Số gần đúng và sai số

3 2,030 15
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:53

Số gần đúng và sai số Tiết 10 SỐ GẦN ĐÚNG SAI SỐI.Mục tiêu: Giúp học sinh• Về kiến thức: Nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng , ý nghĩa của số gần đúng. Nắm được thế nào là sai số tuyệt đối, thế nào là sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng.• Về kĩ năng : Biết tính các sai số, biết cách quy tròn.• Về thái độ : Cẩn thận, toán học gắn liền với thực tiễn.II.Chuẩn bị :Hs : Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhómGv: Đèn chiếu, bảng phụ, thước dây.III.Phương pháp:Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm.IV. Tiến trình dạy học: 1.Ổn định 2.Bài mới:Gọi học sinh lên đo chiều dài cái bảng, có thước dây 5métSau khi đo gọi học sinh đọc kết quả .Và các kết quả đó là giá trị gần đúng của chiều dài cái bảng. Dovậy tiết này chúng ta nghiên cứu số gần đúng sai sốHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GHI BẢNGHoạt động 1:Các em quan sát tranh trong sách , có nhận xét gì về kết quả trên.Gv đọc hình 1, hay gọi hs đọc phần 1Có nhận xét gì về các số liệu nói trên ?Hoạt động 2:Trong quá trình tính toán đo đạc thường khi ta được kết quả gần đúng. Sự chênh lệch giữa số gần đúng số đúng dẫn đến khái niệm sai số.Trong sai số ta có sai số tuyệt dối sai số tương đối.Gọi hs đọc sai số tuyệt đối.Trên thực tế, nhiều khi ta không biết a nên Kết quả 2 Hs đo chiều dài cái bàn trên là các giá trị gần đúng với chiều dài của chiếc bàn.Hs tập trung lắng nghe.Các số liệu nói trên là những số gần đúng.Hs: Đọc đ/n sai số tuyệt đối ở SgkI.Số gần đúngII.Sai số tuyệt đối sai số tương đối1.Sai số tuyệt đốiagiá trị đúnga giá trị gần đúnga∆ Sai số tuyệt đốiKhi đó: a∆= aa − d > 0Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưukhông thể tính được chính xác a∆, mà ta có thể đánh giá a∆ không vượt quá một số dương d nào đó.Vd1: a = 2 ; giả sử giá trị gần đúng a = 1,41. Tìm a∆ ?Gv treo bảng phụ kết luậna∆ = aa − = 41,12 − ≤ 0,01Điều đó có kết luận gì ?Nếu a∆≤ d thì có nhận xét gì a với a ?Ta quy ước a = a ±dSố d như thế nào để độ lệch của a a càng ít ?Khi đó ta gọi số d là độ chính xác của số gần đúng.Cho Hs trả lời H2 trong Sgk trang 25.Vd2: Kết quả đo chiều cao một ngôi nhà được ghi là 15,5m ± 0,1m có nghĩa như thế nào ?Trong hai phép đo ở H2 ví dụ trên, phép đo nào có độ chính xác cao hơn ?Thoạt nhìn, ta thấy dường như phép đo chiều cao ngôi nhà có độ chính xác cao hơn phép đo chiều cao cây cầu.Để so sánh độ chính xác của hai phép đo đạc hay tính toán, người ta đưa ra khái niệm sai số tương đối.Gọi Hs đọc đ/n Sgk.Từ định nghĩa sai số tương đối ta có nhận xét gì về độ chính xác của phép đo ?Lưu ý: Ta thường viết sai số tương đối dưới dạng phần trăm.Trở lại vấn đề đã nêu ở trên hãy tính sai số tương đối của các phép đo so sánh độ chính xác của phép đo.Sai số tuyệt đối của 1,41 không vượt quá 0,01.Hs: a - d ≤ a ≤ a + 1Hs: d càng nhỏ thì độ lệch giá a a càng ít.Điều đó có nghĩa là chiều dài đúng của cây cầu là một số nằm trong khoảng từ 151,8m đến 152,2m.Điều đó chứng tỏ là chiều cao đúng của ngôi nhà là một số nằm trong khoảng từ 15,1m đến 15,3m.Phép đo chiều cao có độ chính xác cao hơn phép đo chiều dài cây cầu.Sai số tương đối của số gần đúng a; k/h aδ,là tỉ số giữa sai số tuyệt đối vàa, tức là aδ = aa∆Nếu aa∆≤ ad càng nhỏ thì độ chính xác a∆≤dVd1: a = 2 a = 1,41 a∆ = aa − = 41,12 −≤ 0,01 a∆≤d ⇒a = a ±dd: độ chính xác của số gần đúng.2.Sai số tương đối aδ Sai số tương đối của a aδ = aa∆Nếu a = a ±dthì a∆≤d aδ≤adTổ Toán - Trường THPT Thừa LưuSố a được cho bởi giá trị gần đúng a = 5,7824 với sai số không vượt quá 0,5%. Hãy đánh giá sai số tuyệt đối.Hoạt động 3:Đặt vấn đề về số quy tròn nêu cách quy tròn của một số gần đúng đến một hàng nào đó. Dựa vào cách quy tròn hãy quy tròn các số sau. Tính sai số tuyệt đốia, 542,34 đến hàng chụcb, 2007,456 đến hàng phần trămCho học sinh làm nhóm trên bảng phụ. Chọn đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét.Gv nhận xét cho điểm tốt từng nhóm.Qua hai bài tập trên có nhận xét gì về sai số tuyệt đối ?Gv treo bảng phụ ghi chú ý ở Sgk giảng.Củng cố: Sai số tuyệt đối, sai số tương đối ở trên bảng cách quy tròn của một số gần đúng.của phép đo càng cao.Hs: Trong phép đo chiều dài cây cầu thì sai số tương đối không vượt quá %1316,01522,0≈ Trong phép đo chiều cao ngôi nhà thì sai số tương đối không vượt quá %6579,02,151,0≈Vậy đo cây càu có độ chính xác cao hơn.Ta có adaaa≤∆=δDo đó sai số tuyệt đối không vượt quá aδa = 0,005 x 5,7824 = 0,028912Hs: Tập trung nghe giảng.a, Số quy tròn 5425,035,054234,542 <=−b, Số quy tròn 2007,4646,2007456,2007 −= 0,004 < 0,05Hs: Nhận xét (Sgk)Hs tập trung nghe giảng.Lưu ý: ad càng bé thì độ chính xác của phép đo càng cao.3.Số quy trònNếu chữ số ngay sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta chỉ việc thay thế chữ số đó các chữ số bên phải nó bởi 0Nếu chữ số ngay sau hàng quy tròn lớn hơn hay bằng 5 thì ta thay thế chữ số đó các chữ số bên phải nó bởi 0 cộng thêm một đơn vị vào chữ số ở hàng quy tròn.Nhận xét: (Sgk)Chú ý: (Sgk)Dặn dò: Học bài, làm bài tập 43 →46 /29Bài tập làm thêm:1.Hãy so sánh độ chính xác của các phép đo saua, c = 324m ±2mb, c’ = 512m ±4mc, c” = 17,2m±0,3m2.Hãy quy tròn số 273,4547 tính sai số tuyệt đốia, đến hàng chụcb, đến hàng phần chụcc, đến hàng phần trăm.Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưu . 10 SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐI.Mục tiêu: Giúp học sinh• Về kiến thức: Nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng , ý nghĩa của số gần đúng. Nắm được. tuyệt đối ở SgkI .Số gần đúngII .Sai số tuyệt đối và sai số tương đối1 .Sai số tuyệt đốiagiá trị đúnga giá trị gần đúnga∆ Sai số tuyệt đốiKhi đó: a∆= aa
- Xem thêm -

Xem thêm: Số gần đúng và sai số, Số gần đúng và sai số, Số gần đúng và sai số

Từ khóa liên quan