luận văn khoa khách sạn du lịch Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

49 1,087 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 15:31

LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Khách sạn – Du lịch nói riêng và các thầy cô giáo trong trường đại học Thương Mại nói chung đã truyền đạt, chỉ dạy cho em những kiến thức lý luận cần thiết trong quá trình học tập của em trong khoa Khách sạn – Du lịch trường đại học Thương Mại. Em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, các cô/chú, anh/chị trong Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã tạo điều kiện cho em tiếp cận với thực tế, được tìm hiểu về hoạt động của bệnh viện, cung cấp cho em các dữ liệu cần thiết để hoàn thành khóa luận này. Em xin cảm ơn cô giáo TS Trần Thị Bích Hằng và các thầy cô trong khoa Khách sạn – Du lịch đã hướng dẫn tận tình và tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Tống Thị Hương 1 1 1 MỤC LỤC 2 2 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số bảng biểu Tên bảng biểu Trang 2.1 Cơ cấu lượt khách của BVĐKQT Vinmec Phụ lục 2 2.2 Cơ cấu bệnh nhân nội địa năm 2014 theo khu vực địa lý Phụ lục 3 2.3 Cơ cấu bệnh nhân quốc tế năm 2014 Phụ lục 3 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của BVĐKQT Vinmec Phụ lục 4 2.5 Cơ cấu nhân lực theo số lượngcủa BVĐKQT Vinmec Phụ lục 5 2.6 Cơ cấu lao động của BVĐKQT Vinmec Phụ lục 6 2.7 Định mức lao động tại BVĐKQT Vinmec 22 2.8 Bảng phân công lao động theo phòng ban của BVĐKQT Vinmec 22 2.9 Quy định của BV về thời gian làm việc của người lao động 23 3.1 Bảng kế hoạch kinh doanh của Bệnh viện ĐKQT Vinmec năm 2015 29 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Số sơ đồ hình vẽ Tên sơ đồ hình vẽ Trang 1 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BVĐKQT Vinmec Phụ lục 1 3 3 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa của từ viết tắt 1 BQLTN Ban quản lý tòa nhà 2 BVĐKQT Vinmec Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 3 ĐDV Điều dưỡng viên 4 ĐH- CĐ Đại học- Cao đẳng 5 ĐV Đơn vị 6 HĐQT Hội đồng quản trị 7 HSCC Hồi sức cấp cứu 8 IT Information technology 9 PGĐ Phó Giám Đốc 10 PHCN Phục hồi chức năng 11 TBYT Thiết bị y tế 12 TrĐ Triệu đồng 4 4 4 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Ngày nay, cùng vơi sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề sức khỏe luôn được người dân quan tâm và chú trọng. Chính vì thế mà bệnh viện ra đời nhiều làm cho sự canh tranh cao, vì vậy, mọi bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện công phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh thu hút khách hàng. Để nâng cao chất lượng dịch vụ thì bệnh viện không chỉ chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phải đặc biệt chú trọng đầu tư vào đội ngũ con người. Vì y tế là dịch vụ đặc biệt, liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người. Vì thế, bệnh viện phải tăng cường quản trị nhân lực, trong đó chú trọng bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện. Trong lĩnh vực kinh doanh bệnh viện, do đặc thù của ngành là phải sử dụng nhiều lao động trực tiếp nên nhân lực ngày càng có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả sử dụng các yếu tố nguồn lực khác của bệnh viện. Một bệnh viện ngoài việc tuyển dụng đủ số lượng người lao động với trình độ kỹ năng phù hợp còn cần phải bố trí và sử dụng nhân lực vào đúng thời điểm và đúng công việc. Bố trí và sử dụng nhân lực có mối liên hệ chặt chẽ, quy định bổ sung lẫn nhau. Bố trí nhân lực đúng chính là tạo điều kiện để phát huy tốt năng lực làm việc của nhân viên và cũng thể hiện khả năng sử dụng nhân lực của nhà quản trị. Sử dụng tích cực năng lực làm việc của nhân viên cũng giúp cho công tác bố trí và sử dụng nhân lực được thực hiện một cách hợp lý, tránh tình trạng dư thừa nhân lực. Là bệnh viện đa khoa quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc bố trí và sử dụng nhân lực. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã quan tâm tới công tác này. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng lao động, bệnh viện vẫn có những lao động chưa làm đúng nghề, việc sắp xếp nhân viên còn chưa được hợp lý. Nhận thức được tính cấp thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec” làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, vấn đề bố trí và sử dụng nhân lực được rất nhiều tác giả quan tâm và nghiên cứu. Tuy nhiên các nghiên cứu của các tác giả mới chỉ dừng lại ở bố trí và sử dụng nhân lực nói chung, bố trí và sử dụng nhân lực trong dịch vụ, bố trí và sử dụng nhân lực trong một số doanh nghiệp dịch vụ, chứ chưa đề cập đến việc bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện. Dưới đây là một số tài liệu về vấn đề này: - Giáo trình Tổ chức và quản lý y tế của tác giả Mai Đình Đức, nhà xuất bản Y học năm 2007 - Giáo trình Nguyên lý quản lý bệnh viện của trường đại học Y tế công cộng do nhà xuất bản lao động xã hội năm 2010. 5 - Nguyễn Thị Kim Liên (2001), Quản lý bệnh viện, NXB Y Học, Hà Nội. - Nguyễn Duy Luật (2007), Tổ chức và quản lý bệnh viện, NXB Y Học, Hà Nội. - Trần Thị Kim Dung(2006), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội - Bài giảng quản trị nhân lực, Đại học Thương Mại Nói chung là các giáo trình và sách nêu trên đã đưa ra cái nhìn tổng quát về những vấn đề cơ bản của quản trị nhân lực. Đồng thời có những tình huống về quản trị giúp sinh viên có thể nghiên cứu, thảo luận tìm cách giải quyết một số tình huống điển hình trong quản trị nhân lực Trong những năm gần đây tại trường Đại học Thương mại, đã có một số công trình nghiên cứu về bố trí và sử dụng nhân lực tại bệnh viện, trong đó có một số luận văn tốt nghiệp của các anh chị khóa trước. Hai luận văn dưới đây là đề tài nghiên cứu về hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực trong các doanh nghiệp: - Ngô Thị Lan Anh( 2010) , Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lưc tại khách sạn Platinum , Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại Học Thương Mại. - Trần Thị Huyền ( 2010) , Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lưc tại Công ty TNHH BBQ Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại Học Thương Mại. Hai luận văn này đã trình bày, phân tích cụ thể chi tiết về thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại các doanh nghiệp. Luận văn cũng hệ thống hóa được một số lý luận cơ bản và đưa ra các giải pháp tương đối hợp lý để hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên hai đề tài mới chỉ đề cập đến bố trí và sử dụng nhân lực nói chung chứ chưa đề cập tới vấn đề bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện nên đề tài không bị trùng lặp về đối tượng nghiên cứu. Như vậy, cho tới thời điểm hiện nay chưa có công trình nào chuyên sâu nghiên cứu vấn đề bố trí và sử dụng nhân lực tại bệnh viện Vinmec nên đề tài của tôi có tính mới, cần thiết được nghiên cứu. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Để thực hiện được mục tiêu nói trên, đề tài cần thực hiện 3 nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện. - Khảo sát thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec; Từ đó đánh giá thành công, hạn chế và nguyên nhân về bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec . - Đề xuất giải pháp và kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. 4. Phạm vi nghiên cứu đề tài - Phạm vi về nội dung: Đề tài giới hạn nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bố trí và sử dụng nhân lực. 6 - Phạm vi về không gian: Đề tài giới hạn nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. - Phạm vi về thời gian: Đề tài giới hạn nghiên cứu dữ liệu thực trạng trong vòng 2 năm gần đây là năm 2013 và năm 2014, và định hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho năm 2015. 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài a. Phương pháp thu thập dữ liệu Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em chỉ sử dụng dữ liêu thứ cấp. Để có được các dữ liệu đó, em đã thu thập dựa trên các nguồn sau: - Nguồn bên ngoài bệnh viện: Tìm hiểu các sách báo, giáo trình, luận văn nghiên cứu về lý luận bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện, thu thập từ mạng Internet các bài viết có liên quan đến công tác bố trí và sử dụng nhân lực ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước - Nguồn dữ liệu bên trong bệnh viện: Tập hợp các dữ liệu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cung cấp gồm: bảng cơ cấu lao động năm 2013-2014; bảng kết quả hoạt động kinh doanh của bệnh viện năm 2013-2014, sản phẩm của bệnh viện và thị trường khách, bảng lương nhân lực do BVĐKQT Vinmec cung cấp. Thu thập dữ liệu từ các phòng hành chính của bệnh viện: bộ phận kế hoạch tổng hợp, bộ phận nhân sự, bộ phân kế toán b. Phương pháp phân tích dữ liệu - Phương pháp tổng hợp: Đây là phương pháp mà sau khi xử lý các kết quả thì sẽ tiến hành tổng hợp các kết quả thành bảng theo các chỉ tiêu , từ đó thu thập được những thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, cơ cấu lao động của bệnh viện. Bằng phương pháp tổng hợp sẽ có cái nhìn sâu hơn, cụ thể hơn về vấn đề bố trí và sử dụng nhân lực. - Phương pháp so sánh: Từ kết quả dữ liệu thu thập được ta tiến hành so sánh các dữ liệu của năm 2013 và năm 2014, tính các chỉ số phần trăm sau đó so sánh để đưa ra kết luận cụ thể với tình hình của Bệnh viện trong vài năm qua. Cụ thể là so sánh kết quả kinh doanh của 2 năm 2013 và 2014, so sánh kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra, so sánh cơ cấu lao động, chi phí tiền lương qua đó có thể thấy sự biến đổi về các mặt trong kinh doanh của bệnh viện. Việc so sánh có thể là tương đối hoặc tuyệt đối các chỉ tiêu trong các năm, các giai đoạn. - Phương pháp phân tích: sau khi tổng hợp lại các kết quả dữ liệu ta sẽ tiến hành phân tích để thấy được sự tăng, giảm của các chỉ tiêu và nguyên nhân của nó. Việc phân tích các dữ liệu sẽ cho ta thấy được mức độ đáp ứng mục tiêu đặt ra của các chỉ tiêu. Đồng thời qua đó thấy được mức độ của nó ảnh hưởng đến tổ chức công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện 6. Kết cấu khóa luận 7 Bên cạnh Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục bảng biểu, Danh mục sơ đồ hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, khóa luận được kết cấu gồm 3 chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện - Chương 2: Thực trạng bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Chương 3: Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 8 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TRONG BỆNH VIỆN 1.1 Khái luận về quản trị nhân lực trong bệnh viện 1.1.1 Khái niệm, chức năng và phân loại bệnh viện 1.1.1.1 Khái niệm bệnh viện Hiểu một cách đơn giản, Bệnh viện là nơi khám, chữa trị, phục hồi và nâng cao sức khỏe cho khách hàng. Hiểu một cách đầy đủ, Bệnh viện là nơi thực hiện chức năng đảm bảo cho nhân dân được chăm sóc toàn diện về sức khỏe. Ngoài ra, bệnh viện còn là trung tâm giảng dạy y học và nghiên cứu sinh vật xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới( WTO): Bệnh viện là một bộ phận không thể tách rời của tổ chức y tế xã hội, có chức năng đảm bảo cho nhân dân được chăm sóc toàn diện về cả y tế, cả phòng bệnh và chữa bệnh. Bệnh viện còn là nơi đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu sinh vật xã hội. 1.1.1.2 Chức năng của bệnh viện Bệnh viện có chức năng cơ bản là: khám, điều trị, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, giảng dạy và nghiên cứu. Để thực hiện tốt các chức năng này thì bệnh viện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh, hồi phục và nâng cao sức khỏe cho nhân dân - Phối kết hợp với các trường đào tạo để đào tạo cán bộ y tế - Nghiên cứu khoa học về y học và y tế - Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật - Hợp tác quốc tế - Xây dựng kế hoạch tổng hợp phát triển bệnh viện và lập kế hoạch khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe hàng năm - Quản lí kinh tế trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe 1.1.1.3 Phân loại bệnh viện Có rất nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại BV: Theo mục tiêu phục vụ, theo chủ sở hữu, theo phân tuyến kỹ thuật - Theo mục tiêu phục vụ thì BV được phân làm 3 loại là: BV phục vụ mục tiêu nghiên cứu và đào tạo, BV đa khoa và BV chuyên khoa - Theo chủ sở hữu thì BV được phân làm 4 loại là: BV công, BV bán công, BV tư nhân, Các trung tâm tình nguyện - Theo phân tuyến kỹ thuật thì BV được phân làm 4 loại là: BV tuyên TW, BV Tỉnh/ Tp thuộc TW, BV khu vực, BV huyện/ quận - Theo phân hạng của BV thì BV được phân làm 3 loại là: BV hạng 1, BV hạng 2, BV hạng 3 1.1.2 Khái niệm và đặc điểm lao động trong bệnh viện 9 1.1.2.1 Khái niệm về lao động trong bệnh viện Lao động trong bệnh viện là một bộ phận lao động xã hội cần thiết được phân công để thực hiện việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm dịch vụ của bệnh viện để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lao động trong bệnh viện gồm có: Bác sĩ; y tá,điều dưỡng; kỹ thuật viên; lương y; dược sĩ; dược tá; cán bộ quản lý y tế và các lao động khác. 1.1.2.2 Đặc điểm của lao động trong bệnh viện Lao động trong bệnh viện mang đầy đủ các đặc điểm của lao động nói chung, ngoài ra nó còn có những đặc điểm riêng mang tính chất riêng của ngành: - Lao động trong BV có tính đa dạng và chuyên môn hóa cao: Do đặc tính của sản phẩm là tổng hợp và trọn gói cho nên yêu cầu về chuyên môn hóa là tất yếu. Để có thể đáp ứng tốt được các nhu cầu của khách hàng thì phải có sự chuyên môn hóa trong phục vụ. - Lao động trong BV có tính chuyên nghiệp cao: Do yêu cầu của công việc liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người nên đòi hỏi sự chính xác và phải có tính chuyên nghiệp cao. Quá trình cung ứng dịch vụ bao gồm việc giao tiếp trực tiếp với khách hàng, vì vậy đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao để đảm bảo cung ứng dịch vụ có chất lượng cao cho khách hàng. Để đội ngũ nhân lực y tế có tính chuyên nghiệp cao thì bệnh viện cần phải hỗ trợ quá trình cung ứng, đảm bảo việc cung ứng thuận tiện, nâng cao chất lượng cung ứng( đầu tư cơ sở vật chất, điều tra nhu cầu khách hàng - Lao động trong BV có tính phức tạp trong môi trường làm việc: Xuất phát từ môi trường làm việc trong bệnh viện đòi hỏi sự giao tiếp, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chính sự phức tạp của môi trường làm việc làm cho lao động mang tính phức tạp. Thể hiện thông qua: điều kiện làm việc, môi trường làm việc nguy hiêm, thời gian làm việc, sức ép tâm lý, sự phức tạp mối quan hệ nảy sinh trong quá trình làm việc: mối quan hệ giữa các bác sĩ,bác sĩ với bệnh nhân,bác sĩ với người dân. - Sử dụng nhiều lao động trực tiếp: Sản phẩm dịch vụ y tế là một loại hình phẩm dịch vụ, nó mang tính chất vô hình, chỉ được tạo ra trên cơ sở khi có sự tương tác của khách hàng với nhà cung ứng nên không thể thay thế sức lao động bằng máy móc được, vì thế cần có sự xuất hiện trực tiếp của người lao động. Mặt khác do xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cần sử dụng nhiều máy móc dẫn tới dư thừa lực lượng lao động sống . Vì vậy ban lãnh đạo cần chú trọng trong công tác quản trị nhân lực, nâng cao chất lượng độ ngũ lao động để đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động trong cơ sở cung ứng. - Lao động trong BV trong một số lĩnh vực mang tính chất thời điểm, thời vụ: Tính thời điểm, thời vụ của lao động y tế phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Các khách hàng khác nhau có nhu cầu khám chữa bệnh khác nhau. Nhu cầu của khách hàng lại quy định bởi các yếu tố: thu nhập, thời gian rảnh rỗi, đặc điểm nghề nghiệp, tính chất công việc, thể trạng người có nhu cầu. Tính thời vụ của nhân lực y tế cũng do thời tiết, 10 [...]... KHOA QUỐC TẾ VINMEC 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 2.1.1 Tổng quan tình hình về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tên bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tên giao dịch quốc tế: Vinmec International Hospital Địa chỉ: 458... Phương hướng và quan điểm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại BVĐKQT Vinmec 3.1.2.1 Phương hướng hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại BVĐKQT Vinmec Nhận thấy được những hạn chế còn tồn tại trong công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong BV, BVĐKQT Vinmec đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiên hơn nữa công tác bố trí sử dụng nhân lực này - Lên kế hoach tuyển dụng một cách sát sao và cụ thể hơn,... tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc hiệu quả hơn nội dung quản trị nhân lực có quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau 13 Lý thuyết về bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện 1.2.1 Khái niệm bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện Bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện là quá trình sắp đặt nhân lực vào các vị trí công việc của bệnh viện, khai thác và phát huy tối đa năng lực làm... cho nhân viên có cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài để nâng cao tay nghề cũng như kỹ năng chung để đáp ứng yêu cầu của khách hàng 3.1.2.2 Quan điểm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại BVĐKQT Vinmec Để hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện, BĐKQT Vinmec cần chú ý đến các quan điểm sau: Bố trí và sử dụng nhân lực phải dựa trên quan điểm hoàn thiện đồng bộ các nội dung bố trí sử dụng nhân. .. thời hạn, đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt trong sử dụng lao động nhằm đáp ứng được nhu cầu thừa, thiếu nhân lực của bệnh viện tại mọi thời điểm 1.2.2.2 Vai trò của bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện - Bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý giúp bệnh viện sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của mình để từ đó nâng cao năng suất lao động của mình - Bố trí và sử dụng nhân lực đảm bảo đúng người, đúng... lượng BN sử dụng dịch vụ y tế và CSSK tại BV, ảnh hưởng đến việc xác định định mức lao động, phân công lao động chưa thể chính xác CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 30 3.1 Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại BVĐKQT Vinmec 3.1.1 Phương hướng và mục tiêu hoạt động của BVĐKQT Vinmec. .. trí và sử dụng nhân lực ban lãnh đạo sẽ biết được những yêu cầu còn thiếu đối với nhân viên để có kế hoạch bổ sung , đào tạo và phát triển nhân sự 1.2.3 Các nguyên tắc bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện Để bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý nhà quản trị cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau: - Bố trí và sử dụng nhân lực phải theo quy hoạch 1.2 14 - - - - Trong bố trí và sử dụng nhân lực doanh... bô trí và sử dụng nhân lực càng khó khăn và phức tạp Trình độ và năng lực của nhân viên: được thể hiện thông qua : trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và các khả năng giao tiếp ,ứng xử Trình độ của họ ở mức nào thì nó sẽ quyết định đến việc bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC. .. giá và ra quyết định thi tuyển Bố trí và sử dụng nhân lực Bố trí và sử dụng nhân lực là quá trình sắp xếp nhân lực vào các vị trí làm việc phù hợp sao cho người lao động có thể phát huy tốt năng lực và sở trường của mình đề hoàn thành tốt công việc được giao Giữa bố trí và sử dụng nhân lực có mối quan hệ chặt chẽ, quy định và bổ sung lẫn nhau Đào tạo và phát triển nhân lực Đào tạo và phát triển nhân lực. .. dụng nhân lực tức là phải xác định được định mức lao động, tổ chức lao động và công việc Các nội dung phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán, có sự liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo cho việc bố trí và sử dụng nhân lực được thực hiện một cách tốt nhất Bố trí và sử dụng nhân lực phải dựa trên phương hướng hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực mà Bệnh viện đã đặt ra Việc bố trí và sử dụng nhân lực phải . nguyên nhân về bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec . - Đề xuất giải pháp và kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. 4 bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 2.1.1 Tổng quan tình hình về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Đa khoa Quốc. nhân lực của bệnh viện tại mọi thời điểm. 1.2.2.2 Vai trò của bố trí và sử dụng nhân lực trong bệnh viện - Bố trí và sử dụng nhân lực hợp lý giúp bệnh viện sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn khoa khách sạn du lịch Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, luận văn khoa khách sạn du lịch Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, luận văn khoa khách sạn du lịch Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Từ khóa liên quan