sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ÂM THANH TỰ TẠO TRONG QUÁTRÌNH DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC HÁT, VẬN ĐỘNG

51 938 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2015, 16:15

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Phòng giáo dục và đào tạo thanh oai Trờng mầm non liên châu Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Thiết kế và sử dụng một số dụng cụ âm thanh tự tạo trong quátrình dạy trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi học hát, vận động. Họ và tên giáo viên : Đào thị Bích Vân. Ngày sinh : 06/ 09/ 1976. Năm vào ngành : 2002. Đơn vị công tác : Trờng mầm non Liên Châu. Trình độ chuyên môn : Trung cấp s phạm. Hệ đào tạo : Chính quy. Năm học: 2010-2011. Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 1 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Mục lục trang A. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Mục đích nghiên cứu 5 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 6 4. Giả thiết khoa học 6 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 6. Phạm vi nghiên cứu 7 7. Kế hoạch mghiên cứu 7 B.Phần nội dung Chơng I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài I. Một số vấn đề chung về âm nhạc xét theo khía cạnh đề tài 8 II. Quan điểm giáo dục học về đồ chơi, đồ dùng học tập 10 1. Đồ chơi 10 2. Đồ dùng học tập 11 III. Đặc điểm tâm sinh lý liên quan đến khả năng sử dụng dụng cụ âm nhạc của trẻ Mẫu giáo lớn 11 Chơng II: Thực trạng cho trẻ Mẫu giáo lớn sử dụng đồ dùng dụng cụ âm nhạc trong quá trình học hát vận động. 1. Thực trạng 13 2. Tình trạng thực tế trớc khi sử dụng 15 Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 2 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Chơng III: thiết kế và sử dụng một số dụng cụ âm thanh tự tạo trong quá trìnhgiảng dạy trẻ mẫu giáo lớn học hát-vận động I. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 17 1. Quan điểm về việc thiết kế dụng cụ âm thanh tự tạo 17 2. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 18 II. Hệ thống bài hát thực nghiệm 25 1. Hệ thống bài hát sử dụng thực nghiệm 25 2. Cách thức sử các dụng cụ âm thanh tự tạo 25 III.Thực nghiệm 37 1. Tổ chức quá trình thực nghiệm 37 2. Kết quả thực nghiệm 40 C. phần kết luận Kiến nghị s phạm Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 3 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm A. phần mở đầu. 1. Lý do chọn đề tài. Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài ngời,nó gắn bó mật thiết với cuộc sống và đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội, nó có sức hấp dẫn với mọi lứa tuổi. Đối với trẻ thơ, âm nhạc là nguồn sữa nuôi dỡng tinh thần. Giai điệu trầm bổng, sự phong phú của âm hình tiết tấu, phong cách đa dạng của các thể loại âm nhạc sẽ đa trẻ vào thế giới cái đẹp một cách hấp dẫn và lý thú. Đặc điểm của lứa tuổi mầm non là thích vui chơi, hoạt động ham tìm hiểu để nhận thức cuộc sống thì âm nhạc lại càng gần gũi và hết sức tự nhiên. Đây chính là phơng tiện để phát triển cảm xúc, phát triển tình cảm, trí tuệ, mở rộng nhận thức, phát triển óc tởng tợng, ngôn ngữ, bồi dỡng khả năng thẩm mỹ. Trẻ em mẫu giáo là lứa tuổi giữ vai trò quan trọng là giai đoạn đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển nhân cách con ngời. Đây cũng là thời kỳ lý tởng đểgiáo dục thẩm mỹ cho trẻ, một trong những nhiệm vụ chính của giáo dục. ở lứa tuổi này hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ, qua hoạt động vui chơi trẻ đợc mô phỏng lại cuộc sống sinh hoạt của ngời lớn. Từ đó tích luỹ đợc kinh nghiệm xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong giáo dục âm nhạc, hoạt động vui chơi là hình thức hoạt Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 4 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm động sáng tạo để thể hiện nội dung nhằm phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ. Muốn phát triển tai nghe và cảm thụ âm nhạc cho trẻ thì cần phải có dụng cụ để trẻ đợc nghe và sử dụng trong khi ca hát và vận động, trò chơi. Có nh vậy trẻ mới dễ dàng phân biệt đợc các âm sắc khác nhau của âm thanh và phát triển cảm giác nhịp điệu, hứng thú theo nhịp điệu của âm nhạc. Trong thực tế, hiện nay nhạc cụ dành cho trẻ em tơng đối nhiều loại nh:Đàn oóc gan nhỏ, sáo, trống nhỏ, đàn pianô nhỏ Tôi nghĩ rằng ng- ời giáo viên mầm non nói chung và tôi nói riêng phải có lòng yêu nghề, mến trẻ không phải từ câu nói thể hiện tình yêu thơng mà phải từ những việc làm thiết thực trong các hoạt động của trẻ nh làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo để dạy trẻ một cách khoa học. Những đồ dùng này không phải mất tiền mua và làm không quá khó khăn mà chỉ cần một số nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên nh: đá, sỏi, vỏ sò, thanh tre và một số phế liệu nh: lọ nớc rửa bát, lon nớc yến để tạo ra một số dụng cụ dùng trong hoạt động âm nhạc, nhằm tạo ra sự mới lạ về các đồ dùng đồ chơi, trẻ sẽ hứng thú tham gia vào giờ học, qua đó rèn luyện âm sắc và cảm giác nhịp điệu cho trẻ, giúp trẻ phân biệt âm thanh, luyện tai nghe và sự cảm thụ âm nhạc. Bởi lý do đó tôi chọn đề tài: Thiết kế và sử dụng một số dụng cụ âm nhạc tự tạo trong quá trình dạy trẻ Mẫu giáo 5- 6 tuổi học hát, vận động để nghiên cứu, làm bài tập và thực hiện tại lớp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu: Thiết kế, sáng tạo một số dụng cụ âm thanh tự tạo và sử dụng trong các giờ dạy trẻ học hát và vận động để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của hoạt động âm nhạc. Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 5 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu: a. Đối tợng nghiên cứu: Một số dụng cụ âm thanh tự tạo sử dụng trong giờ học hát , vận động của trẻ Mẫu giáo lớn. b. Khách thể nghiên cứu: 40 trẻ lớp Mẫu giáo 5- 6 tuổi khu Từ Châu, Trờng mầm non Liên Châu. c.Phạm vi nghiên cứu và thời gian thực hiện: - Phạm vi: Thiết kế và sử dụng một số dụng cụ âm thanh tự tạo trong quá trình dạy trẻ Mẫu giáo 5- 6 tuổi học hát ở trờng mầm non Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội. - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 2010 đến tháng 5 - 2011. 4. Giả thiết khoa học. Nếu việc sử dụng các âm thanh tự tạo dới nhiều loại chất liệu khác nhau trong hoạt động âm nhạc ở trờng mầm non đạt hiệu quả thì có thể phát triển cảm thụ nhịp điệu, phân biệt âm sắc, đồng thời phát huy tính tích cực của trẻ. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Nghiên cứu cơ sở lý luận định hớng cho đề tài. - Tìm hiểu thực trạng về nhận thức của giáo viên và sử dụng đồ dùng, dụng cụ âm nhạc cho trẻ Mẫu giáo lớn trong các hoạt động âm nhạc ở trờng mầm non Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội. - Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo từ các chất liệu nh : ống tre, vỏ sò, vỏ lon bia cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi và đề xuất các biện pháp sử dụng. Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 6 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Thực hiện nhằm áp dụng và kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng các đồ dùng đã thiết kế cho trẻ Mẫu giáo lớn trong quá trình học hát, vận động âm nhạc ở trờng mầm non. 6. Phạm vi nghiên cứu. - Nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến việc sử dụng dụng cụ âm nhạc trong các hoạt động ân nhạc của trẻ Mẫu giáo lớn. - Nghiên cứu thực trạng lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi khu Từ Châu, trờng mầm non Liên Châu. - Lựa chọn một số đồ dùng tự tạo để làm thực nghiệm. 7. Kế hoạch nghiên cứu. - Nghiên cứu lý luận: Đọc, thu thập, phân tích, khái quát hoá, hệ thống hoá những tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Điều tra thực trạng về việc sử dụng đồ dùng, dụng cụ âm nhạc ở tr- ờng Mẫu giáo: Quan sát giờ học, trao đổi với giáo viên và trẻ. - Thực nghiệm: Tổ chức thực nghiệm một số đồ dùng, dụng cụ âm nhạc tự tạo cho trẻ Mẫu giáo lớn trong hoạt động âm nhạc của trờng mầm non. + Nhóm đối chứng: 20 trẻ tổ Hoa Sen Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi khu Từ Châu trẻ sử dụng những đồ dùng, dụng cụ âm nhạc quen thuộc. + Nhóm thực nghiệm: 20 trẻ tổ Hoa Mai lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi khu Từ Châu sử dụng những đồ dùng, dụnh cụ âm thanh tự tạo. Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 7 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm B. Phần nội dung. Chơng I. Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. I. Một số vấn đề chung về âm nhạc xét theo khía cạnh đề tài. Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống con ngời. Nó có sức hấp dẫn kỳ lạ,tác động mạnh mẽ làm cho con nguời tốt đẹp hơn, trong sáng hơn.Bản chất của âm nhạc là niềm vui lạc quan, yêu đời và nâng cao con ngời đến với những tình cảm cao th- ợng. Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến khi giã từ cuộc sống, âm nhạc luôn luôn gắn bó với cuộc sống con ngời và hơn thế nữa đứa trẻ từ lúc còn trong bụng mẹ đã đợc cảm thụ âm nhạc mỗi khi ngời mẹ ngân lên những câu hát trong sáng, mong đợi đến ngày đứa con bé nhỏ ra đời. Đến lúc lọt lòng trẻ lại đợc tiếp xúc với âm nhạc, lại đợc đắm mình trong những lời ru, những khúc hát yêu thơng trìu mến của mẹ. Lớn lên một chút nữa, các cô bé, cậu bé lại đợc hoà mình cùng với những bài hát trẻ thơ, những khúc đồng dao và cũng trong suốt thời gian này sự tác động của âm nhạc tới con ngời ngày càng phong phú và sâu sắc hơn. Âm nhạc nảy sinh trong quá trình lao động của con ngời do nhu cầu đợc động viên, khích lệ mỗi khi vui, buồn, mệt nhọc. Từ trong lao động, những điệu hò, điệu lý, những bài ca ca ngợi sự hăng say làm việc của con ngời lao động ra đời. Chính những lời ca ấy là một phép màu kỳ diệu cổ vũ con ngời làm việc thêm hăng say, thêm yêu cái Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 8 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm nghiệp của mình, và hơn thế nữa, nó giúp con ngời biết sống có lý t- ởng.Âm nhạc là những lời ca cất lên từ trong thế giới nội tâm của con ngời, trải ra những trở trăn thầm kín nhất của họ nh một sự dãi bày. Âm nhạc với hhững cung bậc khác nhau, những cách thể hiện khác nhau đều có thể phản ánh cuộc sống xung quanh một cách chân thực. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim ríu rít hay tiếng lá khô xào xạc dờng nh cũng trở nên có hồn hơn, sâu lắng hơn trong âm nhạc. Có thể khẳng định, âm nhạc đã tác động trực tiếp vào thế giới tình cảm của con ngời và trở thành một phơng tiện giao tiếp hết sức nhạy cảm. nhờ ngôn ngữ biểu đạt đặc biệt của âm nhạc mà những ngời ở những vùng đất khác nhau, không cùng ngôn ngữ hay phong tục tập tập quán, chế độ xã hội vẫn có thể có những hiểu biết nhất định về nhau ở một chừng mực nào đó. Chính những lý đó mà âm nhạc đã trở thành một vị thiên sứ đa những tâm hồn xích lại gần nhau, biết sống chia sẻ, cảm thông cho nhau, ngày càng trở nên bao dung nhân ái. Muốn phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ, trong quá trình tổ chức phải từng bớc nâng cao dần yêu cầu với trẻ, giúp trẻ từng bớc biết cảm nhận và đánh giá âm nhạc ở mức độ đơn giản nhất. Theo đó, sở thích âm nhạc của trẻ sẽ dần dần xuất hiện và cùng với âm nhạc, những cảm xúc nghệ thuật của trẻ cũng trở nên tinh tế và đa dạng hơn. Điều này đã thể hiện rất rõ khi cho trẻ mầm non tiếp xúc với các tác phẩm âm nhạc phù hợp với lứa tuổi. Có thể khẳng định, đa âm nhạc đến với trẻ thơ là đa đến cho trẻ một thế giới đầy âm thanh và màu sắc, một thế giới với những tình cảm cao đẹp, với những ớc muốn đợc bay cao, bay xa, giúp trẻ dần hoàn thiện nhân cách con ngời. Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 9 Đề tài sáng kiến kinh nghiệm II. Quan điểm giáo dục học về đồ chơi, đồ dùng học tập. 1.Đồ chơi. ở lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi chiếm một vị trí quan trọng, góp phần giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách con ngời. Hoạt động vui chơi giúp trẻ học tập, lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội để trẻ vận dụng trong cuộc sống sau này. Tuy nhiên nếu trẻ chỉ chơi mà không có đồ chơi thì sẽ rất dễ dẫn đến sự nhàm chán, buồn tẻ, bởi vậy mà đồ chơi là vật dạng không thể thiếu trong hoạt động vui chơi của trẻ. Theo quan điểm của giáo dục học, đồ chơi là một vật đặc biệt dùng trong khi chơi, ngoài ra nó không mang ý nghĩa đời sống hàng ngày. Trong đồ chơi thể hiện tính chất điển hình của đồ vật, chính hình dáng tổng quát của đồ chơi giúp trẻ có thể tái tạo và thể hiện những hành động tơng ứng với đồ vật ấy. Đồ chơi có ý nghĩa hết sức sâu sắc và lớn lao: + Đối với ngời lớn (cô giáo): Đồ chơi là phơng tiện để tổ chức cuộc sống và giáo dục trẻ mẫu giáo. + Đối với trẻ mẫu giáo: Đồ chơi là ngời bạn đồng hành không thể thiếu trong các trò chơi của mình, bởi vì chính đồ chơi đã giúp trẻ tạo ra hoàn cảnh chơi, giúp trẻ thực hiện dự định chơi của mình. Đồ chơi tạo cho trẻ nhập vai vào hành động giống nh thực, đáp ứng nhu cầu bắt chớc, đợc hành động nh ngời lớn và làm quen với thế giới xung quanh. Chính đồ chơi đã giúp trẻ liên kết với nhau để cùng chơi, giải thích trí tởng tợng sáng tạo của trẻ phát triển, duy trì và phát triển hứng thú với trò chơi. Đào Thị Bích Vân Trờng mầm non Liên Châu 10 [...]... dùng tự tạo nhiều hơn, đồ dùng phải đẹp mắt hơn và đảm bảo tính giáo dục cho trẻ Chơng III Thiết kế và sử dụng một số dụng cụ âm thanh tự tạo trong quá trình giảng dạy trẻ mẫu giáo lớn học hát, vận động I Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 1 Quan điểm về việc thiết kế dụng cụ âm thanh tự tạo Trớc hết chúng ta cần nắm rõ về dụng cụ âm thanh tự tạo Có thể nói bản thân cụm từ dụng cụ âm thanh tự tạo. .. rằng cần thiết phải sử dụng đồ dùng tự tạo vào hoạt động âm nhạc dới các hình thức khác nhau.100% giáo viên cho rằng nên sử dụng dụng cụ âm nhạc tự tạo trong giờ vận động hoặc phần trò chơi.50% giáo viên cho rằng có thể sử dụng trong giờ dạy hát Nh vậy,tất cả các giáo viên đều có quan điểm sử dụng đồ dùng tự tạo trong giờ vận động và trò chơi, có thể nói rằng tiết học vận động và trò chơi âm nhạc là... hởng và trong dàn nhạc dân tộc, tôi thấy cách thức phát ra âm thanh khá dễ dàng: Gõ, đập, lắc cách phát âm này phù hợp với khả năng sử dụng nhạc cụ của trẻ Đây chính là những gợi ý cho nghiên cứu của đề tài Những dụng cụ âm thanh tự tạo cho trẻ sử dụng ( gõ, đập, lắc) trong đề tài này tạm gọi là dụng cụ gõ tự tạo Chơng II Thực trạng việc cho trẻ mẫu giáo lớn sử dụng đồ dùng, dụng cụ âm nhạc trong. .. Ngay từ đầu năm học (trong tháng 9), ban giám hiệu và tổ chuyên môn đã tổ chức dự giờ, kiểm tra một số loại tiết âm nhạc ở lớp tôi và một số lớp mẫu giáo lớn trong trờng và đa ra một số nhận xét sau: + Tất cả các giáo viên trong trờng đều sử dụng đồ dùng âm nhạc trong hoạt động âm nhạc, mức độ giáo viên sử dụng đồ dùng tự tạo là nhiều nhất (60%), nhng đồ dùng lại đơn giản và sử dụng không đợc bền lâu,... với trẻ mẫu giáo và đặc biệt là trong hoạt động âm nhạc.Những dụng cụ gây ra cảm giác đều đặn về nhịp điêụ phát ra những âm sắc khác nhau mà trẻ dùng khi học hát, vận động sẽ trở thành đồ chơi của trẻ khi tham gia vào hoạt động vui chơi Bởi vậy mà đồ dùng học tập có ý nghĩa, vai trò đặc biệt trong học tập và vui chơi của trẻ mẫu giáo, vừa giúp trẻ lĩnh hội kiến thức dễ dàng, vừa duy trì hứng thú của trẻ. .. tiết học cũng không đạt kết quả tối đa + Theo số liệu kiểm tra của ban giám hiệu và tổ chuyên môn mức độ giáo viên sử dụng đồ dùng âm nhạc trong hoạt động âm nhạc nh sau: Tên trờng Trờng MN Mức độ giáo viên sử dụng dụng cụ âm nhạc Thờng xuyên Thỉnh thoảng Không sử dụng 70% 30% 0% Liên Châu Nh vậy,tỷ lệ giáo viên thờng xuyên sử dụng đồ dùng trong hoạt động âm nhạc khá cao (chiếm 70%) và chỉ có 30% giáo. .. phát triển của trẻ III Đặc điểm tâm sinh lý liên quan đến khả năng sử dụng dụng cụ âm nhạc của trẻ mẫu giáo lớn ở tuổi mẫu giáo, xúc cảm thẩm mỹ phát triển khá mạnh, tâm hồn trẻ nhạy cảm, trẻ dễ tiếp xúc với những cảnh vật xung quanh Vì vậy trẻ dễ nhận ra những vẻ đẹp và biết cảm thụ cái đẹp Trẻ thích học múa Đào Thị Bích Vân 11 Trờng mầm non Liên Châu Đề tài sáng kiến kinh nghiệm hát và học rất nhanh... trình giáo dục âm nhạc cho trẻ. Họ cho rằng đồ dùng học tập, mà đặc biệt là đồ dùng tự tạo giúp trẻ nâng cao hứng thú trong quá trình học tập Điều này đã khẳng định tầm quan trọng to lớn của đồ dùng học tập đối với trẻ mẫu giáo Ngoài việc trao đổi về mục đích sử dụng các đồ dùng trong giờ hoạt động âm nhạc chúng tôi còn tìm hiểu về việc sử dụng các đồ dùng tự tạo trong các hoạt động âm nhạc Tất cả các giáo. .. mới sử dụng dụng cụ âm nhạc, không có giáo viên nào không sử dụng dụng cụ âm nhạc Đào Thị Bích Vân 15 Trờng mầm non Liên Châu Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Qua những nhận xét và kết quả kiểm tra của Ban giám hiệu, tôi- với vai trò là một tổ trởng khối mẫu giáo 5-6 tuổi tôi đã tổ chức họp tổ và trao đổi với đồng nghiệp tôi thấy các đồng nghiệp của tôi đã nhận thức đúng vai trò của đồ dùng học tập trong. .. năng của nhạc cụ Tuy nhiên, những nhạc cụ thổi, kéo, gảy, bấm phím thờng làm trẻ gặp nhiều khó khăn trong thao tác sử dụng, bên cạnh đó thì trẻ rất dễ sử dụng các dụng cụ gõ Lý do là nhạc cụ gõ là nổi bật phần tiết tấu, nhịp điệu của tác phẩm Bên cạnh đó mỗi dụng cụ gõ lại có một âm thanh khác nhau làm cho trẻ mẫu giáo rất thích nghe Chính vì vậy mà trẻ rất hứng thú khi sử dụng nhạc cụ gõ, trẻ có thể . hát -vận động I. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 17 1. Quan điểm về việc thiết kế dụng cụ âm thanh tự tạo 17 2. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 18 II. Hệ thống bài hát thực nghiệm. tài sáng kiến kinh nghiệm Phòng giáo dục và đào tạo thanh oai Trờng mầm non liên châu Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Thiết kế và sử dụng một số dụng cụ âm thanh tự tạo trong quátrình dạy trẻ Mẫu. vận động. I. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo. 1. Quan điểm về việc thiết kế dụng cụ âm thanh tự tạo. Trớc hết chúng ta cần nắm rõ về dụng cụ âm thanh tự tạo. Có thể nói bản thân cụm
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ÂM THANH TỰ TẠO TRONG QUÁTRÌNH DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC HÁT, VẬN ĐỘNG, sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ÂM THANH TỰ TẠO TRONG QUÁTRÌNH DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC HÁT, VẬN ĐỘNG, sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ÂM THANH TỰ TẠO TRONG QUÁTRÌNH DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC HÁT, VẬN ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn