Ước mơ (Hát nhạc lớp 5)

14 414 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC-KỸ NĂNG MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011 Âm Nhạc *Dạy bài hát: Giới thiệu bài hát: Giới thiệu một vài hình ảnh tiêu biểu về đất nước TQ Nghe bài hát: Đọc lời ca: Khởi động giọng: Mí mi mì má ma mà Chia câu: Dạy hát từng câu ngắn: • Câu 1: Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. • Câu 2: Đàn bướm xinh dạo chơi • Câu 3: Trên cành cây chim ca líu lo • Câu 4: Như hát lên bao lời mong chờ • Câu 5: Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên • Câu 6: Cuộc sống tươi đẹp thêm • Câu 7: Cho đàn em tung tăng múa ca • Câu 8: Trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà. [...]... Câu 1: Gió vờn cánh hoa bay dưới trời x x x x • Câu 2: Đàn bướm xinh dạo chơi x x xx • Câu 3: Trên cành cây chim ca líu lo x x x x • Câu 4: Như hát lên bao lời mong chờ x x xx • Câu 5: Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên x x x x • Câu 6: Cuộc sống tươi đẹp thêm x x xx • Câu 7: Cho đàn em tung tăng múa ca x x x x • Câu 8: Trong nắng xuân tô đẹp muôn nhà x x xx Tập trình bày biểu diễn: Kiểm tra -đánh . NĂNG MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC. TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN Thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011 Âm Nhạc *Dạy bài hát: Giới thiệu bài hát: Giới thiệu một vài hình ảnh tiêu biểu về đất nước TQ . chơi • Câu 3: Trên cành cây chim ca líu lo • Câu 4: Như hát lên bao lời mong chờ • Câu 5: Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên • Câu 6: Cuộc sống tươi đẹp thêm • Câu 7: Cho đàn em tung tăng múa ca • Câu. chim ca líu lo x x x x • Câu 4: Như hát lên bao lời mong chờ x x x x • Câu 5: Em khao khát ước mơ khắp nơi bình yên x x x x • Câu 6: Cuộc sống tươi đẹp thêm x x x x • Câu 7: Cho đàn em
- Xem thêm -

Xem thêm: Ước mơ (Hát nhạc lớp 5), Ước mơ (Hát nhạc lớp 5), Ước mơ (Hát nhạc lớp 5)

Từ khóa liên quan