Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần

108 841 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 16:27

ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là một bệnh ác tính khá phổ biến. Hàng năm, trên thế giới có thêm khoảng một triệu người mới mắc và gây tử vong cho hơn 250.000 người. Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng, ước tính đạt mức cao nhất vào năm 2015-2020 [55]. Theo đánh giá mới nhất, HCC đứng hàng thứ năm trong các loại ung thư [35],[55]. Tuy vậy, tỷ lệ mắc bệnh khác nhau giữa các khu vực và có liên quan với tình hình nhiễm virus viêm gan B và C [28],[35],[61],[45],[73],[81]. Số bệnh nhân HCC ở châu Á chiếm khoảng 70% tổng số bệnh nhân HCC trên thế giới [55]. Ở Việt Nam hiện nay chưa có số liệu trên phạm vi toàn quốc nhưng theo thống kê ở một số tỉnh thành thì HCC là một bệnh khá thường gặp. Ung thư biểu mô tế bào gan là loại ung thư có tiên lượng xấu, gây tử vong nhanh. Kết quả nghiên cứu của hai chương trình giám sát dịch tễ quốc tế SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) và Eurocare cho thấy bệnh nhân HCC có thời gian sống thêm thấp nhất trong 11 loại ung thư thường gặp [30]. Thời gian sống trung bình của bệnh nhân HCC nếu để tiến triển tự nhiên là 5 tháng (2-8 tháng) [45]. Tiên lượng bệnh có liên quan với kích thước khối u và chức năng gan [45],[74],[72]. Okuda và cộng sự đã phân chia ung thư gan theo ba giai đoạn. Thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân ở các giai đoạn I, II, III lần lượt là 8,3 tháng, 2 tháng và 0,7 tháng trong trường hợp không được can thiệp [72]. Với tính chất phổ biến và ác tính của bệnh, HCC thực sự là một thách thức lớn đối với y học hiện đại. Ngày nay, y học đã có những tiến bộ lớn trong chẩn đoán và điều trị HCC. Những phương pháp điều trị mới đã giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trong các phương pháp điều trị HCC, phẫu thuật cắt bỏ khối u gan được đánh giá là phương pháp điều trị tốt nhất. Tuy nhiên chỉ có khoảng 15-20% bệnh nhân còn khả năng phẫu thuật do phát hiện ở giai đoạn muộn, bệnh thường xuất hiện trên nền gan xơ và một số bệnh nhân từ chối phẫu thuật [45],[73],[28],[81]. Do vậy phần lớn bệnh nhân HCC được điều trị bằng các phương pháp không phẫu thuật. Trong đó các phương pháp loại bỏ khối u bằng tác nhân vật lý, hóa học như nút hóa dầu động mạch gan, phá hủy khối u qua da bằng tiêm cồn tuyệt đối, tiêm axit axetic, bằng đông lạnh hoặc bằng nhiệt của sóng cao tần được sử dụng rộng rãi. Năm 1993 lần đầu tiên phương pháp điều trị khối u gan bằng đốt sóng cao tần (Radio frequency ablation) được Rossi báo cáo. Cho đến nay phương pháp này được sử dụng ở nhiều trung tâm trên thế giới và trở thành phương pháp chủ yếu để điều trị khối u gan nhá [55],[81]. Đã có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, phương tiện giúp nâng cao hiệu quả điều trị và có nhiều công trình nghiên cứu được công bố. Các kết quả nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp khá an toàn, hiệu quả và tương đối dễ áp dụng [33], [45], [46], [97], [74], [81]. Từ tháng 8/ 2002 tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, phương pháp điều trị ung thư gan bằng nhiệt sóng cao tần được tiến hành cho khá nhiều bệnh nhân. Cho đến nay đã có một vài nghiên cứu trong nước về ứng dụng đốt nhiệt cao tần trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, song mới chỉ là những nhận xét bước đầu do hạn chế về thời gian và số lượng bệnh nhân. Chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị và đặc điểm kỹ thuật của phương pháp. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần” với mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nhiệt của sóng cao tần. 2.Nhận xét những ưu- nhược điểm về kỹ thuật của phương pháp. 2 CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFP Alpha Feto Protein BN Bệnh nhân ĐSCT Đốt sóng cao tần ĐT Điều trị HBV Hepatitis B Virus HCV Hepatitis C Virus HCC Ung thư biểu mô tế bào gan HSP Hạ sườn phải KT Kích thước PP ĐT Phương pháp điều trị TSM Tăng sinh mạch RF Radio Frequency RFA Radio Frequency Ablation RFTA Radio Frequency Thermal Ablation TOCE Transarterial Oily Chemo Embolisation PEIT Percutaneous Ethanol Injection Therapy 3 Mc lc Bản tự đánh giá Error! Bookmark not defined. Tóm tắt báo cáo Error! Bookmark not defined. 1. Đặt vấn đề 5 Chng 1: Tổng quan 7 1.1. Dịch tễ bệnh ung th- biểu mô tế bào gan 7 1.2. Điều trị ung th- biểu mô gan bằng nhiệt sóng cao tần: 8 1.2.1 Nguyên lý của ph-ơng pháp: 8 1.2.2 Chỉ định, chống chỉ định 13 1.2.3 Phối hợp RFA và nút mạch hóa chất trong điều trị HCC : 13 1.2.4. Biến chứng sau đốt nhiệt cao tần. 14 1.2.5. Hình ảnh khối u sau điều trị bằng sóng cao tần 16 1.3. Tình hình nghiên cứu và điều trị ung th- biểu mô tế bào gan bằng ph-ơng pháp điều trị bằng nhiệt sóng cao tần 20 1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 20 1.3.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam: 22 Ch-ơng 2: Đối t-ợng và ph-ơng pháp nghiên cứu 24 2.1. Đối t-ợng nghiên cứu 24 2.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán HCC: 24 2.1.2. Tiêu chuẩn chọn điều trị bằng sóng cao tần: 24 2.1.3. Tiêu chuẩn chọn vào các nhóm: 24 2.1.4. Các tiêu chuẩn loại trừ 25 2.2. Ph-ơng pháp nghiên cứu: 25 2.3. Đánh giá tr-ớc điều trị: 25 2.3.1. Khám lâm sàng: 25 2.3.2. Cận lâm sàng: 25 2.4. Điều trị: 27 2.4.1. Nút mạch hóa dầu khối u gan: 27 2.4.2. Điều trị ung th- biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần: 27 2.5. Theo dõi sau điều trị: 31 2.5.1. Theo dõi ngay sau khi đốt sóng cao tần: 31 2.5.2. Theo dõi sau điều trị : 31 2.6. Nhận định kết quả: 32 2.6.1. Kết quả về kỹ thuật: 32 4 2.6.2. Lâm sàng: 32 2.6.3. Cận lâm sàng: 32 2.6.4. Thời gian sống thêm: 34 2.7. Xử lý và phân tớch số liệu 34 Ch-ơng 3: Kết quả nghiên cứu 35 3.1. Đặc điểm của bệnh nhân: 35 3.1.1. Tuổi và giới của đối t-ợng nghiên cứu: 35 3.1.2 Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng: 36 3.1.3 Phân loại giai đoạn bệnh nhân HCC. 38 3.1.4. Đặc điểm khối u gan: 39 3.2. Kết quả điều trị 42 3.2.1. Kết quả về kỹ thuật 42 3.3. Thay đổi lâm sàng và cận lâm sàng: 45 3.3.1. Thay đổi triệu chứng đau sau điều trị : 45 3.3.2. Thay đổi cân nặng sau điều trị: 45 3.3.3. Thay đổi chức năng gan sau thủ thuật: 46 3.3.4. Thay đổi khối u sau điều trị 49 3.3.5. Thời gian sống thêm: 53 Chng 4: Bàn luận 55 4.1. Đặc điểm của bệnh nhân tr-ớc điều trị: 55 4.1.1 Tuổi và giới của bệnh nhân 55 4.1.2. Triệu chứng lâm sàng: 56 4.1.3. Một số đặc điểm cận lâm sàng: 58 4.1.4. Đặc điểm khối u: 59 4.2. Kết quả thu đ-ợc sau điều trị: 63 4.2.1. Kết quả về kỹ thuật 63 4.2.2. Thay đổi lâm sàng và cận lâm sàng: 67 4.2.3. Thay đổi hình ảnh khối u trên siêu âm doppler và chụp CLVT: . 71 4.2.4. Thời gian sống thêm: 76 4.2.5. Nhận xét -u nh-ợc điểm của ph-ơng pháp: 79 Kết luận 80 Kiến nghị 82 5 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là một bệnh ác tính khá phổ biến. Hàng năm, trên thế giới có thêm khoảng một triệu người mới mắc và gây tử vong cho hơn 250.000 người. Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng, ước tính đạt mức cao nhất vào năm 2015-2020 [55]. Theo đánh giá mới nhất, HCC đứng hàng thứ năm trong các loại ung thư [35],[55]. Tuy vậy, tỷ lệ mắc bệnh khác nhau giữa các khu vực và có liên quan với tình hình nhiễm virus viêm gan B và C [28],[35],[61],[45],[73],[81]. Số bệnh nhân HCC ở châu Á chiếm khoảng 70% tổng số bệnh nhân HCC trên thế giới [55]. Ở Việt Nam hiện nay chưa có số liệu trên phạm vi toàn quốc nhưng theo thống kê ở một số tỉnh thành thì HCC là một bệnh khá thường gặp. Ung thư biểu mô tế bào gan là loại ung thư có tiên lượng xấu, gây tử vong nhanh. Kết quả nghiên cứu của hai chương trình giám sát dịch tễ quốc tế SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) và Eurocare cho thấy bệnh nhân HCC có thời gian sống thêm thấp nhất trong 11 loại ung thư thường gặp [30]. Thời gian sống trung bình của bệnh nhân HCC nếu để tiến triển tự nhiên là 5 tháng (2-8 tháng) [45]. Tiên lượng bệnh có liên quan với kích thước khối u và chức năng gan [45],[74],[72]. Okuda và cộng sự đã phân chia ung thư gan theo ba giai đoạn. Thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân ở các giai đoạn I, II, III lần lượt là 8,3 tháng, 2 tháng và 0,7 tháng trong trường hợp không được can thiệp [72]. Với tính chất phổ biến và ác tính của bệnh, HCC thực sự là một thách thức lớn đối với y học hiện đại. Ngày nay, y học đã có những tiến bộ lớn trong chẩn đoán và điều trị HCC. Những phương pháp điều trị mới đã giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Trong các phương pháp điều trị HCC, phẫu thuật cắt bỏ khối u gan được đánh giá là phương pháp điều trị tốt nhất. Tuy nhiên chỉ có khoảng 15-20% 6 bệnh nhân còn khả năng phẫu thuật do phát hiện ở giai đoạn muộn, bệnh thường xuất hiện trên nền gan xơ và một số bệnh nhân từ chối phẫu thuật [45],[73],[28],[81]. Do vậy phần lớn bệnh nhân HCC được điều trị bằng các phương pháp không phẫu thuật. Trong đó các phương pháp loại bỏ khối u bằng tác nhân vật lý, hóa học như nút hóa dầu động mạch gan, phá hủy khối u qua da bằng tiêm cồn tuyệt đối, tiêm axit axetic, bằng đông lạnh hoặc bằng nhiệt của sóng cao tần được sử dụng rộng rãi. Năm 1993 lần đầu tiên phương pháp điều trị khối u gan bằng đốt sóng cao tần (Radio frequency ablation) được Rossi báo cáo. Cho đến nay phương pháp này được sử dụng ở nhiều trung tâm trên thế giới và trở thành phương pháp chủ yếu để điều trị khối u gan nhá [55],[81]. Đã có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, phương tiện giúp nâng cao hiệu quả điều trị và có nhiều công trình nghiên cứu được công bố. Các kết quả nghiên cứu cho thấy đây là phương pháp khá an toàn, hiệu quả và tương đối dễ áp dụng [33], [45], [46], [97], [74], [81]. Từ tháng 8/ 2002 tại khoa Tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, phương pháp điều trị ung thư gan bằng nhiệt sóng cao tần được tiến hành cho khá nhiều bệnh nhân. Cho đến nay đã có một vài nghiên cứu trong nước về ứng dụng đốt nhiệt cao tần trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, song mới chỉ là những nhận xét bước đầu do hạn chế về thời gian và số lượng bệnh nhân. Chưa có nghiên cứu nào đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị và đặc điểm kỹ thuật của phương pháp. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần” với mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nhiệt của sóng cao tần. 2. Nhận xét những ưu- nhược điểm về kỹ thuật của phương pháp. 7 TỔNG QUAN 1.1. DỊCH TỄ BỆNH UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là một bệnh ác tính phổ biến trên thế giới. Tần suất mắc bệnh khác nhau theo từng khu vực địa lý và chủng tộc. Tỷ lệ mắc bệnh rất cao ở các nước châu Á, châu Phi nhưng tương đối thấp ở châu Âu, châu Mỹ. Có thể chia tần suất mắc bệnh thành ba khu vực [28] [30] [45],[73],[61]. Khu vực có tần suất mắc bệnh thấp như Bắc Âu, Bắc Mỹ, Óc, Canada tỷ lệ mắc bệnh < 5/100.000 dân. Ở Mỹ, tỷ lệ bệnh nhân HCC tăng lên trong mười năm qua, tần suất bệnh tăng từ 3,3/100.000 dân lên đến 5,4/100.000 dân, năm 2005 có 17550 ca mới mắc và 15420 ca tử vong [30]. Khu vực có tần suất mắc bệnh trung bình: Đông Âu, Caribe, các nước Địa Trung Hải 5-10/100.000 dân. Khu vực có tần suất mắc bệnh cao và rất cao gồm nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung phi với tỷ lệ mắc 30- 150/100.000 dân. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, số bệnh nhân HCC chiếm 55% tổng số bệnh nhân trên toàn thế giới, tử vong do HCC đứng hàng thứ 2 trong các nguyên nhân tử vong do ung thư [30]. Tỷ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ là 2,5/1. Ở các nước có tần suất mắc bệnh cao, tỷ lệ này có thể là 8/1. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi và độ tuổi hay gặp cũng khác nhau tùy theo từng khu vực. Tại châu Á và châu Phi, tuổi hay gặp là 20 đến 40 tuổi. Các khu vực có tần suất mắc bệnh thấp tuổi hay gặp từ 60 đến 80 tuổi [28],[45],[81]. Ở Việt Nam, hiện nay chưa có số liệu thống kê trên toàn quốc, nhưng điều tra ở một số tỉnh thành cho thấy đây là một bệnh khá phổ biến. Theo kết quả nghiên cứu dịch tễ gần đây nhất: từ 2001-2004, tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, 8 Hải Phòng, Thái nguyên, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ, tổng sè ca mắc mới là 3068, chiếm 9,3% các ca ung thư. Tỷ lệ giữa nam và nữ là 7/2. Ung thư gan xếp vị trí thứ nhất ở Thừa Thiên Huế và Cần Thơ. Tại Cần Thơ, cả nam và nữ đều có tỷ lệ mới mắc cao nhất, ở nam: 27,4/100.000, đứng hàng đầu trong mười loại ung thư phổ biến nhất, ở nữ: 7,9/100.000 xếp thứ 3. Tại Hà Nội, tỷ lệ mắc mới ở nam là 19,8/100.000 xếp thứ 3, nữ là 4,5/100.000 xếp thứ 8 [6]. Kết quả này cũng tương đương với kết quả của tác giả Phạm Hoàng Anh từ 1990-1995 tại Hà Nội [1]. Tại thành phố Hồ Chí Minh bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại ung thư ở nam và xếp thứ 5 ở nữ [10]. 1.2. ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ GAN BẰNG NHIỆT SÓNG CAO TẦN: 1.2.1 Nguyên lý của phương pháp: Phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần đã được sử dụng từ nhiều năm nay trong điều trị bệnh tim mạch, thần kinh, u xương. Nó còn được dùng để điều trị các khối u ác tính trong gan, thận, lách, tiền liệt tuyến, phổi, vú, và mô mềm. Tuy vậy hiệu quả hứa hẹn nhất và được nhiều thầy thuốc quan tâm nhất là ứng dụng trong điều trị HCC [32],[38]. Sử dụng dòng điện xoay chiều với tần số cao 200-1200 kHz để tạo nhiệt phá hủy khối u. Một mạch điện khép kín được tạo bởi nguồn phát, điện cực kim, điện cực phân tán, trong đó bệnh nhân đóng vai trò như một điện trở. Trở kháng điện tích cao giữa các mô và điện cực kim tạo nên sự va đập mạnh của các ion trong mô u xung quanh điện cực kim. Sù va đập mạnh này tạo ra động năng trong cơ thể và sinh nhiệt. Tổn thương của mô gây ra do nhiệt phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian tác động [47],[53]. 9 Hình1: Sơ đồ sự chuyển động của các ion dưới tác dụng của dòng điện xoay chiều Tác động của nhiệt độ đối với các tế bào của cơ thể [53]: 41 0 C - 45 0 C : tế bào dễ bị tổn thương bởi tia xạ và hoá chất. 45 0 C - 50 0 C : trong vòng 1-2 h tế bào bị phá huỷ không hồi phục. 50 0 C - 55 0 C : trong vòng 4-6 phút tế bào không hồi phục. 60 0 C - 100 0 C : ty lạp thể và hệ men không hồi phục. 100 0 C - 110 0 C : tế bào bị than hóa và bốc hơi. Nhiệt độ cần được duy trì từ 50 0 C - 100 0 C ở toàn bộ thể tích u và10 mm chiều dày của tổ chức gan lành xung quanh để hoại tử hoàn toàn khối u và tránh tái phát. Thời gian cho một lần đốt thường là 8 phút và lặp lại tuỳ thuộc kích thước khối, có thể 10-30 phót [38],[53],[62]. Kết quả nghiên cứu của nhóm bác sỹ tại bệnh viện Masachusetts cho thấy khối u không hoại tử đông ngay tức thì nhưng có tổn thương tế bào không hồi phục, sau 3 ngày đốt sóng khối u mới có hoại tử đông hoàn toàn. Vài tháng sau, sẹo xơ sẽ dần dần thay thế vùng hoại tử [47]. 10 Hình 2: diện đốt nhiệt phải có đường kính lớn hơn đường kính khối u 2 cm. D: đường kính khối u D * : đường kính vùng phá hủy do nhiệt. RFA có thể tiến hành qua da, phẫu thuật bụng hoặc nội soi ổ bụng, trong đó phương pháp tiến hành qua da dưới hướng dẫn của siêu âm được sử dụng phổ biến nhất. Có thể phối hợp RFA với các phương pháp khác nh- nút mạch hóa chất, tiêm cồn, phẫu thuật. Các yếu tố làm giảm kết quả điều trị và các biện pháp làm tăng hiệu quả nhiệt sóng cao tần [53]: Kích thước, hình dạng của vùng hoại tử là yếu tố quyết định trong hiệu quả điều trị của sóng cao tần, đây cũng là hạn chế chính của phương pháp. Đến nay đã có nhiều bước tiến về phương tiện và kỹ thuật để khắc phục nhược điểm này. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kích thước vùng hoại tử: - Khi nhiệt độ tại đầu kim lên đến 105 0 C mô bị đốt cháy có hiện tượng than hóa và bốc hơi. Những bọt khí sát đầu kim điện cực sẽ hạn chế nhiệt lan tỏa khắp khối u. 11 - Sự tăng sinh mạch của khối u, và vị trí u gần các mạch máu lớn cũng làm giảm hiệu quả của phương pháp. Dòng máu tải nhiệt đi xa khối u làm giảm kích thước và tạo vùng hoại tử với hình thù bất thường. - Cấu trúc khối u (cấu tạo u, tính đồng nhất của khối u) cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Khối u gan nguyên phát thường mềm nằm trong nhu mô gan xơ cứng, nhu mô gan đóng vai trò nh- một bức tường cho phép tăng nhiệt độ trong khối trong khi u di căn thường đặc cứng so với nhu mô gan lành xung quanh [38]. Những phương pháp làm tăng kích thước vùng hoại tử: - Bơm dung dịch NaCl vào khối u trong quá trình đốt nhiệt: dung dịch NaCl được dẫn qua đầu kim điện cực bằng hệ thống bơm tự động vào rãnh [...]... được phá hủy triệt để, phần mô ung thư còn lại có thể phát hiện được bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh này Hiểu biết sâu sắc hình ảnh của khối u gan sau điều trị bằng sóng cao tần trên các phương tiện này giúp đánh giá hiệu quả điều trị 1.3 Tình hình nghiên cứu và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp điều trị bằng nhiệt sóng cao tần 1.3.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới Năm 1993,... Những bệnh nhân có hình ảnh khối u gan trên siêu âm hai chiều kèm theo mét trong các tiêu chuẩn sau: - Kết quả tế bào học hoặc mô bệnh học là ung thư biểu mô tế bào gan - Có AFP huyết thanh cao > 500 ng/ml và hình ảnh điển hình của khối ung thư biểu mô tế bào gan trên CLVT, chụp mạch 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn điều trị bằng sóng cao tần: - Bệnh nhân có một khối u kích thư c  7cm - Bệnh nhân có nhiều khối... được trộn với lipiodol siêu lỏng - Nút động mạch gan riêng, động mạch nuôi khối u bằng Spongel Sau nút mạch một tháng bệnh nhân được đốt nhiệt u gan bằng sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai 2.4.2 Điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần: - Bệnh nhân HCC ở nhóm 2 sau khi nút mạch và bệnh nhân ở nhóm 1 sẽ được điều trị bằng sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch mai 28... giá trị trung bình và độ lệch chuẩn  So sánh các giá trị trước và sau điều trị bằng kiểm định t ghép cặp so sánh các thời điểm trước và sau đốt sóng cao tần 35 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu bao gồm 81 bệnh nhân được chia thành hai nhóm: - Nhóm 1: Nhóm điều trị bằng nhiệt sóng cao tần đơn thuần (RFA) có 44 bệnh nhân - Nhóm 2: Nhóm điều trị bằng kết hợp nút mạch hóa chất và nhiệt sóng cao tần. .. đã sử dụng siêu âm Doppler có tăng cường bằng chất cản âm trong 24 giê sau điều trị khối u gan bằng sóng cao tần Khối u sẽ được điều trị ngay bằng RF nếu tìm thấy mô ung thư còn tồn tại [58] - Những thay đổi về hình ảnh khối u sau điều trị trên cắt lớp vi tính [44] Chụp CLVT có cản quang được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả điều trị HCC bằng sóng cao tần Khoảng cách giữa các lần chụp còn chưa... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Là những bệnh nhân được chẩn đoán xác định HCC và điều trị bằng nhiệt sóng cao tần tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch mai từ tháng 8/ 2002 đến tháng 10/ 2007 Những bệnh nhân này được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: bệnh nhân điều trị bằng sóng cao tần đơn thuần (RFA) Nhóm 2: bệnh nhân điều trị bằng nút mạch hóa dầu kết hợp với sóng cao tần (TOCE-RFA) 2.1.1... ý điều trị 2.1.3 Tiêu chuẩn chọn vào các nhóm: Nhóm 1: điều trị bằng sóng cao tần đơn thuần (RFA): - Khối u có kích thư c 5 cm - Khối u kích thư c > 5 cm nhưng có ít mạch - Bệnh nhân từ chối các biện pháp điều trị khác 25 Nhóm 2: điều trị kết hợp nút mạch hóa dầu với sóng cao tần (TOCERFA): - Khối u có nhiều mạch - Bệnh nhân có nguyện vọng điều trị kết hợp 2 phương pháp nút mạch hóa dầu và sóng cao. .. mô gan lành nhiều hơn Kết luận: ở những BN có xơ gan nhẹ, chức năng gan giảm thoáng qua và hồi phục nhanh sau đốt nhiệt cao tần Với những BN xơ gan nặng, đốt nhiệt cao tần có hoặc không phối hợp nút mạch có thể gây suy gan kéo dài và thư ng gặp biến chứng như cổ trướng dai dẳng Những BN có điểm Pugh trên 8 cần thận trọng khi quyết định điều trị 16 1.2.5 Hình ảnh khối u sau điều trị bằng sóng cao tần. .. tăng hiệu quả điều trị [38],[95],[94],[96] 1.2.2 Chỉ định, chống chỉ định[45]: - Chỉ định:  Ung thư gan nguyên phát hoặc khối ung thư di căn gan không còn chỉ định phẫu thuật  Ung thư gan nguyên phát hoặc thứ phát một khối hoặc tối đa ba khối trên gan lành hoặc gan xơ  Chỉ định tối ưu cho khối u  5 cm Đến nay, chỉ định còn mở rộng cho những khối u lớn đến 7 cm - Chống chỉ định  Ung thư gan có di căn... mạch Tốc độ tiêm thuốc là 3ml/s * Hình ảnh khối u gan sau điều trị bằng sóng cao tần trên phim chụp CLVT: Khối u được đốt nhiệt tạo thành một vùng hoại tử trong nhu mô gan Trước khi tiêm thuốc cản quang vùng hoại tử này có hình ảnh một vùng giảm tỷ trọng so với nhu mô gan xung quanh Đôi khi trong vùng này có một vùng tăng tỷ trọng tương ứng với nơi tế bào bị phá hủy [43],[47] Hình dạng của vùng hoại . tài Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần với mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả ứng dụng điều trị ung thư gan nguyên phát bằng nhiệt của sóng cao tần. . trong điều trị HCC : 13 1.2.4. Biến chứng sau đốt nhiệt cao tần. 14 1.2.5. Hình ảnh khối u sau điều trị bằng sóng cao tần 16 1.3. Tình hình nghiên cứu và điều trị ung th- biểu mô tế bào gan bằng. giúp đánh giá hiệu quả điều trị. 1.3. Tình hình nghiên cứu và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp điều trị bằng nhiệt sóng cao tần 1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần, Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần, Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng sóng cao tần

Từ khóa liên quan