BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

4 589 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:39

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Ngày soạn . Ngày dạy Tiết 49Bài 3BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNI. Mục tiêu bài dạy:1. Kiến thức:- Giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn2. Kỹ năng:- Thành thạo các bước giải biện luận bất phương trình bậc nhất3. Tư duy:- Tư duy, logic, chính xácII. Phương tiện:1. Thực tiễn:Học sinh học cách giải bất phương trình bậc nhất2. Phương tiện:Bảng tóm tắt giải biện luận bất phương trình bậc nhấtIII. Phương pháp:Sử dụng hệ thống các phương pháp: gợi mở, vấn đáp, .IV. Tiến trình bài học các hoạt động:A. Các tình huống học tập:Tình huống 1: Hoạt động 1: Nêu phương pháp giải hệ bất phương trình bất nhất một ẩnHoạt động 2: Rèn luyện thông qua ví dụ: Giải hệ bất phương trình 3 5 0(1)2 3 0(2)1 0(3)xxx− ≤+ ≥+ >Hoạt động 3: Rèn luyện củng cố qua ví dụ: m= ? thì hệ bất phương trình sau có nghiệm?Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng 03 0x mx+ ≤− + <B. Tiến trình bài học:T.Gian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảngHoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm ra phương pháp giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.* Nhắc lại cách giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn* Tương tự, cho học sinh phát biểu phương pháp giải.Hoạt động 2: Bước đầu làm quen với phương pháp thông qua giải hệ bất phương trình một ẩn:3 5 0 (1)( ) 2 3 0 (2)1 0 (3)XI Xx− ≤+ ≥+ >GV hướng dẫn học sinh* Giải từng phương trình của hệ sau đó tìm giao của các tập nghiệm giao đó là nghiệm của hệ.Tương tự, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.* Giải (1) ta được tập nghiệm15;3S = −∞ * Giải (2) ta được tập nghiệm23;2S = − +∞ * Giải (3) ta được tập nghiệmS3=(-1;+∞)* Tập nghiệm của hệ bất II. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn:1. Phương pháp giải:* Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ rồi lấy giao của các tập nghiệm thu được.2. Ví dụ: Giải hệ bất phương trình3 5 0(1)( ) 2 3 0(2)1 0 (3)xI xx− ≤+ ≥+ >Giải: Cách 1Giải (1): (1) ⇔ 3x≤5 ⇔ 53x ≤15;3S = −∞ Giải (2): (2) 2x≥-3⇔x≥32−23;2S = − +∞ Giải (3): (3) ⇔ x>-1Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng Hỏi: Tìm cách giải khácChú ý: * |A|=A⇔ A ≥ 0 * |B|=-B⇔B≤0Hoạt động 3: Củng cố bài họcThông qua bài tập: Với giá trị nào của m thì hệ phương trình sau có nghiệm?0(1)( )3 (2)x mIIx+ ≤− + <* Gọi học sinh giải* Sửa chữa, nhận xét của cả lớp* Giáo viên củng cố khắc sâu* Kết luậnphương trình là:1 2 351;3S S S S = ∩ ∩ = − TL: Biến đổi tương đương* (1) ⇔x≤-mS1=(-∞; -m]* (2) ⇔x>3S2=(3;+∞)* Tập nghiệm là:S=S1∩S2=(-∞;-m]∩(3;+∞)* Hệ có nghiệm:⇔ S≠φ ⇔3<-m⇔m<-3Vậy tập tất cả các giá trị m cần tìm để hệ (II) có nghiệm là Sm(-∞;-3).S3=(-1;+∞)Vậy, 1 2 351;3S S S S = ∩ ∩ = − Cách 2: Biến đổi tương đương533 5( ) 12 31xI x xx≤⇔ ≥ − ⇔ − < ≤> −Vậy tập nghiệm là: 51;3S = − 3. Ví dụ 2: m=? để hệ bất phương trình sau có nghiệm:0(1)( )3 0(2)x mIIx+ ≤− + <Giải: * (1)⇔x≤-mS1=(-∞; -m)* (2)⇔ x>3S2=(3; +∞)* Tập nghiệm của hệ II là:S=S1∩S2=(-∞;-m]∩(3;+∞)* Hệ có nghiệm:⇔S≠∅⇔3<-m⇔m<-3Vậy tập tất cả các giá trị m cần tìm để hệ Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng đã cho có nghiệm là:Sm=(-∞; -3)Củng cố:Nhận xét:Tổ Toán – Trường THPT Hai Bà Trưng . của hệ bất II. Giải hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn: 1. Phương pháp giải:* Muốn giải hệ bất phương trình một ẩn, ta giải từng bất phương trình của hệ. dạy............................Tiết 49Bài 3BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨNI. Mục tiêu bài dạy:1. Kiến thức:- Giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn2 . Kỹ năng:-
- Xem thêm -

Xem thêm: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN