GA LOP 4 - TUAN 24 KNS - 3 COT

20 379 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng TUN 24 Th hai ngy 22 thỏng 02 nm 2010 Mụn: O C Bi 11: GI GèN CễNG TRèNH CễNG CNG. I Mc tiờu 1 Hiu:- Cỏc cụng trỡnh cụng cng l ti sn chung ca xó hi Mi ngi u cú trỏch nhim bo vờ, gi gỡn Nhng vic cn lm gi gỡn cỏc cụng trỡnh cụng cng. 2 Bit tụn trng, gi gỡn v bo v cỏc cụng trỡnh cụng cng. II Ti liu v phng tin -SGK, o c 4 Phiu iu tra theo mu bi tp 4 Mi HS cú 3 tm bỡa mu: xanh, , trng. Ni dung hỡnh thc Thi gian Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. KTBC: Trỡnh by bi tp C lp H2: Trũ chi ụ ch kỡ diu C lp H3: k chuyn cỏc tm gng. Cỏ nhõn H4: hng dn thc hnh. C lp 5 12 12 6 -Yờu cu HS bỏo cỏo kt qu iu tra ti a phng v hin trng, v v sinh ca cỏc cụng trỡnh cụng cng. -Nhn xột bi tp v nh ca HS -Tng hp ý kin ca HS. -GV a ra 3 ụ ch cựng cỏc li gi ý kốm theo. Nhim v ca HS c lp phi oỏn xem ụ ch ú l nhng ch gỡ? (lu ý: nu sau 5 ln gi , HS di lp khụng oỏn c. GV nờn gi ý 1,2 ch cỏi vo ụ ch hoc thay bng cỏc ụ ch khỏc. -GV ph bin quy lut chi -GV t chc cho HS chi. -GV nhn xột HS chi. -Ni dung chun b GV tham kho sỏch thit k. -Yờu cu HS k v cỏc tm gng, mu chuyn núi v vic gi gỡn, bo v cỏc cụng trỡnh cụng cng. +Nhn xột v bi k ca HS. +KL: cú cỏc cụng trỡnh cụng cng sch p ó cú rt nhiu ngi phi xng mỏu -Yờu cu HS c phn ghi nh trong SGK. -GV yờu cu mi HS v nh hóy su tm nhng mu tin trờn bỏo, i, ti vi v cỏc thiờn tai xy ra trong nhng thỏng va qua v ghi chộp li. -Nhn xột tit hc . -HS trỡnh by -GV tham kho bng bỏo cỏo kt qu iu tra . -HS di lp nhn xột, b sung. -HS lm theo hng dn ca GV. -HS k. Tu lng thi gian m GV chn lng HS cho phự hp. +Tm gng cỏc chin s cụng an truy c k trm thỏo c ng ray. -HS di lp lng nghe. -Nghe. -1 HS nhc li ý chớnh. -1-2 HS c -Hc sinh lng nghe Mụn:TP C 1 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng Bi:V V CUC SNG AN TON. I Mc ớch- yờu cu. - c trụi chy ton bi. c ỳng tờn vit tt ca t chc UNICEF(u-ni-xộp).Bit c ỳng mt bng tin (thụng tin vui)-ging rừ rng, rnh mch, vui, tc hp lớ - Hiu cỏc t ng mi trong bi. - Nm c ni dung chớnh ca bn tin: cuc thi v Em mun sng an ton c thiu nhi c nc hng ng. Tranh d thi cho thy cỏc em cú nhn thc ỳng v an ton, c bit l an ton giao thụng v bit th hin nhn thc ca mỡnh bng ngụn ng hi ho. II dựng dy hc. Tranh minh ho bi c, tranh v an ton giao thụng HS trong lp t v (nu cú). Bng ph vit sn on vn cn hng dn HS luyn c ỳng. Ni dung hỡnh thc Thi gian Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.Bi c 2 . Bi mi H1: GTB H 2: a)Luyn c b) Tỡm hiu bi nhúm bn c) Hng dn c din cm 3. Cng c dn dũ 5 35 5 - Gi 2 hc sinh c v tr li cõu hi bi: Bn anh ti. - Nhn xột, ghi im . - Cho hc sinh xem tranh v gii thiu, ghi bi. - Hs c ni tip on * Rỳt t khú:. UNICEF(u-ni-xộp). tin vui)- * T khú : UNICEF(u-ni-xộp). tin vui - Cho hc sinh c on, trong nhúm . -Kim tra s ln c . - Hs thi c ỳng - Gi hc sinh c c bi. - c mu.Hd c * Yờu cu hc sinh cù thm tng on v tr li +Ch ca cuc thi l gỡ? +Tờn ca ch im gi cho em iu gỡ? +Thiu nhi hng ng cuc thi th no? - Nờu ý ngha ca truyn. *- Treo bng ph HD c din cm - c trong nhúm - T chc thi c din cm. - Nhn xột , ghi im . * Cõu chuyn ca ngi iu gỡ? - Gd hs tinh thn on kt yờu thng giỳp ln nhau trong lp cng nh trong anh em gia ỡnh . -Dn HS v nh hc bi . - Nhn xột tit hc . - 2HS c bi v TLCH,lp chỳ ý theo dừi,nhn xột -Hc sinh quan sỏt . -Hc sinh c ỳng . -HS gii ngha . -HS tr li bng th mu. -5-6 nhúm thi c . -c thm, trao i, tho lun tỡm cõu tr li -Hc sinh tr li . Cuc thi v Em mun sng an ton c thiu nhi c nc hng ng -HS chỳ ý theo dừi -HS chỳ ý lng nghe MễN: TON BI : LUYN TP I .MC TIấU: - Cng c v hỡnh thnh k nng rỳt gn phõn s . - Cng c v phộp cng cỏc phõn s. - Aựp dng kin thc ó hc vn dng vo gii cỏc bi toỏn cú liờn quan . 2 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 24 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Hµ M¹nh Qu¶ng II .CHUẨN BỊ: Bảng phụ học nhóm, ,phiếu học tập . Nội dung hình thức. Thời gian Các hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.KTBC. 2.Bài mới. HĐ1. GTB. HĐ2. Luyện tập .Bài 1. Bảng con Bài 2: Nhóm 6 Bài 3: Nhóm 2 Bài 4. Làm vở 3.Củng cố dặn do ø. 5’ 35’ 5’ -Làm bài 3 /SGK / 136 - Nhận xét ghi điểm . -Giới thiệu bài trực tiếp. * Tính . - u cầu học sinh làm bảng con. -GV nhận xét tun dương. * Tính . -Yêu cầu HS thảo luận nhóm. -Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. -Yêu cầu các nhóm nhận xét. -GV nhận xét tuyên dương. * Trong các phân số dưới đây , phân số nào bằng : -Yêu cầu học sinh thảo luận cách làm - Gọi học sinh trình bày . -Yêu cầu HS nhận xét bài ở bảng. -GV sửa bài nhận xét. * Tính ( theo mẫu ) -Yêu cầu HS làm bài vào vở . -Gọi học sinh làm bảng . GV sửa bài nhận xét tuyên dương. * Giáo viên treo bảng phụ lên bảng. -Yêu cầu HS chơi đoán số khi nào đúng số ,số đó mới xuất hiện . -Gọi học sinh điều khiển lớp chơi . -Giáo viên nhận xét tuyên dương . -GDHS áp dụng bài học vào tính những bài có liên quan -Dặn học sinh về nhà xem lại bài . - Nhận xét tiết học . - 2HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi -Học sinh lắng nghe. -1 Học sinh đọc đề. -1HS làm bảng, lớp bảng con -1 Học sinh đọc đề. -Các nhóm dán kết quả - Nhận xét lẫn nhau. -1 Học sinh đọc đề. -Học sinh thực hiện . -1 Học sinh đọc đề. - 1 Học sinh làm - Học sinh tham gia chơi . -Học sinh lắng nghe. Mơn:LỊCH SỬ Bài 20: Ơn tập I. Mục tiêu: Học xong bài hoạt động của học sinh biết: -Bốn giai đoạn : Buổi đầu độc lập, nước Đại Việt thời Lý, nước Đại Việt thời Trần và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê. 3 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng -Cỏc s kin lch s tiờu biu ca mi giai on v trỡnh by túm tt cỏc s kin ú bng ngụn ng ca mỡnh. II. Chun b: -Phiu tho lun nhúm (tham kho STK).Hỡnh minh ha trong SGK t bi 7 n bi 19. Ni dung hỡnh thc Thi gian Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.Bi c 2.Bi mi H1 . GTB H2 . Cỏc giai on lch s v s kin lch s tiờu biu t nm 938 n th k XV. Lm Phiu bi tp H 3: Thi k cỏc s kin, nhõn vt lch s ó hc C lp 3.Cng c dn dũ 4 28 3 -Gi HS lờn bng tr li cõu hi 2, 3 bi: 19 -Nhn xột cho im. -Gii thiu bi trc tip . H 1: Cỏc giai on lch s v s kin lch s tiờu biu t nm 938 n th k XV. -Phỏt phiu hc tp cho mi HS. (tham kho STK). -GV thu phiu nhn xột . * Thi k cỏc s kin, nhõn vt lch s ó hc. -Giớ thiu v ch cuc thi, sau ú cho HS xung phong thi k v cỏc s kin lch s, cỏc nhõn vt lch s m mỡnh ó chn. -Tng hp cuc thi. -Nhn xột tuyờn dng . -Lm bi tp trc nghim . -GDHS tỡm hiu v lch s Vit Nam . Dn HS v nh hc bi . -Nhn xột tit hc -3HS tr li,lp theo dừi -Nhn xột b sung. -Hc sinh lng nghe . -Nhn phiu v hon thnh ni dung vo phiu bi tp. -3HS lờn bng nờu kt qu lm vic: 1HS lm bi tp 1, 1 HS lm bi tp 2a, 1HS lm bi tp 2b, Lp theo dừi nhn xột b sung. -Xung phong thi k trc lp. +K v cỏc s kin lch s: + K v nhõn vt lch s: -Nghe. -Nhn phiu lm bi . -Hc sinh lng nghe . ======================================================================= Th ba ngy thỏng nm 2011 TH DC TIT 47 PHI HP CHY,NHY V CHY MANG,VC TRề CHI KIU NGI. I.MC TIấU. -ễn bt xa v hc phi hp chy,nhy v chy mang,vỏc.Yờu cu thc hin ng tỏc c bn ỳng. -Trũ chi Kiu ngi.Yờu cu hs nm c cỏch chi,tham gia chi c trũ chi v chi nhit tỡnh. II.A IM-PHNG TIN. 1.a im:Trờn sõn trng. 2.Phng tin:1cũi, vt,sõn chi trũ chi. 4 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng III.TIN TRèNH LấN LP. Ni dung nh lng Phng phỏp lờn lp A.PHN M U. -Nhn lp -Ph bin ni dung yờu cu gi hc. -Khi ng: +Xuay cỏc khp;c,c tay,c chõn,gi vai,hụng. +ễn li bi th dc phỏt trin chung. 6 10 phỳt 1 2 1 2 3 4 2 x 8 nhp 2 x 8 nhp -Cs tp chung lp dúng hng,im s,bỏo cỏo.Gv nhn lp -Gv ph bin. -Gv cho cs hụ nhp,tp mu cho c lp tp.Gv quan sỏt sa sai. B.PHN C BN. 1.Bai tõp RLTTCB: -ễn bt xa -Tp phi hp chy,nhy. -Cung cụ. 2.Trũ chi vn ng Kiu ngi 12 - 14 phỳt 6 - 7' 6 - 7' 2 - 3' 6 8 phỳt -Gv nờu tờn bi tp,hng dn hs tp luyn.Gv quan sỏt,sa sai. -Gv cho 2-3 hs thc hin,lp nhõn xet,gv nhõn xet biờu dng tụ tõp tụt. -Gv nờu tờn trũ chi,lm mu v ph bin cỏch chi.Sau ú cho c lp chi th 1 ln ri cho c lp chi chớnh thc.Gv quan sỏt v biu dng hs chi tt. C.KT THC. -Th lng. -H thng li bi hc -Nhn xột,ỏnh giỏ kt qu gi hc v giao bi v nh, -Xung lp 4 6 phỳt 1 2 1 2 1 2 -Gv cho hs va i vũng trũn nh nhng va thc hin mt s ng tỏc th lng. -Gv cựng hs h thng li bi hc. -Gv cựng hs nhn xột,ỏnh giỏ kt qu gi hc.Gv giao bi tp v nh. -Gv hụ gii tỏn,lp hụ kho. Mụn: Toỏn. Bi dy: PHẫP TR PHN S I .Mc tiờu: Giỳp hc sinh: -Nhn bit phộp cng hai phõn s khỏc mu s. -Bit tr 2 phõn s khỏc mu s. -Giỏo dc hc sinh tớnh cn cự, chm ch, bit vn dng nhng kin thc ó hc vo cuc sng. II .Chun b: -Phiu hc nhúm (BT2) - dựng phc v cho trũ chi. Ni dung TG Cỏc hot ng ca giỏo viờn hot ng ca hc sinh 5 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 24 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Hµ M¹nh Qu¶ng 1KTBC 2 Bai mơi: HĐ1GTB HĐ2 .TIm hiểu nội dung. 5’ 35’ - Làm bài tập 3 /VBT/ 34 -Giáo viên nhận xét, ghi điem. Trực tiếp ghi bảng *Giáo viên treo bảng phơ ghi ví du lên bảng - Ba băng giấy đã chuẩn bị nh thế nào so với nhau? -Hãy gấp đơi băng giấy theo chiỊu dài, sau đó dùng thớc chia mỗi phần đó thành 3 phần bằng nhau. Hai bạn đã lấy đi mấy phần băng nhau? -Vậy hai bạn đã lấy đi mấy phần băng giấy? +Muốn biết cả hai bạn đã lấy đi bao nhiêu phần cđa băng giấy chĩng ta làm phép tính gì? +Em có nhận xét gì vỊ mẫu cđa 2 ph©n sè nµy? - 3HS lên bảng làm bài,lớp chú ý theo dõi -Lắng nghe. -2 học sinh đứng lên đọc. -Bằng nhau. - thành 6 phần bằng nhau. -Cả hai bạn đã lấy đi 5 phần bằng nhau. +Chung ta làm phép trừ HĐ3 Luyện tập Bài 1: Bảng con Bài 2:Vở Bài 3: Phiếu 3.Củng cố dặn dò 5’ +Vậy muốn thực hiện đợc phép trửứ 2 phân số này chúng ta cần làm gì trước ? *Muốn trừ 2 phân số khác mẫu số ta làm nh thếnào? * Tính -Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân. -Giáo viên nhận xét, kết luận kết quả đúng. *Tính -Giáo viên trình bày bài mẫu trên bảng Sau đó y/c HS làm bài vào vở . Chấm bài , nhận xét * Gọi HS đọc y/c của đề bài. -Y/c HS tự làm bài.vào phiếu -GV nhận xét cho điểm HS. -Dặn HS ghi nhớ cách thực hiện tính cộng -GDHS áp dụng vào giải các bài có liên quan . -Nhận xét tiết học +Chúng ta cần quy đồng mẫu số hai phân số -HS trả lời -1 HS đọc y/c đề bài. -4 học sinh lên bảng cả lớp làm bảng con. -1 HS đọc y/c đề bài. -Quan sát GV làm mẫu. -2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập. -1 HS đọc y/c đề bài. -1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào phiếu -Lắng nghe. MÔN: CHÍNH TẢ BÀI : HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN I .MỤC TIÊU: - Nghe – viết chính xác, đẹp đoạn văn: hoạ só Tô Ngọc Vân . - Làm đúng các bài tập phân biệt những từ ngữ có âm vần dễ lẫn: x/s, iêt/iêc - Rèn chữ , giữ vở cho học sinh. II .CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết đoạn văn, phiếu học tập . Nội dung hình thứ Thời gian Các hoạt động của giáo viên Các hoạt động của học sinh 1.KTBC. 2. Bài mới. HĐ1. GTB. HĐ2. Tìm 5’ 30’ -Gọi HS viết : chun chở, nhằng nhịt , cái giỏ, rung rinh, tất bật, lấc cấc. - Nhận xét ghi điểm . - Giới thiệu bài trực tiếp . - Gọi học sinh đọc bài lần 1. - 3HS lên bảng viết,lớp chú ý theo dõi - Học sinh lắng nghe . . -1 Học sinh đọc, 6 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng hiu ni dung . C lp . H3. Vit chớnh t. C lp . H4.Luy n tp. Bi 2 : Lm v. . Bi 3 : Lm phiu 3.Cng c dn dn 5 -GV ghi t khú : ho s ,thiu n bờn hoa hu , iờn Biờn Ph . -Yờu cu hc sinh vit bng con. -Giỏo viờn nhn xột tuyờn dng. -Yờu cu HS c bi ln 2. -Hng dn hc sinh vit chớnh t. -Yờu cu hc sinh vit bi. -Giỏo viờn treo bi vit bng ph - Hi hc sinh s li sai ca hc sinh . -GV chm 5-7 bi nhn xột. * Gi hc sinh c yờu cu. - Yờu cu hc sinh tho lun nhúm lm bi vo v. -Yờu cu hc sinh lm bi vo v. -Gi hc sinh lm bng . -Yờu cu hc sinh nhn xột . -GV sa sai nhn xột. * Gi hc sinh c yờu cu . -Yờu cu HS lm bi vo phiu hc tp - Gi hc sinh lm bng. -Yờu cu hc sinh nhn xột kt lun . - GV thu bi nhn xột kt lun . -Gi HS c li t ỳng . -GD HS ỏp dng vo vit cỏc mụn hc . -Dn HS v vit li nhng li sai. - Nhn xột tit hc . -Hc sinh c li, -Hc sinh vit bng con. -1 HS c to lp lng nghe -Hc sinh lng nghe. -Hc sinh nghe v vit . -Hc sinh soỏt li. - HS tr li bng th mu. -1 HS c bi. -Hc sinh thc hin . -1 Hc sinh lm . -Nhn xột bi bng . - 1 hc sinh c yờu cu . -1 Hc sinh lm bi. -Hoẽc sinh thc hin. -Hc sinh lng nghe . Mụn:KHOA HC Bi:NH SNG CN CHO S SNG. I Mc tiờu: Sau bi hc, HS bit.:K ra vai trũ ca ỏnh sỏng i vi i sng thc vt. -Nờu vớ d chng t mi loi thc vt cú nhu cu, ỏnh sỏng khỏc nhau v ng dng ca kin thc ú trong trng trt. II dựng dy hc. -Hỡnh trang 94, 95 SGK Phiu hc tp. Ni dung hỡnh thc Thi gian Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.Bi c 2.Bi mi H1.GTB H 2. Tỡm hiu v vai trũ ca ỏnh sỏng Nhúm 2 4 28 -Gi HS lờn bng tr li cõu hi. 2,3 . -Nhn xột chung ghi im. -Gii thiu bi trc tip . * Tỡm hiu v vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng ca thc vt. * Cỏch tin hnh Bc 1: T chc, hng dn. -Bc 2: HS lm vic theo yờu cu ca GV. -Bc 3: Lm vic c lp. -2HS tr li,lp chỳ ý theo dừi,nhn xột -Nhn xột b sung. -Nhc li tờn bi hc. Hc sinh tho lun . 7 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng H 2: Tỡm hiờ nhu cu v ỏnh sỏng Nhúm bn H ni tip C lp 3 KL: Nh mc bn cn bit trang 95 SGK. * Tỡm hiờ nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt. * Cỏch tin hnh: -Bc 1: GV t vn : Bc 2: Phng ỏn 1: -GV nờu cõu hi cho c lp tho lun sau ú mi cht li. +Ti sao cú mt s loi cõy ch sng c nhng ni rng tha, cỏc cỏnh ng +Hóy k tờn mt s cõy cn nhiu ỏnh sỏng v mt s cõy cn ớt ỏnh sỏng. +Nờu mt s ng dng v nhu cu ỏnh sỏng ca cõy trong k thut trng trt. Phng ỏn 2: GV ging trc sau ú mi t cõu hi. - +KL3. -Vai trũ ca ỏnh sỏng n cuc sng ca thc vt? -Giỏo dc hc sinh vn dng ỏnh sỏng vo cuc sng . -Nhn xột tit hc. -Cỏc nhúm trng iu khin cỏc bn quan sỏt hỡnh v tr li cỏc cõu hi trang 94,95 SGK. -i din cỏc nhúm trỡnh by kt qu tho lun ca nhúm mỡnh. -Cỏc nhúm tr li . -Thc hin theo HD ca hot ng ca giỏo viờn. -Tr li cõu hi ni tip. -Hc sinh lng nghe. Mụn :K THUT Bi :LP XE NễI(T2) I.MC TIấU: -HS bit chn ỳng v cỏc chi tit lp xe nụi. -Lp c cỏc b phn v lp rỏp xe nụi ỳng k thut,ỳng quy trỡnh. -Rốn luyn tớnh cn thn,an tũan lao ng khi thc hin thao tỏc lp,thỏo cỏc chi tit ca xe nụi. II.CHUN B: -Mu xe nụi ó lp sn. -B lp ghộp mụ hỡnh k thut. Ni dung hỡnh thc Thi gian Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.Bi c 2.Bi mi H 1: GTB H 2 . HD thao tỏc k thut C lp 4 28 -Kim tra s chun b ca hs. -Nhn xột chung -Gii thiu bi qua vt thc . a.Hs chn chi tit. -HS bit chn ỳng v cỏc chi tit lp xe nụi, riờng tng lai vo np hp. -Gv kim tra v giỳp hs chn ỳng v cỏc chi tit lp xe nụi. b.Lp tng b phõn -Gi hs c phn ghi nh. -Gv lu ý hs mt s im: +V trớ trong ngũai ca cỏc thanh. +Lp cỏc thanh ch U vo ỳng hng l - HS dng c trờn bn . -Thc hin -Hc sinh quan sỏt . -Thc hin 8 Trờng Tiểu học Mờng Típ 2 Giáo án lớp 4 Tuần 24 Năm học 2010 - 2011 Giáo viên: Hà Mạnh Quảng H3:Lp rỏp xe nụi. Cỏ nhõn H 4:ỏnh giỏ kt qu hc tp. C lp 3. H5. Cng c dn dũ 3 trờn tm ln. +V trớ tm nh vi tm ch U khi lp thnh xe v mui xe. * Gv yờu cu hs lp theo quy trỡnh . -Kim tra s chuyn ng ca xe. -T chc hs trng by sn phm. -Gv nờu tiờu chớ ỏnh giỏ. -Gv nhn xột,ỏnh gỏi kt qu hc tp ca hs. -Gv nhc ha thỏo cỏc chi tit v xp gn vo hp. -Nhn xột tit hc. -Dn hs v lp ghộp li xe nụi. -Chun b bi tip theo. -Thc hnh. -Thc hin. - Hc sinh nờu li -Hc sinh lng nghe . ================================================================ Th t ngy thỏng nm 2011 Mụn: Toỏn. Bi dy: PHẫP TR PHN S ( tt ) I . MC TIấU : Giỳp hc sinh: -Nhn bit phộp tr hai phõn s khỏc mu s. -Bit tr 2 phõn s khỏc mu s. -Giỏo dc hc sinh tớnh cn cự, chm ch, bit vn dng nhng kin thc ó hc vo cuc sng. II .CHUN B: -Phiu hc nhúm (BT 3 ) - dựng phc v cho trũ chi. Ni dung TG Cỏc hot ng ca giỏo viờn Cỏc hot ng ca hc sinh 1KTBC 2 Bi mi: H1GTB H2 .Tỡm hiu ni dung. 5 35 - Gi HS lm bi tp 3 /VBT/ 36 -Giỏo viờn nhn xột, ghi im. Trc tip ghi bng *Giỏo viờn treo bng ph ghi vớ d lờn bng - Ba bng giy ó chun b nh th no so vi nhau? -Hóy gp ụi bng giy theo chiu di, sau ú dựng thc chia mi phn ú thnh 3 phn bng nhau. Hai bn ó ly i my phn bng nhau? -Vy hai bn ó ly i my phn bng giy? +Mun bit c hai bn ó ly i bao nhiờu phn ca bng giy chng ta lm phộp tớnh gỡ? +Em cú nhn xột gỡ v mu ca 2 phân số này? - 3HS lờn bng lm bi,lp ch ý theo di,nhn xt -HS theo dừi -2 hc sinh ng lờn c. -Bng nhau. - thnh 6 phn bng nhau. -C hai bn ó ly i 5 phn bng nhau. +Chung ta lm phộp tr H3 Luyn tp Bi +Vy mun thc hin c phộp tr 2 phõn s ny chỳng ta cn lm gỡ trc ? *Mun tr 2 phõn s khỏc mu s ta lm nh thno? * Tớnh +Chỳng ta cn quy ng mu s hai phõn s -HS tr li -1 HS c y/c bi. 9 Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 24 – N¨m häc 2010 - 2011 Gi¸o viªn: Hµ M¹nh Qu¶ng 1: Bảng con Bài 2: Vở Bài 3: Phiếu 3.Củng cố dặn dò 5’ -Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân. -Giáo viên nhận xét, kết luận kết quả đúng. *Tính -Giáo viên trình bày bài mẫu trên bảng Sau đó y/c HS làm bài vào vở . Chấm bài , nhận xét * Giải tốn có lời văn . -Y/c HS tự làm bài.vào phiếu -GV nhận xét cho điểm HS. -Dặn HS ghi nhớ cách thực hiện tính cộng -GDHS áp dụng vào giải các bài có liên quan . -Nhận xét tiết học -4 học sinh lên bảng cả lớp làm bảng con. -1 HS đọc y/c đề bài. -Quan sát GV làm mẫu. -2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập. -1 HS đọc y/c đề bài. -1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào phiếu -Lắng nghe. Mơn:ĐỊA LÝ Bài 21: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:-Chỉ vị trí thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ Việt Nam. -Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của Thành Phố Hồ Chí Minh. -Dựa vào bản đồ, tranh, ảnh, bảng số liệu tìm kiến thức. II. Đồ dùng dạy học -Các bản đồ: Hành chính, giao thơng việt nam Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh (Nếu có). -Tranh ảnh về Thành Phố Hồ Chí Minh (do GV và HS sưu tầm). Nội dung hình thức Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ khởi động 1.Bài cũ 2.Bài mới HĐ1: GTB HĐ2: Thành phố trẻ lớn nhất cả nước Treo lược đồ thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu, Nhóm 2 HĐ3: Trung 4’ 28’ -u cầu HS lên bảng chỉ vị trí vùng ĐBNB trên lược đồ. -u cầu HS chỉ trên lược đồ các thành phố lớn. * Giới thiệu bài trực tiếp . : Thành phố trẻ lớn nhất cả nước Treo lược đồ thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu, -u cầu HS dựa vào SGK, thảo luận cặp đơi trả lời câu hỏi. +Thành phố HCM đã bao nhiêu tuổi? +Trước đây thành phố có tên gọi là gì? -u cầu HS lên chỉ vị trí của thành phố HCM trên lược đồ . - Tại sao nói TP HCM là thành phố lớn nhất cả nước? -u cầu HS lên bảng sắp xếp các thành phố theo thứ tự từ bé đến lớn về diện tích và dân số. -u cầu các nhóm trình bày kết quả . -Nhận xét bổ sung . -u cầu HS lên bảng dắn các hình ảnh vào bảng trong 3 cột cho đúng . -GV u cầu từng nhóm trình bày. - 3HS lên bảng thực hiện,lớp chú ý theo dõi -HS chú ý theo dõi -HS thảo luận sau đó đại diện HS trả lời câu hỏi. -HS đại diện từng nhóm trả lời lần lượt các câu hỏi như sau. Học sinh trả lời . -5 Nhóm trả lời . -3 HS lần lượt đọc kết quả ở cột 3 -Thực hiện 10 [...]... động vật -Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi 2 ,3 SGK -Nhận xét chung ghi điểm - HS nhận phiếu và thảo luận trả lời câu hỏi -Học sinh thực hiện -HS Thực hiện -Học sinh thực hiện - 1- 2 HS nhắc lại kết luận Nhóm bàn 3. Củng cố dặn dò 3 - Phát phiếu làm bài tập trắc nghiệm -HS trả lời bằng đưa thẻ màu -Nhận xét tun dương -Nêu vai trò của ánh sáng đối với đời sống -Học sinh trả lời của thực vật? -GDHS biết... 1.KTBC 5’ -Làm bài 3 /SGK / 133 -2 HS lên bảng làm - Nhận xét ghi điểm bài,lớp chú ý theo dõi 2.Bài mới 35 ’ HĐ1 GTB -Giới thiệu bài trực tiếp -Học sinh lắng nghe HĐ2 Luyện tập Bài 1 * Tính -1 Học sinh đọc đề Bảng con - u cầu học sinh làm bảng con -1 HS làm bảng, lớp bảng con -GV nhận xét tun dương Bài 2: * Tính -1 Học sinh đọc đề -u cầu HS thảo luận nhóm Nhóm 6 -u cầu các nhóm trình bày kết quả -Các nhóm... 1.KTBC 5’ - ọc TLCH bài “ Vẽ về cuộc sống an - 3HS đọc bài và TLCH,lớp tồn ” chú ý theo dõi,nhận xét 2 Bài mới 35 ’ -Nhận xét ghi điểm HĐ1.GTB -Giới thiệu bài qua tranh -Học sinh quan sát HĐ2.Luyện -u cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn - ọc cá nhân 3 lượt đọc *TK: đồn thuyền lặng , luồng sáng , -Học sinh đọc lại * TN: thoi , luồng sáng , -Hc sinh giải nghĩa -u cầu HS đọc theo nhóm -Học sinh đọc -Hỏi số lần... -Các nhóm dán kết quả -u cầu các nhóm nhận xét - Nhận xét lẫn nhau -GV nhận xét tun dương Bài 3: * Tìm x : -1 Học sinh đọc đề Nhóm 2 -u cầu học sinh thảo luận cách làm - Gọi học sinh trình bày -u cầu HS nhận xét bài ở bảng -Học sinh thực hiện -GV sửa bài nhận xét Bài 4 * Tính bằng cách thuận tiện nhất -1 Học sinh đọc đề Làm vở -u cầu HS làm bài vào vở -Gọi học sinh làm bảng - 1 Học sinh làm GV sửa... Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 24 – N¨m häc 2010 - 2011 tâm kinh tếvăn hốkhoa học lớn Cá nhân 3. Củng cố dặn dò 3 GV ghi vào 3 cột trên bảng cho tương ứng -Gv kết luận -u cầu HS đọc ghi nhớ -GDHS biết trân trọng tên gọi TPHCM,thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ - Dặn HS học bài, chuẩn bị tranh ảnh tìm hiểu về bài Thành Phố Cần Thơ - Nhận xét tiết học -Hs đọc phần ghi nhớ -Học sinh lắng nghe Mơn:... 5’ -Nêu u cầu TLCH 2 ,3 SGK - 3HS trả lời,lớp chú ý theo -Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn dõi,nhận xét -Nhận xét và cho điểm HS 2 Bài mới 35 ’ HĐ1: GTB -GV giới thiệu bài -Học sinh lắng nghe HĐ2: tìm * Tìm hiểu ví dụ -1 HS đọc thành tiến trước hiểu ví dụ -Gọi HS đọc u cầu bài tập lớp Cả lớp -Nhận xét, kết luận lời giải đúng -2 H S ngồi cùng bàn trao * Gv nêu u cầu đổi, thảo luận và tìm câu trả -Nhận... có -HS kể lần lược từng cá Tìm hiểu nội đầu,có đi ,gồm 3 phần , mở đầu , nội nhân dung dung ,kết thúc Nhóm 2 -u cầu HS kể theo nhóm -HS lắng nghe -Kể xong cần trao đổi với bạn về ý nghĩa -Nhóm 2 HS câu chuyện - u cầu HS thi kể trước lớp - ại diện 5 nhóm kể -u cầu HS các nhóm khác bổ sung -Các nhóm bổ sung nhận xét - GV Nhận xét tu dương H 4 Tìm - Thảo luận trao đổi ý nghĩa câu chuyện hiểu ý nghĩa -u... tuyên dương -Các nhóm dán kết quả Bài 3: * Tính ( theo mẫu ) : - Nhận xét lẫn nhau Nhóm 2 -Yêu cầu học sinh thảo luận cách làm - Gọi học sinh trình bày -1 Học sinh đọc đề -Yêu cầu HS nhận xét bài ở bảng Bài 4 -GV sửa bài nhận xét -Học sinh thực hiện Làm vở * Rút gọn rồi tính -Yêu cầu HS làm bài vào vở -1 Học sinh đọc đề -Gọi học sinh làm bảng Bài 5 GV sửa bài nhận xét tuyên dương Nhóm bàn - 1 Học... 5 * Giải tốn có lời văn -1 Học sinh đọc đề Nhóm bàn -u cầu HS thảo luận làm bài - u cầu các nhóm trình bày kết quả -Học sinh thực hiện 18 Gi¸o viªn: Hµ M¹nh Qu¶ng Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 24 – N¨m häc 2010 - 2011 3. Củng cố dặn do ø 5’ -Giáo viên nhận xét tun dương -Phát phiếu học tập cho HS -HS nhận phiếu làm -GV thu phiếu chấm nhận xét bài -GDHS áp dụng bài học vào tính... bảng làm - Nhận xét ghi điểm bài,lớp chú ý theo dõi,nhận 2.Bài mới 35 ’ xét HĐ1 GTB -Giới thiệu bài trực tiếp HĐ2 Luyện -Học sinh lắng nghe tập Bài 1 * Tính Bảng con - u cầu học sinh làm bảng con -1 Học sinh đọc đề -GV nhận xét tun dương -1 HS làm bảng, lớp bảng Bài 2: * Tính con -Yêu cầu HS thảo luận nhóm Nhóm 6 -Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả -1 Học sinh đọc đề -Yêu cầu các nhóm nhận xét -GV nhận . - 3HS c bi v TLCH,lp chỳ ý theo dừi,nhn xột -Hc sinh quan sỏt. -c cỏ nhõn 3 lt -Hc sinh c li. -Hoẽc sinh gii ngha. -Hc sinh c. - HS tr li bng th mu. -i din 6 nhúm c . -Hc sinh lng nghe. -1 . 6 Bi 3: Nhúm 2 Bi 4. Lm v Bi 5 . Nhúm bn 5 35 -Lm bi 3 /SGK / 133 - Nhn xột ghi im . -Gii thiu bi trc tip. * Tớnh . - Yờu cu hc sinh lm bng con. -GV nhn xột tuyờn dng. * Tớnh . -Yờu. trc lp -3 HS tip ni nhau t cõu -3 HS c . -1 HS c -2 HS vit bi trờn bng lp. HS di lm bng bỳt chỡ vo SGK. -Nhn xột cha bi. -1 HS c thnh ting -HS chi . -1 HS c thnh ting - HS lm bi . -Hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 4 - TUAN 24 KNS - 3 COT, GA LOP 4 - TUAN 24 KNS - 3 COT, GA LOP 4 - TUAN 24 KNS - 3 COT, II. Đồ dùng dạy học, Bài : ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG.(tt)