soan thao van ban don gian

10 382 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

KIỂÅM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản word? Câu 2 : Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên của sổ của word? Câu 3 : Nêu các bước để lưu văn bản trên máy tính? I. Các Thành Phần Của Văn Bản 1. Kí tự: Kí tự là con chữ, số, kí hiệu, … Kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. 2. Dòng: Dòng là tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải. 3. Đoạn: Đoạn gồm nhiều câu liên tiếp có liên quan với nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghóa. Để kết thúc đoạn ta nhấn phím Enter. I. Các Thành Phần Của Văn Bản 1. Kí tự: 2. Dòng: 3. Đoạn: 4. Trang: Trang văn bản là phần văn bản trên một trang in. Biển đẹp Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Rồi một ngày mưa rào. Mưa dăng dăng bốn phía. Có qng nắng xun xuống biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc… Một câu Một dòng Một từ Một kí tự Một trang Một đoạn Các thành phần cơ bản của văn bản là: Kí tự, dòng, đoạn, trang. II.Con Trỏ Soạn Thảo Con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Nó cho biết vò trí xuất hiện của kí tự được gõ vào. Lưu ý: - Cần phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột. - Để di chuyển con trỏ soạn thảo tới vò trí cần thiết, ta nháy chuột tại vò trí đó. - Có thể sử dụng phím mũi tên, phím home, end, … trên bàn phím để di chuyển con trỏ soạn thảo. III.Quy Tắc Gõ Văn Bản Trong Word - Các dấu ngắt câu: ., ,, :, ;, !, ? Phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu trước nó vẫn còn nội dung. - Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy, gồm các dấu: (, [, {, <, ‘, “ phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy tương ứng phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước nó. IV.Gõ Văn Bản Chữ Việt Muốn soạn thảo được văn bản chữ việt, phải có thêm các công cụ để có thể: - Gõ được chữ việt từ máy tính vào bàn phím. - Xem được chữ việt trên màn hình và in trên máy in. Lưu ý: Chọn tính năng chữ việt của chương trình và chọn đúng phông chữ phù hợp với chương trình gõ. Để có dấu Kiểu VNI Kiểu TELEX Sắc( / ) 1 s Huyền( \ ) 2 f Hỏi( ? ) 3 r Ngã( ~ ) 4 x Nặng( . ) 5 j Để có chữ Kiểu VNI Kiểu TELEX â a6 aa ê e6 ee ô o6 oo ơ o7 ow ư u7 uw hoặc w ă a8 aw đ d9 dd Câu 6 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5        TRÒ CHƠI Ô CHỮ Để lưu năn bản, em chọn lệnh nào? Trong kiểu gõ VNI, để có chữ “ă”, em gõ như thế nào? Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải gọi là gì? Các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm trong các bảng chọn được đặt trên thanh gì? Trong kiểu gõ TELEX, để có chữ “â”, em gõ như thế nào? Để mở văn bản đã có sẵn, em dùng lệnh nào? - Học thuộc các lí thuyết đã học; - Làm bài tập SGK; - Đọc bài đọc thêm 6; - Chuẩn bò trước nội dung bài thực hành 5;
- Xem thêm -

Xem thêm: soan thao van ban don gian, soan thao van ban don gian, soan thao van ban don gian