Bai 21_NHIỆT NĂNG

6 161 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

+ Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. + Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. bµi 21: bµi 21: NHIỆT NĂNG NHIỆT NĂNG I. NHIỆT NĂNG. I. NHIỆT NĂNG. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG. Thảo luận: + Làm thế nào để thay đổi nhiệt năng của một vật. + Ví dụ làm thế nào để tăng nhiệt năng của một miếng đồng? bµi 21: bµi 21: NHIỆT NĂNG NHIỆT NĂNG => Cã 2 c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt n¨ng: 1. Thực hiện công: Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên, nhiệt năng của nó năng. C1: Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên. C2: Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản minh hoạ việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt. 2. Truyền nhiệt: Cách làm biến đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt. I - NHIT NNG. Nhit nng ca vt l tng ng nng ca cỏc phõn t cu to nờn vt. II - CC CCH LM THAY I NHIT NNG. bài 21: bài 21: NHIT NNG NHIT NNG Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật 2. Truyn nhit. 1. Thc hin cụng. III - NHIT LNG. + Nhit lng: l phn nhit nng m vt nhn thờm hay mt bt i trong quỏ trỡnh truyn nhit. + Ký hiu: Q. + n v: J (Jun). IV. VN DNG C3: Nung núng mt ming ng ri th vo mt cc nc lnh. Hi nhit nng ca ming ng v ca nc thay i nh th no? õy l s thc hin cụng hay truyn nhit? => Nhit nng ca ming ng gim, nhit nng ca nc tng. õy l s truyn nhit. C4: Xoa hai bn tay vo nhau ta thy tay núng lờn. Trong hin tng ny ó cú s chuyn hoỏ nng lng t dng no sang dng no? õy l s thc hin cụng hay truyn nhit? => Trong hin tng ny ó cú s chuyn hoỏ nng lng t c nng sang nhit nng. õy l s thc hin cụng. I - NHIT NNG. Nhit nng ca vt l tng ng nng ca cỏc phõn t cu to nờn vt. II - CC CCH LM THAY I NHIT NNG. bài 21: bài 21: NHIT NNG NHIT NNG Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật 2. Truyn nhit. 1. Thc hin cụng. III - NHIT LNG. + Nhit lng: l phn nhit nng m vt nhn thờm hay mt bt i trong quỏ trỡnh truyn nhit. + Ký hiu: Q. + n v: J (Jun). IV. VN DNG C3: Nung núng mt ming ng ri th vo mt cc nc lnh. Hi nhit nng ca ming ng v ca nc thay i nh th no? õy l s thc hin cụng hay truyn nhit? C4: Xoa hai bn tay vo nhau ta thy tay núng lờn. Trong hin tng ny ó cú s chuyn hoỏ nng lng t dng no sang dng no? õy l s thc hin cụng hay truyn nhit? C5: Hóy gii thớch hin tng nờu u bi. => C nng ó gim dn l do mt phn c nng ca qu búng ó bin i thnh nhit nng ca: khụng khớ gn qu búng, mt t, chớnh qu búng. cã thÓ em ch a biÕt Jun (1818 – 1889) . lớn. bµi 21: bµi 21: NHIỆT NĂNG NHIỆT NĂNG I. NHIỆT NĂNG. I. NHIỆT NĂNG. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG. Thảo luận:. NĂNG. Thảo luận: + Làm thế nào để thay đổi nhiệt năng của một vật. + Ví dụ làm thế nào để tăng nhiệt năng của một miếng đồng? bµi 21: bµi 21: NHIỆT NĂNG NHIỆT NĂNG => Cã 2 c¸ch lµm thay ®æi nhiÖt. động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. + Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. bµi 21: bµi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21_NHIỆT NĂNG, Bai 21_NHIỆT NĂNG, Bai 21_NHIỆT NĂNG