giao an 5 t24

23 403 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

TU ầ N 24. Thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2011 Tập đọc: Luật tục xa của ngời Ê-đê. I/ Mục tiêu. - Đọc lu loát, diễn cảm bài văn- giọng đọc rõ ràng, rành mạch, trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản. *Hiểu ý nghĩa: Luật tục nghiêm minh, công bằng của ngời Ê-đê xa. II/ Đồ dùng dạy-học. Tranh minh hoạ(SGK) III/ Các hoạt động dạy-học. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài mới : Giới thiệu bài. Bài giảng a/ Luyện đọc - Giáo viên đọc mẫu - HD chia đoạn (3 đoạn). b/ Tìm hiểu bài. * GV cho học sinh đọc thầm từng đoạn, nêu câu hỏi cho học sinh suy nghĩ và trả lời nhằm tìm hiểu nội dung bài đọc. * Gợi ý rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. c/ Luyện đọc lại. - HS đọc tiếp nối đoạn. - Đánh giá, ghi điểm 3/ Củng cố-dặn dò. - Nhắc lại nội dung bài - Đọc tiếp nối theo đoạn - Luyện đọc theo cặp. - Đọc nối tiếp lần 2 kết hợp tìm hiểu chú giải. - 1 em đọc lại toàn bài. * Ngời xa đặt ra luật tục để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. * Tội không hỏi cha mẹ, ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, dẫn đờng cho địch đến đánh làng mình * Xử phạt rất công bằng: tội nhẹ thì xử nhẹ, tội nặng thì xử nặng * HS trả lời theo ý hiểu * HS rút ra ý nghĩa (mục I). - 4 em đọc - Luyện đọc theo nhóm - Thi đọc. Toán. Luyện tập chung. 1 I/ Mục tiêu. - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, về thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phơng. - Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài toán có liên quan với yêu cầu tổng hợp hơn. II/ Đồ dùng dạy học. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra 2. Hớng dẫn luyện tập Bài 1: Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Gọi nhận xét, bổ sung, chốt lại kết quả đúng. Bài 2: - Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Gọi HS chữa bảng. Bài 3: Hớng dẫn làm vở. -Gọi HS chữa bài, nhận xét, ghi điểm. 3.Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. * HS tự làm bài, nêu kết quả. - Đổi vở kiểm tra chéo. * Đọc yêu cầu. - HS tự làm bài, nêu miệng trớc lớp. + Nhận xét bổ xung. * Đọc yêu cầu của bài. - HS làm bài, báo cáo kết quả. Bài giải: Thể tích khối gỗ ban đầu là : 9 x 6 x 5 = 270 ( cm 3 ) Thể tích phần gỗ bị cắt đi là: 4 x 4 x 4 = 64 ( cm 3 ) Thể tích khối gỗ sau khi đã bị cắt là: 270 64 = 206 ( cm 3 ) Đáp số: 206 cm 3 Lịch sử. Đờng Trờng Sơn. I/ Mục tiêu. Sau khi học bài này, giúp học sinh biết: - Đờng Trờng Sơn là hệ thống giao thông quan trọng. Đây là con đờng để miền Bắc chi viện sức ngời, vũ khí, lơng thực cho chiến trờng góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nớc của nhân dân ta. - Giáo dục lòng tự hào về truyền thống chống ngoại xâm của nhân dân ta. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: trực quan. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 2 1/ Khởi động. 2/ Bài mới. a)Hoạt động 1: (làm việc cả lớp) - GV gợi ý, dẫn dắt HS vào bài và nêu nhiệm vụ bài học. b/ Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm và cả lớp) - Chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. - Gọi các nhóm báo cáo. - GV kết luận và giải nghĩa từ khó. - Đánh giá ghi điểm các nhóm. c/ Hoạt động 3:(làm việc cả lớp) - GV giới thiệu một số thông tin về Đờng Tr- ờng Sơn và rút ra ý nghĩa. 3/ Hoạt động nối tiếp. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Nêu nội dung bài giờ trớc. - Nhận xét. * Lớp theo dõi. - Các nhóm trởng điều khiển nhóm mình hoạt động. - Lần lợt từng nhóm nêu kết quả thảo luận. - Đọc to nội dung chính (sgk) Thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2011 Thể dục. Phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi: Qua cầu tiếp sức. I/ Mục tiêu. - Ôn luyện kĩ năng phối hợp giữa chạy và bật nhảy. Yêu cầu thực hiện tơng đối chính xác động tác. - Nắm đợc cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi. - Giáo dục lòng ham thích thể dục thể thao II/ Địa điểm, ph ơng tiện. - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn. - Phơng tiện: còi III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp. Nội dung. ĐL Phơng pháp 1/ Phần mở đầu. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. 2/ Phần cơ bản. a/ Phối hợp chạy và bật nhảy. 4-6 18-22 * Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số. - Khởi động các khớp. - Chạy tại chỗ. - Chơi trò chơi khởi động. * Lớp trởng cho cả lớp ôn lại các 3 - GV làm mẫu động tác kết hợp giảng giải. b/ Trò chơi: Qua cầu tiếp sức . - Nêu tên trò chơi, HD luật chơi. - Động viên nhắc nhở các đội chơi. 3/ Phần kết thúc. - HD học sinh hệ thống bài. - Nhận xét, đánh giá giờ học. 4-6 động tác. - Chia nhóm tập luyện. - Các nhóm báo cáo kết quả. - Nhận xét, đánh giá giữa các nhóm. * Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. - Chơi thử 1-2 lần. - Các đội chơi chính thức. * Thả lỏng, hồi tĩnh. - Nêu lại nội dung giờ học. Toán. Luyện tập chung. I/ Mục tiêu. - Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. - Tính thể tích hình lập phơng, khối tạo thành từ các hình lập phơng - Giáo dục các em ý thức học tập tốt. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, trực quan. - Học sinh: sách, vở, bảng con, Ê ke III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài mới. a)Giới thiệu bài. b)Bài mới. Bài 1: Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Gọi nhận xét, bổ sung, chốt lại kết quả đúng. Bài 2: - Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Gọi HS chữa bảng. Bài 3: Hớng dẫn làm vở. - Chữa bài giờ trớc. * HS tự làm bài, nêu kết quả. - Đổi vở kiểm tra chéo. * Đọc yêu cầu. - HS tự làm bài, nêu miệng trớc lớp. + Nhận xét bổ xung. * Đọc yêu cầu của bài. - HS làm bài, báo cáo kết quả. Bài giải: Chia hình bên thành 3 hlp mỗi phần đợc xếp bởi 8 hlp nhỏ. Ta có số hlp nhỏ dùng để xếp là : 8 x 3 = 24 ( hlp nhỏ ) Diện tích một mặt của hlp là : 2 x2 = 4 ( cm 2 ) Qs hình bên ta thấy hlp1 cần sơn 5 mặt, 4 -Gọi HS chữa bài, nhận xét, ghi điểm. c)Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. Hlp2 cần sơn 4 mặt, hlp3 cần sơn 5 mặt. Diện tích cần quét sơn của hình bên là: ( 5 + 4 + 5 ) x 4 = 56 ( cm 2 ) Đáp số:a) 24 hlp nhỏ. b) 56 cm 2 Chính tả. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ. I/ Mục tiêu. - Nghe-viết đúng, trình bày đúng bài chính tả: Núi non hùng vĩ. - Làm đúng bài tập chính tả, biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên ngời và tên địa lí. - Giáo dục ý thức rèn chữ viết. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: bảng phụ, phiếu bài tập III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên. Học sinh. A/ Kiểm tra B/ Bài mới. 1) Giới thiệu bài. 2) Hớng dẫn HS nghe - viết. - Đọc bài chính tả 1 lợt. - Lu ý HS cách trình bày của bài chính tả. - Đọc cho học sinh viết từ khó. * Đọc chính tả. -Đọc cho HS soát lỗi. - Chấm chữa chính tả ( 7-10 bài). + Nêu nhận xét chung. 3) Hớng dẫn học sinh làm bài tập chính tả. * Bài tập 2. - HD học sinh làm bài tập vào vở . + Chữa, nhận xét. * Bài tập 3. - HD làm nháp + chữa bảng. 3) Củng cố - dặn dò. -Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Theo dõi trong sách giáo khoa. - Đọc thầm lại bài chính tả. +Viết bảng từ khó:(HS tự chọn) - Viết bài vào vở. - Đổi vở, soát lỗi theo cặp hoặc tự đối chiếu trong sách giáo khoa để sửa sai. * Đọc yêu cầu bài tập 2. - Làm vở, chữa bảng. + Cả lớp chữa theo lời giải đúng. Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ : Trật tự- an ninh. I/ Mục tiêu. - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ gắn với chủ điểm trật tự- an ninh. 5 - Tích cực hoá vốn từ bằng cách sử dụng chúng để đặt câu. - Giáo dục các em ý thức học tốt bộ môn . II/ Đồ dùng dạy-học. - Từ điển, phiếu bài tập III/ Các hoạt động dạy-học. Giáo viên Học sinh A/ Kiểm tra - Nhận xét, ghi điểm. B/ Bài mới : 1) Giới thiệu bài. - Nêu mục đích, yêu cầu bài học. 2) Hớng dẫn học sinh làm bài tập. * Bài 1. - Gọi 1 em đọc yêu cầu, HD nêu miệng. - Gọi nhận xét, sửa sai * Bài 2. -Yêu cầu 1 em đọc đề bài, cho lớp làm việc theo nhóm. - Gọi nhận xét, bổ sung, kết luận câu trả lời đúng. * Bài 3: HD làm vở. - Chấm bài. c/ Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. -Học sinh chữa bài giờ trớc. * Đọc yêu cầu. + HS làm bài cá nhân, nêu miệng. - Đáp án b: an ninh là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. * HS tự làm bài theo nhóm, nêu kết quả. - Cơ quan an ninh, lực lợng an ninh, chiến sĩ an ninh, sĩ quan an ninh - Bảo vệ an ninh, giữ gìn an ninh, củng cố an ninh * Đọc yêu cầu. - HS viết bài vào vở. - 4, 5 em đọc trớc lớp. Thứ t ngày 16 tháng 2 năm 2011 Tập đọc. Hộp th mật. I/ Mục tiêu. - Học sinh đọc đúng, trôi chảy toàn bài. - Đọc diễn cảm với giọng kể chuyện linh hoạt, tình cảm, thể hiện diễn biến câu chuyện: khi hồi hộp, khi vui sớng; toàn bài toát lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật. *Hiểu nội dung: Hiểu đợc những hành động dũng cảm, mu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo giữ vững đờng dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. II/ Đồ dùng dạy-học. - Tranh minh hoạ( SGK) III/ Các hoạt động dạy-học. 6 Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài mới : Giới thiệu bài. Bài giảng a/ Luyện đọc - HD chia đoạn (4 đoạn) - Giáo viên đọc mẫu b/ Tìm hiểu bài. * GV cho học sinh đọc thầm các đoạn rồi lần lợt nêu các câu hỏi cho các em suy nghĩ và trả lời. * Gợi ý rút ra nội dung, ý nghĩa bài đọc. c/ Đọc diễn cảm. - Hớng dẫn học sinh luyện đọc. - Đánh giá, ghi điểm 3/ Củng cố-dặn dò. - Nhắc lại nội dung bài - 2 em đọc bài giờ trớc. - 1 em đọc toàn bài. - Đọc tiếp nối theo đoạn - Luyện đọc theo cặp. - Đọc nối tiếp lần 2, tìm hiểu chú giải. - 1 em đọc lại toàn bài. * Tìm hộp th mật để lấy báo cáo và gửi báo cáo. * Để chuyển những tin tức bí mật, quan trọng * Đặt hộp th ở nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất, báo cáo đợc đựng trong vỏ đựng thuốc đánh răng. * Chú dừng xe, tháo bu-gi ra xem vờ nh hỏng xe và lấy tài liệu ra rồi thay vào đó tài liệu của chú * HS trả lời theo ý hiểu. * HS rút ra nội dung (mục I). - 1-2 em đọc nối tiếp. - Luyện đọc theo nhóm - Thi đọc diễn cảm. Âm nhạc ( GV chuyên dạy) Toán. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu. I/ Mục tiêu. HS: - Nhận dạng hình trụ, hình cầu. - Xác định đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu. - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: bộ đồ dùng DHT5. 7 III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra 2/ Bài mới. a)Giới thiệu bài. b)Bài mới. I/ Giới thiệu hình trụ. - GV đa ra một số vật có dạng hình trụ: nhộp sữa, hộp chè GV nêu: các vật này có dạng hình trụ. - Các đặc điểm của hình trụ: có 2 đáy là 2 hình tròn bằng nhau và 1 mặt xung quanh. II/ Giới thiệu hình cầu. - Tiến hành tơng tự nh hình trụ. * Thực hành. Bài 1: Hớng dẫn làm bài cá nhân. - Kết luận kết quả đúng, ghi điểm một số em. Bài 2: Hớng dẫn làm vở. - Gọi HS chữa bài, nhận xét, ghi điểm. Bài 3: - Tổ chức thi tìm nhanh các đồ vật có dạng hình trụ và hình cầu. c)Củng cố - dặn dò. - Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. - Chữa bài giờ trớc. * HS theo dõi, nêu ví dụ về hình trụ. * HS nêu ví dụ về hình cầu trong thực tế. * Đọc yêu cầu. - HS tự làm bài, nêu kết quả và giải thích cách làm. + Nhận xét bổ xung. * Đọc yêu cầu bài toán. - Nêu cách nhận biết. - Làm vở, chữa bảng. * Đọc yêu cầu, xác định cách làm. - Làm bài cá nhân ra vở nháp và thi tìm nhiều đồ vật. Tập làm văn. Ôn tập về tả đồ vật. I/ Mục tiêu. - Củng cố kiến thức về văn tả đồ vật: Cấu tạo của bài văn tả đồ vật, trình tự miêu tả, phép tu từ so sánh, nhân hoá đợc sử dụng khi miêu tả đồ vật. - Làm đúng bài tập thực hành, thể hiện khả năng miêu tả đồ vật. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: trực quan, bảng phụ III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên. Học sinh. A/ Kiểm tra B/ Bài mới. 1) Giới thiệu bài. - Nêu mục đích, yêu cầu giờ học (SGK). 2) Hớng dẫn học sinh làm bài tập. 8 Bài tập 1: -HD học sinh làm nhóm. - Cho học sinh quan sát bảng nhóm, chốt lại nội dung bài và gắn bảng phần ghi nhớ. Bài tập 2: -HD làm vở bài tập và làm bảng lớp. - Nhận xét, bổ xung. 3) Củng cố - dặn dò. -Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. * Đọc yêu cầu của bài. - Các nhóm thảo luận (5 phút). - Cử đại diện báo cáo. a/ Về bố cục của bài văn. b/ Các hình ảnh so sánh và nhân hoá. - HS đọc lại, cả lớp theo dõi, ghi nhớ. * 2 em nối tiếp đọc yêu cầu của bài. - Suy nghĩ, làm bài vào vở, bảng nhóm. - Dán bảng nhóm và đọc trớc lớp. - Chữa bảng, nhận xét. Kể chuyện. Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia. I/ Mục tiêu. - HS tìm đợc câu chuyện đã chứng kiến, tham gia đúng với yêu câù của đề bài. - Kể chân thực , tự nhiên. - Theo dõi bạn kể , nhận xét đánh giá đúng lời kể của bạn. - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập. II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: bảng phụ III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu. Giáo viên. Học sinh. A/ Kiểm tra B/ Bài mới. 1) Giới thiệu bài. 2) HD học sinh kể chuyện. a) HD học sinh hiểu yêu cầu của đề bài. - Gọi HS đọc đề và HD xác định đề. - HD học sinh tìm chuyện ngoài sgk. - Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà cho tiết học này. + 1-2 em kể chuyện giờ trớc. - Nhận xét. - Đọc đề và tìm hiểu trọng tâm của đề. - Xác định rõ những việc cần làm theo yêu cầu. - Đọc nối tiếp các gợi ý trong sgk. + Tìm hiểu và thực hiện theo gợi ý. - Một số em nối tiếp nhau nói trớc lớp tên câu chuyện các em sẽ kể. - HS lập dàn ý câu chuyện định kể (gạch 9 b) HD thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Dán tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện -Ghi lần lợt tên HS tham gia thi kể và tên câu chuyện các em kể. - Nhận xét bổ sung. 3) Củng cố - dặn dò. -Tóm tắt nội dung bài. - Nhắc chuẩn bị giờ sau. đầu dòng các ý sẽ kể ) * Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - Kể chuyện trong nhóm. - Thi kể trớc lớp. - Nêu ý nghĩa câu chuyện. - Trao đổi với bạn hoặc thầy cô về các nhân vật, ý nghĩa câu chuyện - Cả lớp nhận xét, tính điểm theo các tiêu chuẩn: (Nội dung. Cách kể. Khả năng hiểu câu chuyện của ngời kể). -Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất; bạn kể tự nhiên, hấp dẫn nhất; bạn đặt câu hỏi hay nhất. - Về nhà kể lại cho ngời thân nghe. Thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2011 Thể dục. Phối hợp chạy và bật nhảy. Trò chơi: Chuyền nhanh nhảy nhanh. I/ Mục tiêu. - Ôn luyện kĩ năng phối hợp giữa chạy và bật nhảy. Yêu cầu thực hiện tơng đối chính xác động tác. - Nắm đợc cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi. - Giáo dục lòng ham thích thể dục thể thao II/ Địa điểm, ph ơng tiện. - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn. - Phơng tiện: còi III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp. Nội dung. ĐL Phơng pháp 1/ Phần mở đầu. - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. 2/ Phần cơ bản. a/ Phối hợp chạy và bật nhảy. - GV làm mẫu động tác kết hợp giảng giải. b/Trò chơi:Chuyền nhanh nhảy nhanh. - Nêu tên trò chơi, HD luật chơi. 4-6 18-22 * Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số. - Khởi động các khớp. - Chạy tại chỗ. - Chơi trò chơi khởi động. * Lớp trởng cho cả lớp ôn lại các động tác. - Chia nhóm tập luyện. - Các nhóm báo cáo kết quả. - Nhận xét, đánh giá giữa các nhóm. * Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. 10 [...]... tròn là: 5 : 2 = 2 ,5 ( cm ) Diện tích hình tròn là: - Chấm, chữa bài 2 ,5 x 2 ,5 x 3,14 = 19,6 25 ( cm2) Diện tích tam giác ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 ( cm2 ) c)Củng cố - dặn dò Diện tích phần tô màu là: - Tóm tắt nội dung bài 19,6 25 6 = 13,626 ( cm2) - Nhắc chuẩn bị giờ sau Đáp số: 13,6 25 cm2 Luyện từ và câu Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng I/ Mục tiêu - Hiểu thế nào là một câu ghép thể hiện quan hệ hô... đọc đề bài, cho lớp làm việc * HS tự làm bài theo nhóm, nêu kết quả theo nhóm - Cảnh sát giao thông - Gọi nhận xét, bổ sung, kết luận câu trả lời - Tai nạn giao thông, va chạm giao thông đúng - Vi phạm quy định về tốc độ, thiết bị kém 20 an toàn, lấn chiếm lòng đờng, vỉa hè * Đọc yêu cầu - HS viết bài vào vở - 4, 5 em đọc trớc lớp * Bài 3: HD làm vở - Chấm bài c/ Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung bài... Chiều cao của hòn đá là: 7 5 = 2 ( cm ) Thể tích của hòn đá là: 10 x10 x2 = 200 ( cm3 ) Đáp số: 200 cm3 Tiếng Việt* Mở rộng vốn từ : Trật tự- an ninh I/ Mục tiêu - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ gắn với chủ điểm trật tự- an ninh - Vận dụng vốn từ đã học, làm tốt các bài tập ứng dụng - Giáo dục các em ý thức học tốt bộ môn II/ Đồ dùng dạy-học - Giáo viên: nội dung bài, trực quan - Học sinh: từ điển, phiếu... bổ sung * Đọc yêu cầu và làm việc cá nhân - HS viết nhanh ra nháp những quan hệ từ, cặp quan hệ từ tìm đợc * 3, 4 em đọc sgk - 2-3 em nhắc lại nội dung (không nhìn sách giáo khoa) * Đọc yêu cầu của bài - Trao đổi nhóm đôi, tìm ra các QHT và cặp QHT, tìm vế câu chỉ qhệ hô ứng - Trình bày trớc lớp * Đọc yêu cầu + Làm bài vào vở, chữa bài Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện I/ Mục tiêu... tuần sau 16 Đạo đức : Em yêu tổ quốc Việt Nam (tiết2) I/ Mục tiêu Giúp học sinh nắm đợc: - Tổ quốc của em là Việt Nam; Tổ quốc em đang thay đổi hàng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế - Tích cực học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hơng, đất nớc - Quan tâm đến sự phát triển của đất nớc, tự hào về truyền thống, về nền văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam - Giáo dục các em ý... thiệu a/ Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin * Mục tiêu: HS có những hiểu biết ban đầu về kinh tế, văn hoá và truyền thống, con ngời Việt Nam * Cách tiến hành - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - GV kết luận b/ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết và tự hào về đất nớc Việt Nam * Cách tiến hành - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - GV kết luận - GV ghi điểm các nhóm thực hiện tốt c/ Hoạt động... nhận xét Bài tập 1: Gọi HS đọc toàn bộ nội dung bài tập - GV cho HS quan sát bảng phụ, chốt lại lời giải đúng Bài tập 2: HD xác định các vế câu - GV cho HS quan sát bảng phụ, chốt lại lời giải đúng 3/ Phần Ghi nhớ 4/ Hớng dẫn luyện tập Bài tập 1.HD làm nhóm * GV chốt lại ý đúng Bài tập 2 - HD làm bài vào vở - Chấm bài, nhận xét 5/ Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung bài - Nhắc chuẩn bị giờ sau Học sinh... Bớc 1: Cho HS quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi về tên các châu lục, đại dơng trên trái đất; về vị trí giới hạn của châu á, châu âu * HS làm việc theo cặp * Bớc 2: - Các nhóm trình bày trớc lớp, kết hợp chỉ * Bớc 3: Rút ra KL(Sgk) bản đồ 2/ Đặc điểm tự nhiên + Nhận xét, bổ sung b) Hoạt động 2: (tổ chức trò chơi) * Bớc 1: - HD quan sát hình * Các nhóm trao đổi, hoàn thành các ý trả 15 * Bớc 2: Gọi... theo mẫu II/ Đồ dùng dạy và học - Mẫu xe ben đã lắp sẵn, bộ lắp ghép kĩ thuật 5 III/ Hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh 1/ Bài mới A/ Giới thiệu bài B/ Nội dung *Hoạt động 1: quan sát, nhận xét mẫu - Cho hs qs xe ben đã lắp sẵn - Hd hs qs toàn bộ và kĩ từng bộ phận - Hs qs + Để lắp đợc xe ben, theo em cần phải lắp - Cần lắp 5 bộ phận mấy bộ phận ? *Hoạt động 2 : Hd thao tác kĩ thuật a) Chọn các chi... tên và chọn từng chi tiết theo bảng sgk b)Lắp từng bộ phận + Lắp khung sàn xe và giá đỡ - Hs qs H.2 sgk + Lắp sàn ca bin và các thanh đỡ - Hs qs H.3 sgk + Lắp hệ thống giá đỡ trục bánh xe sau - Hs qs H.4 sgk + Lắp trục bánh xe trớc - Hs qs H.5a sgk + Lắp ca bin - Hs qs H.5b sgk c) Hd lắp ráp xe ben - Hs qs H.1 sgk d) Hd tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp C/ Hoạt động nối tiếp - Chuẩn bị giờ sau . an ninh là yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. * HS tự làm bài theo nhóm, nêu kết quả. - Cơ quan an ninh, lực lợng an ninh, chiến sĩ an ninh, sĩ quan an ninh - Bảo vệ an ninh, giữ gìn an. hình tròn là: 5 : 2 = 2 ,5 ( cm ) Diện tích hình tròn là: 2 ,5 x 2 ,5 x 3,14 = 19,6 25 ( cm 2 ) Diện tích tam giác ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 ( cm 2 ) Diện tích phần tô màu là: 19,6 25 6 = 13,626. mặt, hlp3 cần sơn 5 mặt. Diện tích cần quét sơn của hình bên là: ( 5 + 4 + 5 ) x 4 = 56 ( cm 2 ) Đáp số:a) 24 hlp nhỏ. b) 56 cm 2 Chính tả. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ. I/ Mục tiêu. - Nghe-viết
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 5 t24, giao an 5 t24, giao an 5 t24