Số gần đúng và sai số

4 2,389 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:53

Số gần đúng và sai số Tiết 11 : SỐ GẦN ĐÚNG SAI SỐ ( tiếp theo ) I.Mục tiêu : Giúp học sinh : + Kiến thức : - Nắm được thế nào là chữ số chắc của số gần đúng Biết được dạng chuẩn của số gần đúng Biết ký hiệu khoa học của một số thập phân+ Kỹ năng : - Biết cách xác định chữ số chắc của một số gần đúng - Biết dùng ký hiệu khoa học để ghi những số rất lớn rất bé - Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán các số gần đúng + Tư duy : - Hiểu được độ tin cậy của chữ số chắc , độ chính xác của số gần đúng + Thái độ : Cẩn thận , chính xác II.Chuẩn bị phương tiện dạy học :- Máy tính bỏ túi hpặc bảng số Brađixơ- Phiếu học tập III. Phương pháp dạy học : Gợi mở , vấn đáp đan xen hoạt động nhóm IV. Tiến trình bài học : ( Tiếp theo )Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Ghi bảng* Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ1/ Cho số a = 13,6481 Viết số qui tròn của a đến hàng phần trăm, hàng phần chục ?2/ Cho học sinh giải BT4 ( GV gọi 2 HS lên bảng )* Hoạt động 2 :- GV giới thiệu chữ số chắc- Cho HS nghiên cứu ví dụ 5 ở SGK.Hỏi : Ở ví dụ 5 hãy cho biết độ chính xác d ? Từ đó chỉ ra chữ số nào là chắc , chữ số nào không chắc ?- Chữ số ở hàng qui tròn là 4 , chữ số ngay sau đó là 8 ,nên số qui tròn đến hàng phần trăm là 13,65.- Làm tương tự chữ số qui tròn đến hàng phần chục là 13,6 BT4 : Ta có 6,3 - 0,1 ≤≤ a6,3 + 0,110 - 0,2 ≤≤b10 + 0,215 - 0,2 ≤≤ c15 + 0,2Suy ra :31,3- 0,5 ≤++≤ cba31,3 + 0,5Hay 31,3- 0,5 ≤≤ p31,3 + 0,5Tức là p = 31,3 cm ±0,5 cmHS nắm khái niệm chữ số chắcHS : d = 300Nửa đơn vị của hàng chứa chữ số 9 là 500 〉d ⇒ 9 là chữ số chắc.⇒Các chữ số 1 , 3 , 7 cũng là chữ số chắc .Nửa đơn vị của hàng chứa chữ số 4 là 50 〈d ⇒Chữ số 4 là không chắc ⇒Các chữ số 4 , 2 , 5 là các Số gần đúng sai số ( tiếp theo )4/ Chữ số chắc cách viết chuẩn của số gần đúng .a/ Chữ số chắc :Tổ Toán - Trường THPT Thừa LưuGV : Từ ví dụ trên các em rút ra nhận xét gì ?-GV phát phiếu học tập . TNKQ1* Hoạt động 3 :GV : Trong cách viết số gần đúng daa ±=ta còn có cách viết khác của số gần đúng đó là cách viết dưới dạng chuẩn của số gần đúng , cách viết này cũng giúp ta biết được độ chính xác của nó .GV giới thiệu dạng chuẩn của số gần đúng .- GV giới thiệu ví dụ 6 : Cho số gần đúng 236,25 ≈ với các chữ số đều chắc . Hãy tìm độ chính xác của nó ?chữ số không chắc .- Các chữ số đứng bên trái chữ số chắc là chữ số chắc , còn các chữ số đứng bên phải chữ số chắc là chữ số không chắc .- HS làm TNKQ 1 : Do độ chính xác d là 0,06. Nửa đơn vị của hàng chứa chữ số 0 là 1/2 , nửa đơn vị của hàng chứa chữ số 5 là 21,0. 21,0 〈0,06 〈1/2 ⇒Chữ số 0 là chữ số chắc . Vậy số trên có 3 chữ số chắc .HS: Hàng thấp nhất có chữ số chắc 6 là hàng phần nghìn ⇒độ chính xác d là 0005,010001.21=. Do vậy số 5 được viết lại là 2,236 - 0,0005 0005,0236,25 +≤≤* Nhận xét : SGKTNKQ1 : Một hình chữ nhật có diện tích là S = 180,57 cm2 ±0,06 cm2 . Số các chữ số chắc của S là :A. 5B. 4C. 3D. 2Đáp án Cb/ Dạng chuẩn của số gần đúng :* Nếu số gần đúngsố thập phân không nguyên thì dạng chuẩn là dạng mà mọi chữ số của nó đều là chữ số chắc .- Lưu ý : Trong trường hợp này độ chính xác d bằng nửa đơn vị của hàng thấp nhất có chữ số chắc .Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưu- GV phát phiếu học tập TNKQ2GV: Tiếp tục giới thiệu dạng chuẩn là số nguyên.GV: Hãy viết dưới dạng chuẩn của hai số gần đúng :a = 1,2 ; b = 1,20Có nhận xét gì về ý nghĩa của 2 số gần đúng trên ?Đến đây GV nêu chú ý ở SGK.GV: Nếu a b đều là số đúng thì 1,2 1,20 có ý nghĩa như nhau .+ Hoạt động 4: GV chuyển mạch giới thiệu ký hiệu khoa học của một số .Hỏi : Ký hiệu khoa học của - HS trả lời TNKQ 2Do S = 180,57 cm2 ±0,06 cm2 có 3 chữ số chắc 1,8,0 nên ta quy tròn đến hàng đơn vị được 181cm2 . Vậy dạng chuẩn của S là 181 cm2.HS: a = 12.10-1 b = 120.10-2Số a có sai số tuyệt đối không vượt quá 05,010.211=− , số b có sai số tuyệt đối không vượt quá 005,010.212=−HS: Dùng để viết những số rất TNKQ 2 :Ở câu hỏi TNKQ 1: Kết quả gần đúng của S dưới dạng chuẩn là:A. 180,57 cm2B. 180,6 cm2C. 181cm2D. 18,10 cm2Đáp án C* Nếu số gần đúngsố nguyên thì dạng chuẩn của nó là : A.10k ( A Z∈, k là hàng thấp nhất có chữ số chắc , k N∈) . Từ đó suy ra mọi chữ số của A đều chắc.Ví dụ : Dùng máy tính để tính 53 +được kết quả dưới dạng chuẩn là3,96811879 . Ta viết lại 396811879.10-8 ⇒Độ chính xác là 810.21−* Chú ý : SGK5. Ký hiệu khoa học của một số :-Số thập phân được viết dưới dạng α.10n),101( Zn∈〈≤αđược gọi là ký hiệu khoa học của số đó .* Ta thường dùng ký Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưumột số có ứng dụng gì ?GV giới thiệu ví dụ 8.* Hoạt động 5: GV phân nhóm cho HS làm BT 47, 48 .GV nhận xét 2 bài tập lớn hoặc rất bé .- HS hoạt động nhóm :BT 47: Một năm ánh sáng đi được trong chân không là :300000 . 365 . 24 .60 . 60 = 3 . 105 . 365 . 24 . 60 . 60 =9,4808 . 1012 ( km)BT48:1,496 . 108 km = 1,496 . 1011 km1500 m /s = 1,5 . 104 m/sThời gian trạm vũ trụ đi được một đơn vị thiên văn là :)(10.9773,910.5,110.496,15411s≈hiệu khoa học để viết những số rất lớn rất bé . V.Củng cố: - Cho HS nhắc lại chữ số chắc cách viết chuẩn của số gần đúng- Cách viết số gần đúng dưới dạng ký hiệu khoa học- BTTNKQ 3: Trong các kết luận sau , kết luận nào đúng ? a/ Ký hiệu khoa học của số 1426356 là : A. 1426,356 .103 B. 142,6356 .104 C. 14,26356 .105 D. 1,426356 .106 b/ Ký hiệu khoa học của số - 0,000567 là : A. - 567 . 10-6 B. - 56,7 . 10-5 C. - 5,67 . 10- 4 D. - 0, 567 . 10-3 Đáp án : a/ D b/ C VI. Hướng dẫn về nhà : - Học kỹ các khái niệm về số gần đúng - Làm các BT ở SGK- Các BT ôn tập chương I . Tổ Toán - Trường THPT Thừa Lưu . chữ số 4 là 50 〈d ⇒Chữ số 4 là không chắc ⇒Các chữ số 4 , 2 , 5 là các Số gần đúng và sai số ( tiếp theo )4/ Chữ số chắc và cách viết chuẩn của số gần đúng. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ ( tiếp theo ) I.Mục tiêu : Giúp học sinh : + Kiến thức : - Nắm được thế nào là chữ số chắc của số gần đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Số gần đúng và sai số, Số gần đúng và sai số, Số gần đúng và sai số

Từ khóa liên quan