Kiểm tra 15''- lí 8- HK2.

4 417 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

TRNG THCS TN KIM TRA 15 phút H v tờn : MễN : Vật lí 8 Lp : 8 im Li phờ ca thy ( cụ ) giỏo 1: I.Trắc nghiệm khách quan(5đ):Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng Câu 1. Để chuyển một vật nặng lên cao, ngời ta dùng nhiều cách. Liệu có cách nào dới đây cho chúng ta lợi về công không? A. Dùng ròng rọc động B. Dùng mặt mặt phẳng nghiêng C. Dùng ròng rọc cố định D. Cả ba cách trên đều không cho lợi về công Câu 2. Ngời ta đa vật nặng lên độ cao h bằng hai cách. Cách thứ nhất kéo vật trực tiếp theo phơng thẳng đứng. Cách thứ hai kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp hai lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát mặt phẳng nghiêng thì. A. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đờng đi gấp hai lần. B. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéovật theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn. C. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn. D. công thực hiện ở hai cách đều nh nhau. Câu 3. Trong các vật sau đây. Vật nào không có thế năng. A. Viên đạn đang bay. B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao h so với mặt đất C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất nằm ngang D. Lò xo bi ép để trên mặt đất Câu 4. Một vật đợc kéo lên cao theo phơng thẳng đứng, khi nào vật vừa có thế năng vừa có động năng. A. Chỉ khi vật đi lên B. Chỉ khi vật rơi xuống C. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất. D. Cả khi vật đang đi lên và vật đang đi xuống. Cõu 5: Nam thc hin c mt cụng 36 KJ trong thi gian 10 phỳt. Long thc hin c mt cụng 42 KJ trong thi gian 14 phỳt. Ai lm vic kho hn ? A. Nam lm vic kho hn Long. B. Long lm vic kho hn Nam. C. Hai ngi lm vic kho nh nhau. D. Khụng so sỏnh c. II. T luận (5 đ) Để đa một vật nặng lên sàn ô tô, An dùng mặt phẳng nghiêng dài 6m và phải dùng một lực kéo F = 5600N. a. Tính công bạn An đã thực hiện. b. Tính thời gian bạn An đa vật lên sàn ô tô biết công suất của bạn An là 600W Bài làm TRNG THCS TN KIM TRA 15 phút H v tờn : MễN : Vật lí 8 Lp : 8 im Li phờ ca thy ( cụ ) giỏo 2: I.Trắc nghiệm khách quan (5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng Câu 1:Trờng hợp nào sau đây không có công cơ học? A. Các lực tác dụng lên vật đều vuông góc với phơng chuyển dời của vật. B. Có lực tác dụng nhng vật không dịch chuyển. C. Vật có dịch chuyển nhng không có lực tác dụng lên vật. D. Các trờng hợp trên đều đúng. Câu 2:Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật công? A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công. B. Không một máy cơ đon giản nào cho lợi về công, đợc lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đờng đi. C. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đờng đi. D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn về đ- ờng đi. Cõu 3: Khi chu tỏc dng ca hai lc cõn bng thỡ: A. Vt ang ng yờn s chuyn ng. B. Vt ang chuyn ng s chuyn ng chm li. C. Vt ang chuyn ng s chuyn ng thng u. D. Vt ang chuyn ng s chuyn ng nhanh lờn. Cõu 4: Trong cỏc cõu sau núi v mỏy c n gin, cõu no ỳng: A. c li bao nhiờu ln v lc thỡ c li by nhiờu ln v ng i. B. c li bao nhiờu ln v lc thỡ c li by nhiờu ln cụng. C. c li by nhiờu ln v lc thỡ thit by nhiờu ln v cụng. D. c li by nhiờu ln v lc thỡ thit by nhiờu ln v ng i. Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng. A. Động năng của vật có đợc do đang chuyển động. B. Vật có động năng có khả năng sinh công C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển đông đều. D. Động năng của vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc không phụ thuộc vào khối lợng. II. T luận(5đ) Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 85N và đi được 5km trong 30 phút. a) Tính vận tốc của con ngựa ra km/h; m/s. b) Tính công và công suất của con ngựa. Bµi lµm ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . TRNG THCS TN KIM TRA 15 phút H v tờn : MễN : Vật lí 8 Lp : 8 im Li phờ ca thy ( cụ ) giỏo 1: I.Trắc nghiệm khách quan(5đ):Khoanh. biết công suất của bạn An là 600W Bài làm TRNG THCS TN KIM TRA 15 phút H v tờn : MễN : Vật lí 8 Lp : 8 im Li phờ ca thy ( cụ ) giỏo 2: I.Trắc nghiệm khách quan (5 đ) Khoanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15''- lí 8- HK2., Kiểm tra 15''- lí 8- HK2., Kiểm tra 15''- lí 8- HK2.