Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long.pdf

74 843 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:46

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long. http://etrithuc.vn 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong nền kinh tế ngày nay, các ngân hàng thương mại có thể được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau, chẳng hạn ngân hàng tư nhân, ngân hàng cổ phần, ngân hàng quốc doanh các ngân hàng liên doanh. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các ngân hàng thương mại luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, để đạt được điều đó, công cụ duy nhất mà các ngân hàng cần phải có là vốn.Với đặc trưng của hoạt động ngân hàng, vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại. Có thể nói, vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân hàng. Do đó, ngoài vốn ban đầu, tức là đủ vốn điều lệ theo quy định, thì ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn trong suốt quá trình hoạt động của mình. Tăng trưởng nguồn vốn huy động đang là yêu cầu tất yếu hiện nay của các ngân hàng thương mại trong điều kiện mà các kênh huy động vốn khác trong nền kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng, người dân có nhiều sự lựa chọn cho đầu tư để mang lại lợi ích kinh tế cao nhất. Chính vì lý do đó cùng với thực tiễn công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Thăng Long vẫn còn bộc lộ một số tồn tại nên em chọn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thăng Long” cho khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 2. Mục đích nghiên cứu: - Phân tích thực trạng huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu là thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNO&PTNT Thăng Long. http://etrithuc.vn 2 - Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu về chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long trong các năm 2006, 2007, 2008. 4. Phương pháp nghiên cứu: Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh trên tình hình thực tiễn của chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 5. Kết cấu khóa luận: Kết cấu đề tài bao gồm: * Lời mở đầu * Nội dung Chương 1: Lý luận chung về ngân hàng thương mại hiệu quả huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Chương 2 : Thực trạng hiệu quả công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Thăng Long. Chương 3 : Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Thăng Long. * Kết luận Với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo – ThS. Nguyễn Thu Hương cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ Phòng Kế hoạch – Kinh doanh ở chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thăng Long em đã hoàn thành xong khóa luận này. Tuy nhiên, do trình độ hiểu biết kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian thực tập không nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của thầy cô bạn đọc để khóa luận được hoàn thiện có giá trị thực tiễn hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn! http://etrithuc.vn 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại. 1.1.1. Đặc điểm kinh doanh Ngân hàng Thương mại. 1.1.1.1. Khái niệm: Ngân hàng thương mại (NHTM) là một đơn vị kinh tế kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với hoạt động chủ yếu, thường xuyên là nhận tiền gửi với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, đầu tư thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ trung gian khác nhằm thu lợi nhuận tối đa trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh toán. 1.1.1.2. Đặc điểm kinh doanh: Hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính bao gồm nhiều loại hình tổ chức kinh doanh tiền tệ, chúng là những tổ chức trung gian môi giới tài chính, hoạt động như những chiếc cầu chuyển tải những khoản tiền tiết kiệm – tích lũy được trong xã hội đến tay những người có nhu cầu chi tiêu cho đầu tư. Nhưng giữa chúng lại có sự khác nhau về tính chất cũng như về đối tượng phương pháp kinh doanh. Sự khác nhau đó bắt nguồn từ những nguyên nhân về lịch sử, chế độ kinh tế ngày nay chúng đều là những sản phẩm của thể chế tài chính của mỗi nước. Lịch sử của ngân hàng thương mại là lịch sử kinh doanh tiền gửi. Các ngân hàng thương mại từ chỗ làm dịch vụ nhận tiền gửi với tư cách là người thủ quỹ, bảo quản tiền cho chủ sở hữu để nhận những khoản thù lao, đã trở thành những chủ thể kinh doanh tiền gửi. Điều đó có nghĩa là huy động tiền gửi không những miễn khoản thù lao mà còn trả lãi cho khách hàng gửi tiền để làm vốn cho vay nhằm tối ưu khoản lợi nhuận thu được. http://etrithuc.vn 4 Trong khi thực hiện vai trò trung gian chuyển vốn từ người cho vay sang người đi vay, các ngân hàng thương mại đã tự tạo ra những công cụ tài chính thay thế cho tiền làm phương tiện thanh toán. Trong đó, quan trọng nhất là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn thanh toán bằng séc, một trong những công cụ chủ yếu để tiền vận động qua ngân hàng. Thông qua quá trình đó đưa lại kết quả là đại bộ phận tiền giao dịch trong giao lưu kinh tế là tiền qua ngân hàng. Do đó, hoạt động của ngân hàng thương mại gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ hệ thống thanh toán trong nước đồng thời có mối liên hệ quốc tế rộng rãi. Đặc trưng cơ bản để phân biệt ngân hàng thương mại với các ngân hàng các tổ chức tín dụng khác là ở chỗ ngân hàng thương mại là ngân hàng kinh doanh tiền gửi, chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn, chính từ hoạt động đó đã tạo cơ hội cho ngân hàng thương mại có thể làm tăng bội số tiền gửi của khách hàng trong hệ thống ngân hàng của mình. Hoạt động của ngân hàng thương mại đa dạng, phong phú, có phạm vi rộng lớn chứa đựng nhiều rủi ro. 1.1.1.3. Chức năng của Ngân hàng Thương mại: * Chức năng làm thủ quỹ cho xã hội Thực hiện chức năng này, ngân hàng thương mại nhận tiền gửi của công chúng, các doanh nghiệp các tổ chức, giữ tiền cho khách hàng của mình, đáp ứng nhu cầu rút tiền chi tiền cho họ. Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập ngày càng cao, tích lũy của doanh nghiệp cá nhân ngày càng lớn cộng thêm nhu cầu bảo vệ tài sản mong muốn sinh lời từ khoản tiền có được của các chủ thể kinh tế làm cho chức năng này càng được thể hiện rõ. Nó đem lại lợi ích cho cả khách hàng ngân hàng. * Chức năng trung gian thanh toán Ngân hàng làm trung gian thanh toán khi nó thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng các khoản thu khác theo lệnh của họ thông qua các công cụ thanh toán như: séc, ủy nhiệm thu, chi…. Việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng góp http://etrithuc.vn 5 phần tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt đảm bảo thanh toán an toàn. Mặt khác, góp phần tăng uy tín cho ngân hàng do đó tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn tiền gửi. * Chức năng làm trung gian tín dụng Ngân hàng làm trung gian tín dụng khi nó là “cầu nối” giữa người có vốn dư thừa người có nhu cầu về vốn. Thông qua việc huy động các khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế, ngân hàng hình thành nên quỹ cho vay của nó rồi đem cho vay đối với nền kinh tế, mà chủ yếu là cho vay ngắn hạn. Với chức năng này ngân hàng vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay. 1.1.2. Nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Vai trò của nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh: Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, muốn hoạt động kinh doanh được thì phải có vốn, bởi vì vốn phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh doanh. Riêng đối với ngân hàng, vốn là cơ sở để ngân hàng thương mại tổ chức mọi hoạt động kinh doanh của mình. Nói cách khác, ngân hàng không có vốn thì không thể thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh. Bởi vì, với đặc trưng của họat động ngân hàng, vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại. Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng các hoạt động khác của ngân hàng thương mại: Vốn của ngân hàng quyết định đến việc mở rộng hay thu hẹp khối lượng tín dụng. Thông thường, nếu so với các ngân hàng lớn thì các ngân hàng nhỏ có khoản mục đầu tư cho vay kém đa dạng hơn, phạm vi khối lượng cho vay của các ngân hàng này cũng nhỏ hơn. Trong khi các ngân hàng lớn cho vay được tại thị trường trong vùng thậm chí trong nước cả quốc tế, thì các ngân hàng nhỏ lại bị giới hạn trong phạm vi hẹp, mà chủ yếu trong từng khu vực nhỏ. Nếu khả năng vốn của ngân hàng nhỏ dồi dào, thì chắc chắn ngân hàng sẽ đáp ứng được các nhu cầu vốn vay, có đủ điều kiện mở rộng thị trường tín dụng các dịch vụ ngân hàng. Với http://etrithuc.vn 6 nguồn vốn lớn, ngân hàng có thể dễ dàng mở rộng các hoạt động cho vay, đầu tư các hoạt động kinh doanh khác. Đây là cơ sở nâng cao lợi nhuận, tạo điều kiện để ngân hàng tiếp tục tăng trưởng phát triển. Vốn quyết định năng lực thanh toán đảm bảo uy tín của ngân hàng thương mại trên thương trường: Thật vậy, trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại ngày càng mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi các ngân hàng phải coi uy tín lớn trên thị trường là điều trọng yếu. Uy tín đó phải được thể hiện trước hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán chi trả cho khách hàng của ngân hàng. Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng của ngân hàng càng lớn. Vì vậy loại trừ các nhân tố khác, khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của ngân hàng nói chung với vốn khả dụng của ngân hàng nói riêng. Với tiềm năng vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh có hiệu quả nhằm vừa giữ chữ tín, vừa nâng cao thanh thế trên thương trường. Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại: Thực tế đã chứng minh: quy mô, trình độ, nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại của ngân hàng là tiền đề cho việc thu hút nguồn vốn. Vốn của ngân hàng lớn sẽ giúp cho ngân hàng có đủ khả năng tài chính để kinh doanh đa năng trên thị trường, không chỉ đơn thuần là cho vay mà còn mở rộng các hình thức liên doanh liên kết, kinh doanh dịch vụ thuê mua, mua bán nợ, kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Chính các hình thức kinh doanh đa năng này sẽ góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh tạo thêm vốn cho ngân hàng đồng thời tăng sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng trên thương trường. 1.1.2.2. Nội dung nguồn vốn kinh doanh. * Vốn tự có: Vốn tự có của ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập được, thuộc sở hữu của ngân hàng. Về bản chất, vốn tự có là một bộ phận của tài sản nợ mỗi thành phần của nó gắn với một loại nghiệp vụ nhất định. Vốn tự có của ngân hàng thương mại có các thành phần sau: http://etrithuc.vn 7 - Vốn cơ bản là vốn pháp định – vốn điều lệ. Trong đó, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập ngân hàng do pháp luật quy định. Khác với vốn pháp định, vốn điều lệ là vốn do các cổ đông đóng góp được ghi vào điều lệ của ngân hàng theo quy định tối thiểu phải bằng vốn pháp định. Đối với ngân hàng tư nhân, đây là vốn sở hữu riêng của doanh nghiệp được hình thành sau một quá trình tập trung, tích tụ vốn. Với các ngân hàng quốc doanh được phép hoạt động trên cơ sở vốn ban đầu do ngân sách nhà nước cấp. Vốn điều lệ của các ngân hàng cổ phần do các cổ đông đóng góp dưới hình thức mua cổ phiếu, còn đối với ngân hàng liên doanh là sự góp vốn của các ngân hàng trong ngoài nước. - Vốn tự có bổ sung. Vốn tự có của ngân hàng thương mại không ngừng được tăng lên theo thời gian nhờ có nguồn vốn bổ sung. Vốn tự có bổ sung bao gồm: + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, có mục đích tăng cường số vốn tự có ban đầu. + Quỹ dự trữ đặc biệt để dự phòng bù đắp rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm bảo toàn vốn điều lệ. + Ngoài các quỹ trên, vốn tự có bổ sung còn bao gồm phần lợi nhuận chưa phân bổ hoặc các quỹ đặc biệt khác như: quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ khấu hao tài sản cố định. * Vốn huy động: Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế các cá nhân trong xã hội thông quá trình thực hiện các nghiệm vụ tín dụng, thanh toán, các nghiệp vụ kinh doanh khác được dùng làm vốn để kinh doanh. Bản chất của vốn huy độngtài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau. Ngân hàng chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu có trách nhiệm hoàn trả đúng hạn cả gốc lãi khi đến kỳ hạn hoặc khi họ có nhu cầu rút vốn. Vốn huy động bao gồm: - Tiền gửi không kỳ hạn: đây là khoản tiền mà người gửi có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc nào ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu đó của khách hàng. Tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất thấp hoặc không được trả lãi. http://etrithuc.vn 8 - Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi có sự thỏa thuận trước giữa khách hàng ngân hàng về thời gian rút tiền. Tiền gửi có kỳ hạn giữ vị trí trung gian giữa tiền gửi thanh toán tiền gửi tiết kiệm. Đây là nguồn tiền tương đối ổn định, ngân hàng có thể sử dụng phần lớn vào kinh doanh - Tiền gửi tiết kiệm: là một phần thu nhập của cá nhân người lao động chưa sử dụng cho tiêu dùng. Tiền gửi tiết kiệm là một dạng đặc biệt để tích lũy tiền tệ trong lĩnh vực tiêu dùng cá nhân. - Các nguồn huy động khác: Bên cạnh phương thức nhận tiền gửi, các ngân hàng thương mại còn phát hành chứng chỉ tiền gửi trái phiếu. Thực chất các nghiệp vụ này là ngân hàng huy động vốn tiền tệ bằng việc phát hành các chứng từ có giá. * Vốn đi vay: Vốn đi vay là quan hệ vay vốn giữa ngân hàng thương mại ngân hàng Trung ương, hoặc giữa các ngân hàng thương mại với nhau hay các tổ chức tín dụng khác. - Vay ngân hàng nhà nước: Trong hệ thống ngân hàng, ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là chủ nợ là “ người cho vay cuối cùng” của các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước thường xuyên thực hiện các quan hệ tín dụng với các NHTM thông qua việc chiết khấu tái chiết khấu các giấy tờ có giá, trong đó chủ yếu là thương phiếu trái phiếu kho bạc. Hiện nay ngân hàng Nhà nước cho vay dưới các hình thức sau: +Vốn vay ngắn hạn để bổ sung. +Vốn vay để thanh toán bù trừ giữa các tổ chức tín dụng. +Tái chiết khấu, vay có đảm bảo với các chứng từ có giá. -Vay NHTM các tổ chức tín dụng khác: Đây là nguồn vốn mà NHTM thường phải huy động trong lúc khó khăn về vốn. Loại này có lãi suất đầu vào cao hơn lãi suất từ các nguồn tiền gửi. Tuy nhiên nó hết sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu vốn của ngân hàng. + Thị trường nội tệ liên ngân hàng: quan hệ vay mượn lẫn nhau giữa các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng. http://etrithuc.vn 9 Thị trường nội tệ liên ngân hàng nước ta được thành lập từ tháng 7/1993, sau một thời gian đi vào hoạt động đã giúp các ngân hàng thương mại bổ sung nguồn vốn, giải quyết thiếu hụt trong thanh toán. + Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng: được thành lập ngày 15/10/1994 với sự tham gia của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ. Trên thị trường này các ngân hàng thương mại vay nóng lẫn nhau trong trường hợp mua bán ngoại hối. Ngoài ra, các NHTM Việt Nam còn vay vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính nước ngoài để đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh. Do tính chất hoạt động nên trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, vốn tự có chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ (khoảng trên dưới 10%) chủ yếu là tài sản vật chất của ngân hàng nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng, đảm bảo năng lực pháp lý, năng lực thị trường cho ngân hàng. Còn phần lớn vốn cho vay vốn đầu tư của ngân hàng lấy từ nguồn huy động. 1.1.2.3. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại. * Nhận tiền gửi của khách hàng: Ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng dưới hai hình thức: Tiền ký gửi tiền tiết kiệm - Tiền ký gửi: Bao gồm loại tiền gửi vào ngân hàng có thời hạn không có thời hạn: + Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán) Đây là loại tiền gửi mà chủ nhân của nó có thể rút tiền hoặc trả cho bên thứ ba bằng cách phát hành séc, bằng điện thoại hoặc qua máy rút tiền tự động ATM. Đối với khách hàng, việc dễ dàng chuyển nhượng được xem như là yếu tố rất quan trọng, còn việc hưởng lãi đối với số vốn được dùng với mục đích giao dịch chỉ là điều thứ yếu. Do vậy, loại tiền gửi này được mệnh danh là tiền gửi theo yêu cầu, không đem lại lãi suất cụ thể. Về phía các ngân hàng thương mại, lợi thế là chỉ cần bỏ ra những chi phí về quản lý về tài khoản hoặc trả lãi (nếu có thì cũng rất nhỏ). Với ngân hàng, tiền gửi không kỳ hạn có chi phí rất thấp, nếu hấp dẫn được số lượng khách hàng lớn, đảm bảo được số dư ổn định ngân hàng có thể sử dụng cho vay ngắn hạn mua các chứng khoán có tính khả dụng cao như kỳ phiếu kho bạc. http://etrithuc.vn 10 + Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền được gửi vào ngân hàng trên cơ sở có sự thỏa thuận về thời gian rút tiền lãi suất. Loại tiền này không phải dùng để gửi nhằm mục đích hưởng các dịch vụ thanh toán mà là với mục đích để hưởng lãi. Loại tiền này chỉ được rút ra khi đến hạn, nhưng trong thực tế do sự cạnh tranh của các ngân hàng nên vẫn cho phép khách hàng rút lượng tiền trước thời hạn với lãi suất thấp hơn kèm chi phí…Tiền gửi có kỳ hạn là loại vốn tương đối ổn định đối với ngân hàng. - Tiền tiết kiệm: Từ lâu tiền tiết kiệm đã được coi là công cụ huy động vốn truyền thống của các ngân hàng thương mại. Vốn huy động từ các khoản tiết kiệm thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tiền gửi ngân hàng. Nó là loại vốn tương đối ổn định lâu dài vì vậy ngân hàng cân tăng cường hơn nữa để huy động tối đa nguồn tiền này. Tiền gửi tiết liệm bao gồm các loại sau:  Tiết kiệm không kỳ hạn: là khoản tiền tiết kiệm thông thường, chủ tài khoản có thể rút tiền ra bất kỳ lúc nào mà không phải báo trước. Tuy nhiên sốtài khoản này thường không lớn, nhưng có ưu điểm hơn so với các tài khoản tiền gửi giao dịch ở chỗ: số dư này ít biến động. Chính vì vậy, đối với loại tiền gửi này, các ngân hàng thương mại thường phải trả lãi suất cao hơn so với tiền gửi thanh toán.  Tiết kiệm có kỳ hạn: kỳ hạn do ngân hàng khách hàng thỏa thuận. Nguồn này tương đối ổn định tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động về vốn vay. Hiện nay, các ngân hàng vẫn cho khách hàng rút tiền trước hạn, tuy nhiên sẽ bị khấu trừ một phần lãi hoặc hưởng mức lãi suất không kỳ hạn cho khoảng thời gian khách hàng gửi tiền.  Tiết kiệm dài hạn: đối với tài khoản nay, khách hàng có thể gửi tiền vào tài khoản bất kỳ lúc nào với số lượng không hạn chế, nhưng chỉ được rút ra khi đến hạn. Đây là loại hình tiết kiệm mà ngân hàng cần tận dụng nhằm tạo các nguồn vốn có tính ổn định cao nhằm phục vụ cho hoạt động cấp tín dụng dài hạn của mình. * Các nguồn huy động khác: Đây là nguồn vốn chủ động thu gom của ngân hàng trên thị trường tài chính bao gồm cả hai thị trường là thị trường tiền tệ (thị trường vốn ngắn hạn) thị trường [...]... đến hiệu quả hoạt động huy động vốn. Như vậy để hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng của Ngân hànghiệu quả thì Ngân hàng cần phải có một quy mơ vốn lớn khơng ngừng phát triển, đồng thời phải có một cơ cấu nguồn hợp lý đảm bảo cho sự phát triển ổn định của nguồn vốn. 1.2.2.2. Cân đối nguồn vốn huy động sử dụng vốn: Nguồn vốn huy động của NHTM lớn, phát triển. .. Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thăng Long” cho khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 2. Mục đích nghiên cứu: - Phân tích thực trạng huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long. 3. Đối tượng phạm vi... đang phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng, người dân có nhiều sự lựa chọn cho đầu tư để mang lại lợi ích kinh tế cao nhất. Chính vì lý do đó cùng với thực tiễn công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Thăng Long vẫn còn bộc lộ một số tồn tại nên em chọn đi sâu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát. .. các hoạt động, hình thức huy động vốn phong phú để tăng cường hơn nữa nguồn vốn huy động. * Cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế Mặc dù là một ngân hàng nông nghiệp, khách hàng chủ yếu là cán bộ nông dân, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhưng với cơ chế thị trường cạnh tranh sôi động hiện nay, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Thăng Long... đối giữa nguồn vốn huy động việc sử dụng vốn. Hoạt động huy động vốn là hoạt động khởi đầu song phải gắn với hoạt động sử dụng vốn, phải lấy nhu cầu sử dụng vốn làm mục đích cho hoạt động của mình. Nếu nguồn vốn huy động q thấp khơng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn sẽ làm cho Chi nhánh bỏ qua cơ hội đầu tư có hiệu quả. Còn nếu huy động vốn vượt quá nhu cầu sử dụng vốnhiệu quả sẽ gây ra tình... giảm 36% so với năm 2007 thấp hơn cả năm 2006. Sự biến động mạnh mẽ tổng nguồn vốn huy động của không chỉ riêng chi nhánh Thăng Long mà là chung trong cả hệ thống ngân hàng. Kết quả này là do http://etrithuc.vn 29 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Khái quát tình hình kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thăng Long trong thời gian... ổn định một cơ cấu nguồn phù hợp chưa đủ để đánh giá tính hiệu quả của hoạt động huy động vốn. Hoạt động huy động vốn của NHTM không thể tách rời với hoạt động sử dụng vốn và hoạt động sử dụng vốn là mục tiêu của hoạt động huy động vốn. NHTM huy động vốn bằng nhiều hình thức với các kỳ hạn khác nhau. Tuy nhiên, tính tự chủ của NHTM đối với mỗi nguồn vốn có quan hệ tỷ lệ thuận với chi phí... nhiều. Ngân hàng phải có biện pháp thơng tin quảng cáo cho mọi người biết về các hoạt động của Ngân hàng mình, các chính sách của Ngân hàng đối với khách hàng, các sản phẩm của Ngân hàng, các tiện ích mà Ngân hàng có thể cung cấp cho người gửi tiền vào Ngân hàng. Nếu làm đuợc điều này thì khách hàng đến với Ngân hàng ngày càng đông, huy động được càng nhiều vốn. * Cán bộ, nhân viên ngân hàng: ... thức huy động vốn trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ban hành theo quyết định số 404/HĐQT-KHTH ngày 10/10/2001 của chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. http://etrithuc.vn 49 chủ yếu là sử dụng để cho vay, ngồi ra cịn có hoạt động đầu tư nhưng chi m tỷ trọng rất nhỏ. Bảng 2.12: Tình hình huy động vốn sử dụng vốn tại chi nhánh Ngân. .. tức lãi suất cao hơn tỷ lệ lạm phát. Thành phần cơ bản của chi phí huy động thể hiện ở các khoản chi trả lãi suất cho tiền gửi tiền vay, lãi suất huy động khác cùng với các khoản chi phí không dưới dạng lãi mà ngân hàng phải bỏ ra để huy động vốn. Khoản chi phí trả lãi phụ thuộc vào hình thức, cơ cấu lãi suất thị trường của từng loại nguồn vốn huy động. Khoản chi phí huy động vốn khơng dưới . tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long cho khóa luận tốt nghiệp. vốn tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Thăng Long. Chương 3 : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long.pdf, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long.pdf, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thăng Long.pdf, Tính cấp thiết của đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:, Khái niệm: Đặc điểm kinh doanh:, Chức năng của Ngân hàng Thương mại:, Quy mô và cơ cấu của nguồn vốn:, Cân đối nguồn vốn huy động và sử dụng vốn: Chi phí huy động vốn:, Các nhân tố chủ quan:, . Chi phí huy động vốn Chi phí huy động vốn bao gồm:, Khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn của ngân hàng., Những tồn tại trong công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNoPTNT Thăng Long, 3 Kết cấu khóa luận:

Từ khóa liên quan