Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI

136 5,446 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2015, 21:47

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử xe máy Honda PGM-FI_ Sơ đồ mạch điện và vị trí các bộ phận.............................................................................................. C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 13 CHƯƠNG II: HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (PGM – FI) I. MÔ TẢ HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (PGM – FI). 1. Sơ đồ khối. Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI – Programmed Fuel Injection) chia làm 3 nhóm chính: Các cảm biến (Đưa tín hiệu vào), ECM động cơ (Bộ xử lý trung tâm) và các cơ cấu chấp hành (Tín hiệu ra). Các cảm biến và cơ cấu chấp hành tạo nền tảng cho hệ thống phun xăng điện tử, sự điều khiển đó được mô tả như sau: ECM nhận tín hiệu từ các cảm biến đặt trên động cơ để biết chế độ hoạt động của động cơ. Sau đó đưa tín hiệu điện áp đến điều khiển các cơ cấu chấp hành và nhận tín hiệu phản hồi từ các cơ cấu chấp hành. Nguyên lý điều khiển chung của hệ thống. Tín hiệu vào ECM Tín hiệu ra Tín hi ệ u h ồ i ti ế p Hình 1.1: Nguyên lý điều khiển chung C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 14 B ộ c ả m bi ế n Cảm biến áp suất đường ống nạp Cảm biến vị trí cánh bướm ga Cảm biến nhiệt độ khí nạp Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Cảm biến vị trí trục khuỷu Cảm biến trục cam (*) Cảm biến O 2 Điện áp accu ECM Bơm xăng Kim phun Van IACV (**) PAIR(*) VTEC(VFR800VTEC) PCV (**) Hình 1.2: Sơ đồ khối C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 15 2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử. 2.1. Vị trí các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử. Hình 1.3: Vị trí các bộ phận của hệ thống PGM-FI xe Future Neo FI Hình 1.4: Bộ cảm biến và thân bướm ga (Future Neo FI) C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 16 Hình 1.5: Vị trí các bộ phận hệ thống PGM – FI (Air Blade) Hình 1.6: Vị trí các bộ phận hệ thống PGM – FI (SCR) C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 17 Hình 1.7: Vị trí các bộ phận hệ thống PGM – FI (SHi) C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 18 Hình 1.9: Vị trí các bộ phận của hệ thống PGM – FI (Honda CBR 600 F4) Hình 1.10: Vị trí các bộ phận của hệ thống PGM – FI (Honda VFR 800 VTEC) C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 19 Hình 1.11: Vị trí các bộ phận của hệ thống PGM – FI (Honda VTX 1800 C) C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 20 Hình 1.12: Vị trí các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử (Suzuki GSX1300R) C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 21 2.2. Sơ đồ hệ thống và sơ đồ mạch điện Hình 1.13: Sơ đồ hệ thống PGM – FI (Future Neo FI) (1)Công tắc máy. (2)Cầu chì chính (15A). (3)Cầu chì phụ (10A). (4)Bình điện. (5)Tiết chế/Chỉnh lưu. (6)Đồng hồ báo xăng. (7)Đèn báo sự cố. (8)Đèn báo vị trí số Neutral. (9)Cảm biến góc. (10)Đầu nối dữ liệu (DLC). (11)Bơm xăng. (12)Cuộn đánh lửa. (13)Cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT). (14)Cảm biến vị trí bướm ga (TP). (15)Cảm biến áp suất đường ống nạp (MAP). (16)Kim phun. (17)Bugi. (18)Công tắc vị trí số. (19)Cuộn phát xung. C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 22 (20)Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ. (21)Cuộn sạc Hình 1.14: Sơ đồ mạch điện Future Neo FI [...]...Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) Hình 1.15: Sơ đồ mạch điện Air Blade T r a n g | 23 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) Hình 1.16: Sơ đồ mạch điện trên SCR T r a n g | 24 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) Hình 1.17: Sơ đồ mạch điện trên xe Shi T r a n g | 25 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) Hình 1.18: Sơ đồ hệ thống PGM – FI trên Honda... biến MAP 39 Đồng hồ tốc độ động cơ 20 Van điện từ VTEC Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 34 Hình 1.23: Sơ đồ hệ thống PGM – FI trên Honda VFR 800 VTEC Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) Hình 1.24: Sơ đồ hệ thống trên Honda VTX1800 C T r a n g | 35 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 36 1 Relay ngừng động cơ 18 Kim phun 2 Cầu chì PGM – FI (30A)... Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 39 Hình 1.27: Sơ đồ mạch điện hệ thống phun xăng điện tử trên Suzuki GSX1300R Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 40 II ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT 1.So sánh giữa bộ chế hòa khí và hệ thống PGM – FI 1.1 Sự vận hành cơ bản từ tốc độ cầm chừng đến tốc độ cao 1.1.1 Sự vận hành cơ bản Bộ chế hòa khí và hệ thống PGM-FI điều khiển công suất của. .. tốc độ động cơ (MAP) 17 Kim phun Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 28 MIL Hình 1.19: Sơ đồ mạch điện hệ thống PGM-FI xe Honda CBR 600F Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 29 Hình 1.20: Sơ đồ hệ thống PGM – FI trên Honda CBR 600 F4 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 30 1 Relay ngừng động cơ 18 Cảm biến trục cam 2 Cầu chì PGM –... Van điện từ PAIR 31 Đèn báo hỏng 15 Cảm biến vị trí bướm ga 32 Giắc chẩn đoán 16 Cảm biến MAP 33 Cảm biến O2 phía trước 17 Cảm biến áp suất khí trời 34 Cảm biến O2 phía sau Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) W/Bu Hình 1.25: Sơ đồ mạch điện PGM-FI xe Honda VTX 1800C T r a n g | 37 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 38 Hình 1.26: Sơ đồ hệ thống phun xăng điện tử trên... và bugi 31 Đèn báo hỏng 14 Van điện từ PAIR 32 Giắc chẩn đoán 15 Cảm biến vị trí bướm ga 33 Đồng hồ tốc độ động cơ 16 Cảm biến MAP 17 Kim phun Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 31 MIL Hình 1.21: Sơ đồ mạch điện PGM – FI trên Honda CBR 600 F4 Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 32 Hình 1.22: Sơ đồ hệ thống PGM – FI trên Honda VFR 800 VTEC Chương II: Hệ. .. thêm nhiên liệu này tạo ra tỉ lệ không khí – nhiên liệu lý tưởng Hình 1.32 1.3.2 Tăng tốc nhanh với PGM-FI Bướm ga bị mở đột ngột, ECM điều chỉnh lượng nhiên liệu theo điện áp ngỏ ra của cảm biến TP, phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của động cơ, kim phun được mở lâu hơn để phun nhiều nhiên liệu hơn vào trong xylanh, tạo ra tỉ lệ lý tưởng Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g |... khác nhau của động cơ Sau đó tín hiệu vận hành của kim phun được gửi đến phần xuất dữ liệu đến kim phun Có 8 loại bản đồ chương trình độc lập được lưu trong bộ nhớ Tám loại bản đồ này được thiết kế để điều chỉnh cho sự khác nhau của hệ thống nạp/thải và làm mát Chương II: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI) T r a n g | 48 Tải nhẹ: Khi động cơ vận hành ở tải nhẹ, lượng nhiên liệu được phun vào được... số vòng quay động cơ và lượng khí nạp (được tính theo công thức được cài đặt trước mà dùng hiệu điện thế ngỏ ra của cảm biến MAP, IAT, TP để tính.) *2: khoảng thời gian phun nhiên liệu chính xác được tính toán bởi ECM theo hiệu điện thế ngỏ ra của mỗi cảm biến và điều kiện vận hành của động cơ Hình 1.29: Sự vận hành của hệ thống PGM-FI 1.2 Sự làm giàu nhiên liệu ở chế độ khởi động lạnh Động cơ vận hành... tính toán khoảng thời gian phun nhiên liệu phụ thuộc vào 2 yếu tố (Tốc độ động cơ và Áp suất chân không trong đường ống nạp hay Độ mở bướm ga), minh họa trên ba chiều ở hình bên dưới Bản đồ chương trình của hệ thống được điều chỉnh cho động cơ, hệ thống nạp và thải mà được kết hợp với xe máy Việc thay thế bất kỳ bộ phận nào của động cơ, hệ thống nạp và thải bằng bất kỳ bộ phận nào không được thiết kế . C h ư ơ n g I I : H ệ t h ố n g p h u n x ă n g đ i ệ n t ử T r a n g | 13 CHƯƠNG II: HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (PGM – FI) I. MÔ TẢ HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ (PGM – FI). 1. Sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI

Từ khóa liên quan