Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Viettinbank.doc

78 496 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:46

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Viettinbank Lời nói đầuCông cuộc đổi mới của nền kinh tế Việt Nam dới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nớc những năm qua đã thu đợc những thành tựu đáng kể (mức tăng trởng GDP bình quân đạt 7-9%, kiềm chế lạm phát ở mức một con số, thị trờng trong nớc và quốc tế ngày càng đợc mở rộng .). Có đợc những kết quả này là nhờ một phần không nhỏ vào sự thành công trong hoạt động thơng mại quốc tế của Việt Nam thông qua việc thực hiện tốt chính sách kinh tế mở và tiến hành các biện pháp cải cách kinh tế trên nhiều mặt theo xu hớng quốc tế hoá và toàn cầu hoá. Nhiều năm trớc đây, hoạt động thơng mại quốc tế của Việt Nam cha phát triển đúng với khả năng và phát huy tốt vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này và một trong những nguyên nhân cơ bản là chúng ta thiếu những nguồn vốn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu trong đó đặc biệt phải kể đến là nguồn tín dụng ngân hàng.Việc phát triển hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng không chỉ mang lại lợi ích cho hoạt động xuất nhập khẩu mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội và ngay cả bản thân ngân hàng bởi tín dụng là hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng. Nhận thức rõ vấn đề đó, Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa (ICBV) là một ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực công thơng nghiệp đã triển khai đã bắt đầu triển khai hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và bớc đầu đã có những thành công nhất định.Tuy nhiên, hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của ICBV còn nhiều hạn chế, chất lợng tín dụng cha cao. Do vậy, việc nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu trở thành một đòi hỏi bức xúc đối với Ngân hàng hiện nay.Trớc yêu cầu trên tôi chọn đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa làm luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn đợc kết cấu theo 3 chơng:1Chơng I: Một số vấn đề cơ bản về chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mạiChơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, học hỏi để hoàn thành khoá luận, song chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô và các bạn để khoá luận có ý nghĩa hơn.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hớng dẫn ngời đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận này. Qua đây, tôi xin đợc gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo trong Khoa đã dạy dỗ và cung cấp cho tôi những kiến thức lí luận quí báu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và các anh chị Phòng Tín dụng ngoài quốc doanh, Chi nhánh Ngân hàng Công Thơng khu vực Đống Đa những ngời đã nhiệt tình tiếp nhận, tạo điều kiện và cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho tôi trong quá trình thực hiện khóa luận.2Chơng I: Một số vấn đề cơ bản vềchất lợng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại1.1. tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu1.1.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu1.1.1.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động xuất nhập khẩu Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào nền sản xuất trong nớc mà còn phải quan hệ với các nớc bên ngoài. Do có sự khác nhau về điều kiện tự nhiên nh tài nguyên, khí hậu .mà mỗi quốc gia có thế mạnh trong việc sản xuất một số mặt hàng nhất định. Để đạt đợc hiệu quả kinh tế đồng thời đáp ứng đợc nhu cầu tiêu dùng ngày một đa dạng ở trong nớc, các quốc gia đều mong muốn có đợc những sản phẩm chất lợng cao với giá rẻ hơn từ các nớc khác đồng thời mở rộng đợc thị trờng tiêu thụ đối với các sản phẩm thế mạnh của mình. Chính từ mong muốn đó đã làm nảy sinh nhu cầu mua bán trao đổi quốc tế (hay thơng mại quốc tế).Hoạt động thơng mại quốc tế thông qua mối quan hệ rộng rãi vợt ra ngoài biên giới quốc gia sẽ là cầu nối giữa nền kinh tế trong nớc với nền kinh tế bên ngoài, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế ở mỗi khu vực và trên toàn thế giới.Thơng mại quốc tế đợc cấu thành bởi hai bộ phận cơ bản xuất khẩunhập khẩu. Do vậy, xác định đợc vai trò quan trọng cũng nh có sự quan tâm thích đáng đến hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động thơng mại quốc tế. Đối với Việt Nam, ngoài những đặc điểm nêu trên chúng ta còn có những nét đặc thù riêng đó là nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng kĩ thuật lạc 3hậu, công nghệ thủ công . đang rất cần đợc đổi mới, bên cạnh đó tiềm lực xuất khẩu lại lớn nhng cha đợc khai thác hiệu quả. Tất cả những điều này cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu đối với nớc ta càng quan trọng hơn.Vai trò của xuất nhập khẩu đối với sự phát triển kinh tế đợc thể hiện qua một số khía cạnh cơ bản sau: Xuất khẩu- Xuất khẩu đem lại nguồn thu ngoại tệ chủ yếu cho đất nớc tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nớc.- Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nớc sẽ khuyến khích các ngành, nghề phát triển bởi họ phần nào có đợc thị trờng tiêu thụ ổn định và mở rộng hơn. Đồng thời, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trờng quốc tế sẽ tạo cho các nhà sản xuất sự năng động và sáng tạo trong kinh doanh, sự quan tâm đúng đắn đến việc nâng cao hiệu quả quản lí, đổi mới công nghệ cũng nh nâng cao chất lợng của sản phẩm.- Xuất khẩu tạo điều kiện cho việc nhập khẩu có thể diễn ra thuận lợi hơn nhờ nguồn ngoại tệ thu đợc và mối quan hệ quốc tế mà nó tạo ra. Nhập khẩuSong song với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Cụ thể:- Nhập khẩu tạo ra hàng hoá bổ sung cho hàng hoá thiếu hụt trong nớc và thay thế những sản phẩm trong nớc không sản xuất đợc hay sản xuất với chi phí cao hơn để đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng nội địa một cách tốt nhất, từ đó tạo sự ổn định về cung-cầu trong nớc và cao hơn là sự ổn định kinh tế vĩ mô.- Nhập khẩu có tác động đẩy nhanh quá trình xây dựngsở hạ tầng kĩ thuật, đổi mới công nghệ tạo tiền đề thuận lợi cho sản xuất.- Ngoài ra, nhập khẩu còn có vai trò thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc cung cấp các nguyên vật liệu, máy móc thiết bị đầu vào cho xuất khẩu cũng nh góp phần định hớng sản phẩm, định hớng thị trờng.4 Cuối cùng, một vai trò hết sức quan trọng của cả xuấtnhập khẩu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đó là tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân và mở rộng hợp tác quốc tế.1.1.1.2. Nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩuDo hoạt động thơng mại quốc tế hiện nay là rất đa dạng và vì thế cũng hết sức phức tạp (nó bao gồm nhiều mối quan hệ nh: thơng mại giữa các nớc phát triển, giữa các nớc đang phát triển, giữa các nớc phát triển và đang phát triển .) nên để phù hợp với điều kiện Việt Nam cũng nh với đề tài nghiên cứu, ở đây tôi chỉ xin đề cập đến hoạt động thơng mại quốc tế giữa các nớc phát triển và đang phát triển.- Xuất khẩu hàng hoá từ các nớc phát triển sang các nớc đang phát triển chủ yếu là hàng hoá t liệu sản xuất nh máy móc thiết bị, kỹ thuật, công nghệ. Đây là những hàng hoá mà để hoàn thành hoạt động xuất khẩu cần phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau từ phân tích nhu cầu, kí kết hợp đồng, sản xuất cung ứng, lắp ráp chạy thử . đến thanh toán tiền hàng. Nhu cầu tài trợ thờng để đáp ứng các chi phí cho quảng cáo, thiết kế mẫu mã, sản xuất và cung cấp công trình.- Xuất khẩu hàng hoá từ các nớc đang phát triển sang các nớc phát triển chủ yếu là các mặt nh nông, lâm, thuỷ hải sản, hàng thô hay mới qua chế . Và nhu cầu tài trợ thờng là để thu mua chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời.Để có cái nhìn tổng quát về nhu cầu tài trợ nảy sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu ta sẽ xem xét nhu cầu tài trợ của các nhà xuất khẩunhập khẩu hình thành trong cùng một hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá máy móc, thiết bị kĩ thuật, công nghệ. Nhu cầu tài trợ cho xuất khẩuViệc thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hoá máy móc thiết bị thờng kéo dài từ nhiều tháng cho tới vài năm, do đó thông thờng nhu cầu tài trợ thờng nảy sinh ở nhiều giai đoạn khác nhau. Cụ thể:+ Giai đoạn phân tích nhu cầu, thiết kế, tìm kiếm khách hàng, đại diện tại các hội chợ, đàm phán bộ, lập kế hoạch: Đây là giai đoạn đầu tiên và có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các bớc sau của cả hoạt động xuất khẩu. Để hoàn 5thành tốt giai đoạn này các chuyên gia phải thực hiện các chuyến đi dài ngày và tiến hành nhiều cuộc đàm phán, phải làm ra hàng mẫu và mô hình để trng bày, giới thiệu. Sau đó họ còn phải hoàn tất các tài liệu thiết kế và tính toán chính xác cho đàm phán hợp đồng. Chi phí cho những hoạt động này không phải nhỏ, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh tiềm lực tài chính còn hạn hẹp. + Giai đoạn đa ra đề nghị chào hàng: Các đề nghị chào hàng trong khuôn khổ đấu thầu quốc tế thờng đợc để kèm theo bản bảo đảm đấu thầu của một ngân hàng có uy tín trong giao dịch quốc tế. Do vậy các doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần đợc sự giúp đỡ của ngân hàng.+ Giai doạn kí kết hợp đồng: Trong trờng hợp nhà xuất khẩu cha có uy tín cao ở nớc ngoài, đối tác có thể yêu cầu một bảo đảm giao hàng hoặc bảo đảm hoàn thành công trình. Đảm bảo này sẽ có hiệu lực nếu việc giao hàng hoặc hoàn thành công trình không đúng nh thoả thuận. Trờng hợp khác, nếu nhà xuất khẩu cần tiền đặt cọc mà nhà nhập khẩu là ngời nớc ngoài đang gặp khó khăn và không có khả năng đặt cọc từ nguồn vốn riêng của mình thì nhà xuất khẩu có thể đề nghị ngân hàng của mình một tài trợ đặt cọc có lợi cho đối tác thơng mại của mình. + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất: Sau khi đã kí hợp đồng, nhà xuất khẩu sẽ tiến hành chuẩn bị sản xuất. Nhất là việc xây dựng các công trình lớn nh, nhà máy, xí nghiệp . việc này thờng đi kèm với chi phí lớn vợt quá mức đặt cọc.+ Giai đoạn sản xuất: Mặc dù đã có những thoả thuận về việc thanh toán tiếp theo của ngời mua, trong thời gian này thờng nảy sinh các nhu cầu tài chính cao về vật t và chi phí liên quan khác vợt qua các khoản thanh toán giữa chừng. Ngoài ra, với các mặt hàng lớn nh máy móc công nghệ . thì nhiều khi nhà xuất khẩu còn cần phải đợc tài trợ cho các chi phí xây dựng kho bãi, chuẩn bị mặt bằng sản xuất, đào tạo ngời sử dụng máy móc . ở nớc nhập khẩu.+ Giai đoạn cung ứng: Ngay cả trong giai đoạn cung ứng cũng có thể nảy sinh các chi phí cần đợc tài trợ nh chi phí vận tải, bảo hiểm . tuỳ theo điều kiện cung ứng.6+ Giai đoạn lắp ráp, chạy thử, bàn giao công trình: Sau khi hàng hoá đợc bàn giao tới địa điểm qui định, nhà xuất khẩu còn cần chi phí cho lắp ráp chạy thử cho tới khi đợc ngời mua thu nhận và chấp nhận thanh toán.+ Giai đoạn bảo hành: Trong giai đoạn này ngời mua có quyền yêu cầu đợc bảo hành ở ngân hàng của nhà xuất khẩu trớc khi thanh toán.+ Thanh toán: Hiện nay, để việc cung cấp hàng hoá xuất khẩu đợc thuận lợi ngời xuất khẩu thờng phải dành cho ngời mua một u đãi thanh toán trong nhiều năm mà ngời xuất khẩu và ngân hàng của họ có thể chấp nhận đợc. Nhu cầu tài trợ ở giai đoạn này thờng lớn để đảm bảo vốn cho quá trình tái sản xuất khi mà ngời nhập khẩu cha đến hạn phải thanh toán.Nhu cầu tài trợ nhập khẩuVới hoạt động nhập khẩu, nếu nh nhà xuất khẩu có nhu cầu tài trợ để đẩy mạnh hoạt động bán hàng thì các nhà nhập khẩu cũng nảy sinh nhu cầu tài trợ để mua hàng khi khả năng tài chính không đáp ứng đợc. Vì vậy về phía nhà nhập khẩu cũng hình thành nhu cầu tài trợ trên nhiều mặt.- Giai đoạn trớc khi kí kết hợp đồng: ở giai đoạn này các nhà nhập khẩu cần có những chi phí cho việc thuê các chuyên gia phân tích chính xác nhu cầu của mình để tiến hành đấu thầu một cách phù hợp.- Giai đoạn sau khi kí kết hợp đồng: Sau khi kí kết đợc hợp đồng, các nhà nhập khẩu cần đợc tài trợ để đặt cọc hoặc tạm ứng cho nhà xuất khẩu. Ngoài ra, nhiều khi nhà nhập khẩu còn phải nhờ ngân hàng đứng ra bảo đảm để tìm nguồn tài trợ ở nớc ngoài.- Giai đoạn sản xuất và hoàn thành công trình: Trong giai đoạn này nhà nhập khẩu có thể phải thực hiện những khoản thanh toán giữa chừng cho nhà xuất khẩu hay tài trợ cho các công việc ở điạ phơng để chuẩn bị cho đầu t.- Giai đoạn cung ứng và vận chuyển hàng hoá: Tuỳ theo điều kiện cung ứng hàng hoá có thể nảy sinh nhiều phí tổn về vận chuyển và bảo hiểm đối với các nhà nhập khẩu.7- Nhận hàng hoá: Nếu tiến hành thanh toán cung ứng hàng hoá khi xuất trình chứng từ (có th tín dụng kèm theo hoặc theo điều kiện D/P) thì thờng nhà nhập khẩu chỉ có thể nhận đợc hàng khi giá trị trên hoá đơn đã ghi rõ hoặc có thể tài trợ đợc.- Xử lí tiếp, bán tiếp, tài trợ tiêu thụ: Đối với hàng hoá chủ định bán tiếp thì nhà nhập khẩu còn có nhu cầu tài trợ giữa chừng cho khoảng thời gian từ khi nhập hàng về tới khi hàng hoá đợc tiêu thụ.Qua việc xem xét nhu cầu tài trợ cho xuất nhập khẩu ở trên ta có thể khẳng định rằng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩumột nhu cầu tài trợ rất lớn. Vậy thì để đáp ứng cho nhu cầu đó có những nguồn tài trợ nào. Dới đây là một số nguồn tài trợ thờng dùng cho xuất nhập khẩu.1.1.2. Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩuHoạt động xuất nhập khẩumột trong những hoạt động kinh tế cơ bản, do vậy nó cũng đợc tài trợ từ rất nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, những nguồn tài trợ thờng đợc sử dụng là:- Tín dụng thơng mại (hay tín dụng nhà cung cấp): là nguồn tài trợ đợc thực hiện thông qua hình thức mua bán chịu hàng hoá, dịch vụ với các công cụ chủ yêú là kỳ phiếu và hối phiếu. Đây là nguồn tài trợ ngắn hạn đợc a dùng vì dễ thực hiện, khả năng chuyển thành tiền mặt cao (thông qua chiết khấu tại các ngân hàng), linh hoạt về thời hạn. Tuy nhiên, các công cụ nh hối phiếu thờng đợc sử dụng trên cơ sở có ngân hàng đứng ra chấp nhận hay bảo đảm.- Các khoản phải nộp phải trả: Bao gồm: thuế phải nộp nhng cha nộp, phải trả cán bộ công nhân viên và các khoản phải trả phải nộp khác. Đây là nguồn tài trợ mang tính thời điểm cao vì nó thờng nhỏ và ít ổn định.- Vốn tự có: Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp khác nhau mà vốn tự có có thể là vốn Ngân sách cấp, vốn cổ phần của các sáng lập viên công ty cổ phần hay vốn của chủ doanh nghiệp t nhân.Vốn tự có chủ yếu bao gồm vốn khi thành lập doanh nghiệp nh nói trên và phần lợi nhuận để lại cộng khấu hao. Sử dụng vốn tự có doanh nghiệp có thể giảm đợc hệ số nợ, tạo sự chủ động trong kinh doanh. Tuy vậy, nguồn tài trợ này có hạn chế là qui mô không lớn và nhiều khi chi phí cơ hội của việc giữ lại lợi nhuận cao.8- Phát hành cổ phiếu: Với các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay họ có thể phát hành cổ phiếu công ty để huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Hình thức này có u điểm là doanh nghiệp có đợc sự chủ động trong việc huy động và sử dụng vốn, giảm đợc nguy cơ phá sản khi gặp khó khăn (vì có thể không phải phân chia lợi tức cổ phần hoặc có thể hoãn trả lợi tức khi bị lỗ hoặc không có nhiều lãi) hay làm tăng vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ của doanh nghiệp . Tuy nhiên, chỉ có các doanh nghiệp thỏa mãn những điều kiện nhất định mới đợc sử dụng hình thức này. Với nớc ta, do thị trờng tài chính còn cha phát triển nên hình thức tài trợ này còn ít đợc sử dụng hoặc nếu có sử dụng thì vẫn khó có thể đem lại hiệu quả cao.- Phát hành trái phiếu công ty: Đây cũng là một hình thức tài trợ khá phổ biến trong nền kinh tế thị trờng gần nh cổ phiếu. Tuy nhiên, với trái phiếu doanh nghiệp thờng phải trả lợi tức cố định cho dù hoạt động kinh doanh có lãi hay không. Điều này dễ làm tăng khả năng phá sản đối với doanh nghiệp khi gặp khó khăn về tài chính. Ngoài ra, với thị trờng tài chính cha phát triển nh đã nói trên thì hình thức này cũng khó phát huy tốt đợc u thế của nó.- Tín dụng ngân hàng: Ngân hàng có thể tài trợ cho các doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức và với những mục đích sử dụng khác nhau nh: cho vay ngắn hạn theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hợp đồng, cho vay có đảm bảo . để thu mua dự trữ, sản xuất, nhập khẩu nguyên vật liệu, đáp ứng nhu cầu vốn lu động. Hoặc cho vay dài hạn để đầu t dự án, mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ . Tuỳ vào từng doanh nghiệp mà Ngân hàng có thể áp dụng những hình thức nhất định sao cho thuận lợi với cả hai bên. Một đặc điểm khá nổi bật của tín dụng ngân hàng là có khả năng linh hoạt về lãi suất cũng nh thời hạn. - Các nguồn tài trợ khác: Ngoài các nguồn tài trợ trên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn có thể đợc tài trợ bằng các nguồn nh đầu t nớc ngoài, vay nợ viện trợ của nớc ngoài, hỗ trợ của Chính phủ .Hiện nay các nguồn này thờng cũng đợc sử dụng thông qua các Ngân hàng.Nh vậy, nguồn tài trợ cho xuất nhập khẩu rất đa dạng nhng trong đó nguồn tín dụng ngân hàng nắm giữ một vị trí đặc biệt bởi nó có thể đợc cung cấp thông qua 9nhiều hình thức cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau và các hình thức tài trợ khác muốn thực hiện đợc phần nào cũng cần sự hỗ trợ từ phía ngân hàng.1.1.3. Tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu1.1.3.1. Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu Khái niệm tín dụng ngân hàngTín dụng nói chung là một phạm trù kinh tế đợc rất nhiều nhà kinh tế học đề cập đến và do đó cũng có nhiều cách hiểu khác nhau về tín dụng.Tuy nhiên, theo cách hiểu chung nhất thì: tín dụngmột quan hệ xã hội giữa ngời cho vay và ngời đi vay, giữa họ có mối liên hệ với nhau thông qua sự vận động của giá trị vốn tín dụng đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ hoặc hiện vật.Trên cơ sở đó ta có thể hiểu Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng, một tổ chức chuyên doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là các tổ chức, đơn vị kinh tế-xã hội, các cơ quan Nhà nớc và các tầng lớp dân c .Tín dụng ngân hàng ra đời và ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhờ có khả năng đáp ứng tốt mọi nhu cầu đa dạng về vốn của nền kinh tế mà nó đã không ngừng đợc mở rộng sang tất cả các ngành, lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh vực kinh tế đối ngoại mà cụ thể hơn là hoạt động xuất nhập khẩu, nó đã trở thành một nguồn tài trợ không thể thiếu đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các quốc gia. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩuVai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu đợc thể hiện qua các mặt sau:- Thứ nhất, giống nh các nguồn tài trợ khác tín dụng ngân hàng là một nguồn vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để thu mua dự trữ, sản xuất, tiêu thụ hàng hoá, mua sắm máy móc thông thờng .phục vụ cho quá trình sản xuất cũng nh tái sản xuất của doanh nghiệp.10[...]... giá chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu Đối với tín dụng xuất nhập khẩu để đánh giá chất lợng của nó thông thờng ta cũng xem xét trên các chỉ tiêu nh trên. Tuy nhiên, tập trung vào các chỉ tiêu cơ bản sau: D nợ tín dụng xuất nhập khẩu ã Chỉ tiêu d nợ = Tổng d nợ tín dụng Chỉ tiêu này cho thấy vị trí của tín dụng xuất nhập khẩu trong hoạt động tín dụng chung của ngân hàng. Ngoài ra, nó còn đợc sử dụng. .. hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng.2.2.2. Các hình thức và qui trình tín dụng xuất nhập khẩu của chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa Do tín dụng xuất nhập khẩu còn nhiều mới mẻ và do một số hạn chế riêng nên tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng Công thơng Đống Đa nói riêng mới chỉ áp dụng một số ít các hình thức cho xuất khẩu cũng nh nhập khẩu. Tuy... dài hạn cho xuất nhập khẩu . Đồng thời ta thấy các khoản tín dụng xuất nhập khẩu ngắn hạn có xu hớng tăng lên so với tín dụng xuất nhập khẩu trung và dài hạn , cũng có nghĩa là nhu cầu về tín dụng ngắn hạn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là rất lớn . Đây là lợi thế mà chi nhánh cần quan tâm khai thác . - Cơ cấu tín dụng theo đối tợng khách hàng: Trong cơ cấu tín dụng xuất nhập khẩu theo đối... này.- Về cơ cấu tín dụng theo thời hạn : Năm 1999 tín dụng xuất nhập khẩu ngắn hạn là 37.728 triệu đồng chiếm 40% tổng d nợ tín dụng xuất nhập khẩu , Năm 2000 d nợ tín dụng xuất nhập khẩu ngắn hạn là 85906.6 triệu đồng chiếm 52% tổng d nợ tín dụng xuất nhập khẩu , Năm 2001 tỷ trọng này là 59% điều này thể hiện Ngân hàng Công thơng Đống Đa có thể mở rộng và đáp ứng các khoản tín dụng cho những... thơng khu vực Đống Đa (ICBV) là một ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực công thơng nghiệp đà triển khai đà bắt đầu triển khai hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và bớc đầu đà có những thành công nhất định.Tuy nhiên, hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của ICBV còn nhiều hạn chế, chất lợng tín dụng cha cao. Do vậy, việc nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu trở thành một đòi hỏi bức xúc đối với Ngân... tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa làm luận văn tốt nghiệp của mình.ã Ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn đợc kết cấu theo 3 chơng:1 64,25% so với năm 2000. Điều này thể hiện thị trờng xuất nhập khẩu đố với nhân hàng ngày càng đợc mở rộng. Bảng 3 : Doanh số cho vay xuất. .. vay theo hạn mức tín dụng và cho vay theo hợp đồng tín dụng tuần hoàn. Đối với các nhà xuất khẩu hình thức tín dụng này ngoài việc đợc sử dụng cho các mục đích thu mua sản xuất, chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vốn lu động nó còn đợc sử dụng để trang trải các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất nh: phí thuê tàu, thuế xuất khẩu ã Cho vay trên cơ sở hối phiếu Nhà xuất khẩu khi cần tiền... tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Công thơng Đống Đa càng tăng trởng và khả năng đáp ứng vốn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng cao. Tỷ trọng d nợ tín dụng xuất nhập khÈu trong tỉng d nỵ tuy cha cao , tuy nhiên tỷ lệ này đợc tăng dần qua các năm : 10.54% năm 1999 ; 23.6 % năm 2000 và năm 2001 là 30.2% chứng tỏ vai trò của tín dụng xuất nhập khẩu trong hoạt đôngj tín dụng của Ngân... nghiệp xuất khẩu cũng thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp nhập khẩu để họ nhập khẩu hàng hoá phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên với các doanh nghiệp nhập khẩu hình thức tín dụng này ít dùng hơn so với các doanh nghiệp xuất khẩu .ã Cho vay trung, dài hạn nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ s¶n xuÊt46 nh mong muốn trả nợ của doanh nghiệp từ đó tác động đến chất lợng của khoản tín dụng. ã... sản xuất đa dạng, nhiều lĩnh vực khác nhau.Đặc biệt, khu 30 quyết để có thể đẩy mạnh đợc hoạt động tín dụng xuất khẩu và tạo đợc cơ cấu tín dụng phù hợp cho giai đoạn phát triển sau này.- Hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của chi nhánh đợc thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa nhiều phòng ban khác nhau gồm: các phòng tín dụng, phòng nguồn vốn. Điều này một mặt tạo điệu kiện cho việc cung cấp tín dụng . nhập khẩu. 1.2. Chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu 1.2.1. Khái niệm chất lợng tín dụng xuất nhập khẩuTín dụng xuất nhập khẩu ngoài vai trò là một hình thức. chơng:1Chơng I: Một số vấn đề cơ bản về chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mạiChơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng xuất nhập khẩu tại Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Viettinbank.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Viettinbank.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu tại Viettinbank.doc, Các nguồn tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu, Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu, Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung chất lợng tín dụng, Các nhân tố từ phía ngân hàng, Các nhân tố từ phía khách hàng, Các nhân tố khách quan khác., Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng., C¬ cÊu tỉ chøc, Những mặt đạt đợc., Mục tiêu. Các mặt hoạt động cụ thể, Đẩy mạnh đa dạng hoá nguồn vốn cho xuất nhập khẩu, Thực hiện đa dạng hoá khách hàng và các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế nợ quá hạn., Ban hành qui định cụ thể cho hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu Triển khai Marketing ngân hàng trong hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu

Từ khóa liên quan