truong hop bang nhau thu ba cua tam giac g - c - g

18 737 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 16:00

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH TỔ TOÁN – LÝ - TIN TỔ TOÁN – LÝ - TIN   Tổ Tổ Tốn – Lý – Tin Tốn – Lý – Tin trường THCS Tân Bình, trường THCS Tân Bình, Email : Email : totoantb@gmail.com totoantb@gmail.com Giáo viên thực hiện : Huỳnh Cao Hồng Vũ - Biết cách vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề cạnh đó, biết vận dụng hai trường hợp trên để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau. - Nắm được trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc của hai tam giác. Biết vận dụng để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền góc nhọn của hai tam giác vuông. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm cách giải và trình bày bài toán chứng minh hình học • Về Kiến thức : các em phải nắm vững các kiến thức về - Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh - Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh • Về dụng cụ học tập : các em phải chuẩn bị các dụng cụ - Sách giáo khoa - Thước đo góc, thước thẳng compa, ê ke Bài 5, tiết 25 A C B E D F µ µ EFAB B E BC ED = = = Xét ∆ABC và ∆FED có: Vậy ∆ABC = ∆FED (c – g – c) Hai tam giác trên có bằng nhau không ? Vì sao? 4cm 60 0 40 0 Ghép các hình dưới đây thành một tam giác ABC, có BC=4cm, 0 0 ˆ ˆ 60 , 40 .B C = = A B C 1. V tam giỏc bit mt cnh v hai gúc k Bi toỏn: V tam giỏc ABC, bit BC = 4cm, à à 0 0 60 ; 40B C = = 9 0 6 0 5 0 8 0 4 0 7 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 4 0 1 8 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 1 5 0 160 1 7 0 1 8 0 6 0 5 0 8 0 7 0 3 0 20 1 0 4 0 0 x y A 60 0 40 0 C B 4cm 90 6 0 5 0 8 0 4 0 7 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 4 0 1 8 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 180 6 0 5 0 8 0 7 0 3 0 2 0 1 0 4 0 0 Chú ý : Ta gọi góc B và góc C là hai góc kề cạnh BC. Khi nói một cạnh và hai góc kề, ta hiểu hai góc này là hai góc ở vị trí kề với cạnh đó. x y   9 0 6 0 5 0 8 0 4 0 7 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 4 0 1 8 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 1 5 0 160 1 7 0 1 8 0 6 0 5 0 8 0 7 0 3 0 20 1 0 4 0 0 x y A’ 60 0 40 0 C’ B’ 4cm  90 6 0 5 0 8 0 4 0 7 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 4 0 1 8 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 4 0 1 1 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 180 6 0 5 0 8 0 7 0 3 0 2 0 1 0 4 0 0  • •  ?1 : Vẽ tam giác A’B’C’ có : B’C’=4cm, ' 0 ' 0 ˆ ˆ 60 , 40 .B C = = x y A 60 0 40 0 C B 4cm x A' 60 0 40 0 C’ B’ 4cm • • x A 60 0 40 0 C B 4cm ?1 : Vẽ tam giác A’B’C’, biết B’C’=4cm, ' 0 ' 0 ˆ ˆ 60 , 40 .B C = = c m c m 2 , 6 c m 2 , 6 c m ? . Vậy hai tam giác trên có bằng nhau không ? Vì sao? Thì  ABC =  A’B’C’( g.c.g) Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. A B C A’ B’ C’ 2. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh – góc (g – c – g) : Nếu  ABC và  A’B’C’ có: µ µ µ µ ' ' ' ' B B BC B C C C = = = B A C I G H Bài tập 1: Nêu thêm điều kiện để hai tam giác dưới đây bằng nhau theo trường hợp (g.c.g) [...]... nhau không ? Vì sao? Hệ thống lại bài h c : - Vẽ một tam gi c biết một c nh và hai g c kề - Trường hợp bằng nhau g c – c nh - g c - Hệ quả + Hệ quả : 1 + Hệ quả : 2 Tài liệu tham khảo : * Tài liệu ph c vụ cho nội dung bài giảng - SGK – SGV Toán 7 Tập 1 (NXB Giáo D c) - Giúp h c tốt toán 7 (NXB trẻ) - Chuyên đề nâng cao Toán 7 (lưu hành nội bộ) * Tài liệu ph c vụ cho vi c thiết kế bài giảng - Hướng dẫn... 36 SGK) Trên hình vẽ ta c OA = OB , OAC = OBD Chứng minh rằng : AC = BD Bài tập 2 : Tìm c c tam gi c bằng nhau ở hình dưới đây Bài tập 3 : Tìm c c tam gi c bằng nhau ở hình dưới đây Bài tập 4: Nêu thêm điều kiện để hai tam gi c dưới đây bằng nhau theo trường hợp (g. c .g) C D B A E 3 Hệ quả : Hệ quả 1 : (SGK trang 122) F 3 Hệ quả : Hệ quả 2 : (SGK trang 122) B E A CD F Hai tam gi c trên c bằng nhau. .. hành nội bộ) * Tài liệu ph c vụ cho vi c thiết kế bài giảng - Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7.0 c a Hoàng Ng c Cảnh - http://www.dohoavn.net/forum/forumdisplay.php?f=30 - http://tulieudayhoc.com/showthread.php?p=540 Hướng dẫn tự h c - H c c c trường hợp bằng nhau c a tam gi c đã h c - Làm c c bài tập : 33, 34, 35, 37, 38 SGK . tam gi c bằng nhau, từ đó suy ra c c cạnh, c c g c tương ứng bằng nhau. - Nắm đư c trường hợp bằng nhau g c - c nh - g c của hai tam gi c. Biết vận dụng để chứng minh trường hợp bằng nhau c nh. th c về - Trường hợp bằng nhau thứ nhất c a tam gi c cạnh – c nh – c nh - Trường hợp bằng nhau thứ hai c a tam gi c cạnh – g c – c nh • Về dụng c h c tập : c c em phải chuẩn bị c c dụng c -. c a tam gi c này bằng một c nh và hai g c kề c a tam gi c kia thì hai tam gi c đó bằng nhau. A B C A’ B’ C 2. Trường hợp bằng nhau g c - c nh – g c (g – c – g) : Nếu  ABC và  A’B C c : µ µ µ µ ' '
- Xem thêm -

Xem thêm: truong hop bang nhau thu ba cua tam giac g - c - g, truong hop bang nhau thu ba cua tam giac g - c - g, truong hop bang nhau thu ba cua tam giac g - c - g

Từ khóa liên quan