mô sụn và mô xương ths tiên

43 1,348 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:26

MÔ SỤNMô sụn là một dạng đặ c biệt của mô liên kết, chất căn bản nhiễm cartilagein (chất sụn), là hợp chất của protein và Chondroitin sulffate nên mô sụn có độ rắn chắc vừa phải đáp ứng với yêu cầu chống đỡ Bề mặt nhẵn và đàn hồi vùng trượt và tiêu giảm chấn động đối với các khớp, làm dễ cho các chuyển động của xương. Vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương dài. 1 MÔ LIÊN KẾT 1. MÔ LIÊN KẾT CHÍNH THỨC 2. MÔ SỤN 3. MÔ XƯƠNG 2 MÔ SỤN -Mô sụn là một dạng đặ c biệt của mô liên kết, chất căn bản nhiễm cartilagein (chất sụn), là hợp chất của protein và Chondroitin sulffate nên mô sụn có độ rắn chắc vừa phải đáp ứng với yêu cầu chống đỡ Bề mặt nhẵn và đàn hồi vùng trượt và tiêu giảm chấn động đối với các khớp, làm dễ cho các chuyển động của xương. Vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương dài. 3 - Cấu tao: tế bào sụn, chất căn bản, sợi liên kết (sợi collagen, sợi chun). Tế bào sụn tổng hợp và chế tiết chất gian bào sụn. - Sự khác nhau về cấu tạo của các thành phần chất gian bào tạo ra 3 loại sụn: sụn trong, sụn chun, sụn xơ. - Mô sụn không có mạch máu và thần kinh. 4 1. SỤN TRONG - Nhiều nhất, màu trắng xanh nhạt, trong. - Vị trí: giai đoạn phôi thai: khung chống đỡ, sau sinh, trưởng thành :sụn khớp, sụn đường dẫn khí, sụn sườn, đĩa sụn nối. 1.1. Cấu tạo Hình ảnh vi thể của sụn trong - Chất căn bản: + Cấu tạo hình thái: nhiều, mịn, thuần nhất, không hình dạng cấu trúc, ưa màu base. Có chứa các hốc: ổ sụn, chứa tế bào sụn. Xung quanh ổ sụn: cầu sụn. 5 + T. phần hóa học: Các proteoglycan: gồm các glycosaminoglycan (chondroitin 4-sulfate, chondroitin 6- sulfate, keratan sulfate) liên kết với các protein, nhiều proteoglycan liên kết với a. Hyaluronic  tổ hợp proteoglycan, liên kết với collagen. Glycoprotein cấu trúc: chondronectin: liên kết đặc hiệu với glycosaminoglycans và collagen, trung gian kết dính tế bào sụn với chất gian bào sụn. - Sợi collagen: nhỏ, mảnh, nằm rải rác, chỉ số triết quang # chất căn bản. Chiếm 40% trọng lượng khô. - Tế bào sụn: Hình cầu hoặc trứng. Nhân: h. cầu. Bào tương: nhiều LNB hạt, ty thể, bộ golgy phát triển. 6 1.2. Màng sụn: màng liên kết bọc ngoài miếng sụn, trừ diện khớp. - Lớp ngoài: các sợi collagen, một số tế bào sợi, nhiều mạch máu. Dinh dưỡng miếng sụn. - Lớp trong (lớp sinh sụn): chứa nhiếu tế bào sợi, tế bào tiền thân tế bào sụn: sinh sản, biệt hóa  tế bào sụn. Phát triển miếng sụn. 1.3. Sự phát triển của miếng sụn: Sụn được phát triển = 2 cách: - Cách đắp thêm: lớp trong màng sụn tạo lớp sụn mới đắp thêm vào miếng sụn. - Cách gian bào: tế bào sụn trong ổ sụn sinh sản  tế bào sụn cùng dòng. 7 + Tóỳ baỡo cuỡng doỡng kióứu truỷc: mióỳng suỷn phaùt trióứn daỡi ra. + Tóỳ baỡo cuỡng doỡng kióứu voỡng: mióỳng suỷn phaùt trióứn to ra. 2. Sn chun: Si vựi trong cht cn bn: si chun: co gión, n hi. V trớ: vnh tai, ng tai ngoi, np thanh qun. 3. Sn x: Si vựi trong cht cn bn: bú si collagen. T bo sn: ri rỏc hoc xp thnh hng xen gia cỏc bú si collagen. V trớ: sn a m t sng, mt s khp ch ni vi dõy chng. 8 2. Sụn chun: - Sợi vùi trong chất căn bản: sợi chun: co giãn, đàn hồi. - Vị trí: vành tai, ống tai ngoài, nắp thanh quản. 3. Sụn xơ: Sợi vùi trong chất căn bản: bó sợi collagen. Tế bào sụn: rải rác hoặc xếp thành hàng xen giữa các bó sợi collagen. Vị trí: sụn đĩa đệm đốt sống, ở một số khớp chỗ nối với dây chằng. Suûn xå 9 MÔ XƯƠNG 10 Mục tiêu học tập 1. Mô tả được cấu tạo chung của mô xương, cấu tạo và chức năng của 3 loại tế bào xương. 2. Phân biệt xương havers đặc, xương havers xốp, xương cốt mạc. 3. Mô tả được cấu tạo mô học của xương dài. 4. Phân biệt được quá trình tạo xương trực tiếp và tạo xương trên mô hình sụn (giai đoạn nguyên phát và thứ phát). [...]... 20 bào sợi và các sợi collagen 4 Phân loại xương Căn cứ vào nguồn gốc tạo xương: 2 loại - Xương cốt mạc: do màng xương tạo ra - Xương haver: do tủy tạo cốt tạo ra Căn cứ vào cấu tạo: 2 loại - Xương đặc: xương cốt mạc, xoơng haver đặc - Xương haver xốp 4.1 Xương cốt mạc: các lá xương nằm sát nhau, trong chất gian bào của các lá xương có chứa các sợi sharpey 21 4.2 Xương Haver đặc: - Là loại xương cứng... các xương dài, xương dẹt, 24 25 5 Cấu tạo của các xương 5.1 Xương dài - Thân xương: cấu tạo bởi xương đặc Gồm 3 lớp: + Lớp ngồi (hệ thống cơ bản ngồi): mỏng, xương cốt mạc + Lớp giữa: dày, xương haver đặc + Lớp trong (hệ thống cơ bản trong): xương cốt mạc Phía ngồi thân xương được bao bạo bởi màng xương, giữa thân xương là ống tủy - Đầu xương: 2 lớp: + Lớp ngồi: mỏng, xương cốt mạc + Lớp giữa: xương. .. bởi các lá xương đồng tâm (10-15 lá) qy xung quang 1 ống nhỏ: ống haver Trong các lá xương hoặc xen giữa các lá xương là ổ xương chứa tế bào xương Các hệ thống haver nối thơng nhau bởi những ống xiên - Là loại xương chủ yếu cấu tạo thân xương dài 22 23 4.3 Xương haver xốp - Do tủy tạo cốt tạo ra - Được cấu tạo bởi những vách xương, xen giữa các vách xương là hốc tủy chứa tủy xương - Là loại xương cấu... màng xương, trừ diện khớp 26 5.2 Xương ngắn: cấu tạo tương tự đầu xương dài 5.3 Xương dẹt: 3 lớp - Lớp ngồi và trong: xương cốt mạc - Lớp giữa: xương haver xốp 27 6 Sự cốt hóa - Xương nào cũng được hình thành từ mơ liên kết: + Sự tạo xương từ mơ liên kết ngun thủy: cốt hóa trực tiếp + Sự tạo xương từ mơ sụn: cốt hóa gián tiếp - Q trình cốt hóa gồm 2 cơng việc trái ngược cùng được tiến hành //: tạo và. .. trái ngược cùng được tiến hành //: tạo và phát triển xương, phá hủy xương - Q trình cốt hóa gồm 2 giai đoạn: + Cốt hóa ngun phát: xây dựng và phát triển xương + Cốt hóa thứ phát: phá hủy và sửa sang lại xương 28 6.1 Cốt hóa trực tiếp: xương vòm sọ, xương hàm 6.1.1 Giai đoạn cốt hóa ngun phát - Sự xuất hiện trung tâm cơtú hóa và những lá xương đầu tiên: + Tuần thứ 9 xuất hiện 1-2 trung tâm cốt hóa: tế... chất gian bào, đẩy các tế bào xa nhau Chất gian bào tụ đặc, nhiễm muối calci và tạo cốt bào vùi mình vào đó tế bào xương, bè xương đầu tiên được tạo thành Từ trung tâm cốt hóa, sự tạo xương lan ra nhiều phía, xuất hiện các bè xương mới nối với nhau: màng liên kết  xương màng Khoảng cách giữa các bè xương chứa mơ liên kết và mạch máu hẹp dần 29 - Mä liãn kãút dênh åí màût ngoi ca lạ xỉång mng xỉång:... háúp thủ cháút nãưn xỉång Hình ảnh ổ xương và hệ thống vi quản xương 15 16 - Hủy cốt bào + Kích thước lớn, nhiều nhân, xuất hiện ở vùng xương hoặc sụn đang bị phá hủy + Nhân H cầu, bào tương ưa acid, chứa nhiều tiêu thể (lysosome), nhiều khơng bào Có nhiều vi mao ở bề mặt tiếp xúc với chất gian bào xương đang bị phá hủy Chức năng: Tiêu hủy sụn hoặc xương 17 18 2 Màng xương : là màng liên kết, gồm 2 lớp:... ít sợi chun, tế bào sợi - Lớp trong: dán sát vào xương bởi các sợi sharpey (sợi collagen hình cung xâm nhập vào chất nền xương, liên kết màng xương với xương) , nhiều tế bào sợi, tiền tạo cốt bào Lớp tạo xương 3 Tủy xương: là mơ liên kết nằm trong ống tủy hoặc hốc tủy Có 4 loại tủy: tủy tạo cốt, tủy tạo huyết, tủy mỡ, tủy xơ 19 - Tuỷ tạo cốt: là tuỷ tạo xương Tuỷ tạo cốt là mơ liên kết có những tiền... muối calci rất cứng rắn, phù hợp vai trò chống đỡ và bảo vệ cơ thể - Chức năng khác: vận động, chuyển hóa (calci) 11 1 Cấu tạo 1.1 Chất căn bản xương - Dưới KHVQH: mịn, khơng có cấu trúc, ưa màu acid, tạo thành những lá xương gắn với nhau Vùi trong chất căn bản: hốc nhỏ ổ xương: chứa tế bào xương, sợi collagen Các ổ xương nối với nhau bởi các vi quản xương - Thành phần hóa học + Vơ cơ (70% trọng lượng... trong sủn  bàõt âáưu quạ trçnh tảo xỉång åí 2 âáưu mä hçnh sủn + Giỉỵa âáưu v thán xỉång tỉång lai cọ 1 vn g: vn g cäút họa , gäưm cạc låïp : 31 32 * Sụn trong của đầu xương *Lớp sụn xếp hàng * Lớp sụn nhiễm calci * Lớp sụn phì đại * Lớp xương trong sụn * Ống tủy 33 34 - Âáưu mä hçnh sủn : + ÅÍ trung tám: tãú bo sủn trỉång to + Mảc h mạu tiãún vo trung tám, lan ta mi phêa: phạ hy sủn , tảo häúc ty . 1 MÔ LIÊN KẾT 1. MÔ LIÊN KẾT CHÍNH THỨC 2. MÔ SỤN 3. MÔ XƯƠNG 2 MÔ SỤN -Mô sụn là một dạng đặ c biệt của mô liên kết, chất căn bản nhiễm cartilagein (chất sụn) , là hợp chất của protein và. bào sụn: sinh sản, biệt hóa  tế bào sụn. Phát triển miếng sụn. 1.3. Sự phát triển của miếng sụn: Sụn được phát triển = 2 cách: - Cách đắp thêm: lớp trong màng sụn tạo lớp sụn mới đắp thêm vào. trong, sụn chun, sụn xơ. - Mô sụn không có mạch máu và thần kinh. 4 1. SỤN TRONG - Nhiều nhất, màu trắng xanh nhạt, trong. - Vị trí: giai đoạn phôi thai: khung chống đỡ, sau sinh, trưởng thành :sụn
- Xem thêm -

Xem thêm: mô sụn và mô xương ths tiên, mô sụn và mô xương ths tiên, mô sụn và mô xương ths tiên

Từ khóa liên quan