Đề thi Toán và Tếng Việt lớp 1_Năm học 2010-2011

4 322 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TOÁN Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 1 … Bài 1. a/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 0 ; 1 ; … ; … ; 4 ; …; 6 ; 7 ; 8 ; … ; 10 b/ Viết (theo mẫu): 6 : sáu ; 3 : …… ; 9 : …… ; 7 : …… ; 5 : …… Bài 2. Tính: a/ 5 + 3 = …… ; 4 + 3 + 2 = …… ; 8 – 6 – 0 =…… b/ 5 4 + 0 7 + 5 9 − Bài 3. Số ? 4 + = 7 ; 9 - = 4 ; 3 + = 8 ; - 2 = 7 Bài 4. Viết các số 3; 8; 7; 6 Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………………… Bài 5. Điền dấu thích hợp vào ơ trống: > ? 5 + 4 9 3 + 4 8 < = 8 – 2 5 7 – 2 3 + 3 Bài 6. Nối (theo mẫu): 8 – 6 7 1 + 5 + 2 5 + 4 9 8 10 - 3 2 7 – 3 + 3 Bài 7. Viết phép tính thích hợp: a/ Có : 6 quả Thêm : 3 quả Có tất cả : … quả? b/ Điền số và dấu thích hợp để có phép tính đúng. = 6 = 6 Bài 8. Số ? \ Có : …… hình vng? Có : …… hình tam giác? Có : …… hình tròn? ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 1 Bài 1: (2 điểm) a/ (1 điểm): Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm. b/ (1 điểm): Viết đúng cách đọc mỗi số được 0,25 điểm. Bài 2: (1,5 điểm): Viết đúng kết quả mỗi số được 0,25 điểm. Bài 3: (1 điểm): Điền đúng số thích hợp vào , một phép tính được 0,25 điểm. Bài 4: (0,5 điểm): Viết đúng 3,6,7,8 được 0,5 điểm. Bài 5: (1 điểm): Viết đúng dấu vào ô trống 1 phép tính được 0,25 điểm. Bài 6: (1 điểm): Nối đúng kết quả 1 phép tính được 0,25 điểm. Bài 7: (1,5 điểm): Đúng 1 phép tính được 0,5 điểm. Bài 8: (1,5 điểm): Đúng 1 câu được 0,5 điểm. ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU I/ Đọc hiểu: (4 điểm) - Điền đúng 1 từ được 0,5 điểm. - Nối đúng 1 câu được 0,5 điểm. II/ Viết: (4 điểm): Yêu cầu chữ viết rõ ràng, đúng độ cao ccon chữ, đặt đúng dấu thanh, trình bày sạch sẽ thì: - Chép đúng 1 vần được 0,5 điểm. - Chép đúng 1 từ được 0,5 điểm. - Chép đúng cả câu được 3điểm. Chép sai mỗi tiếng trừ 0,5 điểm. * Chú ý: Chưa yêu cầu HS viết hoa chữ cái đầu câu. Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách các chữ, trình bày cẩu thả trừ 1 điểm toàn bài. PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Giáo viên đọc (hoặc chép bài lên bảng) cho học sinh viết. 1/ vần: ây, u, ơn, ơng, iêt, anh. 2/ từ: giường, đọc, bánh, ghế, rau muống, múa hát. 3/ câu: Bé u mẹ và cơ giáo Mùa thu tiết trời mát mẻ. PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG VIỆT Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 1 … 1/ Vi ết chính tả: BÀI VIẾT 2/ Bài tập: a/ Điền on hay ong? c… gà ; tr… nhà. b/ Nối: Đàn én đang gặm cỏ Đàn bò bay lượn Chú khỉ trèo cây . HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 MÔN: TOÁN Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 1 … Bài 1. a/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: 0 ; 1. CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 MÔN: TIẾNG VIỆT Điểm: Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) HỌ VÀ TÊN: LỚP: 1 … 1/ Vi ết chính tả: BÀI. thả trừ 1 điểm toàn bài. PHỊNG GD & ĐT HUYỆN CƯ JÚT KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 MÔN: TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Toán và Tếng Việt lớp 1_Năm học 2010-2011, Đề thi Toán và Tếng Việt lớp 1_Năm học 2010-2011, Đề thi Toán và Tếng Việt lớp 1_Năm học 2010-2011