Giao an van 9 tuan 25

83 413 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 NG VN 9 HC K II Ngy son:15/12/2010 Ngy ging: 3/1/2011 Tun 20 - Tit 91 BN V C SCH Chu Quang Tim I. Mc tiờu cn t: 1. Kiến thức: Giúp HS thấy đợc t/g đoạn nghị luận văn học đã dùng biện pháp so sánh hai hình tợng con Cừu và con Chó sói trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten với những dòng viết của nhà động vật học Buy-phông cũng viết về hai con vật ấy nhằm làm nổi bật đặc trng sáng tác của văn chơng nghệ thuật: in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nghệ sĩ. 2. Kĩ năng: Đọc, phân tích luận điểm, luận chứng trong văn nghị luận. 3. Giáo dục: HS ý thức học tập bộ môn. * Trọng tâm: Phân tích * Tích hợp : Văn: Tiết 108 ; với TV: Tiết 109 và 110 II. Những kỹ năng sống đợc giáo dục cơ bản trong bài. 1. Kin thc. Giỳp hc sinh: - Hiu c s cn thit ca vic c sỏch v phng phỏp c sỏch - Rốn luyn thờm cỏch vit vn ngh lun qua vic lnh hi bi ngh lun sõu sc, sinh ng, giu tớnh thuyt phc ca Chu Quang Tim. *Trng tõm: Tit 1:c, pt phn 1 *Tớch hp: TLV:Phộp phõn tớch, tng hp 2. K nng. - c, hiu vn bn dch, khụng sa vo phõn tớch ngụn t. - Nhn ra b cc cht ch, h thng lp lun rừ rng trong mt vn bn ngh lun. - Rốn luyn thờm cỏch vit on vn, bi vn ngh lun v mt vn xó hi. 3. Thỏi . - í ngha v tm quan trng ca vic c sỏch. - Giỏo dc nhng thúi quen c sỏch. II. Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi. - K nng giao tip: trỡnh by suy ngh v tm quan trng ca sỏch trờn con ng hc vn, tớch ly v nõng cao vn tri thc. - Suy ngh sỏng to: by t nhng nhn thc ca mỡnh v phng phỏp c sỏch v tm quan trng ca sỏch trờn con ng hc vn. - Xỏc nh giỏ tr bn thõn: la chn sỏch v phng phỏp c sỏch ỳng n. III. Cỏc phng phỏp/k thut dy hc tớch cc cú th s dng. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 1 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 - K thut ng nóo: suy ngh, phõn tớch ỏnh giỏ v ni dung v ngh thut ca vn bn, phõn tớch tm quan trng v ý ngha ca vic c sỏch. - K thut t cõu hi: gi m, dn dt hs tỡm hiu khỏm phỏ kin thc. - Tho lun nhúm, trỡnh by v phng phỏp c sỏch. IV. Phng tin dy hc GV: T liu v Chu Quang Tim. HS: Son bi theo yờu cu V. Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy v hc Hoạt động của thầy và trò nội dung * Hoạt động 1 : Khi ng Gii thiu b i ( 5 ) 1.n nh: 2. Kim tra: - V son kỡ II - Gii thiu chng trỡnh SGK kỡ II lp 9 + Vn: - Vn bn nht dng - Vn hc hin i: th, truyn - Vn hc nc ngoi - Kch + TLV: - Ngh lun 1 vn v t tng, o lớ. - Ngh lun vn hc 3. Bi mi: - Hc trũ nho TQ, VN thuc lũng giỏo hun ca thỏnh hin. "Thiờn t trong hin ho Vn chng giỏo nh to Vn bn giai h phm Duy hu c nh cao". (Ngha: Vua coi trng ngi hin c, vn chng giỏo dc con ngi, trờn i, mi ngh u thp kộm, ch cú c sỏch l cao quý nht bao ý kin v c sỏch: Macxim Gorky - hc gi Chu Quang Tim l mt minh chng). * Hoạt động 2 : Hớng dẫn tìm hiểu v n bn(35) I- Đoc hiểu chú thích 1- Tác giả : Chu Quang Tiềm (1897-1986) Trung Quốc. 2. Tác phẩm: - Bài viết này là kết quả của quá trình GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 2 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 - Đọc chú thích. Giới thiệu về nhà lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc Chu Quang Tiềm ? Đọc hiểu chú thích GV hớng dẫn cách đọc - GV đọc 1 đoạn - HS đọc - Văn bản thuộc thể loại nào? - Đọc chú thích một số từ khó?Bài nghị luận bàn về vấn đề gì ? + Bài viết có đề tài nghị luận rất gần gũi với công việc học tập hàng ngày. Bàn về ý nghĩa của việc đọc sách và phơng pháp đọc sách. - Đây là một bài nghị luận. Nêu bố cục của bài ? + Khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách. + Nêu các khó khăn, nguy hại dễ gặp trong thực tế khi đọc sách. + Bàn về phơng pháp đọc sách, lựa chọn sách và quy cách đọc sách. - Nhận xét về bố cục của bài theo yêu cầu của một bài văn nghị luận ? - Dựa vào bố cục hãy tóm tắt các luận điểm . Hoạt động nhóm . Đại diện nhóm trả lời- nhóm khác nhận xét Phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách - HS đọc phần đầu. Trong đoạn này câu nào là luận điểm mang tính khái quát nhất? + 2 câu đầu : Đọc sách là một con đờng quan trọng của học vấn và Học vấn không chỉ là việc cá nhân mà là việc của toàn nhân loại. + ý nghĩa cả đoạn : ý nghĩa của sách trên con đờng phát triển của nhân loại. - Từ luận điểm đa ra tác giả đã nêu những lý lẽ nào để phân tích và khẳng định luận tích lũy kinh nghiệm dày công suy nghĩ của ngời đi trớc với thế hệ sau. *. Đọc: - Thể loại: Nghị luận 3- Bố cục :- 3 phần - Bố cục hợp lý, chặt chẽ : Đi từ nhận thức ý nghĩa qua liên hệ thực tế và đề ra giải pháp. II- Đọchiểuvăn bản 1- Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách - Luận điểm : ý nghĩa của sách trên con đờng phát triển của nhân loại. - Lý lẽ : + Ghi chép, lu truyền tri thức. + Kho tàng di sản tinh thần. + Là cột mốc trên con đờng tiến hóa học thuật. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 3 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 điểm ? (giải thích học thuật : hệ thống kiến thức khoa học). - Ngoài luận điểm này đoạn văn còn có luận điểm khái quát nào nữa ? (đọc câu : Đọc sách là muốn trả nợ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận đợc) Giải thích nghĩa của câu văn đó ? - Qua phần 1 tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? - GV nâng cao : Đọc sách là con đờng tích luỹ nâng cao vốn tri thức, với mỗi ngời đọc sách chính là sự chuẩn bị để làm cuộc trờng chinh vạn dặm trên con đờng tích luỹ, không thể có thành tựu mới trên con đờng văn hóa học thuật nếu không biết kế thừa thành tựu thời đã qua. * Hoạt động 3 :Cng c- Dn dò 1. Củng cố: ( 3phút) - Nêu tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sánh 2. H ớng dẫn học ở nhà( 2 phút) - Nắm chắc nội dung phần 1 - Trả lời câu hỏi còn lại => Sách là kho tàng tri thức của nhân loại vì đọc sách là vấn đề vô cùng quan trọng để tiếp nhận kiến thức nhân loại Ngy son:15/12/2010 Ngy ging: 4/1/2011 Tun 20 - Tit 92 BN V C SCH ( Tip) Chu Quang Tim I. Mc tiờu cn t 1. Kin thc. Giỳp hc sinh: - Hiu c s cn thit ca vic c sỏch v phng phỏp c sỏch - Rốn luyn thờm cỏch vit vn ngh lun qua vic lnh hi bi ngh lun sõu sc, sinh ng, giu tớnh thuyt phc ca Chu Quang Tim. *Trng tõm:Tit 2:Phõn tớch phn 2,3,4 *Tớch hp: TLV:Phộp phõn tớch, tng hp 2. K nng. - c, hiu vn bn dch, khụng sa vo phõn tớch ngụn t. - Nhn ra b cc cht ch, h thng lp lun rừ rng trong mt vn bn ngh lun. - Rốn luyn thờm cỏch vit on vn, bi vn ngh lun v mt vn xó hi. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 4 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 3. Thỏi . - í ngha v tm quan trng ca vic c sỏch. - Giỏo dc nhng thúi quen c sỏch. II. Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi. - K nng giao tip: trỡnh by suy ngh v tm quan trng ca sỏch trờn con ng hc vn, tớch ly v nõng cao vn tri thc. - Suy ngh sỏng to: by t nhng nhn thc ca mỡnh v phng phỏp c sỏch v tm quan trng ca sỏch trờn con ng hc vn. - Xỏc nh giỏ tr bn thõn: la chn sỏch v phng phỏp c sỏch ỳng n. III. Cỏc phng phỏp/k thut dy hc tớch cc cú th s dng. - K thut ng nóo: suy ngh, phõn tớch ỏnh giỏ v ni dung v ngh thut ca vn bn, phõn tớch tm quan trng v ý ngha ca vic c sỏch. - K thut t cõu hi: gi m, dn dt hs tỡm hiu khỏm phỏ kin thc. - Tho lun nhúm, trỡnh by v phng phỏp c sỏch. IV. Phng tin dy hc GV: T liu v Chu Quang Tim. HS: Son bi theo yờu cu V. Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy v hc Hoạt động của GV- HS Nội dung *Hot ng 1: Khởi động5 1.n nh: 2. Kim tra: - V son kỡ II - Túm tt vn bn. 3. Bi mi: * Hoạt động 2 :Đọc hiểu vn bn (30) - Đọc đoạn 2 SGK 4. Tìm luận điểm chính của đoạn văn ? - Tác giả đã nêu ra các nguy hại nào trong việc đọc sách hiện nay? Các luận cứ nêu ra gắn với những hình ảnh nào ? Nêu tác dụng ? II. 2- Những khó khăn khi đọc sách và những nguy hại nếu không biết cách đọc sách - Luận điểm : Đọc sách không dễ khi sách ngày càng nhiều. - Luận cứ : + Sách nhiều khiến ngời ta không chuyên sâu. . So sánh với ngời xa . Giống nh ăn uống nhiều không tiêu hao- > gây hại GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 5 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 - Nhận xét cách lập luận của phần 2 : + Nêu luận điểm -> dùng lỹ lẽ phân tích luận điểm (diễn dịch) - GV khái quát : Từ việc nêu ý nghĩa, khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách, tác giả đã nêu ra những nguy hại trong việc đọc sách hiện nay. Những nguy hại đó đều có dẫn chứng bằng các hình ảnh so sánh cụ thể khiến chúng ta thấy rõ đọc sách có hiệu quả là một vấn đề cần quan tâm. - GV đa ra một số dẫn chứng về loại sách không có lợi - HS đọc đoạn 3 SGK 5. Đoạn 3 tìm hiểu về cách chọn sách và phơng pháp đọc sách. Cụ thể bàn nh thế nào ? - Khi đọc sách chú ý mấy loại? - Em hiểu thế nào về sách phổ thông và sách chuyên sâu? +Hoạt động nhóm .Đại diện nhóm trả lời . GV nhận xét bổ xung. - Để cho ngời đọc dễ hiểu cách chọn và đọc sách cũng nh ích lợi và tác dụng của nó, tác giả dùng cách nói nh thế nào ? + Tiếp tục dùng cách lập luận diễn dịch : nêu luận điểm rồi phân tích theo lý lẽ. Cụ thể hóa lời văn bằng hình ảnh : cỡi ngựa qua chợ, trọc phú khoe của, chuột chui vào sừng trâu và dùng số liệu để hạn định cách chọn sách - Em hãy giải nghĩa các hình ảnh và thành ngữ ? - Lời bàn của Chu Quang Tiềm về phơng pháp đọc sách khiến ngời đọc phải suy nghĩ là gì ? * Hoạt động 3 : Hớng dẫn tổng kết bài -> Lối đọc vô bổ, lãng phí thời gian nông cạn -> học để khoe khoang. + Sách nhiều, dễ bị lạc hớng gây lãng phí thời gian. . So sánh với đánh trận . Đọc sách có ý nghĩa . Không đọc nhạt nhẽo, vô bổ. 3- Cách chọn sách và ph ơng pháp đọc sách - Không đọc nhiều mà chọn cho tinh, đọc cho kỹ. - Đọc sách phổ thông thuộc các lĩnh vực khác nhau để có kiến thức phổ thông và đọc sách chuyên sâu. - Cách viết giàu hình ảnh, ví von cụ thể tạo sức hấp dẫn, lời khuyên rất thiết thực. - Đọc sách không chỉ là việc học tập tri thức mà đó là chuyện rèn luyện tính cách, học làm ngời. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 6 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 học ( 5 phút) - HS nhắc lại bố cục của văn bản ? Nhận xét bố cục ? + Cách lập luận phân tích diễn dịch đợc dùng nhất quán trong văn bản, cách nêu lý lẽ gắn với so sánh, với hình ảnh, với thành ngữ quen thuộc. - Theo Chu Quang Tiềm đọc sách để làm gì ? Đọc sách nh thế nào ? Chọn những nào để đọc phát huy hiệu quả ? - HS đọc ghi nhớ SGK (Trang7) * Hoạt động 4 :Cng c- dặn dò 1- Củng cố : ( 3 phút) - Tính thuyết phục, sức hấp dẫn của văn bản Bàn về đọc sách ? - ý nghĩa của việc đọc sách? 2- H ớng dẫn về nhà : ( 2 phút) - Chuẩn bị bài Khởi ngữ ? Đọc các ví dụ và trả lời theo câu hỏi. III- Tổng kết : 1. Nghệ thuật - Lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục. 2. Nội dung - Lời khuyên chọn sách và phơng pháp đọc sách. Ngy son:15/12/2010 Ngy ging: 4/1/2011 Tun 20-Tit 93 KHI NG I. Mc tiờu cn t: 1. Kin thc. Giỳp hc sinh: - Nhn bit khi ng, phõn bit khi ng vi ch ng ca cõu - Nhn bit cụng dng ca khi ng l nờu ti ca cõu cha nú (cõu hi thm dũ nh sau: "cỏi gỡ l i tng c núi n trong cõu ny"?) * Tớch hp: TLV vic to lp vn bn. *Trng tõm: c im v cụng dng ca khi ng trong cõu. 2. K nng. - Nhn din khi ng trong cõu. - Bit t nhng cõu cú khi ng GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 7 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 - Rốn k nng s dng khi ng trong cõu. 3. Thỏi . - Cú ý thc trong vic vn dng khi ng trong vic to lp vn bn. - Cú ý thc s dng khi ng trong nhng vn cnh cho phự hp. II. Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi. - K nng giao tip: trỡnh by suy ngh, ý tng, tho lun v chia s kin thc ca cỏ nhõn trong vic s dng khi ng. - Ra quyết định: nhn bit v cỏch s dng khi ng trong cõu. III. Cỏc phng phỏp/k thut dy hc tớch cc cú th s dng. - Phõn tớch cỏc tỡnh hung mu nhn ra khi ng trong cõu, tỏc dng ca vic s dng khi ng trong to lp vn bn v giao tip. - Thc hnh cú hng dn: nhn ra v tỡm khi ng c s dng trong cõu. - ng nóo: suy ngh, phõn tớch cỏc vớ d rỳt ra nhng bi hc thit thc v cỏch s dng khi ng phự hp vi vic to lp vn bn v giao tip. IV. Phng tin dy hc. GV: bng ph HS: c bi trc nh V. Tin trỡnh t chc cỏc hot ng dy hc: Hoạt động của GV- HS Nội dung *Hot ng 1: Khởi động5 1.n nh 2. Kim tra : Sỏch v, bi son 3. Bi mi * Hoạt động 2: Hìnhthànhkiến thức mới ( 20 phút) - GV treo bảng phụ - HS đọc ví dụ (1) SGK 7. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong câu ? Về vị trí ? về quan hệ với vị ngữ ? + VD a : Còn anh, anh// không ghìm nổi xúc động. . Đứng trớc CN . còn anh nói về sự không ghìm nổi xúc động của chủ ngữ anh. + VD b : Giàu, tôi// cũng giàu rồi. . Đứng trớc CN . Từ giàu nói về tính chất của chủ ngữ tôi. + VD c : Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta// có thể tin ở tiếng ta, không sự nó thiếu giàu và đẹp. A. Bài học I- Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu : 1- Ví dụ : 2. Nhận xét a)Nêu lên đề tài nói đến trong câu b) Thông báo thông tin c) Đứng trớc CN Chúng ta nêu lên đề tài nói đến trong câu. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 8 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 . Đứng trớc CN . Các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ không thiếu giàu và đẹp - Đứng trớc cụm từ các thể là từ gì ? Có thể thay = từ nào? + Từ về có thể thay bằng từ với, đối với. - GV nhận xét chung và tổng quát : Các từ ngữ in đậm có vị trí đứng trớc chủ ngữ, không có quan hệ chủ vị với vị ngữ, nó không phải là chủ ngữ của câu mà chỉ có tác dụng nêu đề tài tài đợc nói đến trong câu. Các từ ngữ đó gọi là khởi ngữ. - Dựa vào những ví dụ và nhận xét, em hãy nêu thế nào gọi là khởi ngữ ?Đặc điểm và công dụng ? GV đa ra ví dụ - VD phân biệt với trạng ngữ ? + Sáng nay, tôi và Nam đi học -> trạng ngữ + Về học, tôi không thua Nam -> khởi ngữ * Hoạt động 3 : Hớng dẫn luyện tập (15 phút) - Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích ? + Điều này, ông khổ tâm hết sức + Đối với chúng mình thì thế là sung s- ớng. + Một mình thì anh bạn một mình hơn cháu. + Làm khí tợng, ở đợc cao thế mới là lý tởng chứ. + Đối với cháu, thật là đột ngột - Từ bài tập 1 em có thể rút những lu ý gì khi tìm khởi ngữ ? + Bộ phận đứng đầu câu, là đề tài đợc nói đến ở phần câu tiếp. - Chuyển thành câu có khởi ngữ ? + Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm. + Hiểu thì tôi hiểu rồi nhng giải thì tôi cha giải đợc. - Từ ví dụ đã chuyển đổi. Hãy nhận xét tác dụng của cách diễn đạt mới. Nhận xét về việc sử dụng khởi ngữ ? HĐ4- Củng cố dặn dò 1. Củng cố (3) - Khởi ngữ là gì? 3- Ghi nhớ :- SGK8 + Là thành phần đứng trớc CN + Nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu + Có thể thêm quan hệ từ về, với, đối với vào trớc khởi ngữ (phân biệt với trạng ngữ). B- Luyện tập : 1- Bài 1 (8) a) Điều này b) Đối với chúng mình c) Một mình d) Làm khí tợng e) Đối với cháu. 2- Bài 2 (8) : a) b) - Dùng có ý thức tăng hiệu quả giao tiếp. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 9 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 - Phân biệt khởi ngữ với thành phần khác? 2- Dặn dò : ( 2') - Đọc kỹ các đoạn văn trình bày phép phân tích, phép tổng hợp Ngy son:15/12/2010 Ngy ging: 6/1/2011 Tun 20-Tit 94 PHẫP PHN TCH V TNG HP I. Mc tiờu cn t 1. Kin thc. Giỳp hc sinh: - Hiu v bit vn dng cỏc phộp lp lun phõn tớch, tng hp trong tp lm vn ngh lun - Rốn k nng vit on vn ngh lun - Cú ý thc vit on ngh lun theo phộp phõn tớch v tng hp. *Trng tõm: Tỡm hiu phộp phõn tớch tng hp *Tớch hp: Vn: Bn v c sỏch . TV: Khi ng 2. K nng. - Nhn dng c rừ vn bn cú s dng phộp lp phõn tớch v tng hp. - S dng phộp lp lun phõn tớch v tng hp thun thc hn khi c hiu v to lp vn bn ngh lun. 3. Thỏi . - Cú ý thc trong vic vn dng phộp lp lun phõn tớch v tng hp trong vic to lp vn bn. - Cú ý thc s dng phộp lp lun phõn tớch v tng hp cho phự hp. II. Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi. - K nng giao tip: trỡnh by suy ngh, ý tng, tho lun v chia s kin thc ca cỏ nhõn trong vic s dng phộp lp lun phõn tớch v tng hp. - Ra quyết định: nhn bit v cỏch s dng phộp lp lun phõn tớch v tng hp trong vic to lp vn bn. III. Cỏc phng phỏp/k thut dy hc tớch cc cú th s dng. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 10 [...]... hành trang để bớc vào thế kỉ mới thì sự chuẩn bị bản thân con ngời là quan trọng nhất - Luận cứ 1: Tự cổ chí kim - Luận cứ 2: Trong thế kỉ tới nổi trội -> Thể hiện ý kiến chủ quan của tác giả khi nhận định, cho thấy cái nhìn tổng quan của ngời viết Luận điểm triển khai khẳng định một hành trang quan trọng nhất, đa lên thứ tự đầu tiên *Luận điểm 2: Bối cảnh thế giới hiện nay chuẩn bị hành trang con... *Trng tõm: Tit 1: c, sc mnh kỡ diu ca vn ngh *Tớch hp:Tit 98 ,99 2 K nng - c, hiu mt vn ngh lun - Th hin nhng suy ngh, tỡnh cm v mt tỏc phm vn ngh - Rốn luyn thờm cỏch vit on vn, bi vn ngh lun 3 Thỏi - Hiu c ý ngha v tm quan trng ca vn ngh i vi i sng ca con ngi II Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi - K nng giao tip: trỡnh by suy ngh v tm quan trng ca vn ngh i vi i sng ca con ngi - Suy ngh sỏng to:... mắt không rời trang giấy (Đoạn còn lại) II Đọc hiểu văn bản GV y/c HS đọc từ đầu đời sống 1 Nội dung của văn nghệ chung quanh GV dẫn dắt: Luận điểm đầu tiên mà - Văn nghệ không chỉ phản ánh cái khách tác giả muốn nêu: Văn nghệ không chỉ quan mà còn biểu hiện cái chủ quan của ngphản ánh cái khách quan mà còn biểu ời sáng tạo Tác giả đa ra 2 dẫn chứng tiêu GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 18 Trờng THCS... 2:Pt phn con ng ca vn ngh i vi ngi tip nhn *Tớch hp:Tit 98 ,99 2 K nng - c, hiu mt vn ngh lun - Th hin nhng suy ngh, tỡnh cm v mt tỏc phm vn ngh - Rốn luyn thờm cỏch vit on vn, bi vn ngh lun 3 Thỏi - Hiu c ý ngha v tm quan trng ca vn ngh i vi i sng ca con ngi II Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi - K nng giao tip: trỡnh by suy ngh v tm quan trng ca vn ngh i vi i sng ca con ngi - Suy ngh sỏng to:... vậy - Do thời gian và ngoại hình, sự việc cũng có thể diễn ra khác đi một chút Bài 4: Viết đoạn văn GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 24 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 GVHD viết đoạn trình bày HĐ4: Củng cố dặn dò (5) - GV hệ thống lại bài - Về học bài, làm bài tập, soạn trớc bài mới - Thuc ghi nh - Son vn - Lm bi tp Ngy son: 25/ 12/2010 Ngy ging: 9A: 13/1/2011 Tun 21-Tit 99 NGH LUN V MT S... LĐ2 : mặc nơi công cộng, trong hang sâu, khi tát nớc, khi dự đám cới, đám tang Giải thích rõ không ai bắt nhng là quy tắc ngầm phải tuân thủ đó là văn hóa xã hội 3 hiện tợng anh thanh niên , Đi đám cới , Đi dự đám tang nêu nguyên tắc : ăn cho mình, mặc cho ngời, ăn mặc phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi cộng đồng hay toàn xã hội + Dùng câu danh ngôn Y phục xứng kỳ đức,... 9 21 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 HS khái quát - Cách viết giàu hình ảnh và cảm xúc GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK/17 2 Nội dung HĐ4: Luyện tập (5) GV y/c HS nêu một tp văn nghệ mà HS yêu thích, pt, ý nghĩa t/động của tp ấy IV Luyện tập đối với mình HĐ5: Củng cố Dặn dò (5) - GV hệ thống bài - Về học bài + Soạn tiếp bài Ngy son: 25/ 12/2010 Ngy ging: 9A: 11/1/2011 9C: 1/1/2011 Tun 21-Tit 98 ... HS: Về học bài + Soạn tiếp bài Ngy son: 25/ 12/2010 Ngy ging: 9A: 10/1/2011 Tun 21-Tit 97 TING NểI CA VN NGH (Tip) Nguyn ỡnh Thi I Mc tiờu cn t: 1 Kin thc Giỳp hc sinh: -Hiu c ni dung ca vn ngh l sc mnh kỡ diu ca nú i vi i sng con ngi -Hiu thờm cỏch vit bi ngh lun qua tỏc phm ngh lun ngn gn, cht ch v giu hỡnh nh ca Nguyn ỡnh Thi GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 19 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011... hp:Tit 96 ,97 ,98 2 K nng - Lm bi vn ngh lun v mt s vic hin tng i sng 3 Thỏi - Cú ý thc trong vic vn dng c im, yờu cu ca bi ngh lun trong vic to lp vn bn II Nhng k nng sng c bn c giỏo dc trong bi - Suy ngh, phờ phỏn, sỏng to: phõn tớch, bỡnh lun v a ra nhng ý kin cỏ nhõn v mt s s vic, hin tng tớch cc trong cuc sng - T nhn thc c mt s s vic, hin tng tớch cc trong cuc sng GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 25. .. Nêu các mấu chốt của sự thành đạt + Đoạn 2 : Phân tích từng quan niệm đúng sai và chốt lại việc phân tích bản thân chủ quan mỗi ngời - Là đoạn nghị luận phân tích -> tổng Khách quan Chủ quan hợp (quy nạp) con ngời Gặp thời Hoàn cảnh Điều kiện học tập Tài năng Khẳng định mấu chốt của sự thành đạt Phân tích đúng sai -> nguyên nhân khách quan *hoạt động 3 : Hớng dẫn thực hành phân tích ( 20 phút) Mấu . trong câu ? Về vị trí ? về quan hệ với vị ngữ ? + VD a : Còn anh, anh// không ghìm nổi xúc động. . Đứng trớc CN . còn anh nói về sự không ghìm nổi xúc động của chủ ngữ anh. + VD b : Giàu, tôi//. trong hang sâu, khi tát nớc, khi dự đám cới, đám tang Giải thích rõ không ai bắt nhng là quy tắc ngầm phải tuân thủ đó là văn hóa xã hội. 3 hiện tợng anh thanh niên , Đi đám cới , Đi dự đám tang. Thi. GV: Bùi Thị Tân Giáo án Ngữ Văn 9 19 Trờng THCS Cơng Sơn Năm học 2010 -2011 *Trng tõm: Tit 2:Pt phn con ng ca vn ngh i vi ngi tip nhn. *Tớch hp:Tit 98 ,99 2. K nng. - c, hiu mt vn ngh lun
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an van 9 tuan 25, Giao an van 9 tuan 25, Giao an van 9 tuan 25, II. §äc – HiÓu v¨n b¶n, II.Ph©n tÝch ®Ò, dµn ý