Đề KT Giữa HKII - Môn Toán lớp 4

2 1,013 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 11:00

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN : TOÁN - LỚP 4 Giáo viên ra đề : Lê Thị Ngọc Én Thời gian làm bài : 40 phút ( không kể thời gian phát đề ) Bài 1 ( 3 điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : a) Phân số nào chỉ phần gạch chéo của hình dưới đây ? ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// ///////// A. 16 4 B. 16 8 C. 16 9 D. 16 5 b) Trong các phân số dưới đây , Phân số nào bằng 7 5 ? A. 45 15 B. 63 45 C. 15 10 D. 30 20 c) Trong các phân số sau , Phân số nào lớn nhất ? A. 5 4 B. 3 3 C. 2 5 D. 6 4 d) Các phân số : 5 4 ; 5 7 ; 5 2 ; 5 11 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : A. 5 11 ; 5 2 ; 5 7 ; 5 4 C. 5 2 ; 5 4 ; 5 7 ; 5 11 B. 5 11 ; 5 7 ; 5 4 ; 5 2 D. 5 11 ; 5 7 ; 5 2 ; 5 4 e) 3phút 30 giây = giây A. 330 giây B. 200 giây C. 210 giây D. 33 giây g) 60 000 000 cm 2 = m 2 A. 6 B. 60 C. 600 D. 6000 Bài 2( 1 điểm) : Viết tên thích hợp vào chỗ chấm dưới các hình sau : Bài 3( 1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống : a) 75 50 = 10 = 3 b) 5 3 = 10 = 9 Bài 4( 2 điểm) : Thực hiện các phép tính sau : a) 3 5 - 6 2 = b) 5 + 9 4 = c) 4 7 x 8 3 = d) 6 5 : 8 2 = Bài 5( 3 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài là 60m; chiều rộng bằng 3 2 chiều dài Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó . Giải: Tóm tắt Bài giải . ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN : TOÁN - LỚP 4 Giáo viên ra đề : Lê Thị Ngọc Én Thời gian làm bài : 40 phút ( không kể thời gian phát đề ) Bài 1 ( 3 điểm ) Khoanh. 3 3 C. 2 5 D. 6 4 d) Các phân số : 5 4 ; 5 7 ; 5 2 ; 5 11 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : A. 5 11 ; 5 2 ; 5 7 ; 5 4 C. 5 2 ; 5 4 ; 5 7 ; 5 11 B. 5 11 ; 5 7 ; 5 4 ; 5 2 D. 5 11 ; 5 7 ; 5 2 ; 5 4 e). 16 4 B. 16 8 C. 16 9 D. 16 5 b) Trong các phân số dưới đây , Phân số nào bằng 7 5 ? A. 45 15 B. 63 45 C. 15 10 D. 30 20 c) Trong các phân số sau , Phân số nào lớn nhất ? A. 5 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT Giữa HKII - Môn Toán lớp 4, Đề KT Giữa HKII - Môn Toán lớp 4, Đề KT Giữa HKII - Môn Toán lớp 4