Quá trình vh và PCVH

16 411 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

Quá trình văn học và phong cách văn học Tổ ng quan văn họ c Việ t Nam Khái quát văn họ c dân gian Việ t Nam Khái quát văn họ c Việ t Nam t ừ đầ u t hế kỷ X đế n hế t t hế kỷ XI X Khái quát văn họ c Việ t Nam t ừ đầ u t hế kỷ XX đế n Cách mạ ng t háng Tám 1 945 Khái quát văn họ c Việ t Nam t ừ Cách mạ ng t háng Tám 1945 đế n hế t t hế kỷ XX Lịch s ử văn học Lịch sử văn học Toàn thể đời sống văn học Q u á t r ì n h v ă n h ọ c Q u á t r ì n h v ă n h ọ c Quá trình văn học Tất cả các tác phẩm với chất lượng khác nhau. Tất cả các hình thức tồn tại của văn học: truyền miệng, chép tay, in ấn. Các thành tố của đời sống văn học: tác giả, người đọc, các hình thức nghiên cứu, phê bình, dịch thuật. Ảnh hưởng qua lại giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác. Lịch sử văn học Quá trình văn học 1 . Q u y l u ậ t v ă n h ọ c g ắ n b ó v ớ i đ ờ i s ố n g . 2 . Q u y l u ậ t k ế t h ừ a v à c á c h t â n 3 . Q u y l u ậ t b ả o l ư u v à t i ế p b i ế n . 1 . Q u y l u ậ t v ă n h ọ c g ắ n b ó v ớ i đ ờ i s ố n g . 2 . Q u y l u ậ t k ế t h ừ a v à c á c h t â n 3 . Q u y l u ậ t b ả o l ư u v à t i ế p b i ế n . Quá trình văn học Trào lưu Văn học  Trào lưu văn học là hoạt động nổi bật của quá trình văn học. Một số trào lưu văn học lớn: - Văn học Phục hưng ở châu Âu thế kỷ XV-XVI. - Chủ nghĩa cổ điển ở Pháp thế kỷ XVII. - Chủ nghĩa lãng mạn ở các nước Tây Âu thế kỷ XVIII. - Chủ nghĩa hiện thực phê phán thế kỷ XIX. - Chủ nghiã hiện thực xã hội chủ nghĩa thế kỷ XX.  Nhà văn Thạch Lam 1. Tác giả của những truyện ngắn trữ tình, truyện không có cốt truyện. 2. Không gian nghệ thuật trong nhiều sáng tác là phố huyện nghèo, đượm buồn. 3.Nhân vật được chủ yếu khai thác ở phương diện nội tâm. 4. Tác giả của Gió đầu mùa và Nắng trong vườn.  N h à t h ơ Xu â n Diệ u 1. Là tác giả tiếp thu sáng tạo trường thơ tượng trưng Pháp. 2. Mang đến cho thi đàn hồn thơ thiết tha, rạo rực, băn khoăn. 3. Nhà thơ của niềm khát khao giao cảm với đời 4. Tác giả của Thơ thơ và Gửi hương cho gió.  Nhà thơ Tố Hữu 1. Đậm đà chất sử thi là đặc điểm nổi bật trong sáng tác của tác giả này. 2. Tác phẩm luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của cách mạng. 3. Giọng điệu ngọt ngào, tâm tình, thương mến với nghệ thuật đậm đà tính dân tộc. 4. Là tác giả của Từ ấy và Việt Bắc. [...]... tự nhiên hướng về sự sống, ánh sáng, tương lai 4 Luôn có vẻ đẹp hàm súc, hoà hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, giữa chất thép và chất tình Phong cách nghệ thuật là nét riêng biệt, độc đáo của một tác giả trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống, thể hiện trong tất cả các yếu tố nội dung và hình thức của từng tác phẩm cụ thể Ý nghĩa của Phong cách văn học: - Nếu mỗi nhà văn không có phong... lĩnh của nhà văn - Phong cách văn học chứng tỏ trình độ phát triển của một trào lưu văn học nào đó, cũng chính là biểu hiện thành tựu của quá trình văn học Nguyên nhân của sự hình thành phong cách văn học của mỗi nhà văn: - Do nhu cầu của cuộc sống (Văn học là tấm gương phản chiếu đời sống, dòng chảy đời sống không bao giờ lặp lại.) - Do nhu cầu của quá trình sáng tạo văn học  Tạo nên tính hấp dẫn,... định, nhất quán vừa đổi mới, phát triển… A B 1 Quá trình văn học 2 Trào văn học a) Một hiện tượng có tính chất lịch sử, là một phong trào sáng tác tập hợp những tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng, tư tưởng, nguyện tắc miêu tả hiện thực, tạo thành một dòng rộng lớn, có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại lưu b) Nét riêng biệt, độc đáo của một tác giả trong quá trình nhận... tạo thành một dòng rộng lớn, có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại lưu b) Nét riêng biệt, độc đáo của một tác giả trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống, thể hiện trong tất cả các yếu tố nội dung và hình thức của một tác phẩm cụ thể 3 Phong cách c) Diễn tiến của văn học như một hệ thống chỉnh thể với văn học sự hình thành, tồn tại, thay đổi, phát triển qua các thời . Quá trình văn học và phong cách văn học Tổ ng quan văn họ c Việ t Nam Khái quát văn họ c dân gian Việ t Nam Khái quát văn họ c Việ t Nam t ừ đầ u t hế kỷ X đế n hế t t hế kỷ XI X Khái quát. hợp giữa bút pháp cổ điển và hiện đại, giữa chất thép và chất tình. Phong cách nghệ thuật là nét riêng biệt, độc đáo của một tác giả trong quá trình nhận thức và phản ánh cuộc sống, thể. l u ậ t b ả o l ư u v à t i ế p b i ế n . Quá trình văn học Trào lưu Văn học  Trào lưu văn học là hoạt động nổi bật của quá trình văn học. Một số trào lưu văn học lớn: - Văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình vh và PCVH, Quá trình vh và PCVH, Quá trình vh và PCVH