V/v: hướng dẫn tổ chức giao lưu CLB Lịch sử.

5 253 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2655/ SGD&ĐT- GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức giao lưu CLB Lịch sử. Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT: - Chuyên Phan Bội Châu; - Huỳnh Thúc Kháng; - Diễn Châu 3; - Đô Lương 1. Thực hiện Kế hoạch tổ chức Giao lưu cấp tỉnh Câu lạc bộ Lịch sử dành cho học sinh THPT năm học 2010- 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tham gia giao lưu các nội dung sau: I. SỐ ĐỘI THAM GIA 1. Số lượng: 04 đội, gồm các trường các trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Đô Lương 1 và Diễn Châu 3. 2. Mỗi đội: 03 người (không kể số người tham gia phần Tiểu phẩm). II. CHƯƠNG TRÌNH 1. Giới thiệu đội chơi. 2. Các đội thi tìm hiểu về kiến thức lịch sử. 3. Giao lưu cùng khán giả. 4. Công bố kết quả, trao giải thưởng. Phần văn nghệ của các đội sẽ đan xen trong các phần của chương trình. III. PHẠM VI KIẾN THỨC Phạm vi kiến thức giao lưu thuộc nội dung chương trình đã học (học kỳ 1) cả 3 khối, tập trung chủ yếu ở các vấn đề sau: + Khối 10: Các quốc gia cổ đại Phương Đông và Phương Tây, Ấn Độ và Trung Quốc thời phong kiến, Vương quốc Căm-Pu-Chia và vương quốc Lào. Phần kiến thức lớp 10 chú trọng hơn các thành tựu văn hoá cổ, trung đại. + Khối 11: Các nội dung về Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918; Cách mạng tháng 10 Nga 1917. + Khối 12: Cách mạng khoa học và công nghệ từ nửa sau thế kỷ XX; Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1930; Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cách mạng tháng Tám năm 1945 (lưu ý các kiến thức về cách mạng tháng Tám ở Nghệ An, ở địa phương huyện, xã). IV. HÌNH THỨC VÀ LUẬT CHƠI 1. Giới thiệu đội chơi: - Yêu cầu: + Các đội tự giới thiệu về tên đội chơi (tên trường) và các thành viên trong đội; 1 + Trình bày ngắn gọn ý nghĩa của việc tổ chức CLB Lịch sử, lý do tham gia giao lưu và các hoạt động của CLB tại đơn vị. của mình. - Thời gian tối đa thực hiện không quá 03 phút/đội. - Điểm tối đa: 20 điểm/ đội. 2. Tìm hiểu kiến thức lịch sử 2.1 Trả lời nhanh (khởi động) - BTC chuẩn bị 4 gói câu hỏi cho mỗi đội, các đội sẽ bốc thăm chọn gói câu hỏi (tương ứng các số thứ tự). Số lượng câu hỏi cho mỗi đội: 10 câu gồm kiến thức lịch sử cả 3 khối. - Cách hỏi: người dẫn chương trình (DCT) nêu thông tin đúng hoặc sai cho các sự kiện, nhân vật lịch sử. - Trả lời: đại diện của đội chơi trả lời "đúng" hoặc "sai". - Thời gian: 05 phút/đội. Ban giám khảo sẽ dừng phần chơi sau khi hết thời gian mà đội chưa trả lời xong. - Điểm: mỗi câu đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. 2.2 Ô chữ lịch sử - Nội dung: BTC chuẩn bị một Ô chữ, có các từ hàng ngang. Nội dung của Ô chữ là các vần đề thuộc phần kiến thức đã quy định. Các từ hàng ngang là các thông tin về tên người, tên địa danh, sự kiện lịch sử theo các chủ đề kiến thức đã quy định. - Yêu cầu: tìm từ chìa khoá (thể hiện bằng màu sắc khác trên màn hình). - Cách chơi: + Các đội lần lượt chọn và trả lời các từ hàng ngang trong vòng 01 phút, hết thời gian không trả lời được hoặc trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội bấm chuông nhanh nhất. Các đội được quyền bấm chuông giành quyền trả lời từ chìa khoá bất cứ lúc nào. + Cách tính điểm: Giải đúng một ô chữ hàng ngang được 20 điểm. Nếu sai thì giành quyền trả lời cho đội có bấm chuông nhanh nhất trong các đội còn lại. Giải đúng ô chữ chìa khoá khi: chưa có hàng ngang nào lật mở được 100 điểm, 1 ô chữ hàng ngang được 90 điểm …. -> 08 ô chữ hàng ngang được 10 điểm.Trả lời sai bị loại và huỷ kết quả của phần này. + Nếu từ chìa khoá được giải đúng, các ô hàng ngang còn lại giành cho khán giả. 2.3 Mật mã lịch sử (giải mã lịch sử) - Nội dung, yêu cầu: + BTC đưa ra 10 vấn đề lịch sử cho mỗi đội, yêu cầu nêu được các thông tin có liên quan và trả lời đúng các vấn đề lịch sử đó, trong một thời gian nhất định. + Các vấn đề lịch sử (có thể là nhân vật LS, sự kiện LS, địa danh LS…), dưới 2 các dạng tư liệu lịch sử (tư liệu viết, tư liệu hiện vật, hình ảnh lịch sử), khái niệm lịch sử. - Cách chơi: + Mỗi đội chọn 2 người chơi, một người nhìn lên màn hình, nêu những thông tin liên quan, một người quay xuống phía khán giả xác định thông tin và trả lời. Chú ý, người nêu thông tin của hình ảnh không được nhắc đến các từ trùng tới vấn đề lịch sử cần giải giải mã hoặc ra ký hiệu nhận biết bằng tiếng nước ngoài, tiếng lóng Nếu phạm qui không được tính điểm ở phần này. + Mỗi đội sẽ giải mã 10 vấn đề. + Thời gian: Khi BTC đưa ra 10 vấn đề lịch sử, mỗi đội có 12 giây để chuẩn bị. Thời gian chính thức cho các đội trong phần chơi này là 01 phút kể từ khi có hiệu lệnh "bắt đầu". Trong thời gian đó, các đội có thể quay lại giải mã tiếp các vấn đề mà trước đó bỏ qua chưa trả lời được nếu còn thời gian. + Tính điểm: trả lời đúng một vấn đề được 10 điểm, điểm tối đa phần này là 100 điểm/ đội. 3.4 Miếng ghép lịch sử - Nội dung là các kiến thức về lịch sử địa phương (địa danh, danh nhân lịch sử nổi tiếng, bản sắc văn hóa Nghệ An qua các vùng, miền). - Yêu cầu: Nhận diện được vấn đề lịch sử ở 2 mức độ. Mức độ 1: gọi tên (có thể là địa danh, nhân vật lịch sử, truyền thống, phong tục văn hóa ); mức độ 2: trình bày được một số hiểu biết cơ bản về vấn đề lịch sử đó. - Luật chơi: + BTC lựa chọn 01 vấn đề lịch sử thuộc các mảng chủ đề trên để thiết kế thành 12 miếng ghép nhỏ. Các miếng ghép được đánh số thứ tự từ 1 đến 12 và che kín. Mỗi miếng ghép tương ứng với một câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi sẽ được lật 01 miếng ghép, nếu sai thì miếng ghép đó không được mở và sẽ giành cho khán giả. + Mỗi đội được quyền chọn bất kỳ 3 miếng ghép tương ứng với 3 câu hỏi, trả lời đúng cho mỗi miếng ghép được 10 điểm, sai không có điểm. Các câu hỏi trả lời sai thì những miếng ghép tương ứng đó để nguyên để các đội còn lại có thể chọn lại các câu hỏi chưa được giải mã của đội trước. + Sau khi người DCT công bố các đội đã hoàn thành xong phần lật các miếng ghép theo quy định (có thể không đủ 12 miếng ghép), các đội bấm chuông để giành quyền nhận diện vấn đề lịch sử. + Tính điểm: Trả lời đúng 01 câu hỏi/ miếng ghép được 10 điểm; Nhận diện (trả lời) được mức độ 1 được 20 điểm, mức độ 2 được thêm 30 điểm. + Chú ý: trong quá trình lật mở các miếng ghép các đội có thể bấm chuông giành quyền nhận diện (trả lời) vấn đề lịch sử bất cứ lúc nào, nếu trả lời đúng phần nhận diện lịch sử thì phần chơi này sẽ được dừng lại, nếu sai sẽ bị loại khỏi các giai đoạn sau của phần chơi này. 3.5 Tái hiện lịch sử - Nội dung: tái hiện lại 1 tình tiết lịch sử đã diễn ra trên quê hương Nghệ 3 An/ địa phương huyện, thành, thị hoặc có liên quan đến các danh nhân lịch sử trên quê hương Nghệ An/ địa phương huyện, thành thị. - Thời gian: tối đa 10 phút/ đội. - Hình thức : Sân khấu hoá. - Tổng điểm tối đa: 150 điểm. Trong đó: nội dung: 50 điểm; diễn xuất; 50 điểm; trang phục; 30 điểm; cảnh nền phù hợp: 20 điểm. Sau mỗi phần thi Ban thư ký sẽ tổng hợp kết quả của các đội. V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC - Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 09 tháng 01 năm 2011 - Địa điểm: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO 1. Các đơn vị tham gia giao lưu cần báo cáo một số nội dung (theo mẫu đính kèm Công văn này). 2. Thời gian báo cáo: 31/12/2010, qua địa chỉ Email: thuyntt@nghean.edu.vn Để hoạt động giao lưu Câu lạc bộ Lịch sử cấp tỉnh thành công, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trên. Mọi thắc mắc liên hệ với Phòng GDTrH (qua Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đt: 0912411344, Mail: Thuyntt@nghean.edu.vn). Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC - Như trên (t/hiện); - BGĐ (b/c); - Các thành viên trong BTC (p/hợp); - Lưu VT, GDTrH. PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) Nguyễn Hoàng 4 Mẫu 1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TÌM HIỂU PHẦN KIẾN THỨC TT Họ và tên Lớp Vai trò trong đội Ghi chú Mẫu 2 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA PHẦN TIỂU PHẨM Tên tiểu phẩm Tóm tắt nội dung tiểu phẩm Số người tham gia Các yêu cầu đối với BTC Mẫu 3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA PHẦN VĂN NGHỆ TT Tên tác phẩm Hình thức thể hiện Số lượng/Họ tên người thực hiện Dự kiến thời gian Ghi chú: Các đơn vị chủ động đăng ký ráp nhạc với BTC,( gặp đ/c Tài phòng GDTrH) trước 7h30 ngày 09/1/201. BTC sẽ sắp xếp thứ tự các tiết mục văn nghệ sau khi ráp nhạc. Các mẫu đăng ký trên phải có xác nhận của đại diện BGH nhà trường, gửi đúng thời gian, địa chỉ quy định để BTC có kế hoạch chuẩn bị. 5 . CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2655/ SGD&ĐT- GDTrH V/v: hướng dẫn tổ chức giao lưu CLB Lịch sử. Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT: -. 1. Thực hiện Kế hoạch tổ chức Giao lưu cấp tỉnh Câu lạc bộ Lịch sử dành cho học sinh THPT năm học 2010- 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tham gia giao lưu các nội dung sau: . thành viên trong đội; 1 + Trình bày ngắn gọn ý nghĩa của việc tổ chức CLB Lịch sử, lý do tham gia giao lưu và các hoạt động của CLB tại đơn vị. của mình. - Thời gian tối đa thực hiện không
- Xem thêm -

Xem thêm: V/v: hướng dẫn tổ chức giao lưu CLB Lịch sử., V/v: hướng dẫn tổ chức giao lưu CLB Lịch sử., V/v: hướng dẫn tổ chức giao lưu CLB Lịch sử.