Tuần 23 TD lớp 3

3 402 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 14:00

.Giáo án thể dục Năm học: 2010-2011 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Giáo án số 45 Tuần 23, từ ngày 14 – 18/2/2011 1.Tên bài dạy: TRỊ CHƠI “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC” 2.Mục tiêu: -Ơn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. u cầu thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. -Chơi trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” u cầu biết được cách chơi và chơi ở mức tương đối chủ động. 3.Địa điểm - Dụng cụ: -Trên sân trường, dọn vệ sinh an tồn nơi tập luyện. -Giáo viên chuẩn bị 1 còi, dây nhảy cá nhân. 4.Tiến trình thực hiện: Nội dung Định lượng u cầu hướng dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I.Phần mở đầu: 1.Ổn định lớp 2.Khởi động 3.Liểm tra bài cũ. II.Phần cơ bản: 1.Ơn nhảy dây kiểu chụm 2 chân 2.Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” 1-2 1-2 1-2 12-14 8-10 1-2 -GV nhận lớp phổ biến ND-YC giờ học. -Chạy nhẹ thành một vòng tròn -Ơn bài TD phát triển chung. -Gv gọi 1-2 em lên thực hiện nhảy dây kiểu chụm 2 chân. -GV chia tổ tập luyện dưới sự tự giác tập luyện của từng HS. -GV đi đến từng tổ nhắc nhở sửa sai cho HS. -GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, GV nêu tên trò chơi, cho 1 nhóm HS chơi mẫu, đồng thời giải thích cách chơi, cho chơi thử sau đó cho chơi chính thức. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  GV soạn giảng: Đào Duy Hùng Trang:1 .Giáo án thể dục Năm học: 2010-2011 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- III.Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh: 2.GV cùng HS hệ thống bài. 3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà 1-2 1-2 1-2 -Thực hiện động tác điều hồ lớp 2 và 3. -GV cùng HS nhắc lại nội bài học. -Ơn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án số 46 Tuần 23, từ ngày 14 – 18/2/2011 1.Tên bài dạy: TRỊ CHƠI “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC” 2.Mục tiêu: -Ơn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. u cầu thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. -Chơi trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức” u cầu biết được cách chơi và chơi ở mức tương đối chủ động. 3.Địa điểm - Dụng cụ: -Trên sân trường, dọn vệ sinh an tồn nơi tập luyện. -Giáo viên chuẩn bị 1 còi, dây nhảy cá nhân. 4.Tiến trình thực hiện: -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  GV soạn giảng: Đào Duy Hùng Trang:2 .Giáo án thể dục Năm học: 2010-2011 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nội dung Định lượng u cầu hướng dẫn kỹ thuật Phương pháp tổ chức TG SL I.Phần mở đầu: 1.Ổn định lớp 2.Khởi động 3.Kiểm tra bài cũ. II.Phần cơ bản: 1.Ơn nhảy dây kiểu chụm 2 chân 2.Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” III.Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh: 2.GV cùng HS hệ thống bài. 3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà 1-2 1-2 1-2 12-14 6-8 1-2 1-2 1-2 1-2 -GV nhận lớp phổ biến ND-YC giờ học. -Chạy nhẹ thành một vòng tròn -Ơn bài TD phát triển chung. -Gv gọi 1-2 em lên thực hiện nhảy dây kiểu chụm 2 chân. -GV thi nhảy giữa các tổ, sau đó cho các em thi nhảy đồng loạt. -GV tập hợp lớp theo đội hình chơi, GV nêu tên trò chơi, cho 1 nhóm HS chơi mẫu, đồng thời giải thích cách chơi, cho chơi thử sau đó cho chơi chính thức. -Thực hiện động tác điều hồ lớp 2 và 3. -GV cùng HS nhắc lại nội bài học. -Ơn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  GV soạn giảng: Đào Duy Hùng Trang:3 . -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Giáo án số 45 Tuần 23, từ ngày 14 – 18/2/2011 1.Tên bài dạy: TRỊ CHƠI “CHUYỂN BĨNG TIẾP SỨC” 2.Mục tiêu: -Ơn. mở đầu: 1.Ổn định lớp 2.Khởi động 3. Liểm tra bài cũ. II.Phần cơ bản: 1.Ơn nhảy dây kiểu chụm 2 chân 2.Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” 1-2 1-2 1-2 12-14 8-10 1-2 -GV nhận lớp phổ biến ND-YC. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- III.Phần kết thúc 1.Hồi tĩnh: 2.GV cùng HS hệ thống bài. 3. GV nhận xét và giao bài tập về nhà 1-2 1-2 1-2 -Thực hiện động tác điều hồ lớp 2 và 3. -GV cùng HS nhắc lại nội bài học. -Ơn nhảy dây kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 23 TD lớp 3, Tuần 23 TD lớp 3, Tuần 23 TD lớp 3