KT GHK 2-T1

2 133 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 15:00

Họ và tên:…………………………………………. ……………………………………………………………… Lớp:……………… Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2-NĂM HỌC: 2009 – 2010 MÔN: Toán 1 NGÀY: (Thời gian 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên I. TRẮC NGHIỆM: II. Câu 1: Quan sát hình và cho biết: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúnh nhất. a. Những điểm ở ngoài hình tròn là: A , E , D G b. Những điểm ở trong hình tròn là: A , B , C c. Những điểm ở trong hình tròn là: B , C , G D Câu 2: Số 16 là: a. Số liền trước số 17 b. Số liền trước số 15 Câu 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:  Bốn mươi lăm viết là: 45  Bốn mươi lăm viết là: 405 Câu 4: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:  Số 95 gồm 9 chục và 5 đơn vò.  Số 95 gồm 5 chục và 9 đơn vò A B C Câu 2: Nối (theo mẫu): (………./2đ) Câu 3: Đặt tính rồi tính: (…………… /2đ) 15 + 3 16 – 6 20 + 70 50 – 30 …………………. ………………… ……………………. …………………… …………………. ………………… ……………………. …………………… …………………. ………………… ……………………. …………………… …………………. ………………… ……………………. …………………… Câu 4: Vườn cây của ngoại có 40 cây cam và 20 cây bưởi. Hỏi vườn cây của ngoại có tất cả bao nhiêu cây cam và bưởi? (……………/2đ) Tóm tắt Bài giải …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Câu 5: Điền dấu ( +, - ) thích hợp vào chỗ chấm: (…………………/2đ) 70 ……… 20 = 50 60 …… 30 = 20 … 10 4 2 4 7 4 8 4 5 4 9 Bốn mươi chín Bốn mươi tám Bốn mươi lăm Bốn mươi hai Bốn mươi bảy
- Xem thêm -

Xem thêm: KT GHK 2-T1, KT GHK 2-T1, KT GHK 2-T1