TÁC GIA NGUYỄN DU

32 907 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 12:00

1 10 / 2009 25 03/ 2010 Tiết 82: Đọc văn: TÁC GIẢ NGUYỄN DU I. Cuộc đời II. Sự nghiệp văn học I. Cuộc đời 1. Tác giả 2. Quê hương 3. Gia đình 4. Thời đại 5. Hoạn lộ (Con đường làm quan) 6. Đánh giá Dựa vào sách giáo khoa, hãy nêu những thông tin chính về cuộc đời tác giả Nguyễn Du? Ảnh hưởng của các yếu tố đó đến cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả? 1. Tác giả 2. Quê hương 3. Gia đình 4. Thời đại 5. Hoạn lộ (Con đường làm quan) 6. Đánh giá ? Nhóm 1 Tác giả - Tên chữ: - Tên hiệu: Quê hương - Quê nội: - Quê ngoại: - Thời thơ ấu ở: => Ảnh hưởng: Nhóm 2 Gia đình - Truyền thống gia đình: - Những biến cố trong gia đình: => Ảnh hưởng: Nhóm 3 Thời đại Những biến cố của thời đại: ⇒ Ảnh hưởng: Nhóm 4 Hoạn lộ - Những nơi Nguyễn Du làm quan: - Sự kiện quan trọng nhất: => Ảnh hưởng: Nội dung thảo luận Nội dung thảo luận Nhóm 1 • Tác giả - Tên chữ: - Tên hiệu: • Quê hương - Quê nội: - Quê ngoại: - Thời thơ ấu ở: => Ảnh hưởng: 1. Tác giả Nguyễn Du (1765 - 1820), tên chữ: Tố Như, tên hiệu: Thanh Hiên. NHÀ LƯU NIỆM NGUYỄN DU 2. Quê hương - Quê nội: Làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh - là vùng quê địa linh nhân kiệt, có truyền thống văn hoá, văn nghệ. - Quê ngoại: Bắc Ninh - Quê hương của những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, say đắm lòng người mà Nguyễn Du ít nhiều được thừa hưởng qua lời ru của mẹ. Nguyễn Du may mắn được tiếp nhận tinh hoa của nhiều vùng quê khác nhau - Thời thơ ấu và niên thiếu: Nguyễn Du sống tại Thăng Long- Kinh đô ngàn năm văn hiến với những con người có vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch. Quê hương Nguyễn Du [...]... dào ở tác giả - Mặc dù xuất thân từ giai cấp phong kiến nhưng Nguyễn Du sớm nhận thấy những hạn chế của giai cấp mình, sớm thấu hiểu và thông cảm với nỗi thống khổ của nhân dân Ông xứng đáng là nhà thơ lớn của nhân dân Việt Nam Tiếng thơ ai động đất trời, Nghe như non nước vọng lời ngàn thu Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày (Tố Hữu) Xin trân trọng cảm ơn ! Các tác. .. đành hoạ hai” Nàng Kiều: “Giờ sao tan tác như hoa giữa đường” Kết luận chung • Mộng Liên Đường chủ nhân nói “Nguyên Du là người có con mắt trông thấu cả sáu cõi, có tấm lòng nghĩ suốt cả ngìn đời” • Nguyễn Du góp vào dòng sông văn học những viên ngọc nghệ thuật được kết tinh từ những vết thương lòng của một con trai chìm nổi trong biển đời Mộ Nguyễn Du Đền thờ Nguyễn Du ...Nội dung thảo luận Nhóm 2 Gia đình -Truyền thống gia đình: - Những biến cố trong gia đình: => Ảnh hưởng: 3 Gia đình - Gia đình đại quý tộc, có hai truyền thống: + Truyền thống làm quan + Truyền thống văn học Có điều kiện để học tập, trau dồi tài năng, tạo điều kiện thuận lợi cho năng khiếu văn học nẩy nở và phát triển -Những biến cố trong gia đình: 10 tuổi mất cha, 13 tuổi... Tây Sơn - Vận mệnh ngắn ngủi của triều đại Quang Trung và công cuộc trùng hưng của nhà Nguyễn Nguyễn Du có điều kiện trải nghiệm, suy ngẫm về cuộc đời và con người Nội dung thảo luận Nhóm 4 Hoạn lộ -Những nơi Nguyễn Du làm quan: - Sự kiện quan trọng nhất: => Ảnh hưởng: 5 Hoạn lộ - Hoạn lộ khá suôn sẻ: làm quan cho nhà Nguyễn từ năm 1802, nhậm chức ở nhiều nơi (Hưng Yên, Hà Tây, Quảng Bình, Huế) => Hiểu... để sáng tác  Cuộc đời không phẳng lặng, phải sống trong một xã hội đầy biến động => Hiểu được cuộc sống của nhân dân và học tập được tinh hoa của văn học dân gian  Là người có học vấn uyên bác, coi thường danh lợi  Có cảm quan hiện thực và tấm lòng nhân đạo sâu sắc Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Tiểu kết - Quê hương, gia đình, xã hội và những biến cố trong cuộc đời Nguyễn Du đã góp... đình: 10 tuổi mất cha, 13 tuổi mất mẹ, phải sống nhờ người anh cùng cha, khác mẹ là Nguyễn Khản Nguyễn Khản làm quan tới chức Tham tụng nổi tiếng phong lưu một thời, thân với chúa Trịnh Sâm và là người rất mê hát xướng Có điều kiện tiếp xúc, cảm nhận vẻ đẹp cũng như nỗi đau thân phận của những người làm nghề hát xướng Nội dung thảo luận Nhóm 3 Thời đại Những biến cố của thời đại: ⇒Ảnh hưởng: 4 Thời đại... loại chúng sinh (Văn chiêu hồn) •Phản chiêu hồi Cảm hứng sáng tác • “Tiểu sử nội tâm” với sự biểu hiện của một cái tôi trữ tình phong phú Nỗi buồn vì: - Cảm giác cô đơn, thiếu kẻ tri âm tri kỷ “Trường đồ nhật mộ tân đa thiểu” - Cuộc sống phiêu dạt, khó khăn, thiếu thốn “Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên” - Nỗi lòng cảm thời thế Cảm hứng sáng tác •Tấm lòng nhân đạo bao la và trái tim thắm thiết tình đời . thanh lịch. Quê hương Nguyễn Du Nhóm 2 Gia đình - Truyền thống gia đình: - Những biến cố trong gia đình: => Ảnh hưởng: Nội dung thảo luận 3. Gia đình - Gia đình đại quý tộc, có hai. những thông tin chính về cuộc đời tác giả Nguyễn Du? Ảnh hưởng của các yếu tố đó đến cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả? 1. Tác giả 2. Quê hương 3. Gia đình 4. Thời đại 5. Hoạn lộ (Con. lòng người mà Nguyễn Du ít nhiều được thừa hưởng qua lời ru của mẹ. Nguyễn Du may mắn được tiếp nhận tinh hoa của nhiều vùng quê khác nhau - Thời thơ ấu và niên thiếu: Nguyễn Du sống tại Thăng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC GIA NGUYỄN DU, TÁC GIA NGUYỄN DU, TÁC GIA NGUYỄN DU