Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.doc

21 442 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:43

Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp LỜI NÓI ĐẦUNâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, có thể nói vấn đề này mang tính chất sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh việc chú trọng các yếu tố đầu vào như: Lao động, vốn, công nghệ các nhà quản lý đặc biệt lưu tâm đến yếu tố nguyên vật liệu bởi lẽ:- Yếu tố nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng chi phí rất lớn trong tổng chi phí sản xuất: trên 60% do vậy những biến động về chi phí nguyên vật liệu có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.- Để đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất kinh doanh bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng cần phải có một lượng nguyên vật liêụ dự trữ. Lượng nguyên liệu tồn kho bao nhiêu là hợp lý? Bảo quản chúng như thế nào? Làm thế nào để phân phối số nguyên vật liệu ấy một cách có hiệu quả nhất cho các bộ phận sản xuất? Đây là những câu hỏi luôn được đặt ra đối với các nhà quản lý trong từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tất cả những vấn đề đó đã đặt ra cho công tác quản lý một yêu cầu rất cấp thiết: phải tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu.Sau một thời gian nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu hệ thống kế toán nước ta, đặc điểm của loại hình doanh nghiệp sản xuất… Em xin trình bày chuyên đề :"Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp".Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.Phần II: Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệucác doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam.Do thời gian nghiên cứu có hạn, lượng kiến thức tích luỹ được chưa nhiều chuyên đề này chắc chắn có nhiều hạn chế, thiếu sót. Em mong được sự chỉ dẫn của thầy cô giáo để có cái nhìn đầy đủ hơn về vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn. 1Phần thứ nhấtNHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆPI. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP.1. Nguyên vật liệu và tầm quan trọng của nó trong qúa trình sản xuất.* Nguyên vật liệu là gì?Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được biểu hiện bằng hình thái vật chất khi tham gia vào quá trình sản xuất, trị giá nguyên vật liệu được chuyển một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh.* Đặc điểm, vị trí, tầm quan trọng:- Nguyên vật liệu cùng với các yếu tố: vốn, lao động, công nghệ là là các yếu tố đầu vào cần thiết để tạo ra sản phẩm vật chất.- Là bộ phận thuộc tài sản lưu động, nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất ra sản phẩm.- Chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.- Việc cung ứng nguyên vật liệu đúng số lượng, chủng loại chất lương và đúng lúc sẽ đáp ứng được chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: tung ra thị trường đúng loại sản phẩm, đúng thời điểm sẽ tạo ra ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.Chính vì vậy việc quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu, qui định mức dự trữ nguyên vật liệu hợp lý trong mỗi giai đoạn sản xuất kinh doanh là việc làm rất cần thiết.Như trên đã nói: chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí sản xuất. Việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo quản tốt nguyên vật liệu tồn kho, góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp không những nâng cao được khả năng cạnh tranh mà còn có cơ hội thu được lợi nhuận cao.2. Phân loại nguyên vật liệu:- Xét theo vị trí tác dụng của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất kinh doanh người ta chia thành:+ Nguyên vật liệu chính: Loại nguyên vật liệu này khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu tạo nên thực thể chính của sản phẩm.2+ Vật liệu phụ: Loại này khi tham gia vào quá trình sản xuất nó kết hợp với nguyên liệu chính làm tăng thêm chất lượng sản phẩm, kích thích thị hiếu người tiêu dùng hoặc làm cho quá trình sản xuất được tiến hành thuận lợi.+ Nhiên liệu+ Phụ tùng thay thế.+ Vật liệu xây dựng+ Phế liệuTrong kế toán: Nguyên vật liệu được phản ánh trên tài khoản 152TK 1521: Nguyên vật liệu chínhTK 1522: Nguyên vật liệu phụTK 1523: Nhiên liệuTK 1524: Phụ tùng thay thế- Xét theo nguồn nhập nguyên vật liệu+ Nguyên vật liệu mua ngoài.+ Nguyên vật liệu được cấp+ Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công+ Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh+ Nguyên vật liệu biếu tặng.3. Tính giá nguyên vật liệu- Về nguyên tắc thì đối với vật liệu nhập kho: Kế toán phải theo dõi và ghi sổ theo giá thực tế của vật liệu nhập. Tuy vậy trong công việc sản xuất kinh doanh việc nhập, xuất nguyên liệu diễn ra hàng ngày do vậy việc phản ánh theo giá thực tế rất phức tạp nên hầu hết các doanh nghiệp thường sử dụng giá hạch toán để đưa ra cách tính giá trị thực tế khác nhau theo từng trường hợp cụ thể.* Với vật liệu mua ngoài: = + • Nếu vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu VAT theo phương pháp khấu trừ thuế thì giá mua ghi tên hoá đơn và giá chưa thuế và chi phí thu mua là chưa có VAT.• Nếu vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu VAT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu VAT thì giá mua và chi phí thu mua là giá bao gồm cả thuế VAT.3* Với vật liệu được cấp phát, biếu tặng, viện trợ: Trị giá thực tế của nguyên vật liệu được xác định theo giá thị trường.* Với vật liệu nhận vốn góp liên doanh của đơn vị khác gía thực tế là giá do các bên liên doanh thoả thuận.Đối với xuất nguyên vật liệu: kế toán phải xác định giá thực tế của nguyên vật liệu xuất dùng để tiến hành ghi sổ, tuỳ vào từng trường hợp vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà kế toán có thể tính giá thực tế của nguyên vật liệu xuất theo một trong các phương pháp sau:• Phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ:Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ + Giá thực tế vât liệu trong trong kỳGiá đơn vị bình quân = + • = x • Phương pháp giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập: + = + • Phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước: = x • Phương pháp nhập trước xuất trước (phương pháp FIFO).Theo phương pháp này giả định những vật liệu nhập kho trước sẽ được ưu tiên xuất trước, các vật liệu tồn cuối kỳ sẽ là những vật liệu mua vào các lần sau cùng trong kỳ.• Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)Phương pháp này ngược với phương pháp FIFO.• Phương pháp giá hạch toán: Với phương pháp này kế toán sẽ sử dụng giá hạch toán hoặc một giá ổn định nào đó để theo dõi vật liệu xuất trong kỳ. Đến cuối kỳ kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế: + Hệ số giá = + 4 Giá thực vật liệu xuất = Giá hạch tốn vật liệu xuất x Hệ số giá.• Phương pháp giá thực tế đích danh: theo phương pháp này kế tốn theo dõi chi tiết vật liệu của từng lần nhập và khi xuất vật liệu sẽ biết được vật liệu xuất của lần nhập nào và do vậy sẽ xác định được giá thực tế vật liệu xuất chính là giá mua của từng lần nhập.II. KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU:1. Nhiệm vụ, u cầu:- Phải theo dõi vật liệu theo từng loại, từng thứ vật liệu cả về số lượng cũng như giá trị.- Xác định đúng giá trị ngun vật liệu, phân loại ngun vật liệu theo u cầu tình hình đặc điểm cụ thể của doanh nghiệpcác ngun tắc chung do nhà nước qui định.- Với mỗi doanh nghiệp cụ thể tuỳ thuộc về lĩnh vực hoạt động, ngành nghề qui mơ mà lựa chọn phương pháp kế tốn hàng tồn kho. Cơng tác ghi sổ sách, chứng từ sử dụng các tài khoản … phải phù hợp với phương pháp ấy.- Phản ánh chính xác, trung thực sự biến động ngun vật liệu trong kỳ hạch tốn và vật liệu tồn kho và cung cấp số liệu chính xác để tổng hợp chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm.- Đánh giá, phân tích những thành tích và yếu kém trong khâu mua, xuất sử dụng ngun vật liệu để rút kinh nghiệm cho những kỳ sau.- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên kiểm tốn hồn thành cơng việc khi có các đợt kiểm tốn.2. Tiến hành kế tốn ngun vật liệua. Kế tốn ngun vật liệucác doanh nghiệp kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xun.Phương pháp này thích hợp với các doanh nghiệp qui mơ lớn, sản xuất kinh doanh những mặt hàng có giá trị cao, sử dụng các ngun vật liệu đắt tiền, việc bảo quản và theo dõi tình hình xuất nhập ngun vật liệu hàng ngày một cách thuận lợi. Theo phương pháp này tình hình nhập, xuất và tồn kho ngun vật liệu được ghi chép phản ánh hàng ngày theo từng lần phát sinh trên TK 152 "Ngun vật liệu".+ Ưu điểm của phương pháp này là phản ánh kịp thời chính xác tình hình nhập, xuất và tồn kho ngun vật liệu theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cung cấp kịp thời các chỉ tiêu kinh tế cần thiết phục vụ cho u cầu quản lý.+ Nhược điểm của nó là cơng việc ghi chép nhiều lần, làm tăng tính phức tạp của cơng tác kế tốn.5Kế toán nguyên vật liệu được tiến hành theo trình tự sau: - Kế toán nhập kho vật liệu trong các doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ.TH1: Vật liệu tăng do mua ngoài hàng và hoá đơn cùng về:Kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nhận và phiếu nhập kho để ghi bút toán.Nợ 152: giá mua chưa VATNợ 133: thuế VAT được khấu trừCó 111: số tiền theo giá thanh toánCó 112Có 141Có 331Có 311Trong trường hợp doanh nghiệp mua vật liệu được hưởng chiết khấu hàng mua (chiết khấu thanh toán) do việc trả tiền trước thời hạn cho người bán thì khoản chiết khấu mua được ghi vào thu nhập hoạt động tài chính.Nợ 111, 112, 331Có 711TH2: Vật liệu tăng do mua ngoài, hàng về trước, hoá đơn chưa về: khi vật liệu về thủ kho tiến hành nhập kho và kế toán lưu phiếu nhập kho vào tập hồ sơ riêng gọi là tập hồ sơ hàng chưa có hoá đơn. Nếu trong tháng hoá đơn về thì kế toán ghi sổ giống trường hợp 1. Nếu đến cuối tháng hoá đơn vẫn chưa về nhập kho thì kế toán ghi sổ theo giá tạm tính:Nợ 152Có 331Khi hoá đơn về kế toán tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính sang giá thực tế.• Khả năng 1: Giá tạm tính lớn hơn giá thực tế - ghi âm • Khả năng 2: Giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế - ghi bút toán bổ sungTH3: Vật liệu tăng do mua ngoài, hoá đơn về, hàng chưa về: khi hoá đơn về kế toán lưu hoá đơn vào tập hồ sơ hàng mua đang đi đường. Nếu trong tháng hàng về thì kế toán ghi sổ giống trường hợp 1, nếu đến cuối tháng vật liệu vẫn chưa về thì kế toán ghi:Nợ 151Nợ 1331 6Chiết khấu hàng muaGiá tạm tínhCó 331, 111, 112…Khi vật liệu về nhập kho kế toán sẽ thực hiện hạch toán:Nợ 152Có 151+ Kế toán nguyên vật liệu sử dụng sản xuất sản phẩm không thuộc đối tượng chịu VAT hay chịu VAT theo phương pháp trực tiếp.Nợ 152Có 111, 112, 331, 141, 3117Trị giá NVL theo giá thanh toán+ Nguyên vật liệu được cấp: căn cứ vào hoá đơn bên cấp kế toán ghi:Nợ 152Có 411+ Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công:Nợ 152Có 154+ Nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh hoặc viện trợ, biếu tặng:Nợ 152Có 411+ Trường hợp nguyên vật liệu mua vào nhập kho phát hiện thừa hay kiểm kê kho nguyên vật liệu phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân:Nợ 152Có 3381Khi xác định được nguyên nhân tuỳ theo nguyên nhân và cách xử lý mà ghi vào các TK có liên quan:Nợ 3381: Trị giá nguyên liệu thừa đã xác định được nguyên nhânCó 721: Thu nhập bất thườngCó 152: Bên bán xuất nhầm mình trả lại cho bên bánCó 331: Bên bán xuất nhầm ta mua nốt và bên bán đồng ý bán.+ Kế toán xuất kho nguyên vật liệu.Khi xuất kho nguyên vật liệu kế toán ghi có TK 152. Tuỳ theo từng trường hợp xuất mà ghi nợ các TK có liên quan.(1) Xuất kho nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh:Nợ 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 627: Quản lý phân xưởng 641: Phục vụ quản lý bán hàngTrị giá NVL xuất dùng 642: Quản lý toàn doanh nghiệp 241: Đầu tư xây dựng cơ bảnCó 152(2) Xuất nguyên vật liệu đem góp vốn liên doanh:8Trị giá vât liệu được cấpGiá thành NVL tự sản xuất gia côngTrị giá NVL nhập khoTrị giá NVL thừa chưa rõ nguyên nhân- Trong trường hợp trị giá vốn góp theo kết quả đánh giá của hội đồng quản trị lớn hơn trị giá thực tế của nguyên vật liệu đem góp vốn:Nợ 128, 222: trị giá vốn gópCó 152: trị giá thực tế của NVLCó 412: chênh lệch- Còn trong trường hợp trị giá vốn góp theo kết quả đánh giá của hội đồng quản trị nhỏ hơn trị gía thực tế của nguyên vật liệu đem góp vốn:Nợ 128, 222Nợ 412Có 152(3) Kiểm kê nguyên vật liệu thiếu chưa rõ nguyên nhân:Nợ 1381Có 152- Khi xác định được nguyên nhân tuỳ theo nguyên nhân và cách xử lý mà ghi vào các TK liên quan:Nợ 1388Nợ 642 Trị giá nguyên liệu thiếu đã xác địnhNợ 821 được nguyên nhânCó 13819Trị giá NVL thiếu chờ xử lýKhái quát tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu bằng sơ đồ tài khoản(Tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ)10TK 111, 112, 331, 141 TK 1331VAT được khấu trừTK 152Vật liệu tăng do mua ngoàiTK 151Hàng đi đường kỳ trước về nhập kho trong kỳ nàyTK 411nhập kho trong kỳ nàyNhận cấp phát, biếu tặng nhậnnhận liên doanh của đơn vị khácTK 3381Nhận cấp phát, biếu tặng nhậnPhát hiện thừa khi kiểm kêTK 128, 222Nhận góp vốn liên doanh TK 621Xuất trực tiếp chế tạosản phẩm TK 627, 641, 642, 241Xuất: chi phí SXC, CFBHCFQLDN, XDCB TK 128,222Xuất vốn góp liên doanh TK 154Xuất thuê ngoài gia công chế biến TK 1381Thiếu phát hiện qua kiểm kê TK 412Đánh giá giảmĐánh giá tăng[...]... tiến hành các 19 Phần thứ nhấtNHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆPI. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP.1. Nguyên vật liệu và tầm quan trọng của nó trong qúa trình sản xuất. * Ngun vật liệu là gì? Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được biểu hiện bằng hình thái vật chất... trung thực trong cơng tác này.* Những khó khăn, bất cập khi vận dụng chế độ kế toán hiên nay trong việc tổ chức kế toán nguyên vật liệucác doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. - Một nguyên tắc trong hạch toán nguyên vật liệu là phải theo dõi vật liệu theo từng loại, từng thứ vật liệu cả về số lượng cũng như giá trị. Trong thực tế ở các doanh nghiệp công nghiệp nước ta hiện nay việc thực hiện nguyên. .. trình sản xuất được tiến hành thuận lợi.+ Nhiên liệu + Phụ tùng thay thế.+ Vật liệu xây dựng+ Phế liệu Trong kế toán: Nguyên vật liệu được phản ánh trên tài khoản 152TK 1521: Nguyên vật liệu chínhTK 1522: Nguyên vật liệu phụTK 1523: Nhiên liệu TK 1524: Phụ tùng thay thế- Xét theo nguồn nhập nguyên vật liệu + Nguyên vật liệu mua ngoài.+ Nguyên vật liệu được cấp+ Nguyên vật liệu tự sản xuất gia... với các cơng ty để kiểm tra tính trung thực của các báo cáo như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh. 20 Phần thứ haiMỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆPI. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY:Như phần đầu đã nói việc tổ chức hạch toán nhập, xuất nguyên. .. cơng tác kế tốn (trong đó có kế tốn ngun vật liệu) , chúng ta cũng chưa đào tạo đủ nhưng chuyên gia kế toán giỏi, những nhân viên kế tốn trình độ cao để cung cấp cho các doanh nghiệp. Đây là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp cịn gặp khó khăn trong tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng và trong cơng tác nói chung.Như trên đã nói : việc tổ chức kế toán nguyên vật liệucác doanh nghiệp sản. .. trình sản xuất, trị giá nguyên vật liệu được chuyển một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh. * Đặc điểm, vị trí, tầm quan trọng:- Nguyên vật liệu cùng với các yếu tố: vốn, lao động, công nghệ là là các yếu tố đầu vào cần thiết để tạo ra sản phẩm vật chất.- Là bộ phận thuộc tài sản lưu động, nguyên vật liệu là yếu tố khơng thể thiếu trong q trình sản xuất ra sản phẩm.- Chất lượng nguyên vật liệu. .. gia cơng+ Ngun vật liệu nhận vốn góp liên doanh + Nguyên vật liệu biếu tặng.3. Tính giá nguyên vật liệu - Về nguyên tắc thì đối với vật liệu nhập kho: Kế toán phải theo dõi và ghi sổ theo giá thực tế của vật liệu nhập. Tuy vậy trong công việc sản xuất kinh doanh việc nhập, xuất nguyên liệu diễn ra hàng ngày do vậy việc phản ánh theo giá thực tế rất phức tạp nên hầu hết các doanh nghiệp thường sử... việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu. - Về hệ thống tài khoản kế toán: chế độ kế toán hiện nay đưa ra một hệ thống tài khoản tương đối chi tiết, đầy đủ cho cơng tác kế tốn ngun vật liệu. Ví dụ có những tài khoản chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu: TK 1521: Nguyên vật liệu chínhTK 1522: Nguyên vật liệu phụTK 1523: Nhiên liệu TK 1524: Phụ tùng thay thế.Mặt khác khi nhập, xuất nguyên vật liệu. .. nghiệp sản xuất là một công việc vô cùng quan trọng và khi đã gặp khó khăn, trì trệ sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh doanh. Để khắc phục những khó khăn, bất cập trong cơng tác kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất em xin đề xuất một số ý kiến sau đây:18 + Vật liệu phụ: Loại này khi tham gia vào q trình sản xuất nó kết hợp với ngun liệu chính làm tăng thêm chất lượng sản phẩm,... toán nguyên vật liệucác doanh nghiệp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: Phương pháp này thích hợp voí các doanh nghiệp qui mô lớn, sản xuất kinh doanh những mặt hàng giá trị cao, sử dụng các loại nguyên vật liệu đắt tiền, việc bảo quản và theo dõi tình hình nhập xuất nguyên liệu một cách thuận lợi. Ưu điểm của phương pháp này là phản ánh kịp thời, chính xác.+ Kế toán nguyên vật . loại hình doanh nghiệp sản xuất Em xin trình bày chuyên đề :" ;Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp& quot;.Phần. TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆPI. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.doc, Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.doc, Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.doc, KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU:

Từ khóa liên quan