629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr)

46 534 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 17:21

629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr) Lời mở đầu Trong lịch sử phát triển kinh tế nói chung kinh tế thị trờng nói riêng, con ngời là nhân tố hàng đầu chiếm giữ vai trò quyết định, có vai trò quyết định tồn tại phát triển nền kinh tế của từng quốc gia, cũng nh mỗi doanh nghiệp. Có thể nói hiệu quả kinh tế xã hội của mọi chế độ xã hội đều phụ thuộc hoàn toàn bởi sức mạnh cong ngời sức mạnh của cả cộng đồng. Con ngời ở đây đợc đánh giá bởi các yếu tố tài, đức sức khoẻ hau nói cách khác là Hồng Chuyên . Trong lĩnh vực kinh doanh du lịch thì công tác tổ chức quản nguồn nhân lao động luôn đợc đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhất của các nhà quản vĩ mô vi mô. Công tác quản nhân lực là đi sâu nghiên cứu mọi khả năng tiềm tàng trong mỗi đơn vị lao động, trong từng con ngời là thành viên để tạo điều kiện kích thích sự lao động sáng tạo của một ngơì mọi ngời nhằm mục đích để đa lại hiệu quả cao. Công tác quản nhân lực lao động trong kinh doanh lữ hành có đặc điểm chung của kinh doanh du lịch, nhng cũng có những đặc điểm riêng biệt của loại hình kinh doanh này. Đặc điểm khác biệt trong công tác quản nhân lực lao động trong kinh lữ hành là xuất phát đặc điểm kinh doanh lữ hành Trãi qua quá trình nghiên cứu luận tại nhà trờng về công tác quản nhân lực trong kinh doanh lữ hành kết hợp với quá trình thực tập thế tế tại Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ. Em đã chọn đề tài. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề ngoài phần mở đầu kết luận gồm các phần sau: Chơng I: Những luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực Chơng II: Công tác tổ chức quản nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. Chơng III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. Trong quá trình thực tập tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ, em đã đợc Ban giám đốc Công ty thầy giáo hớng dẫn TS Võ Quế giúp đỡ để hoàn thành chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ thầy giáo hớng dẫn TS. Võ Quế. 1 Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2004 Sinh viên thực hiện Nguyễn Danh Thịnh 2 ch ch ơng i ơng i những luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực những luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 1. Khái niệm, vai trò một số mô hình quản nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm: Hiện nay có rất nhiều khái niệm về quản trị nguồn nhân lực, mỗi tác giả, mỗi quốc gia, mỗi lĩnh vực đề có quan niệm khác nhau đa ra các định nghĩa khác nhau tuỳ thuộc vào gốc độ nghiên cứu quan điểm cách nhìn từ thế giới chủ quan ra yếu tố khách quan, nhng đều chung quy lại là đa ra các biện pháp để quản con ngời lao động, sự quản đó mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội có thể cả lợi ích chính trị của chủ thể quản lý. Đối với nớc ta, mới chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản của nhà nớc định hớng XHCN thì vấn đề Quản trị nguồn nhân lực là sử dụng hệ thống các triết lý, chính sách hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo phát triển duy trì con ng ời của một tổ chức nhằm đạt đợc kết quả tối u cho cả tổ chức lẫn nhân viên. 1.2 Vai trò. Mục đích cơ bản của quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp đợc quản sử dụng có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong thực tiễn, bộ phận chuyên trách về quản trị nguồn nhân lực có thể có nhiều tên gọi, phải thực hiện các chức năng khác nhau có vai trò rất khác biệt trong các doanh nghiệp. Thông thờng, vai trò của Phòng quản trị nguồn nhân lực đợc thể hiện rõ trong các lĩnh vực sau: * Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực: Cán bộ phòng nhân lực đề xuất hoặc cùng với các lãnh đạo trực tuyến soạn thảo ra các chính sách, thủ tục cần thiết, liên quan đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Các chính sách này nên đợc viết thành văn bản đợc thông báo cho tất cả các quản trị gia cán bộ phòng quản trị nguồn nhân lực, nhân viên của Công ty biết. Chính sách nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thể hiện dặc thù cho doanh nghiệp rất khác nhau, phụ thuộc vào nghành hoạt động, quy mô, đặc điểm, tính chất của doanh nghiệp, trình độ, năng lực quan điểm của cán bộ lãnh đạo. Chính sách nguồn nhân lực đề cập đến những vấn đề quyền lực đề cập đến những vấn đề quyền hạn, trách nhiệm, quy chế hoạt động của các phòng ban, nhân viên. Đến những chính sách liên quan đến quy chế tuyển dụng, chế độ lơng bổng, 3 chính sách đào tạo các quy chế về kỹ thuật lao động, về phúc lợi, y tế, an toàn vệ sinh lao động. * Thực hiện hoặc phối hợp với các lãnh đạo trực tuyến hoặc các phòng ban khác thực hiện các chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực, trong doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm các hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, định hớng công việc, đào tạo, huấn luyện công nhân Các hoạt động này đ ợc thực hiện bởi phòng quản trị nguồn nhân lực hoặc phòng quản trị nguồn nhân lựcphối hợp với các lãnh đạo trực tuyến hoặc các phòng ban khác cùng thực hiện. ở Việt Nam, bộ phận chuyên trách này thờng có tên gọi là phòng tổ chức, phòng tổ chức cán bộ hoặc phòng nhân sự * Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỹ năng quản trị nguồn nhân lực. Vấn đề quản trị con ngời trở nên rất phức tạp. Trong mấy thập kỷ gần đây cán bộ quản trị nguồn nhân lực thờng phải giúp các lãnh đạo trực tuyến giải quyết các vấn đề khó khăn nh : - Sử dụng có hiệu quả nhất là chi phí quản trị nguồn nhân lực nh thế nào ? - Làm thế nào để khuyến khích nhân viên nâng cao lòng trung thành gắn bó với doanh nghiệp. - Điều tra tìm hiểu quan điểm, thái độ của nhân viên đối với một số chính sách mới, dự định sửa đổi hoặc sẽ áp dụng trong doanh nghiệp Rất nhiều vấn đề liên quan đến nhân viên trong doanh nghiệp, khó lờng trớc đợc, thờng xuyên xảy ra đòi hỏi cán bộ nguồn nhân lực phải có hiểu biết kinh nghiệm mới có thể đa ra những chỉ dẫn, giải pháp thực hiện có hiệu quả giúp các lãnh đạo trực tuyến. Do vậy, ngời ta thờng đo lờng khả năng của bộ phận nhân sự qua khả năng đa ra các lời khuyên hoặc khuyến khích cao thích hợp với những nảy sinh một cách có hiệu quả. * Kiểm tra, giám sát, đôn đốc về thực hiện các chính sách thủ tục nguồn nhân lực. Phòng nguồn nhân lực là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho các chính sách, thủ tục về nguồn nhân lực của tổ chức doanh nghiệp đợc thực hiện đầy đủ, chính xác. Để thực hiện tốt chức năng này phòng nguồn nhân lực cần phải làm những công việc sau: - Thu thập thông tin phân tích tình hình tuyển dụng, lựa chọn, thay thế đề bạt nhân viên nhằm đảm bảo mọi vấn đề đều đợc thực hiện đúng theo quy định. - Phân tích kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm đa ra các điều chỉnh hoặc kiến nghị cải tiến phù hợp. 4 - Phân tích các số liệu thống kê về tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên chuyển, kỷ luật các tranh chấp lao động để tìm ra các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp các biện pháp khắc phục. 1.3 Một số mô hình quản lý: Các mô hình quản trị nguồn nhân lực đợc chia ra làm hai chiều: Tiện ích thời gian mức độ hoạt động ( Hình1.1). Hình 1.1: Những bậc hoạt động phát triển của quản trị nhân sự Dài hạn Bậc 2: Hoạt động nhân sự là nhiệm vụ tham mu Giai đoạn thể chế hóa Bậc 4: Quản trị nhân sự tổng thể định h- ớng viễn cảnh Giai đoạn sự nghiệp doanh nghiệp mang tính tổng thể Ngắn hạn Bậc 1: Hoạt động nhân sự làm nhiệm vụ hành chính Giai đoạn hành chính quan liêu Bậc 3: Hoạt động nhân sự có nhiệm vụ sửa, chữa cho các cấp quản trị trực tuyến Giai đoạn tùy cơ ứng biến Thụ động Chủ động (Nguồn : tác giả Martin Hilb) Theo mô hình trên, quản trị nhân lực đợc chia làm 4 bậc nh sau: Bậc 1:Hoạt động nhân sự chỉ giới hạn trong nhiệm vụ điều hành. Bậc 2: Trởng bộ phận nhân sự áp dụng những phơng thức doanh nghiệp, nhng không tạo đợc ảnh hởng hậu thuẫn đối với cấp quản trị trực tuyến kiêm luôn công vụ điều chỉnh bổ sung những thiếu xót. Bậc 3: Các cấp quản trị nhân sự đã ở bậc cao. Trởng bộ phận nhân sự là những đối tác chiến lợc là thành viên của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Nơi đây, các trởng bộ phận nhân sự đại diện cho toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp trực tiếp làm việc cùng ban ban lãnh đạo doanh nghiệp nhằm thiết kế, kiểm nghiệm ứng dụng những mô thức quản trị nhân sự định hớng viễn cảnh vào sách lợc phát triển doanh 5 Tiện ích thời gian Mức độ hoạt động nghiệp. Qua đó, các chức năng quan trọng trong ngành quản trị nhân sự đợc kết hợp vào mô thức doanh nghiệp. Trong thực tế, mức độ phát triển của ngành quản trị nhân sự có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia, các ngành, văn hóa doanh nghiệp. Nếu tiếp cận quản trị nhân sự theo quan điểm tổng thể định hớng viễn cảnh thì mô hình đợc thể hiện nh sau: Hình 1.2: Tiếp cận quản trị nhân sự theo quan điểm tổng thể định hớng viễn cảnh (Nguồn trích: Của tác giả Martin Hilb) Mô hình trên cho chúng ta thấy : 1. Viễn cảnh doanh nghiệp tổng thể là cơ sở quan trọng nhất của quản trị nhân sự. 2. Mô hình tuần hoàn của việc tuyển dụng, đánh giá, định mức lơng bổng phát triển nhân sự định hớng viễn cảnh. 3. Việc trao đổi thông tin, hợp tác đánh giá kết quả của nội bộ doanh nghiệp mang tính liên kết (đợc ký hiệu bởi các mũi tên). Nhng mô hình trên có một số hạn chế đó là một hệ thống phức tạp, khi một phần các nhân tố bị rút ra khỏi hệ thống sẽ dẫn đến việc cách ly làm biến chất nội dung của nó. Để mô hình đợc xem là có tính khoa học, để có thể tác động đến toàn bộ phơng thức hoạt động t duy tổng thể đối với các đối tợng chính của doanh nghiệp, viễn cảnh doanh nghiệp cần đợc hớng theo 4 đối tợng. Hình 1.3; Mô hình kim tự tháp bằng thủy tinh 6 Đánh giá thành tích Tuyển dụng nhân sự Phát triển nhân sự Môi trường C ổ đ ô n g K h á c h h à n g Nhân viên Định mức lương bổng Doanh nghiệp đang trên đà phát triển (Nguồn trích của tác giả Martin Hilb) Một doanh nghiệp cần phải phục vụ cho cả 4 đối tợng - Khách hàng - Nhân viên cổ động - Môi trờng Bốn nhân tố của quản trị tổng thể ở trên tác động tơng hỗ lẫn nhau đợc tạo dựng nên từ nhiều phơng đợc mọi ngời tham gia soạn thảo sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững đợc trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của môi trờng có thể chủ động đợc trong các biến đổi của môi trờng kinh doanh. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt đợc thành công. Mô hình quản trị nguồn nhân lực chỉnh mô hình quản trị nguồn nhân lực của đại học Michigan vào điều kiện của Việt Nam. Mô hình nguồn nhân lực sẽ có 3 nhóm chức năng thành phần : Thu hút, đào tạo- phát triển duy trì nguồn nh ân lực. Mô hình nhày nhấn mạnh rằng ba nhóm hoạt động chức năng có mối quan hệ qua lại, không phải là quan hệ chỉ huy. Mỗi một nhóm trong số ba nhóm chức năng của nguồn nhân lực đều có quan hệ chặt chẽ trực tiếp ảnh hởng đến hai chức năng còn lại, tạo thành thế chân kiềng khép kín, phục vụ cho mục tiêu quản trị nguồn nhân lực. Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam (trong hình 1.4). Trong đó, mối quan hệ của quản trị nguồn nhân lực với môi trờng đợc thể hiện trong mô hình 1.4a; Mối quan hệ giữa các yếu tố thành phần chức năng trong mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay đợc trình bày trong mô hình 1.4b Hình 1.4a: Quản trị nguồn nhân lực các yếu tố của môi trờng 7 Cơ chế tổ chức Sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp Văn hóa tổ chức Quản trị nguồn nhân lực Công nghệ tự nhiên Chính trị pháp luật Kinh tế xã hội Cổ đông Môi trờngMôi trờng Nhân viên Khách hàng Hình 1.4b: Các yếu tố thành phần chức năng 2. Công tác tổ chức quản nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành. 2.1 Đặc điểm chung về lao động trong kinh doanh du lịch: Trong bất kỳ một lĩnh vực sản xuất nào công nghiệp, nông nghiệp hay th- ơng mại dịch vụ, để tạo ra đợc sản phẩm không thể thiếu đợc yếu tố con ngời. Du lịch với đặc điểm là nhành kinh doanh tổng hợp, sẽ tạo ra sản phẩm dịch vụ trong du lịch đòi hỏi lao động trực tiếp là chủ yếu. Chính vì thế tỷ trọng lao động trong việc tạo ra sản phẩm du lịch là rất lớn chất lợng của lao động là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lợng của sản phẩm. Lao động trong kinh doanh du lịch là bộ phận cấu thành của lao động xã hội hóa nói chung, nó hình thành phát triển trên cơ sở sự phân công lao động xã hội. Do vậy nó mang đầy đủ đặc điểm chung nhất của lao động xã hội nói chung: - Đáp ứng yêu câu của xã hội về lao động - Tạo ra của cải cho xã hội. - Thúc đẩy xã hội phát triển. - Phụ thuộc vào hình thái kinh tế. Tuy nhiên, kinh doanh du lịch là một lĩnh vực có những nét đặc trng riêng cho nên lao động trong du lịch cũng có những nét đặc thù riêng. 8 Thu hút nguồn nhân lực Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực Duy trì nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Lao động trong kinh doanh du lịch bao gồm: Lao động sản xuất vật chất lao động sản xuất phi vật chất. Trong đó sản xuất phi vật chất chiếm tỷ trọng lớn hơn. lao động trong du lịch chủ yếu là lao động tạo ra các dịch vụ, các điều kiện thuận lợi cho khách tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế các dịch vụ này không có hình dạng vật chất cụ thể nên lao động tạo ra chúng là lao động sản xuất phi vật chất. Mức độ chuyên môn hóa trong kinh doanh du lịch rất cao. Tính chuyên môn hóa tạo ra nhiệm vụ của từng khâu, từng bộ phận khác nhau, chuyên môn hóa tạo ra sự thuần thục, khéo léo trong tay nghề do vậy nâng cao đợc chất lơng phục vụ, tiết kiệm chi phí thời gian tạo ra năng xuất lao động cao, hiệu quả kinh tế cao. Mỗi bộ phận đều có ảnh hởng dây truyền đến các bộ phận khác trong toàn hệ thống làm cho các bộ phận trở nên phụ thuộc vào nhau. Do vậy, rất khó khăn cho việc thay thế lao động một cách đột xuất giữa các bộ phận có thể làm ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh. Đặc điểm này đòi hỏi tổ chức lao động phải bố trí phù hợp. Đối với những đối tợng lao động đặc biệt cần có sự dự phòng về mặt nhân sự thay thế bằng việc xây dựng hệ thống cộng tác viên phải thực hiện tốt thông tin giữa các bộ phận để có sự kết hợp đồng bộ trong hoạt động. Thời gian lao động của lao động trong du lịch phụ thuộc vào thời gian, đặc điểm tiêu dùng của khách, không hạn chế về mặt thời gian. Vì vậy phải tổ chức thành ca để đảm bảo lao động có điều kiện nghỉ ngơi khôi phục lại sức lao động, đồng thời đảm bảo duy trì đợc điều kiện phục vụ thờng xuyên, đáp ứng mọi yêu cầu của khách ở bất kỳ thời gian nào khi khách yêu cầu. Cờng độ làm việc không cao nhng phải chịu áp lực tâm lớn môi trờng phức tạp. So với một số lao động vật chất phi vật chất khác thì lao động trong du lịchcờng du lịchcờng độ không cao nhng họ phải chịu áp lực tâm cao vì thờng xuyên phải tiếp xúc nhiều đối tợng khách có đặc điểm, thói quen tiêu dùng, trình độ học vấn, quốc tịch khác nhau. Ngoài ra, lao động trong du lịch đặc biệt là lao động nữ trong khách sạn còn phải chịu áp lực về d luận xã hội do trình độ hiểu biết của nhân dân về hoạt động kinh doanh du lịch còn cha cao. Vì thế để phục vụ có chất lợng cao, ngời lao động trong du lịch phải luôn tìm tòi học hỏi để biết tâm của từng loại khách, qua đó có thái độ phục vụ ứng xử cho phù hợp, lao động trong du lịch đòi hỏi ngời lao động phải nhanh nhẹn ứng xử khéo léo trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh để làm hài lòng khách,đa lại chất lợng cao trong quá trình phục vụ Tóm lại tất cả những đặc điểm trên của lao động trong kinh doanh du lịch nói lên tính phức tạp trong quản khó đo lờng chất lợng của sản phẩm du lịch vì 9 nótác động trực tiếp đến việc tổ chức quản lývà sử dụng lao động trong mỗi doanh nghiệp du lịch dẫn đến chất lợng của lao động, chất lợng phục vụ. 2.2 Đặc điểm về sử dụng lao động trong kinh doanh lữ hành: 2.2.1 Quy định sử dụng lao động của nhà nớc: Nhà nớc đã ban hành Bộ luật lao động với đầy đủ những luật định nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngời lao động, quy định về tiền lơng tối thiểu cho ngời lao động đảm bảo cho họ đủ sức chi trả những nhu cầu cần thiết của mình, tránh tình trạng bóc lột lao động, quy định về thời gian làm việc trong một ngày không quá 8 tiếng, số ngày nghỉ phép, nghỉ đẻ . Việc chấp hành các qui định, nguyên tắc trong bộ luật là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phòng hành chính nhân sự làm nhiệm vụ bảo đảm quyền lợi lợi ích của ngời lao động, tạo điều kiện cho ngời lao động còn có nghĩa vụ đối với doanh nghiệp của mình về việc chấp hành những điều lệ qui định của nhà nớc doanh nghiệp. 2.2.2 Đặc điểm công tác quản lao động trong kinh doanh lữ hành Bất cứ một đơn vị tổ chức kinh doanh nào, đối tợng quản cũng tác động đến chủ thể quản lý. Trong thực tiễn quản có một số loại cơ cấu tổ chức quản khác nhau. Mỗi một kiểu chứa đựng những u điểm nhợc điểm. Nó đợc áp dụng trong những điều kiện nhất định. - Quản theo trực tuyến Đây là kiểu cơ cấu tổ chức đơn giản nhất. Thực chất là mối quan hệ về mặt quản đợc thực hiện theo một đờng thẳng, ngời thừa hành chỉ nhận thi hành mệnh lệnh của những ngời cán bộ quản cấp trên trực tiếp của họ, kiểu này khá phổ biến trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa t bản, chủ yếu áp dụng trong các doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm không phức tạp- tính sản xuất không liên tục. Hình 5: Sơ đồ cơ cấu trực tuyến đơn giản Ưu điểm: + Các mệnh lệnh quyết định quản đợc truyền ra một cách nhanh chóng do đó ít bị sai lệch. + Kiểu này xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tạo điều kiện để thực hiện chế độ thủ trởng trong quản lý. 10 Giám đốc Nhân viên 1 Nhân viên 2 Nhân viên 3 [...]... lợng dịch vụ của công ty tác động trực tiếp đến khách hàng Qua đó giúp công ty ngày càng thu hút đợc nhiều nguồn khách, nâng cao chất lợng dịch vụ bán đợc nhiều sản phẩm, thu đợc nhiều lợi nhuận 23 chơng II công tác quản tổ chức quản nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 1 Vài nét về Công ty 1.1 Sự hình thành 1.1.1 Tổng công ty Hồ Tây -Doanh nghiệp đợc thành... Việt An + Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ + Công ty rợu nớc giải khát Ba Đình + Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh tại Móng Cái- Quảng Ninh 1.1.2 Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ *Vị trí Công ty: Công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ nằm tại một vị trí thuận lợi, trung tâm thủ đô Hà Nội- một thành phố là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đồng thời là trung tâm du lịch lớn... của công nhân là 0,625 nhng sang năm 2003 hệ số lơng của công nhân là 0,718 Với 33 mức thu nhập hàng tháng thì đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty vẫn đợc đảm bảo 3 Thực trạng áp dụng các công cụ quản nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 3.1 Công tác tuyển dụng -Theo nh số liệu ở bảng số 1 về tình hình lao động của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ, ... luật doanh nghiệp Việt Nam Tổng số vốn: 67.700.000.000 VND 24 - Cũng giống nh các thành viên khác Công ty du lịch Hồ Tây, trực thuộc Ban tài chính quản trị Trung ơng Các ngành nghề kinh doanh của Công ty + Kinh doanh khách sạn nhà hàng + Kinh doanh lữ hành quốc tế nội địa + Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí + Kinh doanh dịch vụ cho thuê biệt thự + Kinh doanh vận chuyển hành khách hàng hoá + Kinh. .. - Quản nhiều chiều: Ngời ta thiết lập cơ cấu tổ chức quản này dựa trên cơ sở của nguyên tắc song song cùng quản 2.3 Các yêu cầu đối với công tác tổ chức quản lao động trong kinh doanh lữ hành 2.3.1 Các yêu cầu - Đảm bảo nguyên tắc quy chế quản lao động của Nhà nớc 12 Trong kinh doanh lữ hành cũng nh các ngành kinh doanh khác thì vấn đề quản lao động bắt buộc phải tuân theo các. .. tổ chức các chơng trình du lịch hay hớng dẫn du lịch 3.2.2 Nội dung của kinh doanh lữ hành Tổ chức các hoạt động trung gian, bán tiêu thụ sản phẩm của các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Hệ thống các điểm bán, các đại du lịch tạo thành mạng lới phân phối sản phẩm của các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Hệ thống các điểm bán, các đại du lịch tạo thành mạng lới phân phối sản phẩm của các nhà các nhà... Kinh doan dịch vụ bổ sung khác 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy 1.2.1 Bộ máy tổ chức quản của Công ty Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ có cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ linh hoạt luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn diện các chức năng nhiệm vụ trách nhiệm của mình Cơ cấu tổ chức quản Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ tổ chức theo cơ cấu trực tuyến Các bộ phận bình đẳng hợp tác, thống nhất Các phòng... Công ty với những biện pháp hữu hiệu trong kinh doanh Năm 2003 sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ hoạt động trên lĩnh vực khách sạn, du lịch lữ hành, vận chuyển hành khách, tổ chức vui chơi giải trí qua một số năm đã đúc rút đợc một số kinh nghiệm trong tiếp thị , quản Công ty có tiềm năng về lao động, vốn, đất đai để phát triển tốt các. .. 2003, ngành du lịch của thế giới nói chung ngành du lịch của Việt Nam nói riêng phải trải qua một đại dịch SARS Đại dịch đã làm ảnh hởng lớn đến các doanh nghiệp du lịch doanh thu của Công ty Các doanh nghiệp du lịch trong đó có Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ cần có một số chính sách cắt giảm chi phí giảm thiểu đội ngũ lao động là một trong những cách tiết kiệm chi phí có hiệu quả 2.2 Công tác... khách du lịch nhất là trong tình hình hiện nay khi mà thị trờng mục tiêu của Công ty đợc mở rộng sang các nớc trong khu vực lân cận thì ngoại ngữ là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Nhận xét: - Về đặc điểm lao động - Nhận xét về công tác quản 35 Chơng III Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản nguồn nhân . chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ. Trong quá trình thực tập tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây. vụ Tây Hồ. Em đã chọn đề tài. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr), 629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr), 629 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại Công ty Du lịch và dịch vụ Tây Hồ (46tr), Kh¸i niƯm:, Một số mô hình quản lý:, Đặc điểm công tác quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành, Các yêu cầu - Đảm bảo nguyên tắc và quy chế quản lý lao động của Nhà nớc, Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực. .1 Tuyển chọn nhân sự, Cơ cấu tổ chức bộ máy. 1 Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:, Công tác bố trí và sử dụng lao động, Công tác đào tạo và phát triển lao động, Công tác bố trí và sử dụng lao động Công tác đào tạo và phát triển lao động., Mục tiêu của công ty trong năm 2004:, Sắp xếp và bố trí lao động., ý nghĩa của công tác tổ chức quản lý lao động trong kinh doanh lữ hành. Khái niệm, vai trò và một số mô hình quản lý nguồn nhân lực Công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành

Từ khóa liên quan