Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại (2).Doc

63 937 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:48

Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.Ch ơng 1 những vấn đề bản về vốn của ngân hàng thơng mại 1.1.Khái niệm và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM1.1.1. Khái niệm vốn của NHTM. Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động đợc, dùng để cho vay, đầu t hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.Thực chất, vốn của Ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, ngời chủ sở hữu của chúng gửi vào Ngân hàng với mục đích thanh toán, tiết kiệm hay đầu t. Nói cách khác, họ chuyển nhợng quyền dử dụng vốn cho Ngân hàng, để Ngân hàng trả lại cho họ một khoản thu nhập.Nh vậy, Ngân hàng đã thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dới hình thức tiền tệ, làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển. Đồng thời, chính các hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.1.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng.1.1.2.1. Vốn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành NHTMĐối với bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh đợc thì phải :Công nghệ - Lao động Tiền vốn trong đó vốn là nhân tố quan trọng, nó phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh. Riêng đối với NHTM, vốn lại càng là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vốn sở để NHTM tổ chức hoạt độnh kinh doanh, ngân hàng không thể thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nếu không vốn. Nh đã biết, đặc trng của hoạt động ngân hàng:Vốn không chỉ là phơng tiện kinh doanh chính mà còn là đối tợng kinh doanh chủ yếu của NHTM. Ngân 1Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.hàng là tổ chức kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt trên thị trờng tiền tệ(thị trờng vốn ngắn hạn) và thị trờng chứng khoán(thị trờng vốn dài hạn). Những ngân hàng trờng vốnngân hàng nhiều thế mạnh trong kinh doanh. Hơn nữa, vốn lớn là lợi thế đầu tiên trong việc chấp hành pháp luật trớc hết là luật NHTW, luật các TCTD, tạo thế mạnh và thuận lợi trong kinh doanh tiền tệ. Chính vì thế, thể nói vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng, là khâu cốt tử của ngân hàng. Do đó, ngoài vốn ban đầu cần thiết, tức là đủ vốn điều lệ theo luật định thì ngân hàng phải thờng xuyên chăm lo tới việc tăng trởng vốn trong suốt quá trình hoạt động của mìnhTừ đặc trng kinh doanh của Ngân hàng, vốn vừa là phơng tiện kinh doanh, vừa là đối tợng kinh doanh. Các NHTM thực hiện kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt tiền tệ trên thị trờng tiền tệ (thị trờng vốn ngắn hạn) và thị tr-ờng chứng khoán (thị trờng vốn dài hạn). Vì vậy, ngoài vốn ban đầu khi thành lập theo qui định của pháp luật, các Ngân hàng phải thờng xuyên tìm mọi biện pháp để tăng trởng vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh.1.1.2.2. Vốn quyết định khả năng thanh toán và năng lực cạch tranh của Ngân hàng:Trong nền kinh tế thị tròng, để tồn tại và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi các ngân hàng phải uy tín lớn trên thị trờng là điều trọng yếu. Uy tín đó phải đợc thể hiện trớc hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán, chi trả cho khách hàng của ngân hàng. Chúng ta đã biết, đại bộ phận vốn của ngân hàngvốn tiền gửi và đi vay, do vậy ngân hàng phải trả cho khách hàng khi họ yêu cầu rút tiền. Với một ngân hàng quy mô vốn nhỏ, khi nhu cầu vay vốn trên thị trờng là rất lớn, một mặt ngân hàng không đáp ứng đủ nhu cầu vay, mặt khác với quy mô nhỏ, ngân hàng nếu cho vay tối đa nguồn vốn huy động đuợc, dự trữ ít sẽ dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong khi đó, với một ngânh hàng trờng vốn, họ thực hiện dự trữ đủ khả năng thanh toán đồng thời vẫn thỏa mãn đợc nhu cầu vay vốn của nền kinh tế, do đó sẽ tạo đợc uy tín ngày càng cao.2Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng của ngân hàng càng lớn. Vì vậy nếu loại trừ các nhân tố khác, khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của ngân hàng nói chung và với vốn khả dụng của ngân hàng nói riêng. Với tiềm năng vốn lớn, ngân hàng thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh hiệu quả nhằm giữ chữ tín, vừa nâng cao vị thế của ngân hàng.1.1.2.3. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác của Ngân hàng: Vốn của Ngân hàng quyết định việc mở rộng hay thu hẹp khối lợng tín dụng. Thông thờng, các Ngân hàng nhỏ phạm vi hoạt động kinh doanh, khoản mục đầu t, khối lợng cho vay ít và kém đa dạng hơn. Do đó, ảnh hởng đến khả năng thu hút vốn của các tổ chức kinh tế và tầng lớp dân c, thậm chí không đáp ứng đợc nhu cầu vốn vay của doanh nhiệp. Họ sẽ mất khách hàng và không tận dụng đợc hội kinh doanh. Nếu là Ngân hàng lớn, nguồn vốn dồi dào chắc chắn họ sẽ đáp ứng đợc nhu cầu về vốn, điều kiện để mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp và thị trờng tín dụng.Nguồn vốn lớn còn giúp Ngân hàng hoạt động kinh doanh với nhiều loại hình khác nhau nh: Liên doanh liên kết, dịch vụ thuê mua tài chính, kinh doanh chứng khoán các hình thức kinh doanh này nhằm phân tán rủi ro và tạo thêm vốn cho Ngân hàng. đồng thời, nâng cao uy tín và tăng sức cạnh tranh trên thị trờng. Vì vậy, vốn vai trò quyết định trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.1.1.2.4 Nguồn vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàngThực tế đã chứng minh: quy mô, trình độ nghiệp vụ, phơng tiện kỹ thuật của ngân hàng là tiền đề cho việc thu hút nguồn vốn. Đồng thời, khả năng vốn lớn là điều kiện thuận lợi đối với ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế xét cả về quy mô, khối lợng tín dụng, chủ động về thời gian, thời hạn cho vay, thậm chí quyết định mức lãi suất vừa phải cho khách hàng. Điều đó sẽ thu hút ngày càng nhiều khách hàng, doanh số hoạt 3Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.động của ngân hàng sẽ tăng lên nhanh chóng và ngân hàng sẽ nhiều thuận lợi hơn trong kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để bổ xung thêm vốn tự của ngân hàng, tăng cờng sở vật chất kỹ thuật và quy mô hoạt động của ngân hàng trên mọi lĩnh vực.Đồng thời vốn của ngân hàng lớn sẽ tạo ra thuận lợi cho việc sử dụng tổng hòa các nguồn vốn khác. Trên sở đó sẽ giúp ngân hàng đủ khả năng tài chính để kinh doanh đa năng trên thị trờng, không chỉ đơn thuần là cho vay mà còn mở rộng các hình thức liên doanh liên kết, kinh doanh dịch vụ thuê mua (leasing), mua bán nợ (phactoring), kinh doanh trên thị trờng chứng khoán. Chính các hình thức kinh doanh đa năng này sẽ góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tạo thêm vốn cho ngân hàng đồng thời tăng sức cạnh tranh của ngân hàng trên thị trờng. Ngoài ra vốn của ngân hàng dồi dào sẽ tạo điều kiện cho NHNN đảm bảo khả năng thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định lu thông tiền tệ, đảm bảo cân đối tiền hàng trong nền kinh tế.Xuất phát từ vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàngcủa nền kinh tế nên nguồn vốn nói chung và vốn huy động nói riêng phải thờng xuyên đợc bảo toàn và không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả của vốn là tiền đề quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của hoạt động kinh doanh ngân hàng, đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, nâng cao hiệu quả huy động vốn là sự cần thiết trong quá trình hoạt động của NHTM ở tất cả các quốc gia.1.1.3. Nội dung và tính chất của các loại vốn trong NHTM1.1.3.1. Vốn tự có:Vốn tự của NHTM là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập đợc thuộc về sở hữu của ngân hàng. Đây là loại vốn ngân hàng thể sử dụng lâu dài để hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng. Vốn này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng song lại là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng.4Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.Do tính chất ổn định của nó, Ngân hàng thể sử dụng vào các mục đích khác nhau nh trang bị sở vật chất, mua tài sản cố định, dùng để đầu t hay góp vốn liên doanh vốn tự là căn cứ quyết định khả năng thanh toán khi Ngân hàng gặp rủi ro. Sự tăng trởng của vốn tự sẽ quyết định năng lực và sự phát triển của NHTM. Vốn tự của Ngân hàng đợc hình thành căn cứ vào hình thức tổ chức của NHTM là: NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần hay NHTM liên doanhVốn tự gồm các thành phần: vốn tự bản, vốn tự bổ sung.+ Vốn tự bản: Là vốn điều lệ vốn pháp định Vốn điều lệ: do các cổ đông đóng góp và đợc ghi vào điều lệ hoạt động của Ngân hàng, theo quy định tối thiểu phải bằng vốn pháp định. Vốn pháp định: Là mức vốn tối thiểu phải để thành lập ngân hàng do pháp luật quy định.+ Vốn tự bổ sung trong quá trình hoạt động của ngân hàng gia tăng vốn của chủ theo nhiều phong thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và các quỹ nh: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ đặc biệt và quỹ khác.Nguồn nội bộ (nguồn từ lợi nhuận): Trong điều kiện thu nhập ròng lớn hơn không, chủ ngân hàng xu hớng gia tăng vốn bằng cách chuyển một phần thu nhập ròng thành vốn đầu t. Tỷ lệ tích lũy tùy thuộc vào cân nhắc của chủ ngân hàng về tích lũy từ lợi nhuận và tiêu dùng. Những ngân hàng lâu năm thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận sẽ cao hơn với vốn của chủ hình thành ban đầu.Nguồn bên ngoài: Là nguồn bổ xung từ phát hành thêm cổ phiếu để mở rộng quy mô hoạt động hoặc để đổim mới trang thiết bị hay để đáp ứng yêu cầu vốn của chủ do ngân hàng nhà nớc quy định. Nếu phát hành cổ phiếu thờng phải chia sẻ quyền lực và lợi nhuận Nếu phát hành cổ phiếu u đãi thì không chia sẻ quyền lực và lợi tức là cố định5Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn. Nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi thì không mất quyền sở hữu và lợi nhuận thể chuyển đổi ra tiền tiết kiệm nhng trái phiếu vẫn là một khoản nợ và ngân hàng phải để một khoản quỹ để trả nợ.Đặc điểm của hình thức huy động này là không thuờng xuyên song giúp ngân hàng đợc lợng vốn sở hữu vào lúc cần thiết.Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Là quỹ đợc dùng với mục đích tăng cờng vốn tự ban đầu. Lợi nhuận hàng năm bổ sung vào quỹ này cho đến khi đạt 50% vốn tự thì sẽ chuyển thành vốn tự có. Quỹ dự trữ đặc biệt: Là quỹ dùng để dự phòng bù đắp rủi ro trong quá trình kinh doanh nhằm bảo toàn vốn. Các quỹ khác: Gồm lợi nhuận cha phân phối, quỹ phúc lợi, quỹ khen thởng, quỹ khấu hao tài sản cố định.Các quỹ trên thuộc sở hữu của ngân hàng. Nguồn hình thành là từ thu nhập của ngân hàng thơng mại khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần thể đợc coi là một bộ phận vốn sở hữu của ngân hàng (vốn bổ xung) do nguồn này một số đặc điểm nh sử dụng lâu dài, thể đầu t vào nhà cửa, đất đai và thể không phải hoàn trả khi đến hạn.1.1.3.2. Vốn huy động:Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động đợc từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong xã hội, thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán, nghiệp vụ kinh doanh khác và đợc dùng làm vốn để kinh doanh.Nguồn vốn huy động là tài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau, Ngân hàng chỉ quyền sử dụng chứ không quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả đúng thời hạn cả gốc và lãi khi đến hạn hoặc khi họ nhu cầu rút.Vốn huy động đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động kinh doanh của NHTM.Nguồn vốn huy động không ngừng tăng lên, tỷ lệ thuận với mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Do đó, các NHTM luôn quan tâm khai thác để mở 6Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.rộng tín dụng. Nhng nguồn vốn này chỉ đợc sử dụng một phần để kinh doanh, còn phải dự trữ một tỷ lệ hợp lí để đảm bảo khả năng thanh toán. Vốn huy động gồm có: Vốn tiền gửi và phát hành những giấy tờ giá.Vốn tiền gửi: + Tiền gửi không kỳ hạn: Là khoản tiền gửi mà khách hàng gửi vào ngân hàng nhng thể rút ra bất cứ lúc nào và Ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu này (gửi tiền để sử dụng séc, sử dụng thẻ rút tiền hoặc để thực hiện dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ LC hay dịch vụ nhờ thu). Tiền gửi không kỳ hạn lãi suất thấp hoặc không đợc trả lãi, gồm tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý. Tiền gửi thanh toán (tiền gửi giao dịch): Đây là tiền của doanh nghiệp hoặc cá nhân để nhờ ngân hàng giữ và thanh toán hộ. Ngân hàng thực hiện các nhu cầu chi trả của doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi số d cho phép. Các khoản thu bằng tiền của doanh nghiệp và cá nhân thể đợc nhập vào tiền gửi thanh toán theo yêu cầu, với loại tiền gửi này lãi suất là rất nhỏ (huặc bằng 0) Tiền gửi không kỳ hạn chỉ không ổn định với cá nhân còn đối với doanh nghiệp rất ổn định. Tài khoản tiền gửi thanh toán: Là tài khoản mà việc rút và nộp tiền đợc thực hiện bằng séc hoặc chuyển khoản. Tài khoản vãng lai: Là tài khoản lúc d nợ, lúc d có.Tuy nhiên, ở Ngân hàng luôn sự chênh lệch giữa xuất và nhập trên mỗi tài khoản tiền gửi thanh toán, thờng nhập lớn hơn xuất. Từ đó, tạo nên một khoản tiền tạm thời nhàn rỗi và Ngân hàng thể sử dụng một phần để kinh doanh. Tiền gửi không kỳ hạn thuần tuý: Là khoản tiền kí gửi với mục đích an toàn tài sản, không phải để thanh toán, khi cần khách hàng thể rút ra để chi tiêu và Ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu của họ. Ngân hàng thể sử dụng phần d thừa nếu đảm bảo đợc khả năng chi trả.7Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.+ Tiền gửi kỳ hạn: Là khoản tiền gửi sự thoả thuận giữa khách hàngNgân hàng về thời gian rút tiền. Về nguyên tắc khách hàng không đợc rút tiền trớc thời hạn. Tiền gửi kỳ hạn giữ vị trí trung gian giữa tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm.Đây là nguồn tiền tơng đối ổn định, Ngân hàng thể sử dụng phần lớn tồn khoản vào kinh doanh. Chính vì vậy các NHTM luôn tìm cách đa dạng hóa loại tiền gửi này bằng cách áp dụng nhiều kỳ hạn với mức lãi suất khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các khoản tiền gửi kỳ hạn không đợc dùng để thanh toán, thờng lãi xuất cao và thời hạn dài hơn.+ Tiền gửi tiết kiệm: Là một phần thu nhập của ngời lao động cha sử dụng đến, tạm thời nhàn rỗi. Họ gửi vào Ngân hàng với mục đích tích lũy tiền một cách an toàn và hởng lãi. Tiền gửi tiết kiệm hai loại: tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm kỳ hạn. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là khoản tiền thể rút ra bất kỳ lúc nào nhng không đợc dùng các phơng tiện thanh toán để chi trả cho khách hàng. Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn: Là khoản tiền gửi sự thoả thuận của khách hàngNgân hàng về thời hạn gửi và rút tiền, mức lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. Tiền gửi của các ngân hàng khác là nguồn tiền của các ngân hàng th-ờng mài gửi vào nhằm mục đích nhờ thanh toán hộ hay một số mục đích khác.Đây là nguồn vốn chính để ngân hàng kinh doanh tiền tệ, nó là một trong những nguồn vốn ổn định nhất của ngân hàng thơng mại. Tuy nhiên tiền gửi kỳ hạn của doanh nghiệp chủ yếu là ngắn hạn vì doanh nghiệp hoạt động chu kỳ, khi nào tạm thời thừa vốn thì mới gửi ngân hàng. Mặt khác:Lãi suất huy động nhỏ hơn lãi suất vay nhỏ hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế.Nếu lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất huy động: Ngân hàng lãiNếu tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế <lãi suất cho vay < lãi suất huy động thì mọi ngời gửi hết tiền vào ngân hàng và không kinh doanh nữa nh vậy ngân hàng không cho ai vay đợc điều này không thể xảy ra 8Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.do đó không bao giờ gửi vốn vào ngân hàng trung dài hạn vì mục đích họ hớng tới là tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế.Phát hành giấy tờ giá:Bên cạch các phơng thức trên, các NHTM còn phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và kỳ phiếu. Thực chất là việc huy động vốn bằng việc phát hành các giấy tờ giá.+ Kỳ phiếu ngân hàng là giấy nhận nợ của ngân hàng kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng Đặc trng của nó là quản lý đợc chính sách lãi suất trong ngắn hạn Tính lỏng cao Ngân hàng phát hành chủ động hơn về mặt quy mô hoạt động (chỉ thông qua tổng giám đốc)+ Trái phiếu ngân hàng là giấy nhận nợ của ngân hàng thời hạn lớn hơn 12 tháng Đặc trng: Quản lý đợc chính cách lãi suất trong dài hạn Tính lỏng cao, thể mua bán đợc trên thị trờng chứng khoán Phát hành thông qua thống đốc ngân hàng+ Chứng chỉ tiền gửiCác giấy tờ giá đợc Ngân hàng phát hành từng đợt, tuỳ theo mục đích với sự chấp thuận của NHNN, hình thức huy động vốn này các NHTM phải trả lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi thông thờng.Qua trình bày trên, vốn huy động là nguồn vốn giữ vị trí quan trọng và chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn (khoảng 80%). Các NHTM phải tôn trọng về mức vốn huy động theo quy định của pháp luật.1.1.3.3. Vốn đi vayVốn đi vay: là khoản tiền vay muợn thêm để đáp ứng nhu cầu chi trả khi khả năng huy động vốn bị hạn chế. Đây là nguồn chủ yếu để chống rủi ro thanh khoản của các ngân hàng.9Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.- Vay từ NHTW là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của NHTM. Hình thức cho vay chủ yếu của NHNN là tái chiết khấu (tái cấp vốn). Các thơng phiếu đã đợc các NNTM chiết khấu (tái chiết khấu) trở thành tài sản của họ. Khi cần tiền ngân hàng mang những thơng phiếu này lên tái chiết khấu tại NHNN. Thông thờng NHNN chỉ tái chiết khấu cho những th-ơng phiếu chất lợng nh thời gian đáo hạn ngắn, khả năng trả nợ cao và phù hợp với mục tiêu của NHNN trong từng thời kỳ. Trong điều kiện cha thơng phiếu NHNN cho NHTM vay dới hình thức tái cấp vốn theo hạn mức tín dụng nhất định. Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ trong ngân hàng, nó chủ yếu là vốn ngắn hạn, chi phí cao hay thấp phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của NHTW:+ Nếu NHTW thắt chặt tiền tệ với lãi suất cao+ Nếu mở rộng tiện tệ thì lãi suất thấpNHTW cho vay nhằm mục đích để bảo vệ an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng và thực hiện chính sách tiền tệ.Vay từ NHTM khác là nguồn các ngân hàng vay mợn lẫn nhau và vay của các TCTD khác trên thị trờng liên ngân hàng.Với các ngân hàng đang dự trữ vợt yêu cầu do kết quả d gia tăng bất ngờ về các khoản tiền huy động hoặc giảm cho vay sẽ sẵn lòng cho các ngân hàng khác vay để tìm kiếm lãi suất cao hơn.Với các ngân hàng đang thiếu hụt dự trữ lại nhu cầu vay mợn tức thời để đảm bảo thanh khoản+ Vay qua đêm là hợp đồng vay mợn bất thành văn giữa hai ngân hàng chủ yếu thông qua điện thoại và điện tín chỉ thời hạn không quá một ngày+ Vay kỳ hạn là hợp đồng vay mợn thành văn thời hạn cụ thể (vài tuần, vài tháng, hoặc vài năm). Thờng các ngân hàng đi vay phải giấy tờ giá để cầm cố đa cho ngân hàng cho vay. Đây là nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn Tỷ trọng tơng đối lớn đặc biệt là ngân hàng bán buôn10[...]... PTNT tỉnh Lạng Sơn.Ch ơng 1 những vấn đề bản về vốn của ngân hàng thơng mại 1.1.Khái niệm và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM1.1.1. Khái niệm vốn của NHTM. Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động đợc, dùng để cho vay, đầu t hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.Thực chất, vốn của Ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời... những bất lợi là khó áp dụng đợc với những ngân hàng nằm tại những khu vực không phát triển thịnh vợng.- Chính sách lÃi suất trên sở mối quan hệ tổng thể với khách hàng: Ngân hàng quy định mức phí thấp hơn và mức thu nhập cao hơn cho khách hàng quan hệ lâu dài với ngân hàngngân hàng định giá theo số l-ợng dịch vụ khách hàng sử dụng. sở của chính sách này là quan ®iÓm cho 18 Đề. .. vay vốn Ngân hàng. 3.2.5. Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng : Thực hiện kết hợp giữa lợi ích của khách hàng với lợi ích của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay đi đôi với việc đề cao tinh thân yêu nớc của nhân dân trong việc đóng góp vốn để xây dựng đất nớc thì Ngân hàng cần chú ý đến quyền lợi ngời gửi tiền. Nếu lÃi suất huy động thấp sẽ không kích thích đợc khách hàng. .. trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Vốn sở để NHTM tổ chức hoạt độnh kinh doanh, ngân hàng không thể thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nếu không vốn. Nh đà biết, đặc trng của hoạt động ngân hàng :Vốn không chỉ là phơng tiện kinh doanh chính mà còn là đối tợng kinh doanh chủ yếu của NHTM. Ngân 1 Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT... Ngân hàng, tạo đợc niềm tin đối với khách hàng. Do đó, thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với Ngân hàng. - Uy tín và vị thế của Ngân hàng: Thông thờng, khách hàng lựa chọn những Ngân hàng uy tín và vị thế trên thị trờng để giao dịch, vay mợn, thanh toán và bảo lÃnh Uy tín và vị thế của Ngân hàng ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn của khách hàng, thể hiện cụ thể ở năng lực tài chính,... với khác hàng. Kết quả hoạt động qua các năm đợc thể hiện nh sau:2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lạng Sơn là một Ngân hàng Thơng mại hoạt động tự chủ trong kinh doanh. Huy động luôn đợc coi là vấn đề chiến lợc hàng đầu trong việc kinh doanh của Ngân hàng. Xuất phát từ nhu cầu vốn của các tổ chức kinh tế và dân c trên địa bàn, tầm quan trọng của công... vốn cho phát triển kinh tế.Qua việc phân tích, đánh giá về tình hình huy động vốn của Ngân hàng No&PTNT Lạng sơn cho thấy: Cùng với chuyển sang nền kinh tế thị trờng, Ngân hàng đà thu đợc những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng, đặc biệt là công tác huy động nguồn vốn trên địa bàn. Đó là kết quả chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nớc, Ngân. .. không đảm bảo/ Ngân hàng nào uy tín hoặc trả lÃi suất cao sẽ vay mợn nhiều hơn.Các ngân hàng nhỏ thờng khó vay mợn trực tiếp họ phải thông qua các ngân hàng đại lý hoặc đựoc bảo lÃnh của các ngân hàng đầu t.Khả năng vay mợn còn đợc phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị tr-ờng tài chính, tạo khả năng chuyển đổi cho các công cụ nợ dài hạn của ngân hàng. 1.1.3.4. Vốn khác Vốn khác là toàn... chi trả cho khách hàng. ã Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn: Là khoản tiền gửi sự thoả thuận của khách hàngNgân hàng về thời hạn gửi và rút tiền, mức lÃi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.ã Tiền gửi của các ngân hàng khác là nguồn tiền của các ngân hàng th-ờng mài gửi vào nhằm mục đích nhờ thanh toán hộ hay một số mục đích khác.Đây là nguồn vốn chính để ngân hàng kinh doanh tiền... Mạng lới hoạt động kinh doanh của Ngân hàng: Tổ chức mạng lới hoạt động rộng, hợp lý trên địa bàn dân c giúp Ngân hàng nhiều hội để thu hút vốn hơn, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, việc mở chi nhánh cần phù hợp với điều kiện năng lực của Ngân hàng. Yếu tố địa điểm cũng tác động đến tâm lý của khách hàng, một Ngân hàng nằm ở vị trí thuận lợi . Đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Lạng Sơn.Ch ơng 1 những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng. cho khách hàng của ngân hàng. Chúng ta đã biết, đại bộ phận vốn của ngân hàng là vốn tiền gửi và đi vay, do vậy ngân hàng phải trả cho khách hàng khi họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại (2).Doc, Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại (2).Doc, Những vấn đề cơ bản về vốn của ngân hàng thương mại (2).Doc, Vai trò của vốn đối với hoạt động kinh doanh Ngân hàng., Các nhân tố ảnh hởng và nội dung biện pháp tạo vốn của NHTM, Hoạt động huy động vốn. Hoạt động sử dụng vốn., Các hoạt động khác :, TiỊn gưi tiÕt kiƯm cđa d©n c :, Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế : Tiền gửi đảm bảo thanh toán :, Nguån vèn huy ®éng b»ng kú phiÕu., Nguồn huy động bằng ngoại tệ : Những kết quả đạt đợc :, Những hạn chế trong công tác huy động vốn :, Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn : Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn : Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ, Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động : Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng :, Tạo lập uy tín cho Ngân hàng. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : Thực hiện bảo hiểm tiền gửi :, Mở rộng việc sử dụng tài khoản cá nhân, phát hành séc và thẻ thanh toán :, Kiến nghị : 1. Kiến nghị với Nhà nớc:

Từ khóa liên quan