HÀM SỐ BẬC HAI

3 1,634 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

HÀM SỐ BẬC HAI Bài 3. HÀM SỐ BẬC HAI.Tiết 22: Luyện tập I. Mục tiêu.1) Về kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học về hàm số bậc hai:- Định nghĩa hàm số bậc hai.- Đồ thị hàm số bậc hai.- Sự biến thiên của hàm số bậc hai.2) Về kĩ năng:- Vẽ đồ thị hàm số bậc haihàm số y = | ax2 + bx + c |, từ đó lập được bảng biến thiên và nêu được tính chất của hàm số này.- Kĩ năng tịnh tiến đồ thị.- Kĩ năng xác định hàm số bậc hai.- Kĩ năng giải bài toán thực tế.3) Về tư duy: - Phát triển tư duy logic.4) Về thái độ:- Tích cực hoạt động thảo luận nhóm, cặp.- Mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân và tập thể về nội dung thảo luận.- Cẩn thận, chính xác.- Liên hệ thực tế.II. Chuẩn bị phương tiện dạy học:1) Thực tế:- Học sinh đã được học xong lý thuyết hàm số bậc hai.- Học sinh đã biết vẽ đồ thị đường parabol, và hàm số chứa giá trị tuyệt đối.2) Phương tiện:- GV: + Các bảng vẽ đồ thị bài 32, 33. + Máy chiếu. + Thước kẻ. + Giấy kẻ ô vẽ đồ thị.- HS: + Chuẩn bị bài ở nhà. + Thước kẻ.III. Phương pháp dạy học:- Gợi mở, vấn đáp.- Phát hiện và giải quyết vấn đề.- Kết hợp đan xen hoạt động nhóm.IV. Tiến trình bài học:1) Kiểm tra bài cũ (5’): Định nghĩa hàm số bậc hai và nêu cách vẽ đồ thị hàm số.2) Bài dạy:Hoạt động 1: Làm bài tập 32. (thời gian 5’).Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng- Gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em vẽ một đồ thị hàm số.- Hướng dẫn học sinh đọc đồ thị.- Vẽ đồ thị hàm số: y = - x2 + 2x + 3 y = 12x2 + x - 4- Tìm tập hợp các giá trị của x sao cho y > 0.642-2-4-6-5 5- Tìm tập hợp các giá trị x sao cho y < 0.Đặt f(x) = -x2 + 2x + 3.f(x) > 0 ⇔ -1 < x < 3f(x) < 0 ⇔ x < -1 hoặc x > 3.Hoạt động 2: Làm bài tập 33.Hoạt động 3: Làm bài tập 34. (3’)Hoạt động 4: Làm bài tập 35, 36 (3’)* GV treo bảng vẽ đồ thị bài Tổ 4: 213xyx− +=− +Hoạt động của g.viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảngTreo bảng theo mẫu, sau đó gọi học sinh điền vào ô trống các giá trị cần thiết nếu có.- Học sinh hoạt động.Hoạt động của g.viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảngTreo bảng theo mẫu, sau đó gọi học sinh nhận xét.a) b) c) - Học sinh hoạt động.+ a > 0 và ∆ < 0.+ a < 0 và ∆ < 0.+ a < 0 và ∆ > 0.Hoạt động của g.viên Hoạt động của học sinh Tóm tắt ghi bảng* Cho học sinh thảo luận nhóm.(theo tổ)- Học sinh hoạt động.Tổ 1: y = |x2 + 2x|Tổ 2: y = -x2 + 2|x| + 3Tổ 3: y = 0.5x2 - |x -1| + 1(P)xyO(P)xyO(P)xyOnếu x ≤ 1nếu x > 1Hàm sốHs có gtln/ gtnn khi x =?GTLN GTNNy = 3x2 - 6x + 7 x = 1 4y = -5x2 - 5x + 3 x = - 0,5 4,25y = x2 - 6x + 9 x = 3 0y = - 4x2 + 4x + 3 x = 0,5 0toán để giới thiệu gợi ý cho học sinh.* Treo bảng vẽ bài toán về cổng Acxơ giới thiệu và gợi ý để học sinh tìm hiểu và giải.Hoạt động 5: Củng cố kiến thức.+ Vẽ đồ thị hàm số bậc hai.+ Xác định hàm số bậc hai. . 3. HÀM SỐ BẬC HAI. Tiết 22: Luyện tập I. Mục tiêu.1) Về kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học về hàm số bậc hai: - Định nghĩa hàm số bậc hai. - Đồ thị hàm. hàm số bậc hai. - Đồ thị hàm số bậc hai. - Sự biến thiên của hàm số bậc hai. 2) Về kĩ năng:- Vẽ đồ thị hàm số bậc hai và hàm số y = | ax2 + bx + c |, từ đó
- Xem thêm -

Xem thêm: HÀM SỐ BẬC HAI, HÀM SỐ BẬC HAI, HÀM SỐ BẬC HAI