Bài 6: Vẽ đường cong

6 294 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

Chương IV: EM TẬP VẼ BÀI 6: VẼ ĐƯỜNG CONG CÁI CHÉN CON CÁ CHIẾC LÁ CÁC BƯỚC THỰC HiỆN Bước 1: Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ Bước 2: Chọn màu vẽ nét vẽ Bước 3: Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong Bước 4: Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo thả chuột lên đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột một lần nữa. Vẽ con cá theo các bước sau Hình a Hình b Hình c Hình d 1. Chọn công cụ đường cong và vẽ một đường cong như hình a 2. Vẽ đường cong thứ hai có hướng ngược lại với đường cong thứ nhất, hình b. 3. Dùng công cụ đường thẳng để vẽ vây, đường tròn để vẽ mắt cá. Sau đó, tô màu như hình d. Hình a Hình b Hình c Hình d . công cụ đường cong và vẽ một đường cong như hình a 2. Vẽ đường cong thứ hai có hướng ngược lại với đường cong thứ nhất, hình b. 3. Dùng công cụ đường thẳng để vẽ vây, đường tròn để vẽ mắt. Chương IV: EM TẬP VẼ BÀI 6: VẼ ĐƯỜNG CONG CÁI CHÉN CON CÁ CHIẾC LÁ CÁC BƯỚC THỰC HiỆN Bước 1: Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ Bước 2: Chọn màu vẽ nét vẽ Bước 3: Kéo thả chuột. tới điểm cuối của đường cong Bước 4: Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo thả chuột lên đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột một lần nữa. Vẽ con cá theo các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6: Vẽ đường cong, Bài 6: Vẽ đường cong, Bài 6: Vẽ đường cong