Thực hành tập dượt thao tác giao phấn

29 536 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Chào mừng quý thầy cô về dự Hội giảng Chào mừng quý thầy cô về dự Hội giảng năm học 2010 -2011 năm học 2010 -2011 Giáo viên : Nguyễn Thò Ngọc Ánh Nguyễn Thò Ngọc Ánh THCS: Lương Tấn Thònh THCS: Lương Tấn Thònh PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA Tiết 41 Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯT THAO TÁC GIAO PHẤN SINH HỌC 9 SINH HỌC 9 Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN I./ MỤC TIÊU: - Biết, hiểu và thực hiện được các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn. - Kiến thức về lai giống. Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN II/ CHUẨN BỊ: - Tranh mô tả các thao tác lai giống lúa,ngô. - Hai giống lúa và hai giống ngô có cùng thời gian sinh trưởng nhưng khác nhau rõ rệt về chiều cao cây, màu sắc, kích thước hạt. - Kéo, kẹp nhỏ, bao cách li, ghim, chậu, vại để trồng cây. - Phim,ảnh về quá trình thụ phấn của một số cây. Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN III/ THU HOẠCH: Thực hiện tốt các bước giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn. 1. TÌM HIỂU CÁC THAO TÁC GIAO PHẤN Ở LÚA TH O Lu NẢ Ậ Trình bày các bước giao phấn cho cây lúa? Trình bày các bước giao phấn cho cây lúa? TH O Lu NẢ Ậ . đực ở cây mẹ Bước 3: Thụ phấn Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN CÁC THAO TÁC GIAO PHẤN     Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN Ưu điểm nổi bật của. 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯT THAO TÁC GIAO PHẤN SINH HỌC 9 SINH HỌC 9 Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN I./ MỤC TIÊU: - Biết, hiểu và thực hiện được các thao tác giao phấn. thụ phấn của một số cây. Tiết:41, Bài 38 THỰC HÀNH: TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN III/ THU HOẠCH: Thực hiện tốt các bước giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn. 1. TÌM HIỂU CÁC THAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành tập dượt thao tác giao phấn, Thực hành tập dượt thao tác giao phấn

Từ khóa liên quan