a ,b,c làđộ dài 3 cạnh tam giác nên :a+c>b => b-c-a < 0a+b>c => b-c+a>0=>(b-c-a)(b-c+a) < 0 (đúng)3a/ Mđ1:hs tự giải quyết Mđ2 :hs trả lời câu hỏi gợi ý sau: Khi nào thì 3 số a ,b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác?Mđ3 :( b-c)2<a2 <=>(b-c-a)(b-c+a) < 0Không mất tính tổng quát ta cũng có(a-b)2 <c2 ;(c-a)2 <b2 3b/suy ra từ kết quả câu aCộng vế với vế 3 kết quả trên ta suy ra đpcmBài tập 3Hoạt động 4: Bài tập 4,5,6 sgk tr79 .Thời gian:10pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghiNghe hiểu nhiệm vụ Tìm phương án thắng Trình bày kết quả Chỉnh sữa hoàn thiện4/hd:ta dùng phép biến đổi tương đươngXét hiệu:x3+y3-(x2y+xy2)=Hs biến đổi để đưa được về kết quả =(x+y)(x2+y2-xy) –xy(x+y) =(x+y)(x2-2xy+y2) =(x+y)(x-y)2Bài tập 4Bài tập 5Bài tập 6Trang5Nhận xét kết quả sau khi đã biến đổi5/hướng dẫn hs tìm cách giải bài toán,không trình bày bài giảiĐặt x=t Xét 2 trường hợp : *0 x≤<1 * x1≥6/Hd:Gọi H là tiếp điểm của đường thẳng AB với đường tròn .Ta áp dũng bất đẳng thức cô-si:AB=HA+HB2 .HA HB≥AB ngắn nhất khi đẳng thức xảy ra <=>?Hoạt động 1: Cũng cố dặn dò .Thời gian:5pHoạt động của hs Hoạt động của GV Nội dung cần ghiHs trả lời câu hỏi và suy nghó nhanh hướng giải bài tập?đònh nghóa giá trò tuyệt đối của số aGhi tính chất về giá trò tuyệt đối Bt:cmr:a c a b b c− ≤ − + −Ngày soạn: PPCT: 29Tuần: 15 § 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNI.Mục tiêu Giới thiệu cho học sinh khái niệm cơ bản: bất phương trình, hệ bất phương trình 1 ẩn: nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình, điều kiện của bất phương trình, giải bất phương trình. Giúp học sinh làm quen với một số phương pháp biến đổi bất phương trình thường dùng.II. Chuẩn bò phương tiện dạy họcGV: Chuẩn bò các bảng kết quả của mỗi họat động. Chuẩn bò phiếu học tập. SGK HS: Xem trước bài mớiIII.Phương phápGợi mở vấn đáp thông qua các họat động điều khiển tư duy, đan xen họat động nhóm.IV.Tiến hành bài học và các họat đông.Hoạt động 1: Giới thiệu bất phương trình 1 ẩn.Họat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Nghe, hiểu nhiệm vụ Trình bày kết quả Vế trái: 2x Vế phải: 3 Chỉnh bài hòan thiện (nếu có) Ghi nhận kiến thức Tổ chức cho học sinh ôn lại kiến thức cũ: Cho Bất phương trình:2x≤3 Chỉ rỏ vế trái và vế phải của bất phương trình này? Cho biết dạng của bất phương trình 1 ẩn.I.Bất phương trình 1 ẩn: SGK trang 90Trang6Hoạt động 2:Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số.Họat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Nghe và hiểu nhòệm vụ Lần lượt thay các số -2; 221; π; 10vào bất phương trình để tìm bất đẳng thức đúng. Trình bày kết quả Chỉnh và sửa hòan thiện(nếu có) Ghi nhận kiến thức Trong các số-2; 221; π; 10 số nào không là nghiệm của bất phương trình trên. Gọi học sinh giải bất phương trình(tìm tập nghiệm của bất phưong trình) Yêu cầu học sinh biểu diễn nghiệm trên trục sốHoạt động 3: tìm điều kiện của 1 bất phương trình 1 ẩn.Họat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Học sinh lần lượt trình bày kết quả giáo viên yêu cầu. Chỉnh sửa và hòan thiện (nếu có)Cho f(x)=x−3+1+xg(x)=x2Tìm điều kiện của x để f(x); g(x) có nghóa?Điều kiện của 1 bất phương trình. 2.Điều kiện của 1 bất phương trình.Cũng cố Hỏi: Tìm điều kiện của BPT sau: a. 2 5x 3x 4 0− + − > b. x 25x 23x 1−≤ ++THI HKI(TIẾT 30- tuần 16)Ngày soạn: PPCT: 31Tuần:17 ÔN TẬP CUỐI HKISố tiết: 11. Mục tiêu:a) Về kiến thức: Củng cố khắc sâu các kiến thức về+ Hàm số bậc I, HS bậc 2+ phương trình và điều kiện của phương trình,+ khái niệm về phương trình tương tương; hệ quả, + phương trình dạng ax + b = 0, + phương trình bậc hai và công thức nghiệm và đònh lí Vi – étb) Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng+ Xết sự biến thiên và vẽ đồ thò HS bậc nhất và bậc 2+ giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 và các phương trìng quy về dạng này, + giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn+ giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gau - xơ,Trang7+ giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn+ giải phương trình bậc hai và giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai,+ sử dụng đònh lí Vi-ét trong việc đoán nghiệm của phương trình bậc hai và giải các bài toán liên quan như tìm hai số biết tổng và tích của chúng, tính các biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của phương trình bậc hai.c)Về tư duy: + Vận dụng được lý thuyết vào bài tập.+ Biết quy lạ thành quenc) Thái độ: Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận.2. Chuẩn bò phương tiện dạy học:a) Thực tiễn: h/s cần nẳm được các kiến thức cần thiết đã học để giải bài tập.b) GV: Xậy dựng hệ thống những bài tập toàn HKIc) HS : hệ thống kiến thức toàn HKIb) Phương tiện:+ Tài liệu học tập cho h/s: sgk+ Thiết bò dạy học: phiếu học tậpd) Phương pháp: Gợi mở vấn đáp, đan xen hoạt động nhóm.3. Tiến trình bài học và các hoạt động:Hoạt động 1: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thò HS a. y= 2x+1 b. 2y x 2x 3= + −Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên- HS y= ax+ b. Nêu sự biến thiên của HS?- 1 HS giải câu a- Nêu sự biến thiên của HS bậc 2?- 1 HS giải câu bHS còn lại giải + NXQS theo dõi HS + giúp đỡ HS yếu HĐ2 . Giải các phương trình chứa căn bậc haiMục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng giải được các phương trình chứa căn bậc hai.Đề bài tập. 1) Giải các phương trình sau:− + = − +a) 2x 5 x 2x 5 6=2x 8b) 3x-2 3x-2− = −2c) x 4 x 2Tình huống 1. Tìm hiểu nhiệm vụHoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên+ H/s theo dõi đề bài tập trong SGK+ Đònh hướng cách giải+ Chia lớp thành hai nhóm: nhóm 1 gồm TB và Y , nhóm 2 gồm , K và G+ H/s theo dõi đề bài trong SGK+ Giao nhiệm vụ cho nhóm 1: bài tập 1a) và 1b), nhóm 2 bài tập còn lại.Tình huống 2. H/s độc lập tìm lời giải câu 1a), 1b), 1c) có sự hướng dẫn điểu khiển của GVTrang8Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên+ Đọc đề bài 1a), 1b) được giao và nghiên cứu cách giải+ Độc lập tiến hành giải tốn+ Thơng báo kết quả cho giáo viên khi hồn thành nhiệm vụ+ Chính xác hóa kệt quả (ghi lời giải của bài tốn)+ Giao nhiệm vụ (bài 1a), 1b)) và theo dõi hoạt động của h/s, hướng dẫn khi cần thiết. GV cần gợi ý cho h/s thực hiện giải pt = pp tương đương. Do đó cần chú ý đến điều kiện của pt.+ Nhận và chính xác hóa kết quả của một vài h/s hồn thành nhiệm vụ đầu tiên.+ Đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ của từng h/s. Chú ý các sai lầm về: điểu kiện của pt, sau khi tìm x xong khơng đối chiếu điều kiện, …+ Đưa ra lời giải ngắn gọn cho h/s (có thể gọi h/s trình bày)+ Hướng dẫn h/s trình bày cách khác: dùng phép biến đổi hệ quả (hco h/s về nhà giải quyết)Tình huống 3. H/s tiến hành độc lập giải câu 1c)Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên● Đối với bài 1c), tất cả trình bày tương tự. Cân chý ý:a. Giải bằng tương đương:+ Cần thêm điều kiện phụ nào để khi bình phương hai pt đã cho ta được pt tương đương+ Cẩn thận trong tính tốn và chọn nghiệm.b) Giải bằng hệ quả:+ Điểu kiện của pt + Chọn nghiệmHĐ 2. Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫuMục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng giải được các phương trình chứa ẩn ở mẫu.Đề bài tập. 2) Giải các phương trình sau:a.23 4 1 432 2 4xx x x+− = +− + −b. 23 2 3 3 52 1 2x x xx− + −=−Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên● Tất cả trình bày tương tự như HĐ 1. Nhưng cân chý ý:+  Điều kiện của pt+ Cẩn thận trong tính tốn và chọn nghiệm.HĐ 3. Giải các hệ phương trình bậc nhật hai ẩn, ba ẩnMục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng giải các hệ phương trình bậc nhật hai ẩn, ba ẩn bằng MT Casio và bằng pp Gau - xơĐề bài tập. 3) Giải các phương trình sau:a)2x 3y 1 0x 5y 3 0+ − =− + =b)3x 2y z 2 04y 2z 7 0x 3z _1 0− + − =+ − =− =Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viênTrang9+ Đọc đề bài GV giao và thực hiện theo GV hướng dẫn thao tác trên MT+ Suy nghó theo gợi ý của GV trong trường hợp MT báo lỗi+ Thông báo cho GV khi h/s tìm được kết quả trả lời+ Thực hiện việc giải hệ pt bằng cách khác theo hướng dẫn củ GV+ Chính xác kết quả bài toán (ghi lời giải của bài toán)● Tất cả trình bày tương tự như HĐ 1. Nhưng cần chú ý:+ Thực hiện bằng MT: - Hướng dẫn h/s sử dụng máy tính một cách chi tiết (cụ thể thành thuật toán cho cả hai dạng hệ pt) - Máy tính báo lỗi thì hệ pt vô nghiệm hay vô số nghiệm+ Thực hiện bằng các phương pháp đã biết- Gợi ý h/s giải- Nhận kết quả của h/s và chính xác kết quả- Trình bảy bài giải ngắn gọnHĐ 4. Giải bài toán bằng cách lập pt vàhptMục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng tự lập được pt, hpt khi thực hiện các bài toán bằng cách lập pt vàhptHĐ 5. Củng cốGV yêu cầu h/s xem lại các dạng bài tập cơ bản để chuẩn bò kiểm tra một tiết.Ngày soạn: PPCT: 32Tuần: 18 § 2. TRẢ BÀI KIỂM TRA HKII. Mục tiêu - HS có thể kiểm tra lại lời giải của bài làm với KQ đúng - Thấy được chỗ sai của lời giải hoặc bài toán chưa giải được- Hệ thống kiến thức trọng tâm của HKIII. Chuẩn bòGV: Đề thi HKI và đáp án đúng HS : Chuẩn bò câu hỏi thắc mắc về đề thi ?II. Tiến hànhHoạt động của GV Hoạt động của HS- Giọi HS giải nhưng câu đã biết cách giải- Đưa ra đáp án đúng - Quan sát , phân tích lời giải- Tìm chỗ sai trong lời giải của mình Ngày soạn: PPCT: 33-34Tuần: 19 § 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNSố tiết: 2I.Mục tiêuTrang10 Giới thiệu cho học sinh khái niệm cơ bản: bất phương trình, hệ bất phương trình 1 ẩn: nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình, điều kiện của bất phương trình, giải bất phương trình. Giúp học sinh làm quen với một số phương pháp biến đổi bất phương trình thường dùng.II. Chuẩn bò phương tiện dạy họcGV: Chuẩn bò các bảng kết quả của mỗi họat động. Chuẩn bò phiếu học tập. SGK HS: Xem trước bài mớiIII.Phương phápGợi mở vấn đáp thông qua các họat động điều khiển tư duy, đan xen họat động nhóm.IV.Tiến hành bài học và các họat đông.TIẾT 1Họat động 1:Giới thiệu bất phương trình chứa tham số.Họat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Ghi nhận kiến thức. Ví dụ: Cho 2 bất phương trình:2(m-1)x +3 < 0x2-mx+1 ≥ 0x: là ẩn sốm: xem như là hằng số( và cách giải hệ bất phương trình 1 được gọi là tham số)3.Bất phương trình chứa tham số(SGK)Hoạt động 2:Hệ bất phương trình 1 ẩnHọat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Nghe và hiểu nhòệm vụ Trình báy riêng nghiệm của từng bất phương trình (1); (2). Lấy giao tập nghiệm của bất phương trình(1) ; (2) Chỉnh sửa và hòan thiện (nếu có)Cho 2 bất phương trình 1 ẩn:3-x ≥ 0 (1)x+1 ≥ 0 (2)kết hợp 2 bất phương trình (1); (2) ta được:≥+≥−0103xxđây là hệ bất phương trình 1 ẩn.Thế nào là nghiệm của hệ bất phương trình 1 ẩn.Phương pháp giải hệ bất phương trình 1 ẩn?II. Hệ bất phương trình 1 ẩn SGK trang 81Hoạt động 3: Một số phương pháp biến đổi bất phương trìnhHọat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Nghe và hiểu nhòệm vụ Tìm tập nghiệm T1 của bất phương trình (1) Tìm tập nghiệm T2 của bất phương trình (2). So sánh. Bất phương trình (1) và bất phương trình (2) có tương đương nhau không?Vì sao? Thế nào là 2 hệ bất phương trình tương đương?III. Một số phương pháp biến đổi bất phương trình1)Bất phương trình tương đương SGK.[...]... của bất phương trình (1) Tìm tập nghiệm T2 của bất phương trình (2). So sánh. Bất phương trình (1) và bất phương trình (2) có tương đương nhau không?Vì sao? Thế nào là 2 hệ bất phương trình tương đương?III. Một số phương pháp biến đổi bất phương trình 1 )Bất phương trình tương đương SGK. Trang7+ giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn+ giải phương trình. .. soạn: PPCT: 29Tuần: 15 § 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNI.Mục tiêu Giới thiệu cho học sinh khái niệm cơ bản: bất phương trình, hệ bất phương trình 1 ẩn: nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình, điều kiện của bất phương trình, giải bất phương trình.  Giúp học sinh làm quen với một số phương pháp biến đổi bất phương trình thường dùng.II. Chuẩn bị phương tiện dạy họcGV: Chuẩn... phương trình( 1) ; (2) Chỉnh sửa và hòan thiện (nếu có)Cho 2 bất phương trình 1 ẩn:3-x ≥ 0 (1)x+1 ≥ 0 (2)kết hợp 2 bất phương trình (1); (2) ta được:≥+≥−0103xxđây là hệ bất phương trình 1 ẩn.Thế nào là nghiệm của hệ bất phương trình 1 ẩn. Phương pháp giải hệ bất phương trình 1 ẩn?II. Hệ bất phương trình 1 ẩn SGK trang 81Hoạt động 3: Một số phương pháp biến đổi bất phương trình Họat... = ax + bb) Phương tiện : sách giáo khoa 10c) Phương pháp : dùng phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua các hoạt động điều khiển tư duy và hoạt động nhóm .3. Tiến trình của bài học và các hoạt động Trang10 Giới thiệu cho học sinh khái niệm cơ bản: bất phương trình, hệ bất phương trình 1 ẩn: nghiệm và tập nghiệm của bất phương trình, điều kiện của bất phương trình, giải bất phương trình.  Giúp... 14CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH§ 1. BẤT ĐẲNG THỨCSố tiết : 2 1.Mục tiêu: a/Kiến thức :-Biết khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức -Hiểu bất đẳng thức cô-si -Biết được một số bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối b/Kỹ năng: -Vận dụng được tính chất của bất đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số bất đẳng thức đơn giản -Biết vận dụng bất đẳng thức cô-si... 2 , 3 trong SGKNgày soạn: PPCT: 37,38Tuần: 21 § 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Số tiết: 2 I Mục tiêu a) Về kiến thức Hiểu khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Hiểu khái niệm nghiệm và miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn b)Về kó năng Vẽ được miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ c)Về tư duy... Cho 2 bất phương trình: 2(m-1)x +3 < 0x2-mx+1 ≥ 0x: là ẩn sốm: xem như là hằng số( và cách giải hệ bất phương trình 1 được gọi là tham số)3 .Bất phương trình chứa tham số(SGK)Hoạt động 2:Hệ bất phương trình 1 ẩnHọat động của học sinh Họat động của giáo viên Nội dung Nghe và hiểu nhịệm vụ Trình báy riêng nghiệm của từng bất phương trình (1); (2). Lấy giao tập nghiệm của bất phương. .. kiến thức : Hiểu và vận dụng được các tính chất của bất đẳng thức. Trong đó lưu ý về bất đẳng thức Cô-Si và bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối. Nắm được điều kiện của bất phương trình, định lý về dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai. Hiểu được phương pháp giải bất phương trình và hệ bất phương trình. Biện luận theo tham số m để phương trình có nghiệm, hai nghiệm trái dấu … b) Về kỹ năng... π; 10vào bất phương trình để tìm bất đẳng thức đúng. Trình bày kết quả Chỉnh và sửa hòan thiện(nếu có) Ghi nhận kiến thức Trong các số-2; 221; π; 10 số nào không là nghiệm của bất phương trình trên. Gọi học sinh giải bất phương trình( tìm tập nghiệm của bất phưong trình)  Yêu cầu học sinh biểu diễn nghiệm trên trục sốHoạt động 3: tìm điều kiện của 1 bất phương trình 1 ẩn.Họat... HS bậc 2+ phương trình và điều kiện của phương trình, + khái niệm về phương trình tương tương; hệ quả, + phương trình dạng ax + b = 0, + phương trình bậc hai và công thức nghiệm và định lí Vi – étb) Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng+ Xết sự biến thiên và vẽ đồ thị HS bậc nhất và bậc 2+ giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 và các phương trìng quy về dạng này, + giải hệ phương trình bậc nhất . nghiệm của bất phương trình, điều kiện của bất phương trình, giải bất phương trình.  Giúp học sinh làm quen với một số phương pháp biến đổi bất phương trình. nghiệm của bất phương trình, điều kiện của bất phương trình, giải bất phương trình.  Giúp học sinh làm quen với một số phương pháp biến đổi bất phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bất đẳng thức, bất phương trình, Bất đẳng thức, bất phương trình, Bất đẳng thức, bất phương trình, Tiến hành

Từ khóa liên quan