Định nghĩa VỢ

1 350 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Định nghĩa vợ Vợ, người chẳng chút họ hàng Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình Vợ là dòng suối trong lành Con voi yêu quý của anh suốt đời Vợ còn xếp trước cả trời "Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa Vợ nguồn tình cảm thiết tha Là thơ, là rựu, vợ là mùa xuân Vợ là chiếc rợ buộc chân Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha Vợ- mẹ của các con ta Khi con có cháu: vợ bà, ta ông Vợ là sư tử Hà Đông Là chiếc két sắt ta không có chìa Đinh ninh giữ trọn lưòi thề Bao nhiêu lương tháng mang về cho em Vợ tuy không phải là tiên Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi Vợ người nội trợ tuyệt vời Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày Vợ là một chất men say Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi Vợ là đồ cổ lắm lời Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta Trái đất chẳng có đàn bà Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn Sưu tầm . Định nghĩa vợ Vợ, người chẳng chút họ hàng Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình Vợ là dòng suối trong lành Con voi yêu quý của anh suốt đời Vợ còn xếp trước cả trời "Kính vợ đắc. xa Vợ nguồn tình cảm thiết tha Là thơ, là rựu, vợ là mùa xuân Vợ là chiếc rợ buộc chân Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha Vợ- mẹ của các con ta Khi con có cháu: vợ bà, ta ông Vợ là. tháng mang về cho em Vợ tuy không phải là tiên Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi Vợ người nội trợ tuyệt vời Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày Vợ là một chất men say Vợ là cảm hứng, ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Định nghĩa VỢ, Định nghĩa VỢ, Định nghĩa VỢ