ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐS 9

1 204 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

Trường THCS Hòa Đông Họ và tên:………………………… Lớp 9A KIỂM TRA CHƯƠNG III Điểm Nhận xét của giáo viên Đề số 1: Bài 1: Tìm giá trị của a để hệ phương trình x + 2y = 5 ax + 3y = a a) Có một nghiệm duy nhất b) Vô nghiệm Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: x + 2y = 11 5x - 3y = 3 Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 4 giờ 48 phút sẽ xong. Nếu để người thứ nhất làm trong 4 giờ và người thứ hai làm trong 3 giờ nữa thì được công việc ? Bài làm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . THCS Hòa Đông Họ và tên:………………………… Lớp 9A KIỂM TRA CHƯƠNG III Điểm Nhận xét của giáo viên Đề số 1: Bài 1: Tìm giá trị của a để hệ phương trình x + 2y = 5 ax + 3y = a a) Có một nghiệm duy nhất b). Vô nghiệm Bài 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: x + 2y = 11 5x - 3y = 3 Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Hai người cùng làm chung một công việc thì. thì sau 4 giờ 48 phút sẽ xong. Nếu để người thứ nhất làm trong 4 giờ và người thứ hai làm trong 3 giờ nữa thì được công việc ? Bài làm: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐS 9, ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐS 9, ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐS 9