Đề thi môn Toán và môn Tiếng Việt

5 308 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN : TOÁN Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN : LỚP: 2 … I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. 1/ Kết quả của phép tính 8 + 9 = ? A. 15 B. 16 C. 17 D. 19 2/ Kết quả của phép tính 3 + 47 = ? A. 50 B. 40 C. 48 D. 60 3/ Kết quả của phép tính 77 + 15 = ? A. 82 B. 79 C. 85 D. 92 4/ Số thích hợp để điền vào trong phép tính 75 + = 85 = ? A. 7 B. 10 C. 9 D. 11 5/ Kết quả của phép tính 8 + 4 + 1 = ? A. 15 B. 14 C. 13 D. 23 6/ 15kg + 7kg = A. 10kg B. 21kg C. 26kg D. 22kg 7/ Hòa có 19 hòn bi. Bình có nhiều hơn Hòa 2 hòn bi. Số hòn bi của Bình là: A. 25 hòn bi B. 21 hòn bi C. 26 hòn bi D. 27 hòn bi 8/ Anh 26 tuổi. Em kém anh 5 tuổi. Số tuổi của em làø: A. 21 tuổi B. 11 tuổi C. 31 tuổi D. 25 tuổi 9/ Hình bên có mấy hình tam giác? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 II/ Phần tự luận: 1/ Bài 1: 14 37 + 24 46 + 9 75 + 73 9 + 10 89 + …… …… …… …… …… 2/ Bài 2: Mẹ hái được 28 quả bưởi. Chò hái ít hơn mẹ 8 quả bưởi. Hỏi chò hái được bao nhiêu quả bưởi? TÓM TẮT BÀI TOÁN BÀI GIẢI PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT Điểm: Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN : LỚP: 2 … LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1. Trả lời câu hỏi: a/ Em sinh năm nào? b/ Tháng này là tháng mấy? Bài 2. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: a/ Ở trường mình, cô Hoài ………… môn âm nhạc. b/ Cô ………… bài rất rễ hiểu. PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT Điểm: Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN : LỚP: 2 … I/ Chính tả (Nghe-viết): Bài: Ngôi trường mới . Sách Tiếng Việt lớp 2, tập 1, trang 50. Viết từ “Em bước vào lớp …… đến mùa thu”. BÀI VIẾT Tập làm văn: Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 câu trở lên) nói về thầy giáo (hoặc cô giáo) cũ của em. BÀI LÀM ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Câu 7, câu 8, câu 9 mỗi câu đúng được 1 điểm. II/ Phần tự luận: (4 điểm) Bài 1: (2,5 điểm). Mỗi phép tính đúng được (0,5 điểm) Bài 2: (1,5 điểm). - Đúng lời giải được (0,5 điểm) - Đúng phép tính được (0,75 điểm) - Đúng đáp số được (0,25 điểm) ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 Đọc và trả lời câu hỏi trong các tiết ôn tập (6 điểm). I/ Luyện từ và câu: (4 điểm) 1/ Bài 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 1 điểm. 2/ Bài 2 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 1 điểm. II/ Chính tả: (5 điểm) Tùy theo bài viết của học sinh giáo viên chấm bài cho hợp lý. III/ Tập làm văn: (5 điểm) Tùy theo bài làm của học sinh giáo viên chấm bài cho hợp lý. . TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN : TOÁN Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN : LỚP: 2 … I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng. 1/ Kết quả. phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN : LỚP: 2 … I/ Chính tả (Nghe-viết): Bài: Ngôi trường mới . Sách Tiếng Việt lớp 2, tập 1, trang 50. Viết từ “Em bước vào lớp …… đến mùa thu”. BÀI VIẾT Tập. được (0,75 điểm) - Đúng đáp số được (0,25 điểm) ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 Đọc và trả lời câu hỏi trong các tiết ôn tập (6 điểm). I/ Luyện từ và câu: (4 điểm) 1/ Bài 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn Toán và môn Tiếng Việt, Đề thi môn Toán và môn Tiếng Việt, Đề thi môn Toán và môn Tiếng Việt