Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy.docx

78 698 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:45

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy GIÁM ĐỐCPhòng kiểm tranội bộPhòng kế toántài chínhQuỹ tiết kiệmCác phòng chuyên môn nghiệp vụPhòng giao dịchCác PGDĐưa yêu cầu, giao hồ vay vốnTiếp nhận hồ sơKiểm tra bộ hồ sơNhận hồ để thẩm địnhThẩmđịnhBổ sung, giải trìnhLập báo cáo thẩm địnhKiểm tra, kiểm soátNhận lại hồ và kết quả thẩm định.Lưu hồ sơ, tài liệu1LỜI MỞ ĐẦUTrong suốt 20 năm đổi mới, nhìn chung đất nước ta đã có sự khởi sắc đáng kể về mọi mặt. Nền kinh tế nước ta đã và đang từng bước vượt qua mọi khó khăn thử thách, duy chi được mức tăng trưởng nhanh bền vững. Sự tăng trưởng đó có sự đóng góp rất lớn của hệ thống ngân hàng, với nhiệm vụ huy động vốn cho các dự án đầu phát triển, các dự án kinh tế trọng điểm .Ngân hàng đang thể hiện vai trò then chốt của minh trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Để luôn duy trì vai trò đó của mình hệ thống ngân hang phải phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Một trong những yêu cầu đặt ra với ngân hàng đó la phải hoàn thiện hơn nữa công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Thẩm định tài chính đầu một công việc rất quan trọng là cơ sở tương đối vững chắc để xác định kết quả đầu tư, thời gian hoàn vốn và trả nợ từ dự án của chủ đầu tư. Nhân thấy vai trò quan trọng của công tác này nên trong thời gian thực tập tại chi nhánh BIDV Cầu giấy em đã lựa chọn đề tài :" Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu " . Với mong muốn phần nào đem đên những giải pháp để hoàn thiện hơn công tác thẩm định dự án đầu tại BIDV Cầu giấy nói riêng và hệ thống ngân hàng trong nước nói chung. Đề tài trên là lĩnh vực nghiên cứu phức tạp đan xen nhiều yếu tố vĩ mô và vi mô, mang tính khách quan và chủ quan. Trong quá trình nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, bản thân em còn có những hạn chế nhất định nên em không thể nêu lên đầy đủ thực tế diễn ra tại ngân hàng. Do đó bài viết chắc chắn còn thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự nhận xét của thầy giáo. Em xin trân thành cảm ơn Tiến Sĩ Từ Quang Phương giảng viên bộ môn Kinh tế Đầu trường ĐH KTQD đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.23CHƯƠNG I THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU & PHÁT TRIỂN CẦU GIẤYI . Khái quát về ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Đầu & Phát triển Cầu giấy .1. Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam 1.1. Lịch sử hình thành:Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam có tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam.Ngày 26/04/1957, Thủ tướng chính phủ đã ký nghị định 177-TTG thành lập Ngân hàng kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính. Ngân hàng thực hiện chức năng thay thế cho Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản, với nhiệm vụ chủ yếu là thanh toán và quản lý vốn do nhà nước cấp cho kiến thiết cơ bản, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Từ năm 1957 - 1981, ngân hàng là một cơ quan của Bộ tài chính, hoạt động của ngân hàng nặng về kiểm soát, đánh giá và quản lý vốn, thanh toán các công trình xây dựng cơ bản hơn là cho vay. Ngân hàng không mang bản chất của một ngân hàng thực sự.Đến ngày 24/06/1981, Hội đồng chính phủ đã ra quyết định số 259/CP về việc chuyển Ngân hàng kiến thiết Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính thành Ngân hàng Đầu & Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, mà nhiệm vụ chính của ngân hàng là thu hút và quản lý các nguồn vốn xây dựng cơ bản, tài trợ cho các công trình không đủ vốn tự có hoặc không nằm trong danh sách do ngân sách cấp, là đại lý thanh toán các công trình thuộc diện ngân sách đầu tư.Ngày 14/01/1990, chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã ra quyết định số 401/CT thành lập Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam, thay thế cho ngân hàng đầu và kiến thiết cũ. Ngân hàng đã bắt đầu thực hiện chức năng kinh doanh và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế, là một trong 5 ngân 4hàng Quốc doanh có vai trò đi đầu trong lĩnh vực đầu và phát triển của nước ta.1.2. Chức năng và nhiệm vụ:Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam có các chức năng và nhiệm vụ sau: - Huy động vốn ngắn – trung – dài hạn trong và ngoài nước để đầu phát triển.- Kinh doanh đa năng tổng hợp về tài chính, tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng.- Làm ngân hàng đại lý, ngân hàng phục vụ đầu phát triển từ các nguồn vốn của Chính phủ, các tổ chức tài chính tiền tệ, các tổ chức kinh tế – xã hội, cá nhân và đoàn thể trong và ngoài nước theo quy định về Pháp luật ngân hàng…Trong những năm vừa qua, mặc nền kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động và bất ổn, nhưng với sự cố gắng của mình, Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam đã sáng tạo, nỗ lực triển khai các giải pháp trong hoạt động kinh doanh, đạt kết quả toàn diện tích cực trên cả 3 mặt: hoàn thành kế hoạch kinh doanh, lộ trình cơ cấu lại và xây dựng ngành, góp phần cùng toàn ngành ngân hàng thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ và phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.2. Ngân hàng Đầu & Phát triển Cầu giấy2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy Ngày 31/10/1963 chi điểm 2 thuộc chi nhánh ngân hàng kiến thiết Hà Nội ( tiền thân của BDIV Cầu Giấy hiện nay ) được thành lập Ngày 16 tháng 09 năm 2004 Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy được nâng cấp lên chi nhánh cấp I ,từ khi thành lập đến năm 1945 chi nhánh ngân hàng đầu và phát triển Cầu Giấy trải qua 3 giai đoạn phát triển:+ Giai đoạn 1957-1960 phục vụ công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh chống pháp và kế hoạch 5 năm năm lần I+ Giai đoạn 1965-1975 phục vụ chiến tranh phá hoại của giặc mỹ leo thang đánh phá miền bắc và đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước5+Giai đoạn 1975-1995 phục vụ công cuộc phục hồi phát triển kinh tế trong cả nước,ngày 1/1/1995 bộ phận cấp phát triển ngân sách tách khỏi ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam thành tổng cục đầu và phát triển trực thuộc bộ tài chính,như vậy từ khi thành lập cho tới 1/1/1995 ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam không hoàn toàn là một ngân hàng thương mại mà chỉ là một ngân hàng quốc doanh có nhiệm vụ nhận vốn từ ngân sách nhà nước và tiến hành cấp phát cho vay trong lĩnh vực đầu xây dựng cơ bản.Từ ngày 1/1/1995 ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam nói chung và ngân hàng Cầu Giấy nói riêng thực sự hoạt động như một ngân hàng thương mại,chi nhánh ngân hàng BIDV Cầu Giấy có nhiện vụ huy động vốn ngân hàng chung và dài hạn từ các thành phần kinh tế và các tổ chức phi chính phủ,các tổ chức tín dụng,các doanh nghiệp dân cư,các tổ chức nước ngoài bằng VNĐ và USD để tiến hành các hoạt động cho vay ngắn,chung và dài hạn đối với mọi tổ chức thành phần kinh tế và dân cư,từ đó đến nay ngân hàng đã không ngừng phát triển và lớn mạnh.Điều đó thể hiện qua những số liệu trong những năm gần đây:Năm Tổng nợ Tổng nguồn vốn Thu dịch2004 401620 969334 0,82005 790825 1479733 2,12006 909026 1643101 5,4Ngày 16 tháng 09 năm 2004 Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy được nâng cấp lên chi nhánh cấp I thông qua quyết định số 0254 /QĐ – HĐQT của chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu và Phát triển Việt Nam.Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy hình thành trên cơ sở chi nhánh cấp II – Ngân hàng Đầu và Phát triển khu vực Từ Liêm trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Đầu từ và Phát triển Hà Nội sau 43 năm hoạt động. Và ngay sau khi được nâng cấp, Ngân hàng Đầu và Phát triển Trung ương đã đặt sự quan tâm và giúp đỡ toàn diện tới những hoạt động tại đây. Chi nhánh được giao những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, với định hướng phát triển trở thành một 6Ngân hàng thương mại hiện đại năng động, có sức cạnh tranh cao trên địa bàn cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Hiện nay trụ sở chính của Chi nhánh được đặt tại toà tháp B, tháp Hoà Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt. 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy thực hiện chức năng và nhiệm vụ sau:  Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao, thực hiện nghĩa vụ sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn cùng các nguồn lực khác của Ngân hàng Đầu và Phát triển Việt Nam, cụ thể là thực hiện cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VNĐ, ngoại tệ, bảo lãnh cho các khách hàng theo các chế độ tín dụng hiện hành, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của đồng vốn. Thực hiện các dịch vụ vấn trong hoạt động tín dụng và ủy thác đầu theo quy định, hoàn trả đầy đủ đúng hạn tiền vốn cho khách hàng gủi tiền theo thỏa thuận. Huy động vốn (VNĐ hay USD) từ mọi nguồn hợp pháp của các khách hàng. Tổ chức việc lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của từng phòng tại Chi nhánh và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Đầu và Phát triển Việt Nam. Thực hiện các báo cáo thống kê cho trụ sở về chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, tín dụng lãi suất của Chi nhánh Ngân hàng Đầu và Phát triển Cầu Giấy theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất, đặc biệt là các hoạt động về tín dụng và bảo lãnh theo quy định của toàn hệ thống BIDV. Tổ chức lập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, thu chi kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngân phiếu thanh toán, ngoại tệ, vàng bạc, đã quý, in ấn giấy tờ có giá tại quỹ nghiệp vụ theo quy định.7 Công tác khách hàng phải được thực hiện chu đáo và kiểm soát thường xuyên, nâng cao tính hiệu quả, thực hiện việc khai thác khách hàng truyền thống và mở rộng, phát triển số lượng cũng như chất lượng các khách hàng tiềm năng.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng đầu phát triển cầu giấy2.3.1 Thuận lợi Ngân hàng đầu phát triển cầu giấy năm ở cửa ngọ phía tây thủ đô trong khu kinh tế trọng điểm với sự phát triển cơ sở hạ tầng , các trường đại học các khu công nghiệp và các cụm dân cư nên có nhiều điều kiện mở rộng các hoạt động kinh doạnh dịch vụ ngân hàng, phục vụ khách hàng thuộc các thành phần kinh tế chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ đầu và phát triển đô thịCó sự chỉ đạo thường xuyên và kịp thời cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam, của công đoàn ngân hàng đầu phát triển Việt Nam cho các hoạt động kinh doanh và các hoạt động đoàn thể.2.3.2. Khó khănVì ngân hàng đầu phát triển cầu giấy là chi nhánh mới được nâng cấp từ chi nhánh cấp 2 lên chi nhánh cấp 1 nên còn một số vấn đề bất cập như sau:- Tỷ trọng tiền gửi của các tổ chức kinh tế thấp, còn lại toàn bộ vốn huy động từ dân cư do vậy giá vốn đầu vào cao- Hoạt động dịch vụ đơn điệu chủ yếu dựa vào vào các sản phẩm truyền thống như thanh toán trong nước, bảo lãnh dự thầu bảo lãnh hợp đồng - Cơ sở vật chất kỹ thuật mạng lưới còn mỏng, cơ cầu nguồn vốn và sử dụng vốn chưa cao- Hoạt động của chi nhánh cạnh tranh không chi với ngân hàng trên cùng địa bàn , các kênh hoạt động vốn khác mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng lớn trong trung tâm thành phố … nhất là cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực huy động vốn, sản phẩm dịch vụ mới…2.4. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Đầu Phát Triển Cầu Giấy.Sơ đồ : mô hình tổ chức chi nhánh Ngân Hàng Đầu Phát Triển Cầu Giấy892.5. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Ban 2.5.1.Phòng tín dụngTrực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng theo phạm vi được phân công theo đúng quy trình tín dụng ( tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, dự án, giới thiệu sản phẩm, phân tích thông tin, nhận hồ sơ, xem xét quyết định cho vay, bảo lãnh; quản lý giải ngân, quản lý, kiểm tra sử dụng các khoản vay, theo dõi thu đủ nợ, đủ lãi, đến khi tất toán hợp đồng tín dụng) đối với mỗi khách hàng.Thực hiện các bịên pháp phát triển tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của ngân hàng trong hoạt động tín dụng của phòng, góp phần phát triển bền vững, an toàn hiệu quả tín dụng của Chi nhánh.2.5.2.Phòng thẩm định và Quản lý tín dụngTrực tiếp thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định theo quy định của Nhà Nước và các quy trình nghiệp vụ liên quan ( Quy trình thẩm định, cho vay và quản lý tín dụng, bảo lãnh…) đối với các dự án, khoản vay, bảo lãnh; đánh giá tài sản đảm bảo nợ ( tính pháp lý, giá trị, tính khả mại ) ; có ý kiến độc lập về quyết định cấp tín dụng, phê duyệt khoản vay, bảo lãnh cho khách hàng.2.5.3.Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệpTrực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao dịch với khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ( từ khâu tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng của khách hàng, hướng dẫn thủ tục giao dịch, mở tài khoản, gửi tiền, rút tiền, thanh toán, chuyển tiền…); tiếp thị giới thiệu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng; tiếp nhận các ý kiến phản hồi của khách hàng về dịch vụ, tiếp thu, đề xuất hướng dẫn cải tiến để không ngừng đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.2.5.4.Phòng dịch vụ khách hàng cá nhânChịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng là các cá nhân như: thực hiện giải ngân vốn vay cho khách hàng, mở tài khoản tiền gửi, thực hiện giao dịch nhận tiền gửi và rút tiền bằng nội ngoại tệ, thực hiện giao dịch mua ngoại tệ giao ngay, duy trì và kiểm soát các giao dịch , thực hiện công tác tiếp thị các sản phẩm đối với khách hàng.10[...]... thẩm định dự án đầu có, với những kinh nghiệm và kiến thức của mình sẽ bổ sung thêm những giải pháp góp phần nâng cao tính khả thi của dự án. - Thơng qua thẩm định dự án đầu có cơ sở ng đối vững chắc để xác định kết quả đầu tư, thời gian hoàn vốn và trả nợ từ dự án của chủ đầu tư. - Thông qua thẩm định dự án đầu sẽ rút ra được những kinh nghiệm để tiến hành thẩm định các dự án đầu tư. .. qua hoặc yêu cầu CBTĐ chỉnh sửa, làm rõ các nội dung.5. CBTĐ hoàn chỉnh nội dung Báo cáo thẩm định trình Trưởng Phịng thẩm định thơng qua, lưu hồ tài liệu cần thiết và gửi trả hồ kèm Báo cáo thẩm định cho Trưởng Phịng tín dụng.1.2. Nội dung cơng tác thẩm định dự án đầu tại BIDV Cầu giấy.Trước khi tiến hành thẩm định dự án một dự án đầu tư, Ngân hàng Đầu & Phát triển Cầu giấy (sau... hai: Nội dung, phương pháp thẩm định tài chính dự án, việc sử dụng các chỉ tiêu tài chính chưa thực sự có hiệu quả. Trong thẩm định tổng vốn đầu cũng như cơ cấu tốc độ bỏ vốn đầu cua ngân hàng thường chấp nhận những dự toán của chủ đầu đưa ra trong dự án mà chưa cân nhắc đánh giá một cách kỹ lưỡng, một số dự án khi thẩm định đã bỏ sót vốn lưu động ban đầu và chưa đánh giá được tốt khả năng... mình trong quá trình thẩm định dự án cũng như thẩm định tài chính dự án tai Sở giao dịch.Thứ ba, do chất lượng và số lượng thẩm định chưa theo kịp yêu cầu. Mặc dù BIDV Cầu giấy đã có quy trình thẩm định dự án theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, nhưng do trình độ năng lực của cán bộ thẩm định cịn nhiều hạn chế nên nhiều khi cịn thiếu sót, bỏ qua một số bước hoặc thẩm định một cách sài, chiếu... và thẩm định dự án của chủ đầu một cách khách quan hơn. Việc thẩm định dự án đầu còn là cơ sở để ngân hàng xác định số tiền vay, thòi gian cho vay, mức thu nợ hợp lý, thời điểm bỏ vốn cho dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong ng lai.Tóm lại, đối với ngân hàng, công tác thẩm định dự án đầu là rất quan trọng, nó giúp cho ngân hàng ra quyết định. .. trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thẩm định, giúp cho các cán bộ thẩm định có được trình độ chuyên môn ngày càng cao, đạo đức nghề nghiệp ngày càng vững vàng, có được những phẩm chất cần thiết của một cán bộ ngân hàng và đáp ứng được những u cầu của cơng việc địi hỏi.2. Những hạn chế trong cơng tác thẩm định tài chính dự án đầu tại BIDV Cầu giấy Bên... (lãi, phí vay vốn cố định) , chi phí sửa chữa TSCĐ, khấu hao TSCĐ trích hàng năm, nợ phải trả của chủ đầu dự án trong những giai đoạn nhất định của quá trình đầu tư. 1.2.3 .Thẩm định doanh thu – Chi phí của dự án. Để thẩm định doanh thu và chi phí của dự án, Ngân hàng tiến hành thẩm định các nội dung sau:• Thẩm định yếu tố đầu vào và chi phí của dự án: Trên cơ sở hồ dự án và những đặc tính... thiệu dự án cụ thểQua phần nghiên cứu ở trên, chúng ta đã tìm hiểu cụ thể về cơng tác thẩm định tài chính tại BIDV Cầu giấy. Sau đây tôi xin giới thiệu một dự án cụ thể mà tơi đã nghiên cứu tại Phịng tín dụng I – BIDVCầu giấy để chúng ta có được những hiểu biết sát thực hơn về vấn đề này. Tên dự án : " Dự án xưởng sản xuất giấy vở học sinh xuất khẩu " Chủ đầu : Công ty TNHN Công. .. các dự án. Với cách là chủ dự án và là bên lập dự án, chủ đầu biết khá rõ và ng đối tỷ mỷ dự án đầu của mình, nắm được những điểm mạnh cũng như điểm yếu, những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện dự án của mình. Trên thực tế, khi đưa ra một quyết định đầu tư, chủ đầu thường xây dựng và tính 13 tốn các phương án khác nhau. Điều đó có nghĩa là có nhiều dự án khác nhau được... lực tài chính tại các NHTM, và cơng tác thẩm định sẽ là cơ sở vững chắc của quá trình đầu dự án tại các Doanh nghiệp cũng như trong các NHTM nói chung và BIDV Cầu giấy nói riêng.3.2. Nguyên nhân chủ quan.Bên cạnh những nguyên nhân khách quan ở trên, những nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng cũng là những nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến cơng tác thẩm định tài chính dự án tại BIDV Cầu giấy. . giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư " . Với mong muốn phần nào đem đên những giải pháp để hoàn thiện hơn công tác thẩm. hiện thực của dự án, để quyết định đầu tư hoặc cấp giấy phép về đầu tư hay quy định về đầu tư 3.2. Ý nghĩa :Thẩm định dự án đầu tư là một công việc quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy.docx, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy.docx, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV Cầu Giấy.docx, Chức năng và nhiệm vụ:, Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng đầu tư phát triển cầu giấy, Khái niệm. Ý nghĩa: Sự cần thiết khách quan phải tiến hành thẩm định dự án đầu tư., Huy động vốn, 2. Hoạt động tín dụng và cơng tác xử lý nợ xấu, Hoạt động Tài chính - Kế tốn – Kho quỹ, Nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư tại BIDV Cầu giấy., Phân tích tài chính dự án :  Xác định tổng vốn đầu tư., Thời gian trả nợ năm, Nguyên nhân chủ quan., Hồn thiện phương pháp và nội dung thẩm định tài chính dự án:, Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ tín dụng và thẩm định, Hồn thiện cơng tác tổ chức điều hành, Với chính phủ và các bộ ngành liên quan., Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại khác. Với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam.

Từ khóa liên quan