Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011

5 380 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015, 04:00

Trường:………………………………. Lớp: Một/ Họ và tên:……………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2010-2011 Môn: Tiếng Việt (phần viết) Thời gian: 40 phút Điểm II. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm) 1. Viết vần: ( 2 điểm ) ch , gh , ph , gi , ui , ao 2. Viết từ ngữ: ( 4 điểm) trái đào , ngà voi , ngày hội , nghé ọ 3. Viết câu: (4 điểm) Chào Mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về. 1 23 5 Trường:………………………………. Lớp: Một/ Họ và tên:……………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2010-2011 Môn: Toán Thời gian: 40 phút Điểm Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: (1đ) 2. Viết phép tính thích hợp: (1đ) 3. Điền số thích hợp vào ô trống: (1đ) 2 5 8 69 3 + = Bài 4. Điền dấu thích hợp vào ô trống: (2đ) 0 1 7 7 8 5 9 3 3 + 2 2 + 3 4 + 3 6 Bài 5. Tính: (2đ) a) 0 2 4 4 5 2 1 2 b) 1 + 2 + 2 = 1 + 3 + 1 = 3 + 2 +1 = 2 + 3 – 2 = Bài 6. Điền số? (1đ) 2 + = 5 + 2 = 3 + 1 = 4 3 + 2 + = 6 Bài 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (2đ) a) Có…….hình tròn. b) Có … hình tam giác. c) Co……hình vuông. > < = +++ - Trường:………………………………. Lớp: Một/ Họ và tên:……………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2010-2011 Môn: Tiếng Việt (phần đọc) Thời gian: 40 phút Điểm I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm – mỗi câu 2 điểm) 1. Đọc âm: au , oi , ưu , uôi , eo ngh , qu , tr , ia , ưa 2. Đọc từ: cá thu , cử tạ , chữ số , khe đá , rổ khế tre ngà , cá trê , tỉa lá , nô đùa , ngõ nhỏ 3. Đọc câu: quê bé hà có nghề xẻ gỗ phố bé nga có nghề giã giò 4. Điền vần ua hay ưa: c… bể ng… gỗ m……mía 5. Nối theo mẫu: Mẹ tô chữ Bé sửa xe Chú đi chợ Nhà dì ở phố . Trường:………………………………. Lớp: Một/ Họ và tên:……………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (phần viết) Th i gian: 40 phút i m II. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) 1. Viết vần: ( 2 i m ) ch , gh , ph , gi. giác. c) Co……hình vuông. > < = +++ - Trường:………………………………. Lớp: Một/ Họ và tên:……………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: Tiếng Việt (phần đọc) Th i gian: 40 phút i m I. KIỂM. 1 23 5 Trường:………………………………. Lớp: Một/ Họ và tên:……………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: Toán Th i gian: 40 phút i m B i 1. i n số thích hợp vào ô trống: (1 ) 2. Viết phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011, Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011, Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011