128 Một số giải pháp Marketing Mix nhằm phát triển của Thị trường máy tính của Công ty Cổ phần và Thương mại Tin học hvcom

76 409 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 17:06

128 Một số giải pháp Marketing Mix nhằm phát triển của Thị trường máy tính của Công ty Cổ phần và Thương mại Tin học hvcom Lời mở đầu Nh chúng ta đã biết nhu cầu sự thoả mãn nhu cầu của con ngời là động thúc đẩy mọi hoạt động của từng cá nhân tổ chức trong xã hội. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, trình độ thu nhập của con ngời tăng lên thì nó kéo theo sự thay đổi của cả một hệ thống nhu cầu, ớc muốn đặc biệt là kéo theo sự thay đổi của các đặc tính về hành vi mua của khách hàng. Sự thay đổi lớn nhất chính là sự thay đổi về nhu cầu. Hiện nay ngời ta không quan tâm đến việc ăn để no mà lại chú ý nhiều hơn đến việc ăn uống thứ gì cho ngon, hợp khẩu vị phải đảm bảo đợc sức khoẻ, đồng thời mọi ngời cũng quan tâm nhiều hơn đến việc áp dụng sự tiến bộ của KHCN vào mọi hoạt động đời sống của mình. Đây chính là hội kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh máy vi tính. Trên thực tế ngời tiêu dùng luôn đứng trớc tính trạng rất nhiều chủng loại sản phẩm với nhiều nhãn hiệu thơng hiệu khác nhau đợc tạo ra nhằm thoả mãn nhu cầu ớc muốn của họ. Nhng các khách hàng lại những nhu cầu ớc muốn khác nhau đối với mỗi sản phẩm dịch vụ. Các khách hàng luôn bị hấp dẫn bởi những sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mong muốn của họ. Do vậy những doanh nghiệp chiến thắng lf những ngời làm thoả mãn đầy đủ thực sự làm hài lòng các khách hàng mục tiêu của mình hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh của mình. Chính vì vậy để giữ vững duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trờng, các nhà kinh doanh buộc phải đa ra các chính sách Marketing thích hợp, mà vấn đề cốt lõi ở đây là làm sao thể thoả mãn đầy đủ nhất nhu cầu ớc muốn của các khách hàng mục tiêu. Vì vậy nghiên cứu về nhu cầu hành vi tiêu dùng là vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh máy vi tính trên thị tr- ờng. nh thế các doanh nghiệp mới thể đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu mong muốn của khách hàng. Việc nghiên cứu về nhu cầu hành vi là sự phản ánh các điều kiện sống khách quan không những cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tập quán 1 cũng nh xu hớng tiêu dùng của ngời dân mà còn giúp các nhà kinh doanh định hớng sản xuất sao cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mong muốn của ngời dân, nâng cao uy tín , mở rộng thị trờng. Từ tính thực tiễn lý luận của vấn đề, em đã chọn đề tài Một số giải pháp Marketing-Mix nhằm phát triển của thị trờng máy tính của Công ty Cổ phần Thơng mại Tin học HVCom Nội dung của bản chuyên đề thực tập này gồm 3 chơng: Phần 1: sở lý thuyết về Marketing mix trong doanh nghiệp Phần 2 : Phân tích thực trạng chính sách Marketing Mix của Công ty Cổ phần Thơng mại Tin học HVCom Phần 3 : Một số giải pháp Marketing cho Công ty Cổ phần Thơng mại Tin học HVCom Trong thời gian thực hiện đề tài do thời gian kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót hạn chế. Vì vậy em rất mong sự góp ý, phê bình xây dung của các thầy các bạn sinh viên những ngời quan tâm đến đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn giáo Trịnh Thu Thủy, ban lãnh đạo cùng các anh chị em trong Công ty Cổ phần Thơng mại Tin học HVCom đã tận tình hớng dẫn giúp đỡ em trong quá trình thực hiện hoàn thành đồ án này Sinh viên Nguyễn Hữu Hòa Phần 1: sở lý thuyết về Marketing mix trong doanh nghiệp 2 1.1. Khái niệm Marketing 1.1.1. Khái niệm marketing : Trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tồn tại hai vấn đề bản mà mọi Doanh nghiệp đều phải tập trung sức giải quyết là sản xuất tiêu thụ các sản phẩm đó. Đây là hai vấn đề thống nhất ảnh hởng tác động lẫn nhau. Sản xuất luôn là vấn đề căn bản gốc rễ, tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của sản xuất cạnh tranh của thị trờng mà các nhà kinh doanh ngày càng đặc biệt quan tâm tới các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Hiện nay rất nhiều định nghĩa khác nhau về Marketing: *Theo viện nghiên cứu Marketing Anh: Marketing là chức năng quản lý Công ty về mặt tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh, từ việc phát hiện ra biến sức mua của ngời tiêu dùng thành nhu cầu thực sự của một mặt hàng cụ thể ,đến việc đa hàng hóa đó đến ngời tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho Công ty thu đợc lợi nhuận nh dự kiến. *Theo Philip Kotler: Marketingmột dạng hoạt động của con ngời nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn của họ thông qua trao đổi. *Theo quan điểm hiện đại, 2 cách định nghĩa cụ thể hơn về Marketing: -Marketing là một hoạt động hớng tới thỏa mãn những thứ mà khách hàng cần (need) muốn (want) thông qua hoạt động trao đổi trên thị trờng. -Marketing là tiến trình quản trị nhiệm vụ phát hiện, dự đoán thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng nhằm mục đích lợi nhuận. 3 Nh vậy các định nghĩa khác nhau về Marketing đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trao đổi lợi ích để qua đó thỏa mãn các mục tiêu của cả ngời mua lẫn ngời bán. Khách hàng tìm đến với sản phẩm ,dịch vụ của doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu sử dụng sản phẩm ,dịch vụ của mình ,còn doanh nghiệp lấy việc thỏa mãn nhu cầu phục vụ khách hàng là mục tiêu kinh doanh nhằm tồn tại phát triển. 1.1.2. Vai trò của Marketing: a. ở lĩnh vực vĩ mô - quản lý Nhà nớc hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trờng Marketing đảm bảo cho kế hoạch phát triển nền kinh tế công dân ,mang tính thực hiện khả thi ,giúp Nhà nớc định hớng đợc sự phát triển của các ngành cả nền kinh tế quốc dân một cách hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu nhu cầu, tìm mọi biện pháp để thỏa mãn tối đa nhu cầu thị trờng tạo nên động lực để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. b. Đối với các doang nghiệp Marketingcông cụ quan trọng nhất giúp họ hoạch định chiến lợc thị trờng chiến lợc cạnh tranh ,giúp cho doanh nghiệp khả năng đứng vững tồn tại, phát triển lâu dài. Với hệ thống các chính sách hiệu quả, Marketing không chỉ giúp cho các nhà sản xuất kinh doanh lựa chọn đúng đắn phơng án đầu t, tận dụng triệt để thời kinh doanh mà còn giúp họ xây dựng chiến lợc cạnh tranh sử dụng vũ khí cạnh tranh hiệu quả nhất nhằm nâng cao uy tín, chinh phục khách hàng tăng cờng khả năng cạnh tranh thị trờng . 1.1.3. Chức năng của Marketing: Với nội dung chủ yếu trên sở nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị trờng đa ra các hệ thống các giải pháp nhằm thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu đó Marketing chứa đựng trong nó nhiều chức năng khác nhau, sau đây là những chức năng chủ yếu . 4 *Chức năng thỏa mãn nhu cầu tiều dùng xã hội tối đa hóa sự lựa chon khách hàng. Đây là chức năng bản của mọi hoạt động Marketing .Chức năng này đợc thực hiện thông qua việc nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trờng bao gồm cả những nhu cầu thực tế, nhu cầu tiềm năng nhu cầu lý thuyết . Quá trình nghiên cứu cho phép nắm bắt đợc tính quy luật của việc hình thành phát triển nhu cầu cũng nh những biểu hiện cụ thể, phong phú đa dạng của nhu cầu trên sở đó hoạt động Marketing sẽ hớng tới thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu thị trờng. *Chức năng tăng cờng khả năng thích ứng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thị trờng là một lĩnh vực huyền bí phức tạp nhng lại là một thực tế hoàn toàn khă năng nhận thức đợc ,trên thị trờng nhu cầu của ngời tiêu dùng rất phong phú đa dạng .Thị hiếu ,tập quán ,đặc điểm ngời tiêu dùng tâm lý tiêu dùng của khách hàng ở các vùng thị trờng là rất khác nhau .Vì vậy các hoạt động Marketing cần sự phân hóa cho phù hợp với các nhà kinh doanh . Khi xây dựng chiến lợc chung Marketing hoặc thiết kế các giải pháp nỗ lực Marketing, các nhà kinh doanh phải dựa trên sở của khả năng thích ứng ,xâm nhập của chúng với những hoàn cảnh thị trờng khách hàng cụ thể .Với chức năng này Marketingmột công cụ hữu hiệu của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự phù hợp cho các giải pháp kinh doanh. *Chức năng đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra vai trò đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa sông còn . Với xuất phát điểm nội dung hoạt động của mình Marketing là khoa học giải quyết bài toán tiêu thụ sản phẩm hũu hiệu nhất cho các doanh nghiệp. 5 + Theo quan điểm của lý thuyết Marketing hiện đại giải quyết bài toán tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp phải gắn liền với tổng thể giải pháp Marketing .Khi Marketing phải một chiến lợc sản phẩm tăng cờng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nhất ,một chiến lợc giá khả năng thích ứng kích ứng tiêu thụ một hệ thống phân phối rộng khắp,dịch vụ hoàn hảo một chiến lợc xúc tiến ,yểm trợ tiêu thụ đắc lực nhất. Ngoài ra cần phải quan tâm đào tạo bồi dỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp ,cung nghệ thuật bán hàng cho các nhân viên trong hệ thống phân phối . *Chức năng tăng cờng hiệu quả hoạt động của SXKD. Bản chất hoạt động của Marketing sở phát hiện thỏa mãn lợi ích cho thị trờng khách hàng để tìm kiếm cho lợi ích nhà kinh doanh .Vì vậy, các nỗ lực nhằm thỏa mãn cho nhu cầu khách hàng cũng chính là nỗ lực nhằm tìm kiếm lợi ích của các doanh nghiệp .Tất cả các hoạt động của Marketing suy cho cùng đều hớng tói mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp. 1.2. Khái niệm Marketing mix dịch vụ: 1.2.1. Khái niêm: Marketing mix: là tập hợp những yếu tố biến động kiểm soát đợc của Marketing mà doanh nghiệp sử dụng để cố gắng gây đợc phản ứng mong muốn từ phía thị trờng mục tiêu. 1.2.2. Nội dung của Marketing mix: Trong Marketing mix nhiều công cụ khác nhau, Marketing đã đa ra các phân loại các công cụ này theo 4 yếu tố gọi la 4P: + Chính sách sản phẩm (product) 6 + Chính sách giá cả (Price) + Chính sách phân phối sản phẩm (Place) + Chính sách xúc tiến bán hàng (Promotion) Cụ thể: + Chính sách sản phẩm bao gồm các nội dung: - Chính sách chủng loại sản phẩm - Chính sách chất lợng sản phẩm - Chính sách thơng hiệu - Chính sách bao bì nhãn hàng hóa - Chính sách về dịch vụ hỗ trợ +Chính sách giá rất quan trọng đối với nền kinh tế ,với doanh nghiệp với tâm trí của ngời tiêu dùng .Do vậy , các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ lựa chọn cách thức định giá theo mục tiêu mà doanh nghiệp mình hớng tới .Đó là: Mục tiêu định giá hớng lợi nhuận: - Để đạt lợi nhuận mục tiêu - Tối đa hóa lợi nhuận Mục tiêu định giá hớng tiêu thụ: - Nhằm tăng lợng bán - Duy trì hay tăng thị phần Mục tiêu định giá hớng vị thế hiện thời: - Nhằm ổn định giá - Đáp ứng cạnh tranh . + Chính sách phân phối sản phẩm : Thiết kế kênh phân phối sản phẩm phù hợp với đặc điểm,tính chất hàng hóa nhu cầu tiêu thụ qua các bớc: - Xác định mục tiêu của kênh phân phối 7 - Lựa chọn kiểu kênh phân phối - Xác định cờng độ phân phối - Xây dựng chính sách hợp tác với nhà trung gian lực lợng bán hàng. + Chính sách xúc tiến bán hàng: Là những hoạt động truyền thông từ ngời bán tới khách hàng công chúng nhằm thông tin ,thuyết phục nhắc nhở thị trờng về sản phẩm / hoặc ngời bán sản phẩm đó,với hy vọng ảnh hởng đến thái độ hành vi của ngời nhận tin . đồ 1.1: Nội dung của quản trị Marketing 1.3. Quá trình quản trị Marketing gồm những nội dung : Quá trình quản trị Marketing gồm những nội dung: 1.3.1.Phân tích môi trờng Marketing Doanh nghiệp hoạt động trong một môi trơng luôn biến động mà những biến số biến động đó là không khống chế đợc hoàn toàn bất Thiết kế Marketing - Mix Chính sách xúc tiến bán sản phẩm Chính sách giá Phân tích môi trường Marketing Phân loại thị trư ờng Lựa chọn thị trường mục tiêu Lựa chọn chiến lược Marketing 8 Chính sách sản phẩm Chính sách phân phối định .Môi trờng Marketing cũng vậy, nó tác động trực tiếp gián tiếp tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Môi trờng Marketing của doanh nghiệp là tập hợp những chủ thể tích cực lực lợng hoạt động bên ngoài doanh nghiệp ảnh hởng đến khả năng chỉ đạo bộ phận Marketing, thiết lập duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với khách hàng mục tiêu. Nh vậy, phân tích môi trờng Marketing của doanh nghiệp là việc phân tích các yếu tố thành lập các quan hệ để thấy đợc những ảnh hởng tích cực hay tiêu cực của các yếu tố này từ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích môi trờng Marketing của doanh nghiệp bao gồm cả việc phân tích các môi trờng vi mô vĩ mô. *Môi trờng vi mô là những lực lợng quan hệ trực tiếp với bản thân doanh nghiệp những khả năng phục vụ khách hàng của nó bao gồm: - Các quyết định Marketing Mix của doanh nghiệp - Các yếu tố ảnh hởng đến quyết định Marketing Mix của doanh nghiệp nh công nghệ sản xuất ,tổ chức quản lý ,lao động , tài chính . * Còn môi trờng vĩ mô là những lực lợng trên bình diện xã rộng lớn ,có ảnh hởng đến môi trờng vi mô bao gồm: - Nhu cầu của khách hàng : Mức nhu cầu ( số lợng ngời mua ,lợng mua bình quân của một ngời) ,các yếu tố ảnh hởng ( môi trờng kinh tế , dân số , công nghệ , môi trờng tự nhiên ,văn hóa xã hội .) - Đối thủ cạnh tranh : Số lợng đối thủ, các điểm mạnh , yếu khác của đối thủ cạnh tranh ( tình hình tài chính ,công nghệ , phong cách phục vụ .) - Môi trờng pháp luật : Những hội nguy xuất hiện từ các văn bản pháp luật của Nhà nớc tới các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9 ngành ( điều kiện kinh doanh , thuế , sự phát triển của ngành mũi nhọn , sự hội nhập kinh tế quôc tế .) - Môi trờng kinh tế: Các nhân tố kinh tế bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng nhất trong sự vận động phát triẻn của thị trờng dịch vụ vận tải taxi . Trong đó cần chú ý tới các nhân tố sau: + Số lợng , chất lợng sự phân bố của các nguồn lực xã hội . + Tốc độ tăng trởng của nền kinh tế . + Sự phát triển của khoa học kỵc thuật khả năng ứng dụng của chúng vào hoạt động sản xuất kinh doanh . + chế quản lý kinh tế ,tình hình cạnh tranh . + Quan hệ kinh tế đối ngoại xu hớng phát triển kinh tế trong khu vực. + Chính sách đầu t ,thuế bảo hộ sản xuất. - Môi trờng dân c: + Dân số mật độ dân c. + Sự phân bố dân c theo vùng chất lợng của nguồn lao động trong dân c . + cấu dân c ,đặc điểm về giai cấp xã hội. + Thu nhập khả năng thanh toán của dân c các yếu tố về đặc điểm tiêu dùng . - Môi trờng văn hóa xã hội : + Tuy không ảnh hởng mạnh mẽ trực diện nh các nhân tố kinh tế dân c ,song các nhân tố văn hóa xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng . + Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện qua phong tục tập quán tín ngỡng ,truyền thống văn hóa cộng đồng. + Trình độ văn hóa , ý thức dân c. 10 [...]... cuối năm 2005- 2006 của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM Biểu 1.3 Biểu đồ so sánh doanh thu của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM năm 2005 năm 2006 26 Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm 2005- 2006 của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM Qua bảng biểu trên ta thấy, sau 2 năm hoạt động, doanh thu của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM đã tăng 40%... là của MICROLAB Chính vì vậy chiến lợc sản phẩm của Công ty duy trì phát triển hình ảnh của những sản phẩm mà Công ty đang phân phối, đồng thời Công ty còn ý định phát triển thêm số lợng mặt hàng mà Công ty sẽ phân phối Nếu nh trớc đây khi công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM mới bớc vào hoạt động kinh doanh phân phối thì sản phẩm mà Công ty phân phối chỉ bao gồm Case GALAXY loa vi tính. .. giảm thị phần - Đe dọa của các sản phẩm thay thế - Đe dọa từ giá nhà cung ứng đồ 1.2 : Ba chiến lợc đáp ứng thị trờng Thị trờng tổng thể Hệ thống Marketing - Mix Marketing không phân biệt Hệ thống Marketing - Mix Đoạn thị trờng I Hệ thống Marketing - Mix Đoạn thị trờng II Hệ thống Marketing - Mix Đoạn thị trờng III Marketing phân biệt Đoạn thị trờng I Hệ thống Marketing - Mix Đoạn thị trờng III a Marketing. .. phối bán lẻ của phòng kinh doanh - Từ hoạt động bảo trì, bảo hành của phòng kỹ thuật - Từ các trung gian thơng mại - Từ các nguồn khác nh từ các báo, các tạp chí 2.1.7 Chiến lợc Marketing Mix của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM: Chiến lợc sản phẩm: Nh chúng ta đã biết công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM đợc coi là một nhà phân phối tiếng các sản phẩm của GALAXY, HPC đặc... số khách hàng cũ quay lại mua máy tính nguyên bộ hoặc linh kiện - Các đối tác đã biết đến công ty mua sản phẩm của công ty Do tập trung nguồn lực của công ty: Thế mạnh của công ty là tập trung nguồn lực vào phát triển phần cứng, tức là nỗ lực bán hàng của công ty là chủ yếu dành cho việc mua, bán các thiết bị linh kiện máy tính Về phần mềm, công ty kinh doanh chủ yếu là những phần mềm ứng dụng của. .. 120 20,41 420 100 586 100 Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2005, 2006- công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM Biểu đồ 1.4 cấu chi phí của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM 29 Chi phí (tr.đ) Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm 2005, 2006- công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM Tổng chi phí năm 2006 cao hơn năm 2005 là: 168 triệu đồng Trong đó chi phí bán... chi phí để đảm bảo công ty vẫn tiếp tục hoạt động phát triển Nhận thức đợc điều đó, công ty đã khôn khéo trong việc giảm giá cả các mặt hàng của công ty so với các đối thủ cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng nhng vẫn giữ đợc lợi nhuận tối thiểu cho công ty Chiến lợc phân phối: Bản thân kênh phân phối của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM cũng rất ngắn, công ty muốn phát triển kênh trực... phát huy sức mạnh của mình, tập trung vào kinh doanh những mặt hàng mà công ty thế mạnh, cắt giảm các khoản hoạt động kém sức cạnh tranh chiếm nhiều chi phí của doanh nghiệp cấu chi phí cấu chi phí của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM thể chia ra thành các khoản sau: 28 ảng 1.2: cấu chi phí của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM (đvt: tr.đ) 2005 Chỉ tiêu 2006 Tr... 10% 8% 1% Linh kiện máy tính 20% Máy tính Máy in 12% Linh kiện máy in Phần mềm 29% 20% Các dịch vụ kỹ thuật Dịch vụ Internet 25 Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm 2005- 2006 của công ty cổ phần tin học thơng mại HVCOM Biểu đồ 1.2: cấu doanh thu năm 2006 Biểu đồ cấu doanh thu năm 2006 6% 4% 1% 20% 14% Linh kiện máy tính Máy tính Máy in Linh kiện máy in Phần mềm 29% 26% Các... doanh chính của Công ty: 22 Hoạt động kinh doanh phân phối: Với mục tiêu bản hiện nay của Công ty là trở thành một nhà phân phối hàng đầu về các sản phẩm máy vi tính các sản phẩm liên quan trên thị trờng các tỉnh phía Bắc, Công ty cổ phần tin học Việt Cờng đã những bớc tiến vững chắc trong việc duy trì phát triển hoạt động kinh doanh phân phối của mình Công ty luôn chú trọng quan tâm . Marketing- Mix nhằm phát triển của thị trờng máy tính của Công ty Cổ phần và Thơng mại Tin học HVCom Nội dung của bản chuyên đề thực tập này gồm 3 chơng: Phần. hiện tại của công ty cổ phần và thơng mại tin học HV Com Tên : Công ty Cổ phần và Thơng mại Tin học HVCom Trụ sở chính: Số 1 - ngõ 1 - Phố Định Công -
- Xem thêm -

Xem thêm: 128 Một số giải pháp Marketing Mix nhằm phát triển của Thị trường máy tính của Công ty Cổ phần và Thương mại Tin học hvcom, 128 Một số giải pháp Marketing Mix nhằm phát triển của Thị trường máy tính của Công ty Cổ phần và Thương mại Tin học hvcom, 128 Một số giải pháp Marketing Mix nhằm phát triển của Thị trường máy tính của Công ty Cổ phần và Thương mại Tin học hvcom, Kh¸i niƯm Marketing 1. Kh¸i niƯm marketing :, Chức năng của Marketing:, Phân đoạn thị trờng , mục đích của phân đoạn thị trờng ., .Lựa chọn thị trờng mục tiêu : Lựa chọn chiến lợc Marketing : Mối đe dọa mà các Công ty phải đối phó:, Chỉ tiêu kết quả tiêu thụ sản phẩm Chỉ tiêu hiệu quả tiêu thụ Chi tiêu kết quả thái độ, Thiết kế Marketing mix: Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty, Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty:, Kết quả tiêu thụ của công ty trong thời gian qua, Những hoạt động Marketing cụ thể mà Công ty đã thực hiện:, ChiÕn lỵc Marketing Mix cđa, Lựa chọn một đoạn thị trờng tiềm năng Về sản phẩm: