DE HSG HUYEN TOAN 5 MOI

2 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

Phòng GD& ĐT KÌ THI HỌC SINH GIỎI CÂP HUYỆN NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Toán Lớp 5 (Đề gồm 01 trang) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 a) Tìm x, biết 8,025,025,07,119,4225,0 125,0 36,42 ×+×−×= −× x . b) Tính nhanh 20102005 1 2015 1 1510 1 105 1 51 1 × ++ × + × + × + × =N . Bài 2 : Tuấn có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tuấn có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tuấn có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ? Bài 3 : Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho a chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9. Bài 4 a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ? b) Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu ? Bài 5 a) Tìm x, biết ( x + 5,2 ) : 3,2 = 4,7 ( dư 0,5 ). b) Tính nhanh 200920114050000 200920104047991 ×− ×− = A . Bài 6 Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE. a) So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG. b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm 2 . c) BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC. Họ và tên :………………………………… SBD:…………………………………. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm, học sinh dự thi không được sử dụng tài liệu ĐỀ CHÍNH THỨC . Lớp 5 (Đề gồm 01 trang) Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 a) Tìm x, biết 8,0 25, 0 25, 07,119,42 25, 0 1 25, 0 36,42 ×+×−×= −× x . b) Tính nhanh 201020 05 1 20 15 1 151 0 1 1 05 1 51 1 × ++ × + × + × + × =N . Bài. tháng là 0 ,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu ? Bài 5 a) Tìm x, biết ( x + 5, 2 ) : 3,2 = 4,7 ( dư 0 ,5 ). b) Tính. dư 1, chia cho 5 dư 1, chia cho 7 dư 3 và chia hết cho 9. Bài 4 a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: DE HSG HUYEN TOAN 5 MOI, DE HSG HUYEN TOAN 5 MOI, DE HSG HUYEN TOAN 5 MOI