Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú tân tỉnh an giang

52 1,782 7
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 08:51

Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú tân tỉnh an giang ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN THỊ MỘNG TRINH PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ TÂN TỈNH AN GIANG Chuyên ngành : Kế Toán Doanh Nghiệp KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 5 năm 2009 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ TÂN TỈNH AN GIANG Chuyên ngành : Kế Toán Doanh Nghiệp Sinh viên thực hiện : PHAN THỊ MỘNG TRINH Lớp : DH6KT2 Mã số Sv: DKT 052238 Người hướng dẫn : Ths. NGUYỄN XUÂN VINH Long Xuyên, tháng 5 năm 2009 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : Ths. Nguyễn Xuân Vinh (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 1 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Khoá luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày … tháng … năm …… LỜI CẢM ƠN Qua 4 năm học tập trường, em xin chân thành cảm ơn tất cả thầy cô trong khoa kinh tế - QTKD trường Đại học An Giang đã cung cấp cho em một khối lượng lớn kiến thức thật quý báu; tuy phần lớn nó là những bài học lý thuyết nhưng nó lại là tiền đề, cơ sở để em thực hiện bài khóa luận của mình. Em xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cùng tập thể cô chú, anh chị cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện cho em được thực tập giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. Em chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Vinh – giảng viên hướng dẫn. Thầy đã tận tình hướng dẫn, động viên, quan tâm giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận. Đồng thời xin chân thành cảm ơn người thân cùng bạn bè đã cổ vũ, giúp đỡ để em có thêm động lực hoàn thành khóa luận của mình. Kính chúc Quý thầy cô Khoa Kinh tế - QTKD thầy Nguyễn Xuân Vinh gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy. Kính chúc NHNo & PTNT ngày càng phát triển lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú, anh chị trong ngân hàng. Chúc các bạn thành công! Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN TÓM TẮT Đề tài sẽ tiến hành phân tích thực trạng hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn một số chỉ tiêu khác. Qua đó đề ra các giải pháp kiến nghị. Nội dung của đề tài gồm 5 chương: ¾ Chương I : Giới thiệu chung về đề tài ¾ Chương II: Các khái niệm, cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài. ¾ Chương III: Giới thiệu về Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. ¾ Chương IV: Tiến hành phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp Ngân hàng. ¾ Chương V: Kết luận kiến nghị về đề tài. Trong thời gian làm đề tài, em đã rất cố gắng nhưng không thể tránh khỏi những sai sót. Vì thế, em rất hoan nghênh sự góp ý, phê bình của quý thầy cô các bạn để đề tài hoàn chỉnh hơn. MỤC LỤC Chương I GIỚI THIỆU . 1 1.1 Lý do chọn đề tài . . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.2.1 Mục tiêu tổng quát . 1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu . 2 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu . 2 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu . 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu . 2 Chương II CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 2.1 Khái niệm tín dụng . 3 2.1.1 Khái niệm . . 3 2.1.2 Chức năng của tín dụng 3 2.1.3 Vai trò của tín dụng 4 2.1.4 Các hình thức tín dụng . 5 2.1.5 Phân loại tín dụng 6 2.2 Lãi suất tín dụng . 7 2.3 Bảo đảm tín dụng . 7 2.4 Quy chế cho vay của NHNo Việt Nam 7 2.4.1 Nguyên tắc vay vốn 7 2.4.2 Thể loại cho vay . 8 2.4.3 Phương thức cho vay 8 2.4.4 Thời hạn cho vay 8 2.4.5 Lãi suất cho vay . 8 2.4.6 Mức cho vay. . 8 2.4.7 Trả nợ gốc lãi vốn vay . 9 2.4.8 Bộ hồ sơ cho vay 9 2.4.9 Quy trình xét duyệt cho vay . 10 2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng 11 2.5.1 Một số khái niệm 11 2.5.2 Tỷ lệ dư nợ trên nguồn vốn huy động 11 2.5.3 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ . 12 2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng . 13 2.5.5 Doanh số thu nợ trên doanh số cho vay . 13 Chương III GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG… . 14 3.1 Lịch sử hình thành phát triển 14 3.2 Vai trò chức năng . 14 3.2.1 Vai trò . 14 3.2.2 Chức năng . 14 3.3 Cơ cấu tổ chức cán bộ, công tác đào tạo thi đua khen thưởng . 15 3.3.1 Tình hình nhân sự . 15 3.3.2 Cơ cấu tổ chức 15 3.3.3 Chức năng của các bộ phận 16 3.3.4 Công tác đào tạo . 17 3.3.5 Công tác thi đua, khen thưởng . 17 3.4 Các hoạt động của ngân hàng . 18 3.4.1 Huy động vốn . 18 3.4.2 Cho vay . 19 3.4.3 Dịch vụ khác . 21 3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm (2006 – 2008) . 21 3.6 Kết quả đạt được trong những năm qua hạn chế 23 3.6.1 Những mặt đạt được . 23 3.6.2 Những mặt còn hạn chế 24 3.7 Định hướng hoạt động của ngân hàng trong năm 2009 24 3.7.1 Một số chỉ tiêu 24 3.7.2 Một số biện pháp chủ yếu 25 Chương IV PHÂN TÍCH TÍN DỤNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 27 4.1 Phân tích doanh số cho vay . 27 4.1.1 Doanh số cho vay ngành trồng trọt 27 4.1.2 Doanh số cho vay ngành chăn nuôi 28 4.2 Phân tích doanh số thu nợ . 29 4.2.1 Doanh số thu nợ ngành trồng trọt . 30 4.2.2 Doanh số thu nợ ngành chăn nuôi 31 4.3 Phân tích tình hình dư nợ 32 4.3.1 Dư nợ ngành trồng trọt . 32 4.3.2 Dư nợ ngành chăn nuôi 33 4.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn 34 4.4.1 Nợ quá hạn ngành trồng trọt 35 4.4.2 Nợ quá hạn ngành chăn nuôi 35 4.5 Đánh giá hoạt động tín dụng sản xuất nông nghiệp của ngân hàng 36 4.6 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng sản xuất nông nghiệp 37 4.6.1 Huy động vốn . 37 4.6.2 Doanh số cho vay . 37 4.6.3 Công tác thu nợ, giảm nợ quá hạn . 38 Chương V KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . 40 5.1 Kết luận . . 40 5.2 Kiến nghị . . 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.4.1: Tình hình huy động vốn của ngân hàng từ 2006 – 2008 . 19 Bảng 3.4.2: Tình hình cho vay của ngân hàng qua 3 năm (2006 – 2008) . 20 Bảng 3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2006 – 2008) 22 Bảng 4.1 Doanh số cho vay qua 3 năm . 27 Bảng 4.2 Doanh số thu nợ . 30 Bảng 4.3 Dư nợ cho vay qua 3 năm 32 Bảng 4.4 Tình hình nợ quá hạn qua 3 năm . 34 Bảng 4.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng . 36 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.4.1 Tình hình huy động vốn của ngân hàng từ 2006 – 2008 19 Biểu đồ 3.4.2 Doanh số thu nợ - Dư nợ - Thu nợ - Nợ quá hạn tại 20 Biểu đồ 3.5 Kết quả kinh doanh qua 3 năm 22 Biểu đồ 4.1.1Doanh số cho vay ngành trồng trọt 28 Biểu đồ 4.1.2 Doanh số cho vay ngành chăn nuôi qua 3 năm 29 Biểu đồ 4.2.1 Doanh số thu nợ ngành trồng trọt . 30 Biểu đồ 4.2.2 Thu nợ ngành chăn nuôi qua 3 năm . 31 Biểu đồ 4.3.1 Tình hình dư nợ ngành trồng trọt . 33 Biểu đồ 4.3.2 Dư nợ ngành chăn nuôi . 33 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NH Ngân hàng CBTD Cán bộ tín dụng CB Cán bộ CNVC Công nhân viên chức NV Nguồn vốn SXKD Sản xuất kinh doanh KH Khách hàng TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐVT Đơn vị tính VNĐ Việt Nam đồng [...]... huyện Phú Tân, tỉnh An Giang với nhiều hoạt động rất đa dạng phong phú Nhưng đề tài chỉ tập trung phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp với các số liệu thu thập từ 2006 đến 2008 Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 2 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Chương II CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm tín. .. đi vay Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 13 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Chương III GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ TÂN 3.1 Lịch sử hình thành phát triển Chấp hành tinh thần nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay... NV cho các Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 23 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang dự án phương án SXKD có hiệu quả, tập trung cho các chương trình trọng điểm của huyện lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn Về chất lượng tín dụng trong năm qua NHNo huyện Phú Tân đặc biệt quan tâm, thường... Trang 3 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang - Với sự hoạt động của tín dụng, đặc biệt là tín dụng ngân hàng đã mở ra một khả năng lớn trong việc mở tài khoản giao dịch thanh toán thông qua ngân hàng dưới các hình thức chuyển khoản hoặc bù trừ cho nhau Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tín dụng thì hệ... mạnh vào năm 2008 nên đã tạo cho NHNo huyện Phú Tân khá ổn định về NV trong năm qua 3.4.2 Cho vay - Cho vay ngắn hạn, trung hạn bằng VNĐ đối với các doanh nghiệp hộ sản xuất Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 19 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang - Bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho các doanh nghiệp. .. niệm: Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng với các xí nghiệp, tổ chức kinh tế, các tổ chức cá nhân được thực hiện dưới hình thức ngân hàng đứng ra huy động vốn bằng tiền cho vay (cấp tín dụng) đối với các đối tượng nói trên Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 5 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, ... vai trò vị trí của NHNo đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Từ những mục tiêu chung đó, tiến hành phân tích các chỉ tiêu cụ thể: Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 1 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang - Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo huyện Phú Tân qua... huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Tín dụng ngân hàng ra đời phát triển cùng với sự ra đời phát triển của hệ thống ngân hàng, khác với tín dụng thương mại, Tín dụng ngan hàng là hình thức tín dụng chuyên nghiệp hoạt động của nó hết sức đa dạng phong phú Đặc điểm: Đối tượng của Tín dụng ngân hàng là vốn... giá trị tài sản làm bảo đảm tiền vay (nếu khoản vay áp dụng bảo đảm Phan Thị Mộng Trinh DH6KT2 Trang 8 Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang bằng tài sản) , khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của NHNo NHNo Việt Nam 2 Vốn tự có được tính cho tổng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trong... phép thành lập Ngân hàng Phát Triển Nông Nghiệp ngày 15/06/1988 chi nhánh Ngân hàng Phát Triển Nông nghiệp tỉnh An Giang chính thức hoạt động Ngày 14/11/1990, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 400/CP đổi tên Ngân hàng Phát Triển Nông Nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Đến ngày 12/12/1990 các chi nhánh huyện, thị được thành lập Ngân hàng Nông nghiệp huyện Phú Tân cũng được . Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Phan Thị. Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Phan Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú tân tỉnh an giang, Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú tân tỉnh an giang, Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú tân tỉnh an giang, Phạm vi nghiên cứu, Chức năng của tín dụng, Vai trò của tín dụng, Các hình thức tín dụng, Nguyên tắc vay vốn Thể loại cho vay Phương thức cho vay Thời hạn cho vay Lãi suất cho vay Mức cho vay, Trả nợ gốc và lãi vốn vay Bộ hồ sơ cho vay, Quy trình xét duyệt cho vay, Tỷ lệ dư nợ trên nguồn vốn huy động, Vai trò Chức năng Cơ cấu tổ chức, Chức năng của các bộ phận, Công tác đào tạo Huy động vốn, Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2006 – 2008, Những mặt đạt được, Dư nợ ngành trồng trọt Nợ quá hạn ngành trồng trọt, Nợ quá hạn ngành chăn nuôi, Huy động vốn Doanh số cho vay, Công tác thu nợ, giảm nợ quá hạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn