Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình.doc

66 466 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:42

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình Chuyên đề thực tậpLời nói đầu Nớc ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa trong xu hớng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Một trong những vấn đề có vị thế quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi đó là vấn đề về nguồn lực, vấn đề vốn - vấn đề thuộc cơ sở hạ tầng mềm cho đầu t phát triển. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết, đầy biến động đòi hỏi phải xây dựng, phát triển và thờng xuyên đợc xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng đợc nhu cầu vốn của nền kinh tế, giải quyết đợc những thiếu hụt trong chi tiêu của Chính phủ. Vậy thì giải pháp nào cho huy động vốn; chúng ta phải có những phơng án, quyết sách cụ thể mang tính chiến lợc trong dài hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn cũng nh nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ngân hàng thơng mại với chức năng của mình cần phải có biện pháp thích hợp tập trung mọi nguồn vốn còn tạm thời nhàn rỗi trong dân c và các tổ chức kinh tế, nhất là các hình thức huy động trung và dài hạn để cho vay và đầu t vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ. Hệ thống ngân hàng đang phấn đấu nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lợc huy động vốn trong nớc và tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đẩy mạnh cho vay, khắc phục tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống ngân hàng, đồng thời tập trung giảm tỷ lệ nợ quá hạn và kiểm soát chất lợng tín dụng. Nằm trong hệ thống ngân hàng thơng mại quốc doanh Việt Nam, ngân hàng công thơng chi nhánh Ba Đình đã và đang hoàn thiện, phát huy hơn nữa vai trò và thế mạnh của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Với bề dày lịch sử của mình, ngân hàng công thơng Ba Đình trong thời kì đổi mới đã có bớc chuyển mình quan trọng từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần vào công cuộc cải cách nền kinh tế đất nớc. Tính bức xúc trong hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thơng mại nói riêng và nền kinh tế nói chung cũng nh nhu cầu về vốn cho sự nghiệp công nghiệp 1Chuyên đề thực tậphóa hiện đại hóa mà Đảng, Nhà nớc và nhân dân ta đang theo đuổi chính là động lực cho em chọn nghiên cứu về đề tài: Giải pháp tăng c ờng huy động vốn tại ngân hàng công thơng Ba Đình cho chuyên đề thực tập của mình trong thời gian thực tập tại ngân hàng công thơng Ba Đình.Chuyên đề chia làm 3 chơng bao gồm:Chơng I: Cơ sở lý luận về công tác huy động vốn của ngân hàng thơng mại.ChơngII: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng công thơng Ba Đình.Chơng III: Giải pháp tăng cờng huy động vốn tại ngân hàng công thơng Ba Đình. Do khả năng lý luận và nhận thức về một vấn đề còn hạn chế, đây lại là một đề tài khó, chính vì vậy bài viết này của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Mong thầy cô phê bình, góp ý để bài viết sau của em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. 2Chuyên đề thực tậpChơng ICơ sở lý luận về công tác huy động vốn của NHTMI. Vai trò của nguồn vốn đối với NHTM.1. Các hoạt động chủ yếu của NHTM.1.1. Khái niệm NHTMTheo luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ tháng 10 năm 1998, NHTM đ-ợc định nghĩa nh sau: NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ m hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi của khác hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán . NHTM là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, trong đó có hai mặt cơ bản:- Nhận ký thác của các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức, cơ quan nhà nớc.- Sử dụng các khoản ký thác đó để cho vay và chiết khấu.Các loại hình của NHTM:+ NHTM quốc doanh: là NHTM đợc thành lập bằng 100% vốn của nhà nớc.+ NHTM cổ phần: là NHTM đợc thành lập dới hình thức công ty cổ phần.+ Chi nhánh NHTM nớc ngoài: là ngân hàng đợc thành lập theo luật pháp nớc ngoài nhng hoạt động theo luật pháp nớc sở tại.+ Ngân hàng liên doanh: là ngân hàng đợc thành lập bằng vốn góp của bên ngân hàng Việt Nam và bên ngân hàng nớc ngoài có trụ sở tại Việt Nam và hoạt động theo luật pháp Việt Nam.3Chuyên đề thực tậpQuá trình phát triển của NHTM gắn liền với quá trình phát triển của thị tr-ờng tài chính thông qua các giai đoạn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Khi mới ra đời, tổ chức và nghiệp vụ hoạt động rất đơn giản nhng càng về sau, theo đà phát triển của kinh tế hàng hóa, tổ chức cũng nh các nghiệp vụ của các ngân hàng càng phát triển và hoàn thiện hơn. Ngày nay các NHTM có xu hớng phát triển ngày càng toàn diện với quy mô rộng cùng nhiều loại hình dịch vụ huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội để đầu t cho vay. Sự phát triển của các ngân hàng không còn nằm trong phạm vi quốc gia mà mang tính chất toàn cầu. Ví dụ: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) việc áp dụng công nghệ thông tin và hệ thống trang thiết bị hiện đại càng làm cho hoạt động ngân hàng trở nên hoàn thiện Hệ thống NHTM Việt Nam từ khi ra đời cho tới nay đã dần khẳng định đợc vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung và trong việc thực thi chính sách tài chính tiền tệ nói riêng. Vẫn với chức năng nhận tiền gửi để cho vay đối với nền kinh tế, với vai trò trung gian tài chính trong hoạt động của mình, NHTM vẫn phải tuân theo sự quản lý của Nhà nớc mà trực tiếp là sự quản lý của Ngân hàng Trung ơng. Chính dới sự quản lý này, hệ thống NHTM đã thực hiện đợc chức năng của mình đối với nền kinh tế. Để hiểu rõ hơn vê NHTM, đặc biệt là tầm quan trọng của NHTM đối với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nớc, ta sẽ tìm hiểu các hoạt động chủ yếu của NHTM.1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM. Cũng giống nh một doanh nghiệp, mục tiêu chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng là tối đa hóa lợi nhuận hay nói đúng hơn là tối đa hóa giá trị tài sản của ngân hàng và thông qua đó thực hiện tốt vai trò là trung gian tài chính trong nền kinh tế. Ngân hàng tạo ra lợi nhuận bằng cách bán những tài sản nợ có một số đặc tính (một kết hợp riêng về tính lỏng, rủi ro và lợi tức) và dùng tiền thu đợc để mua những tài sản có một số đặc tính khác. Nh thế các ngân hàng cung cấp một dịch vụ chuyển một loại tài sản thành một loại tài sản khác cho công chúng. 4Chuyên đề thực tậpNghiệp vụ này đã tạo ra lợi nhuận thặng d cho ngân hàng đồng thời tạo tiện ích cho khách hàng để đôi bên cùng có lợi. Nghiệp vụ tài sản nợ (Nguồn vốn): Đây là nghiệp vụ tạo điều kiện và tiền đề cho hoạt động của NHTM. Các NHTM thực hiện huy động mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế dới mọi hình thức để thực hiện nhiệm vụ đầu t, cho vay đối với các thành phần kinh tế, giúp họ đổi mới trang thiết bị sản xuất, nâng cấp nhà xởng phục vụ kinh doanhNghiệp vụ tài sản có (Sử dụng vốn): - Nghiệp vụ dữ trữ tiền mặt:Ngân hàng dự trữ tiền mặt nhằm duy trì khả năng thanh khoản của ngân hàng, đáp ứng nhu cầu rút tiền và thanh toán thờng xuyên, liên tục của khách hàng vào bất cứ lúc nào. Dự trữ tiền mặt cao hay thấp phụ thuộc vào quy mô hoạt động, cơ cấu và tính chất nguồn vốn của NHTM. Các khoản dự trữ của NHTM không sinh lời.- Nghiệp vụ đầu t: Ngân hàng tham gia góp vốn liên doanh, liên kết, thành lập công ty con .- Nghiệp vụ cho vay: Cho vay là nghiệp vụ đem lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM. Các NHTM sử dụng phần lớn số tiền huy động đợc để cho vay đối với nền kinh tế. Lợi nhuận thu đợc từ hoạt động cho vay là nguồn thu nhập chính để bù đắp các loại chi phí trong hoạt động của Ngân hàng và thu lợi của NHTM.Các dịch vụ Ngân hàng: Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình, các NHTM đã tiến hành cung ứng các dịch vụ phục vụ khách hàng nh: dịch vụ thanh toán, đại lý, t vấn tài chính, . trên cơ sở đó Ngân hàng thu phí dịch vụ. Ngày nay do nhu cầu phát triển của nền kinh tế đòi hỏi hoạt động dịch vụ Ngân hàng ngày càng mở rộng về số l-ợng và chất lợng. Các Ngân hàng đầu t trang thiết bị, cơ sở vật chất, áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động Ngân hàng, thực hiện tốt khâu thanh toán không dùng tiền mặt nh uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thanh toán séc, thanh toán bù trừ, 5Chuyên đề thực tậpthực hiện chuyển tiền nhanh qua mạng máy tính, thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụngThực hiện tốt khâu cung ứng dịch vụ góp phần làm tăng thu nhập cho Ngân hàng vì xu hớng phát triển trong hoạt động của NHTM hiện đại là mở rộng các hoạt động dịch vụ, đồng thời vẫn duy trì các nghiệp vụ Ngân hàng truyền thống, thông qua việc đa dạng hoá các hoạt động, các NHTM có thể vừa tăng thu nhập vừa có thể cạnh tranh với các định chế tài chính phi Ngân hàng trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm tài chính.Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đem lại cho Ngân hàng những khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá và các dịch vụ thanh toán quốc tế, đó chính là doanh lợi hối đoái.2. Nguồn vốn của NHTM. Huy động vốn là một trong những hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng thơng mại. Vậy trớc khi tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại ta phải hiểu nh thế nào về vốn. Vốn phải đợc biểu hiện dới hình thái giá trị của tài sản tức là vốn phải đợc đại diện cho một lợng giá trị thực của tài sản nhất định. Mặt khác vốn không chỉ biểu hiện thành tiền (tiền giấy, vàng, bạc, đá quý ) và phản ánh giá trị những tài sản hữu hình (máy móc thiết bị, đất đai, nhà cửa ) mà còn đ ợc biểu hiện bằng giá trị của những tài sản vô hình (uy tín, trình độ, phát minh, sáng chế, thông tin, công nghệ ) chính vì sự biểu hiện d ới các hình thức phong phú và đa dạng đó mà vốn cần phải đợc khai thác, sử dụng có hiệu quả mới đem lại lợi nhuận cao. Nh vậy, có thể nói: Vốn là các tài sản trong xã hội đợc đa vào đầu t nhằm mang lại hiệu quả trong tơng lai. Vì thế trong nền kinh tế thị trờng dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì vốn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của nó. Hoạt động ngân hàng cũng vậy, muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả mang lại hiệu quả cao thì công tác huy động cần phải đợc quan tâm đúng mức.6Chuyên đề thực tậpNớc ta cũng nh bất kỳ nớc nào khác trên thế giới, muốn thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa cũng cần phải có vốn. Vốn là chìa khóa, là điều kiện hàng đầu để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Vốn trong nền kinh tế có thể ví nh máu trong cơ thể, thiếu vốn nền kinh tế sẽ chậm phát triển. Song vốn đợc tạo lập từ đâu, bằng cách nào phụ thuộc rất lớn vào cơ chế, chính sách tạo vốn.Nguồn vốn của NHTM đóng vai trò quan trọng không chỉ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Vậy, nguồn vốn của NHTM là gì? Nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các nguồn tiền mà ngân hàng tạo lập và huy động đợc để đầu t cho vay và đáp ứng các nhu cầu khác trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.Nguồn vốnngân hàng tạo lập và huy động đợc không những giúp cho ngân hàng tổ chức đợc mọi hoạt động kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu t phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng cũng nh sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Tuy nhiên, nguồn vốn của NHTM đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nh: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn đi vay và các loại vốn khác. 2.1. Vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM, nó thực hiện một số chức năng không thể thay thế đó là: cung cấp nguồn lực ban đầu cho ngân hàng có thể duy trì hoạt động khi ngân hàng mới thành lập, là cơ sở tạo niềm tin cho khách hàng đến giao dịch với ngân hàng, phòng ngừa rủi ro kinh doanh cho ngân hàng. Vốn chủ sở hữu bao gồm:7Chuyên đề thực tập2.1.1. Nguồn vốn hình thành ban đầu. Đây đợc coi nh vốn điều lệ của ngân hàng trong quy định về điều kiện thành lập ngân hàng của pháp luật. Nguồn vồn này là lợng vốn tối thiểu mà ngân hàng cần phải có để đáp ứng điều kiện thành lập cũng nh hoạt động kinh doanh. Các loại hình ngân hàng khác nhau thì có nguồn gốc hình thành vốn ban đầu khác nhau: Đối với ngân hàng quốc doanh thì nguồn vốn hình thành ban đầu là do ngân sách nhà nớc cấp, nếu là ngân hàng liên doanh thì là do các bên liên doanh đóng góp, nếu là ngân hàng cổ phần thì các cổ đông góp vốn thông qua việc mua cổ phần hoặc cổ phiếu của ngân hàng; nếu là ngân hàng t nhân thì đó là vốn thuộc sở hữu t nhân.2.1.2. Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng có thể gia tăng theo nhiều phơng thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng. Đó bao gồm: Nguồn từ lợi nhuận: Khi hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận thì ngân hàng có thể chuyển một phần lợi nhuận thành nguồn vốn nhằm tái đầu t. Lợng vốn tích lũy t thu nhập tùy theo chiến lợc kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới cũng nh cân nhắc của chủ ngân hàng về tích lũy và tiêu dùng. Nguồn bổ sung từ việc phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm để mở rộng quy mô hoạt động, hoặc để đổi mới trang thiết bị, hoặc để đáp ứng nhu cầu gia tăng vốn của chủ do Ngân hàng Nhà nớc quy định Đặc điểm của hình thức huy động này là không thờng xuyên, song giúp cho ngân hàng có đợc lợng vốn chủ sở hữu lớn vào lúc cần thiết.2.1.3. Các quỹ. Ngân hàng có nhiều các quỹ khác nhau, mỗi quỹ đợc sử dụng vào những mục đích nhất định tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của ngân hàng. Các quỹ của ngân hàng thuộc sở hữu của chủ ngân hàng. Nguồn hình thành các quỹ này là từ thu nhập của ngân hàng. Các quỹ của ngân hàng bao gồm:8Chuyên đề thực tập- Quỹ bổ sung vốn điều lệ: có mục đích tăng cờng số vốn tự có ban đầu. - Quỹ dự phòng bù đắp rủi ro: Dùng để dự phòng bù đắp rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm bảo toàn vốn điều lệ. Quỹ này đợc trích lập hàng năm và đợc tích lũy lại nhằm bù đắp những tổn thất xảy ra. - Ngoài ra còn có các quỹ đặc biệt khác nh: quỹ khen thởng, quỹ phúc lợi, quỹ khấu hao tài sản cố định, quỹ giám đốc, Dự phòng rủi ro: Dự phòng rủi ro tín dụng đợc các NHTM trích lập từ thu nhập trớc hoặc sau thuế (theo quy định của từng quốc gia) theo một tỷ lệ nhất định nào đó. Khoản trích lập này là quan trọng và cần thiết cho hoạt động Ngân hàng, vì trong nền kinh tế thị trờng không thể tránh khỏi những rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra, khi đó, ngân hàng có thể trích các quỹ để bù đắp.2.1.4. Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần. Các khoản vay trung và dài hạn của ngân hàng mà có khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần có thể đợc coi là một bộ phận vốn sở hữu của ngân hàng (vốn bổ sung) do nguồn này có một số đặc điểm nh sử dụng lâu dài, có thể đầu t vào nhà cửa, đất đai và có thể không phải hoàn trả khi đến hạn.2.2. Nguồn huy động.Nguồn huy động không phải là nguồn vốn thuộc sở hữu của ngân hàng nhng lại là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận của ngân hàng,thờng thì tiền gửi vào và tiền rút ra không đồng thời hoặc chênh lệch nhau một lợng nhất định. Ngân hàng sẽ sử dụng lợng vốn tạm thời nhàn rỗi này vào mục đích cho vay kiếm lời. Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng. Vốn huy động bao gồm:- Tiền gửi giao dịch: Là loại tiền gửi do khách hàng gửi vào nhằm mục đích giao dịch thanh toán, chi trả các hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ và các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh một cách an toàn, thuận tiện. Đặc tính cơ bản của tiền gửi giao dịch là có thể phát séc, lãi suất thấp và có tính không ổn định.9Chuyên đề thực tập- Tiền gửi phi giao dịch: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, chúng có tính ổn định cao, ngời gửi đợc hởng lãi suất cao nhng không đợc phát hành séc.Bên cạnh đó, NHTM còn có thể huy động vốn thông qua phát hành các giấy tờ có giá nh: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu và trái phiếu. Trong đó chứng chỉ tiền gửi và kỳ phiếu là loại phiếu nợ ngắn hạn; trái phiếu là loại phiếu nợ trung, dài hạn. Các loại phiếu nợ trên đợc Ngân hàng phát hành từng đợt với mục đích, số l-ợng cụ thể và chỉ phát hành khi đợc sự cho phép của NHTW. Đặc điểm của các loại giấy nợ này là chúng có lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm, có tính ổn định cao, quyền đòi tiền xếp sau các loại tiền gửi khác.2.3. Nguồn đi vay. Là nguồn vốnngân hàng phải vay mợn thêm trong trờng hợp khả năng huy động của ngân hàng bị thiếu hụt khi nhu cầu thanh toán, chi trả cho khách hàng tăng cao. Nguồn đi vay đợc hình thành dựa trên mối quan hệ vay mợn của ngân hàng thơng mại với ngân hàng trung ơng, với các tổ chức tín dụng khác hoặc giữa các ngân hàng thơng mại với nhau. Ngân hàng thơng mại thờng vay ngân hàng trung ơng khi khả năng chi trả của ngân hàng không đáp ứng đợc nhu cầu trong thời gian ngắn. Các NHTM vay vốn của NHTW dới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu để bù đắp thiếu hụt trong thanh toán, bổ sung vốn dự trữ . Để đợc vay chiết khấu các NHTM phải nộp cho NHTW các giấy tờ có giá có thời hạn còn lại là ngắn hạn xin chiết khấu nh thơng phiếu, chứng khoán của Chính phủ . chúng thờng là các loại giấy tờ mà chủ thể phát hành ra chúng có uy tín cao. Lãi suất chiết khấu do NHTW quy định tùy thuộc vào mục tiêu chính sách tiền tệ của Nhà nớc trong từng thời kỳ. Ngân hàng Nhà nớc điều hành việc vay mợn này một cách chặt chẽ, ngân hàng thơng mại phải thực hiện các điều kiện đảm bảo và kiểm soát nhất định.Để đảm bảo cho việc thanh khoản của mình, các ngân hàng thiếu hụt dự trữ có nhu cầu vay mợn tức thời các ngân hàng thờng vay mợn của nhau và vay các tổ 10 . trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng công thơng Ba Đình. Chơng III: Giải pháp tăng cờng huy động vốn tại ngân hàng công thơng Ba Đình. Do khả năng. tài: Giải pháp tăng c ờng huy động vốn tại ngân hàng công thơng Ba Đình cho chuyên đề thực tập của mình trong thời gian thực tập tại ngân hàng công thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình.doc, Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình.doc

Từ khóa liên quan