báo cáo tác động môi trường ĐTM của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa và sơn giao thông phản quang

111 2,149 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 18:45

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐTM1.Nội dung chính của Dự án Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấnnăm. Địa chỉ thực hiện Dự án: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Mục tiêu của dự án: Dự án xây dựng với mục tiêu chính là sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấnnăm. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án:Công trình được xây dựng trên khu đất 7.000 m2, bao gồm : Diện tích xây dựng:4.530 m2 Mật độ xây dựng:64,7 %Bảng 1. Các hạng mục công trìnhSTTHạng mục công trìnhĐơn vịDiện tích xây dựngDiện tích sàn xây dựngI. Các công trình chính1Xưởng bao bìm22.5002.5002Xưởng sơnm21.5001.500II. Các công trình phụ trợ1Văn phòngm23501.0502Nhà thường trựcm216163Diện tích cây xanh, thảm cỏ, sân đường giao thôngm22.4702.4704Các hạng mục khác: nhà vệ sinh công nhân, trạm biến áp,...m2164164Tổngm27.0007.700 Quy mô sản xuất:Bảng 2. Quy mô sản xuất của Dự ánTên sản phẩmĐơn vịSố lượngnămBao bìm230.000.000Sơn giao thông phản quangtấn15.000 Tiến độ thực hiện Dự ánBảng 3. Tiến độ thực hiện dự ánTTHạng mụcTháng thứ123456781Hoàn thành thủ tục công ty2Khảo sát lựa chọn thiết bị 3Nhập khẩu thiết bị và chuẩn bị NL4Tuyển dụng lao động và đào tạo5Xây dựng nhà xưởng, nhà ăn...6Lăp đặt thiết bị7Vận hành thử thiết bị8Sản xuất thử 9Sản xuất thương mại Vốn đầu tư:Tổng nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án là 44.340.000.000 đồng. Bảng 4. Quy mô đầu tưChỉ tiêuSố tiền: đồngTiền mua đất từ Công ty CP Bao bì VLC 3.200.000.000Tiền xây dựng18.000.000.000Máy móc thiết bị và chi phí lắp đặt 23.140.000.000Tổng cộng44.340.000.000Trong đó tổng kinh phí dành cho công tác bảo vệ môi trường được thể hiện qua bảng sau:Bảng 5. Tổng kinh phí đầu tư bảo vệ môi trườngSttCác công trình, biện pháp bảo vệ môi trườngKinh phí (đồng)1Lắp đặt thiết bị, phương tiện chữa cháy,200.000.0002Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt300.000.0003Xây dựng bể làm mát nước thải sản xuất20.000.0004Xây dựng hệ thống thu, thoát nước mưa,800.000.0005Lắp đặt hệ thống thông gió, chống nóng, điều hòa không khí300.000.0006Lắp đặt hệ thống chụp hút200.000.000Cộng1.820.000.000 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: Tổng số lao động của nhà máy ước tính là 92 người.2. Các tác động môi trườnga. Tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự ánDo Dự án được thực hiện trong khu công nghiệp Tràng Duệ, vì vậy khi đi vào xây dựng Dự án sẽ không có các tác động trong quá trình chuẩn bị mặt bằng do mặt bằng xây dựng đã sẵn có. Các tác động đã được đánh giá và đề xuất biện pháp giảm thiểu tổng thể trong báo cáo ĐTM của khu công nghiệp Tràng Duệ được Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt tại quyết định số 542QĐBTNMT ngày 17 tháng 03 năm 2008.b. Tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự ánNguồn gây ô nhiễm môi trường có liên quan tới chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thống kê trong bảng sau:Bảng 6. Các nguồn gây ô nhiễm, loại chất thải và đối tượng chịu tác độngSttNguồn gây tác độngLoại tác độngĐối tượng chịu tác động1Xây dựng công trình (đóng cọc, đào móng, xây xưởng) Rác xây dựng, sinh hoạt, Bụi từ vật liệu xây dựng, Nước thải thi công Nước thải sinh hoạt, Tai nạn lao động, Nước mưa trên công trường. Nước mặt, Không khí, Công nhân, 2Vận chuyển vật liệu đến công trình Tăng bụi, khí thải giao thông Tăng mật độ giao thông trên các con đường gần Dự án, Khả năng giao thông của khu vực, Không khí giao thông, Công nhân, người tham gia giao thông3Hoàn thiện, lắp đặt thiết bị Rác thải, chất thải nguy hại Công nhân, Tác động do bụi và khí thải:+ Tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công: Trong giai đoạn xây dựng dự án, chất thải dạng khí, bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết bị. Thành phần các chất ô nhiễm gồm: bụi giao thông do vật liệu rơi vãi hoặc sẵn có trên đường bị cuốn lên khi có xe tải chạy qua; bụi, khí thải (SO2, CO, NOx, THC, muội khói…) phát sinh do hoạt động của phương tiện vận chuyển sử dụng xăng dầu như các loại xe tải và thiết bị thi công cơ giới.Bảng 7. Nồng độ các chất ô nhiễm khu vực dự án do vận chuyển nguyên vật liệu gây raNồng độ các chất ô nhiễmChất ô nhiễmCOSO2NO2TSPNồng độ gia tăng các chất ô nhiễm0,0030,0020,0040,0001Môi trường nền (bảng 2.4, K2)1,870,0430,0810,29Khu vực dự án1,8730,0450,0850,2901QCVN 052009 C (mgm3)300,350,200,3Qua bảng trên ta thấy mức gia tăng ô nhiễm các khí thải do các phương tiện vận chuyển vật liệu gây nên là không đáng kể với QCVN 05:2009BTNMT. Mức ô nhiễm vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển vật liệu, một phần vật liệu rơi vãi trên đường bị nghiền nát và cuốn theo khi có phương tiện chạy qua gây ô nhiễm dân cư 2 bên đường và các đối tượng xã hội gần Dự án. Do vậy, Chủ Dự án cam kết trong quá trình xây dựng sẽ kết hợp với nhà thầu thi công để có kế hoạch vận chuyển hợp lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm này.+ Bụi từ quá trình tập kết nguyên vật liệu xây dựng:Để phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, Dự án cần có bãi tập kết nguyên liệu tạm thời. Bụi có thể phát sinh tại các vị trí đánh đống trên công trường. Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thường xuyên phun nước tưới ẩm đường giao thông và khu vực công trường nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra xung quanh. Tác động do nước thải, nước mưa+ Nước thải sinh hoạt:Lượng nước thải tính theo mức sử dụng nước trung bình là 1,8 m3 ngày.Với thành phần gồm các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N) và các vi sinh vật, lôi kéo các ký sinh trùng có hại (ruồi, muỗi,...) có thể gây ô nhiễm và lây lan ô nhiễm ra môi trường xung quanh theo nguồn tiếp nhận. Đối với nguồn thải này, Chủ dự án sẽ xử lý bằng cách thuê nhà vệ sinh để xử lý nước thải trên khu vực lán trại công nhân, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường. + Nước mưa chảy trànVậy lưu lượng nước mưa tại khu đất Dự án là: 0,24 m3sTrong điều kiện địa hình bằng phẳng của khu vực Dự án, tác động cuốn trôi không lớn, do Dự án nằm trong khu công nghiệp Tràng Duệ đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa nên có thể tiêu thoát nước nhanh chóng. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ chú ý đến hiện tượng ngập úng các hố móng hoặc mưa lớn có thể gây sập đổ các công trình mới xây dựng còn chưa cố kết. Tác động do chất thải rắn+ Rác thải sinh hoạt:Rác thải sinh hoạt bao gồm: bao bì đựng thức ăn, hộp, chai đựng nước, các hoa quả, thức ăn thừa….Lượng rác thải trung bình ước tính lượng rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng là 25kgngày. Dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công có biện pháp quản lý, thu gom và thuê xử lý định kỳ.+ Rác thải xây dựng:Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm vật liệu xây dựng vỡ vụn như gạch, tấm lợp, ván khuôn, bao xi măng, sắt, thép,…lượng này ước tính khoảng 10 tấn. Loại rác thải này ít ô nhiễm và được sử dụng san lấp tại chỗ hoặc làm vật liệu độn thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật thấp. Tác động do chất thải nguy hạiChất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm: dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, giẻ lau dính dầu…Trong giai đoạn xây dựng chất thải này khoảng 50 kg. Đây là lượng chất thải không lớn nhưng gây tác động đến môi trường. Vì vậy, Chủ dự án cam kết sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này. Tác động do tiếng ồn: Trong giai đoạn xây dựng tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của các máy móc thi công và xe chuyên chở vật liệu. Chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công đưa ra các biện pháp thi công hiệu quả nhằm hạn chế tác động BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA VÀ SƠN GIAO THÔNG PHẢN QUANG ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐỖ HẢI DƯƠNG MỤC LỤC TÓM TẮT BÁO CÁO ĐTM 4 MỞ ĐẦU 16 CHƯƠNG I - MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 22 CHƯƠNG 2 - ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 43 CHƯƠNG 3 - ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 60 CHƯƠNG 4- BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 79 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 107 CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 111 Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 2 DANH MỤC HÌNH HÌNH 1.1. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 HÌNH 1.2. SƠ ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG NHÀ MÁY 31 HÌNH 1.3. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SƠN GIAO THÔNG NHIỆT DẺO PHẢN QUANG 32 HÌNH 1.4. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÀNG PE 33 HÌNH 1.5. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ 34 HÌNH 1.6. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA 35 HÌNH 1.7. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 42 HÌNH 2.1: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM LẤY MẪU NỀN KHU VỰC DỰ ÁN 51 HÌNH 4.1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 85 HÌNH 4.2. SƠ ĐỒ CẤU TẠO BỂ TỰ HOẠI 87 HÌNH 4.3. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 88 HÌNH 5.1: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT 105 DANH MỤC BẢNG NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ĐTM: Đánh giá tác động môi trường BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường BTCT: Bê tông cốt thép WHO: Tổ chức Y tế thế giới TSP: Bụi lơ lửng ĐTXD: Đầu tư xây dựng UBND: Ủy ban nhân dân CP: Cổ Phần CBCNV: Cán bộ công nhân viên KCN: Khu công nghiệp Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 3 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐTM 1.Nội dung chính của Dự án - Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m 2 /năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm. - Địa chỉ thực hiện Dự án: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. - Mục tiêu của dự án: Dự án xây dựng với mục tiêu chính là sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m 2 /năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm. - Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án: Công trình được xây dựng trên khu đất 7.000 m 2 , bao gồm : - Diện tích xây dựng: 4.530 m 2 - Mật độ xây dựng: 64,7 % Bảng 1. Các hạng mục công trình STT Hạng mục công trình Đơn vị Diện tích xây dựng Diện tích sàn xây dựng I. Các công trình chính 1 Xưởng bao bì m 2 2.500 2.500 2 Xưởng sơn m 2 1.500 1.500 II. Các công trình phụ trợ 1 Văn phòng m 2 350 1.050 2 Nhà thường trực m 2 16 16 3 Diện tích cây xanh, thảm cỏ, sân đường giao thông m 2 2.470 2.470 4 Các hạng mục khác: nhà vệ sinh công nhân, trạm biến áp, m 2 164 164 Tổng m 2 7.000 7.700 Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 4 - Quy mô sản xuất: Bảng 2. Quy mô sản xuất của Dự án Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng/năm Bao bì m 2 30.000.000 Sơn giao thông phản quang tấn 15.000 - Tiến độ thực hiện Dự án Bảng 3. Tiến độ thực hiện dự án TT Hạng mục Tháng thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Hoàn thành thủ tục công ty 2 Khảo sát lựa chọn thiết bị 3 Nhập khẩu thiết bị và chuẩn bị NL 4 Tuyển dụng lao động và đào tạo 5 Xây dựng nhà xưởng, nhà ăn 6 Lăp đặt thiết bị 7 Vận hành thử thiết bị 8 Sản xuất thử 9 Sản xuất thương mại - Vốn đầu tư: Tổng nguồn vốn để đầu tư thực hiện dự án là 44.340.000.000 đồng. Bảng 4. Quy mô đầu tư Chỉ tiêu Số tiền: đồng Tiền mua đất từ Công ty CP Bao bì VLC 3.200.000.000 Tiền xây dựng 18.000.000.000 Máy móc thiết bị và chi phí lắp đặt 23.140.000.000 Tổng cộng 44.340.000.000 Trong đó tổng kinh phí dành cho công tác bảo vệ môi trường được thể hiện qua bảng sau: Bảng 5. Tổng kinh phí đầu tư bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 5 Stt Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường Kinh phí (đồng) 1 Lắp đặt thiết bị, phương tiện chữa cháy, 200.000.000 2 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 300.000.000 3 Xây dựng bể làm mát nước thải sản xuất 20.000.000 4 Xây dựng hệ thống thu, thoát nước mưa, 800.000.000 5 Lắp đặt hệ thống thông gió, chống nóng, điều hòa không khí 300.000.000 6 Lắp đặt hệ thống chụp hút 200.000.000 Cộng 1.820.000.000 - Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: Tổng số lao động của nhà máy ước tính là 92 người. 2. Các tác động môi trường a. Tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án Do Dự án được thực hiện trong khu công nghiệp Tràng Duệ, vì vậy khi đi vào xây dựng Dự án sẽ không có các tác động trong quá trình chuẩn bị mặt bằng do mặt bằng xây dựng đã sẵn có. Các tác động đã được đánh giá và đề xuất biện pháp giảm thiểu tổng thể trong báo cáo ĐTM của khu công nghiệp Tràng Duệ được Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt tại quyết định số 542/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 03 năm 2008. b. Tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án Nguồn gây ô nhiễm môi trường có liên quan tới chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng được thống kê trong bảng sau: Bảng 6. Các nguồn gây ô nhiễm, loại chất thải và đối tượng chịu tác động Stt Nguồn gây tác động Loại tác động Đối tượng chịu tác động 1 Xây dựng công trình (đóng cọc, đào móng, xây xưởng) - Rác xây dựng, sinh hoạt, - Bụi từ vật liệu xây dựng, - Nước thải thi công - Nước thải sinh hoạt, - Tai nạn lao động, - Nước mưa trên công trường. - Nước mặt, - Không khí, - Công nhân, 2 Vận chuyển vật liệu đến công trình - Tăng bụi, khí thải giao thông - Khả năng giao thông của khu vực, Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 6 - Tăng mật độ giao thông trên các con đường gần Dự án, - Không khí giao thông, - Công nhân, người tham gia giao thông 3 Hoàn thiện, lắp đặt thiết bị - Rác thải, chất thải nguy hại - Công nhân, - Tác động do bụi và khí thải: + Tác động do bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công: Trong giai đoạn xây dựng dự án, chất thải dạng khí, bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết bị. Thành phần các chất ô nhiễm gồm: bụi giao thông do vật liệu rơi vãi hoặc sẵn có trên đường bị cuốn lên khi có xe tải chạy qua; bụi, khí thải (SO 2 , CO, NO x , THC, muội khói…) phát sinh do hoạt động của phương tiện vận chuyển sử dụng xăng dầu như các loại xe tải và thiết bị thi công cơ giới. Bảng 7. Nồng độ các chất ô nhiễm khu vực dự án do vận chuyển nguyên vật liệu gây ra Nồng độ các chất ô nhiễm Chất ô nhiễm CO SO 2 NO 2 TSP Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm 0,003 0,002 0,004 0,0001 Môi trường nền (bảng 2.4, K2) 1,87 0,043 0,081 0,29 Khu vực dự án 1,873 0,045 0,085 0,2901 QCVN 05/2009 - C (mg/m 3 ) 30 0,35 0,20 0,3 Qua bảng trên ta thấy mức gia tăng ô nhiễm các khí thải do các phương tiện vận chuyển vật liệu gây nên là không đáng kể với QCVN 05:2009/BTNMT. Mức ô nhiễm vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển vật liệu, một phần vật liệu rơi vãi trên đường bị nghiền nát và cuốn theo khi có phương tiện chạy qua gây ô nhiễm dân cư 2 bên đường và các đối tượng xã hội gần Dự án. Do vậy, Chủ Dự án cam kết trong quá trình xây dựng sẽ kết hợp với nhà thầu thi công để có kế hoạch vận chuyển hợp lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm này. + Bụi từ quá trình tập kết nguyên vật liệu xây dựng: Để phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, Dự án cần có bãi tập kết nguyên liệu tạm thời. Bụi có thể phát sinh tại các vị trí đánh đống trên công trường. Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu thường xuyên phun nước tưới ẩm đường giao thông và khu vực công trường nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra xung quanh. Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 7 - Tác động do nước thải, nước mưa + Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải tính theo mức sử dụng nước trung bình là 1,8 m 3 / ngày. Với thành phần gồm các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N) và các vi sinh vật, lôi kéo các ký sinh trùng có hại (ruồi, muỗi, ) có thể gây ô nhiễm và lây lan ô nhiễm ra môi trường xung quanh theo nguồn tiếp nhận. Đối với nguồn thải này, Chủ dự án sẽ xử lý bằng cách thuê nhà vệ sinh để xử lý nước thải trên khu vực lán trại công nhân, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường. + Nước mưa chảy tràn Vậy lưu lượng nước mưa tại khu đất Dự án là: 0,24 m 3 /s Trong điều kiện địa hình bằng phẳng của khu vực Dự án, tác động cuốn trôi không lớn, do Dự án nằm trong khu công nghiệp Tràng Duệ đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa nên có thể tiêu thoát nước nhanh chóng. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ chú ý đến hiện tượng ngập úng các hố móng hoặc mưa lớn có thể gây sập đổ các công trình mới xây dựng còn chưa cố kết. - Tác động do chất thải rắn + Rác thải sinh hoạt: Rác thải sinh hoạt bao gồm: bao bì đựng thức ăn, hộp, chai đựng nước, các hoa quả, thức ăn thừa….Lượng rác thải trung bình ước tính lượng rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng là 25kg/ngày. Dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công có biện pháp quản lý, thu gom và thuê xử lý định kỳ. + Rác thải xây dựng: Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm vật liệu xây dựng vỡ vụn như gạch, tấm lợp, ván khuôn, bao xi măng, sắt, thép,…lượng này ước tính khoảng 10 tấn. Loại rác thải này ít ô nhiễm và được sử dụng san lấp tại chỗ hoặc làm vật liệu độn thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật thấp. - Tác động do chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm: dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, giẻ lau dính dầu…Trong giai đoạn xây dựng chất thải này khoảng 50 kg. Đây là lượng chất thải không lớn nhưng gây tác động đến môi trường. Vì vậy, Chủ dự án cam kết sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này. Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 8 - Tác động do tiếng ồn: Trong giai đoạn xây dựng tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của các máy móc thi công và xe chuyên chở vật liệu. Chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công đưa ra các biện pháp thi công hiệu quả nhằm hạn chế tác động này. c. Tác động môi trường trong giai đoạn vận hành Trong quá trình dự án đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh các nguồn thải chính được thống kê chi tiết trong bảng sau: Bảng 8. Các nguồn tác động, loại tác động và đối tượng chịu tác động Nguồn tác động Loại tác động Đối tượng chịu tác động Sản xuất công nghiệp - Chất thải rắn sản xuất: vỏ bao bì nguyên liệu, sản phẩm hỏng, ba via thừa, - Chất thải nguy hại: giẻ lau máy móc dính dầu, mực in, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, hộp đựng mực in thải, bao bì chứa chất thải nguy hại, - Tiếng ồn phát sinh từ thiết bị máy móc - Bụi, khí NOx, COx, toluen, phát sinh ở công đoạn tập kết, khuấy trộn nguyên liệu, - Nước thải sản xuất chủ yếu là nước làm mát - Môi trường không khí, nước. - Sức khỏe con người Phương tiện giao thông - Bụi, khí thải - Tiếng ồn - Môi trường không khí - Sức khỏe con người Công nhân - Nước thải sinh hoạt có hàm lượng BOD, COD và vi khuẩn cao, - Rác sinh hoạt: chất hữu cơ, bao gói thực phẩm - Môi trường nước, đất trong khu vực dự án Thời tiết - Nước mưa tràn mặt. - Môi trường không khí, nước, đất - Tác động bụ i và khí thải: + Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất: Bụi: bụi sinh ra ở các công đoạn trộn, đóng bao, cân định lượng trong dây chuyền sản xuất sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang. Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 9 Hơi dung môi: sinh ra từ xưởng sản xuất bao bì màng mỏng với thành phần của hơi dung môi bao gồm chủ yếu là toluen làm ô nhiễm môi trường lao động và có thể phát tán ra môi trường xung quanh. + Phương tiện giao thông Nguồn thải dạng bụi, khí thải khu vực đường giao thông nội bộ của Nhà máy chủ yếu phát sinh do các phương tiện giao thông của CBCNV Nhà máy và của các phương tiện vận chuyển hàng hóa sẽ làm phát sinh bụi, muội khói, khí CO, NO x , CO 2 , SO 2 , hidrocacbon, trong đó tác động đáng kể nhất là ô nhiễm do bụi. Tuy nhiên, bụi ở khu vực này thường là dạng hạt thô, không phát tán xa, chỉ ảnh hưởng tới công nhân làm việc ở các khu vực này. - Tác động do nước thải, nước mưa + Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất: Nước làm mát sinh ra trong quá trình làm mát hệ thống gia nhiệt trong công nghệ sản xuất màng PE và công nghệ sản xuất chai nhựa. Ước tính lượng nước thải sản xuất là 3 m 3 /ngày. Nước làm mát này được sử dụng tuần hoàn, không thải ra môi trường, chỉ thất thoát do quá trình bay hơi. + Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng thải của nhà máy là: 6,85 m 3 /ngày. Do hiện tại khu công nghiệp Tràng Duệ chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nên để đảm bảo nước thải ra của nhà máy không gây ảnh hưởng tới môi trường Chủ dự án cam kết sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). + Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa trên khu đất xây dựng nhà máy là 0,24 m 3 /s . Nước mưa chảy tràn sẽ được thoát ra hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp. Dự án có thiết kế hệ thống thoát nước xung quanh nhà máy để đảm bảo thoát nước kịp thời, không gây ngập úng. Phần cặn lắng sẽ được định kỳ nạo vét 6 tháng một lần và thuê công ty có chức năng xử lý. - Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại + Chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn phát sinh trong công đoạn đầu của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm với thành phần chủ yếu là vỏ bao bì nguyên liệu, sản phẩm hỏng, ba via thừa,… ước tính lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh từ Dự án khoảng 8 tấn/năm. Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 10 [...]... 3733756 21 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm CHƯƠNG I - MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm 1.2 CHỦ DỰ ÁN - Chủ dự... chính là sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm 1.4.2 Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án Công trình được xây dựng trên khu đất 7.000 m2, bao gồm : - Diện tích xây dựng: 4.530 m2 - Mật độ xây dựng: 64,7 % + Dự án đầu tư xây dựng công trình: nhà máy sản xuất sơn giao thông phản quang và in ấn, sản xuất bao bì nhựa. .. dự án Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 24 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1 Mục tiêu của dự án Dự án xây dựng. .. 19 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm cơ thể, sức chịu tải của môi trường là cơ sở cho việc chọn các biện pháp xử lý chất thải một cách cụ thể hơn Phương pháp dự báo: Nhằm dự báo trước các ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của các hoạt động Dự án tác động lên môi trường. .. Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 15 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm MỞ ĐẦU 1 XUẤT XỨ DỰ ÁN 1.1 Xuất xứ dự án, hoàn cảnh ra đời của dự án: Công... nhau đang được xây dựng hàng loạt và ngày càng nhiều Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 16 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm Xây dựng và phát triển... do đó, các tác động từ hoạt động của dự án tới khu vực dân sinh được giảm thiểu đáng kể Đơn vị tư vấn : Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 22 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000... nghệ xanh Địa chỉ: Tầng 5 nhà Sholega, số 275 Lạch tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 33 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm * Quy trình công nghệ sản xuất bao bì màng mỏng: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất bao bì màng mỏng được thể hiện... áp, Tổng 1.4.3 Mô tả biện pháp, khối lượng thi công các công trình của dự án Quy mô các hạng mục công trình xây dựng: a, Xưởng sản xuất Dự án xây dựng xưởng sản xuất sơn và bao bì, với diện tích xây dựng xưởng bao bì là 2.500 m2, xưởng sản xuất sơn là 1.500 m2 Phần móng công trình Móng nhà xưởng sản xuất của nhà máy sử dụng phương án cọc ma sát, cọc bằng bê tông đá dăm M300 (250 x 250), thép AI, thép... tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 031 3732639 Fax: 031 3733756 32 Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bao bì nhựa các loại công suất 30 triệu m2/năm và sơn giao thông phản quang với sản lượng 15.000 tấn/năm *Quy trình công nghệ sản xuất màng PE phục vụ cho sản xuất bao bì màng mỏng: Sơ đồ công nghệ sản xuất màng PE được thể hiện trên hình 1.4 Nguyên liệu Máng trộn Nước
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tác động môi trường ĐTM của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa và sơn giao thông phản quang, báo cáo tác động môi trường ĐTM của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa và sơn giao thông phản quang, - Tác động do tiếng ồn: Trong giai đoạn xây dựng tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của các máy móc thi công và xe chuyên chở vật liệu. Chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công đưa ra các biện pháp thi công hiệu quả nhằm hạn chế tác động này., CHƯƠNG I - MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, CHƯƠNG 2 - ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN, CHƯƠNG 3 - ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG 4- BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm