đề báo bảng 20-11-2010 đô lương 2

1 192 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

Trường THPT Đô Lương 2 Báo bảng chào mừng ngày 20-11 Môn : Toán Câu 1. Bạn Tuấn về quê chơi trong dịp hè, kì nghỉ có 15 ngày trời mưa , 12 buổi sáng không mưa và 13 buổi chiều không mưa. Biết rằng ở quê bạn nếu sáng mưa thì chiều trời không mưa và nếu chiều hôm nay mưa thì sáng mai trời không mưa. Hỏi kì nghỉ đó là bao nhiêu ngày ?. Câu 2. Cho hình thang ABCD Biết diện tích tam giác ABO và DCO lần lượt là 2 và 8 (đơn vị diện tích) Tính diện tích hình thang ABCD. Câu 3. Giải phương trình 2 4 2 4 13 9 16x x x x− + + = Câu 4 Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn xy+yz+zx+xyz=4 Chứng minh x y z xy yz zx+ + ≥ + + Câu 5. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 2 4 2 8 (2 1)(8 8 1) 1x x x x− − + = trên đoạn [ ] 0;1 Câu 6: Giải phương trình 2 2 1 7 (7 14) 4 1 x x x− − + = − Lưu ý:- Học sinh lớp 10 giải các câu từ 1 đến 4 , lớp 11 thêm câu 5 lớp 12 thêm câu 6 - Nộp bài hạn cuối cùng vào ngày 14/11/2010 Ban biên tập A B D C 2 8 O . Trường THPT Đô Lương 2 Báo bảng chào mừng ngày 20 -11 Môn : Toán Câu 1. Bạn Tuấn về quê chơi trong dịp hè, kì nghỉ có 15 ngày trời mưa , 12 buổi sáng không mưa và 13 buổi. + + Câu 5. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 2 4 2 8 (2 1)(8 8 1) 1x x x x− − + = trên đoạn [ ] 0;1 Câu 6: Giải phương trình 2 2 1 7 (7 14) 4 1 x x x− − + = − Lưu ý:- Học sinh lớp. nhiêu ngày ?. Câu 2. Cho hình thang ABCD Biết diện tích tam giác ABO và DCO lần lượt là 2 và 8 (đơn vị diện tích) Tính diện tích hình thang ABCD. Câu 3. Giải phương trình 2 4 2 4 13 9 16x x
- Xem thêm -

Xem thêm: đề báo bảng 20-11-2010 đô lương 2, đề báo bảng 20-11-2010 đô lương 2, đề báo bảng 20-11-2010 đô lương 2