KH to chuc Hoi trai giao quan 2011

4 154 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 13:00

KH-HOI TRAI GIAO QUAN 2011 ĐOÀN TNCS HCM TỈNH BÌNH PHƯỚC BCH HUYỆN ĐỒNG PHÚ Đồng Phú, ngày 08 tháng 02 năm 2011 *** Số: 45 -KH/HĐ KẾ HOẠCH Tổ chức hội trại giao quân truyền thống huyện Đồng Phú năm 2011 Thực hiện Kế hoạch số /KH-HĐNVQS, ngày 09/02/2011 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đồng Phú V/v “Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2011”; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đồng Phú năm 2011; Ban Thường vụ Huyên đoàn Đồng Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội trại giao quân truyền thống huyện năm 2011 với chủ đề: “Tiếp bước truyền thống cha anh”, cụ thể như sau: I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Để cổ vũ, động viên tinh thần thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên - Thanh niên. Thông qua các hoạt động, nhằm ôn lại và giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam cho thanh niên. - Thông qua hội trại nhằm tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự đến đông đảo Đoàn viên - Thanh niên trong toàn huyện, đồng thời nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. II/. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: 1. Thời gian tổ chức: - 13 giờ 30 phút, ngày 22/02/2011, các đơn vị tập trung về BCHQS huyện để bốc thăm phần đất và dựng trại + 16 giờ 00’, ngày 22/02/2011, họp các trưởng đoàn và triển khai nội dung Hội trại. - 7 giờ 00’, ngày 23/02/2011, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện khâu dựng trại. + Ban tổ chức tiến hành chấm trại và hướng dẫn các tiết mục văn nghệ giao lưu buổi tối. - 14 giờ 00’, ngày 23/02/2011, khai mạc hội trại và tổ chức các hoạt động. - Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút, ngày 24/02/2011, làm lễ giao quân. 2. Địa điểm: - Ban chỉ huy quân sự huyện Đồng Phú. 1 KH-HOI TRAI GIAO QUAN 2011 III/. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG: 1. Đối tượng: - Đoàn viên - Thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2011. - Đoàn viên - Hội viên đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội trong toàn huyện. 2. Số lượng: - Tổng số có 11 tiểu trại (Mỗi xã, thị trấn 01 tiểu trại). - Mỗi đơn vị ít nhất 20 trại sinh (trong đó 01 trại trưởng, 01 trại phó); mỗi tiểu trại có ít nhất 15 Đoàn viên – Thanh niên khối nông thôn, 03 Đoàn viên – Thanh niên của chi đoàn khối cơ quan LLVT huyện – đơn vị kết nghĩa. IV/. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ: (có chương trình kèm theo). V/. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Huyện Đoàn: - Xây dựng Kế hoạch, chương trình; đảm bảo kinh phí của Ban tổ chức, trang trí cổng chính và kinh phí giải thưởng các trò chơi; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tốt ngày Hội giao quân năm 2011. - Chuẩn bị toàn bộ nội dung và chương trình hoạt động của Hội trại. - Chuẩn bị địa điểm, các điều kiện để tổ chức hội trại; thiết kế mô hình, phân chia đất trại, chuẩn bị mọi vật dụng phục vụ sinh hoạt và hoạt động trong thời gian diễn ra hội trại. - Triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại đến các cơ sở Đoàn – Hội tham gia. 2. Đối với các chi Đoàn trực thuộc huyện Đoàn: - Các chi đoàn khối Cơ quan – LLVT: xây dựng Kế hoạch, tham mưu cho cấp uỷ thuận chủ trương và kinh phí; đồng thời phối hợp tốt với các đơn vị kết nghĩa tham gia hội trại và tổ chức giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. - Đối với Đoàn Trường THPT Đồng Phú, Trường PT cấp 2, 3 Đồng Tiến: làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ, BGH nhà trường tham gia các hoạt động của chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối (mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ đông người với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước hoặc ngợi ca người lính). - Riêng Trường THPT Đồng Phú, triệu tập 11 em học sinh nữ với quần áo dài (màu trắng), tập trung tại Ban chỉ huy quân sự huyện vào lúc 13 giờ, ngày 23/02/2011 và lúc 6 giờ 40 phút ngày 24/02/2011 để đứng cầm bảng tên các đơn vị có thanh niên nhập ngũ. 3. Đối với BCH Đoàn xã, TT: 2 KH-HOI TRAI GIAO QUAN 2011 - Chủ động phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, tham mưu với Đảng uỷ, UBND về kinh phí ăn, ở, đi lại, mua sắm vật dụng dựng trại và các hoạt động trong quá trình tham gia hội trại; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia tốt ngày hội giao quân truyền thống năm 2011. - Đảm bảo đủ lực lượng tham gia, chấp hành nghiêm túc những quy định của Ban tổ chức trong quá trình tham gia hội trại. - Mỗi tiểu trại tập luyện 02 tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu văn nghệ với chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước hoặc ca ngợi về người lính. * Lưu ý: Đối với các xã, TT huyện Đoàn sẽ cho mượn mỗi đơn vị 01 nhà bạt làm chỗ nghỉ cho thanh niên tân binh. - Quy cách dựng trại: Trại chữ A, rộng không quá 05m, cao không quá 2,5m, cổng trại cao không quá 4m, lòng cổng trại 1,2 – 1,5m. Trong mỗi tiểu trại có bố trí bàn thờ, ảnh bác, cờ Tổ quốc, góc thư viện, khu vui chơi mô hình, tiểu sử danh nhân trại mang tên. - Các đơn vị tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ và đăng ký về Ban tổ chức Hội trại (qua Văn phòng Huyện đoàn) trước ngày 18/02/2011. * Tên trại: Mỗi đơn vị 01 tên trại khác nhau do BTC phân công: TT ĐƠN VỊ - TÊN TRẠI TT ĐƠN VỊ - TÊN TRẠI 01 Tân Lập – La Văn Cầu 07 Đồng Tiến – Nguyễn Văn Cừ 02 Tân Tiến – Tô Vĩnh Diện 08 Đồng Tâm – Phan Đình Giót 03 Tân Hòa – Trần Phú 09 Thuận Lợi – Nguyễn Văn Trỗi 04 Tân Lợi – Bế Văn Đàn 10 Thuận Phú – Nguyễn Văn Linh 05 Tân Hưng – Lê Hồng Phong 11 TT Tân Phú – Nguyễn Thị Minh Khai 06 Tân Phước – Lý Tự Trọng Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội trại giao quân truyền thống năm 2011, nhận được Kế hoạch này yêu cầu các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu triển khai thực hiện để Hội trại diễn ra thành công tốt đẹp. Nơi nhận: TM. BTV HUYỆN ĐOÀN - TT tỉnh Đoàn; BÍ THƯ - TT Huyện uỷ; - UBND huyện; - Đ/c Nguyễn Văn Tặng; - Ban Dân Vận H/U; - BCH Quân sự huyện; (đã ký, đóng dấu) - TTVHTT-TT huyện; - Các cơ sở Đoàn trực thuộc; - Thành viên BTC; - LưuVP. Hồ Hùng Phi 3 KH-HOI TRAI GIAO QUAN 2011 CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI GIAO QUÂN NĂM 2011 STT THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ I NGÀY 22/02/2011 01 13h30’ Các đơn vị tập trung tại BCHQS huyện để bốc thăm phần đất và dựng trại 02 16h00’ Họp các trưởng đoàn, quán triệt nội dung Hội trại II NGÀY 23/02/1011 01 7h-9h30’ Các đơn vị tiếp tục trang trí và hoàn thiện trại 02 9h30’-11h00 Trại sinh tập trung; Ban tổ chức chấm điểm trại 04 11h-13h00 Ăn trưa, nghỉ trưa 05 13h00-13h45 Các tiểu trại tập trung, BTC hướng dẫn các hoạt động giao lưu lửa trại 06 13h45-14h00 Chuẩn bị khai mạc Hội trại 07 14h-15h00 Khai mạc Hội trại Các đoàn đại biểu đi thăm các tiểu trại và tặng quà cho thanh niên nhập ngũ 08 15h-17h30 Tổ chức các trò chơi dân gian 09 17h30-19h00 Ăn chiều, nghỉ ngơi 10 19h00-19h30 Các tiểu trại tập trung, BTC hướng dẫn các hoạt động giao lưu lửa trại 12 19h30-21h00 Giao lưu văn nghệ TT VHTT-TT 13 21h00-22h00 Lửa trại, giao lưu văn hoá – văn nghệ III NGÀY 24/02/2011 01 5h30-6h45 Vệ sinh, ăn sáng, dọn lều trại 02 6h45-7h00 Tập kết đến vị trí giao quân 03 7h00-8h30 Làm lễ xuất quân, kết thúc Hội trại BTC HỘI TRẠI GIAO QUÂN 4 . KH- HOI TRAI GIAO QUAN 2011 ĐOÀN TNCS HCM TỈNH BÌNH PHƯỚC BCH HUYỆN ĐỒNG PHÚ Đồng Phú, ngày 08 tháng 02 năm 2011 *** Số: 45 -KH/ HĐ KẾ HOẠCH Tổ chức hội trại giao quân truyền. Thành viên BTC; - LưuVP. Hồ Hùng Phi 3 KH- HOI TRAI GIAO QUAN 2011 CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI GIAO QUÂN NĂM 2011 STT THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ I NGÀY 22/02 /2011 01 13h30’ Các đơn vị tập trung tại. 13 giờ, ngày 23/02 /2011 và lúc 6 giờ 40 phút ngày 24/02 /2011 để đứng cầm bảng tên các đơn vị có thanh niên nhập ngũ. 3. Đối với BCH Đoàn xã, TT: 2 KH- HOI TRAI GIAO QUAN 2011 - Chủ động phối
- Xem thêm -

Xem thêm: KH to chuc Hoi trai giao quan 2011, KH to chuc Hoi trai giao quan 2011, KH to chuc Hoi trai giao quan 2011

Từ khóa liên quan