Bước đầu tìm hiểu về dân tộc Si La ở Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (1973 – 2008)

90 873 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:20

Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đất nước Việt Nam ngày nay là một dải bán đảo chạy dài theo bờ cong khúc khuỷu từ Bắc xuống Nam - uốn mình ven biển Đông. Phía Tây và phía Bắc gồm những vùng biên giới núi non trùng điệp, phía Đông và Tây Nam sóng vỗ quanh năm Ngay từ thiên kỷ trước công nguyên, trước cả khi có nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, vùng lãnh thổ này đã là nơi gặp gỡ giữa các luồng di dân từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, từ lục địa ra hải đảo và ngược lại. Vì vậy mà nơi đõy đó diễn ra sự một sự giao thoa văn hoá và tộc người rất phức tạp. Câu ca dao xưa của người Việt: “Bầu ơi thương lấy bớ cựng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đã soi tỏ dấu ấn về sự giao thoa này trong buổi bình minh của lịch sử. Và trên nền cảnh ấy, đất nước ta ngày nay là nơi phân bố của gần 60 dõn tộc anh em – bao gồm trên 170 nhóm địa phương. Tất cả có chung một cách mưu sinh là làm nông nghiệp trồng lúa và chung một huyền thoại về “Quả bầu mẹ” hay “Bọc trăm trứng”. Mỗi dân tộc đều mang trong mình những bản sắc văn hoá, những hình thái kinh tế riêng hoà vào nhau để tạo thành khối thống nhất. Dân tộc Si La với số dân dưới 1000 người, cũng có những đặc trưng, bản sắc nhất định và với nền văn hoỏ đú họ đã làm phong phú thêm nền văn hoá dân tộc. Hơn nữa, là một cộng đồng dân cư quỏ ớt người lại mang trong mình nhiều giai thoại huyền bí, việc tìm hiểu về người Si La là điều rất đáng quan tâm. Nhất là hiện nay, xu hướng hoà đồng giữa các nhóm dân tộc quỏ ớt người với những nhóm tương đối đông hơn ở xung quanh. Vấn đề dân tộc thiểu số là vấn đề được Đảng và nhà nước rất quan tâm. Bởi trong khi cuộc sống của nhõn dõn vùng đồng bằng, ven biển hiện nay đã có những bước chuyển lớn, đời sống được cải thiện với mức thu nhập cao thì đồng bào thiểu số cũn rất khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 1 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa vùng sõu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chớnh vì thế nghiên cứu về các tộc người để tỡm ra giải pháp, kiến nghị nhằm nõng cao mức sống, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể tiến kịp với miền xuôi được các cấp lónh đạo cũng như các nhà sử học, dân tộc học… quan tõm. Chính vì vậy để hiểu hơn về dân tộc Si La, góp phần vào quá trình phát triển dân tộc này, tôi quyết định chọn đề tài "Bước đầu tỡm hiểu về dân tộc Si La ở Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biờn (1973 – 2008)". 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trong nhiều năm qua, các ngành đã giành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu lĩnh vực các dân tộc thiểu số, nhiều công trình khoa học đã ra đời. Nhưng đối với người Si La đến nay vẫn chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống. Một vài công trình ít nhiều đã nghiên cứu về người Si La như: Trước hết có thể kể đến cuốn: “Các dân tộc ít người ở Việt Nam các tỉnh phía Bắc”, Nxb Khoa học xã hội, HN, 1975. Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề về lịch sử tộc người, đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội, ngôn ngữ của các dân tộc ít người trờn vựng đất phía bắc Việt Nam trong đó có dân tộc Si La. Cuốn giáo trình chuyên đề “Các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến ở Việt Nam” của Hoàng Lương đã đề cập đến một số nét cơ bản của các dân tộc mà dân tộc Si La cũng có mặt. Tuy nhiên nó chỉ được nêu ở mức độ sơ lược trên một số nột chớnh. Bế Viết Đẳng, với cuốn “Các dân tộc thiểu số trong sự phát triển kinh tế xã hội ở miền núiằ, Nxb Chính trị quốc gia, 1996, đã nêu lên được một phần đời sống kinh tế của các dân tộc thiểu số, trong đó có một phần nhỏ của người Si La nhưng rất chung chung chưa có sự rõ ràng về hoạt động kinh tế. Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 2 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn với “Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam”, Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí minh, 2003 đã nêu lên một số vấn đề cơ bản về các dân tộc trên đất nước Việt Nam trong đó có một phần nhỏ đề cập đến người Si La. Bên cạnh các tác phẩm, tác giả nói trên thì có lẽ cuốn Văn hoá và nếp sống Hà Nhì – Lụ Lụ của Nguyễn Văn Huy là tư liệu khá quan trọng vì đã đề cập đến khá nhiều khía cạnh của người Si La như văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần với góc độ là một tộc người riêng biệt thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến. Đó là nguồn tư liệu đáng trân trọng và hết sức quý báu trong việc tìm hiểu về người Si La. Nhưng quan trọng hơn cả là cuốn ôVăn hoá Si Laằ của Ma Ngọc Dung là nguồn tài liệu không thể thiếu khi tỡm hiểu về dân tộc Si La. Tác giả đã đề cập đến những nét chung nhất về văn hoá của dân tộc Si La, đặc biệt là đời sống tinh thần của dân tộc Si La nói chung. Trên cơ sở đó khi tỡm hiểu về dân tộc Si La ở bản Nậm Sin sẽ dễ dàng hơn. Những công trình nghiên cứu kể trên mới chỉ đề cập một phần riêng lẻ hoặc rất chung chung sơ lược tổng quát về người Si La trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Những công trình của người đi trước đó có những đóng góp rất quý giá trong việc nghiên cứu tộc người Si La. Đó là một trong những nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo sinh động góp sức cho người đi sau. Trên cơ sở nghiên cứu của những người đi trước về tộc người Si La. Trong bản khoá luận của tôi, trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các tác giả, là cơ sở để hệ thống hoá vấn đề nghiên cứu và bổ sung thêm tư liệu mới của tộc người Si La. 3. Đóng góp của khóa luận 1. Khôi phục sự chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội của người Si La dưới tác động của chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, đặc biệt trong thời kì đổi mới. Qua đó đóng góp vào quá trình nghiên cứu các tộc người thiểu số ở Việt Nam. Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 3 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa 2. Nghiên cứu về người Si La ở một địa phương cụ thể còn nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số vùng cao. Để cung cấp một cơ sở thực tiễn cụ thể giúp cho các nhà lónh đạo, quản lí hoạch định chớnh sách góp phần vào việc tìm ra giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội vùng cao Điện Biên nói chung, vùng người Si La ở Mường Nhé nói riêng. 3. Việc tìm hiểu về người Si La còn nhằm bổ sung tư liệu, góp phần vào công tác nghiên cứu tộc người Si La và tạo cơ sở cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương, ở trường phổ thông (cung cấp tài liệu để xõy dựng chương trình giảng dạy các tiết lịch sử địa phương ở Điện Biên). 4. Đóng góp vào quá trình giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của người Si La ở Mường Nhé nói riêng, các giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số ở Điện Biờn nói chung. Góp phần làm cho các dân tộc thêm hiểu biết về nhau, gần gũi và đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương đất nước. 4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 4.1. Nguồn tư liệu Nghiên cứu về người Si La là công việc hết sức khó khăn vì nguồn tư liệu khan hiếm, là một dân tộc thiểu số nên địa bàn cư trú phân tán, giao tiếp ngôn ngữ bất đồng gây nhiều cản trở trong công tác điều tra, điền dã. Để hoàn thành khoá luận, tôi dựa vào các nguồn tư liệu chủ yếu: 1. Tài liệu điền dã, điều tra xã hội học 2. Tài liệu lưu trữ 3. Các văn kiện của Đảng và Nhà nước 4. Các sách báo chuyên khảo có đề cập đến dân tộc Si La 4.2. Phương pháp nghiên cứu. Quan điểm nghiên cứu: trong quá trình thực hiện đề tài, tôi bám sát quan điểm phương pháp luận sử học Macxớt và tư tưởng sử học Hồ Chí Minh để đánh giá chân thực, khách quan về đời sống của người Si La. Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 4 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa Phương pháp nghiên cứu: sử dụng các phương pháp lịch sử, phương pháp logic đồng thời kết hợp sử dụng các phương pháp liên ngành như phương pháp so sánh, đối chiếu các nguồn tư liệu có liên quan đến đề tài, để từ đó rút ra những kết luận nhận xét khoa học. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Khoá luận nghiên cứu về đời sống kinh tế - xã hội của người Si La. - Không gian: Khoá luận nghiên cứu về dân tộc Si La trong phạm vi một bản là bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. - Thời gian: Khoá luận nghiên cứu về người Si La từ khi tới sinh sống ở huyện Mường Nhé từ năm 1973 đến năm 2008. 6. Cấu trúc của khoá luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Một vài nét về điều kiện tự nhiên – xã hội của bản Nậm Sin, huyện Mường Nhé. Chương 2: Những hoạt động kinh tế chính của người Si La ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Chương 3: Những nét cơ bản về đời sống xã hội của người Si La ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 5 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa B. NỘI DUNG Chương 1 MỘT VÀI NẫT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIấN - XÃ HỘI CỦA XÃ CHUNG CHẢI - BẢN NẬM SIN 1.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên 1.1.1. Về vị trí địa lý Huyện Mường Nhé được thành lập theo quyết định số: 08/2002/NĐ- CP ngày 14/01/2002 của chính phủ, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Mường Lay, gồm 6 xã. Trong đó 4 xã thuộc huyện Mường Tè (Mường Toong, Mường Nhé, Chung Chải, Sớn Thầu) và 2 xã thuộc huyện Mường Lay (Chà Cang, Nà Hỳ). Xã Chung Chải có diện tích tự nhiên là 39.020 ha, dân số là 1.873 khẩu. Xã gồm có bốn bản: bản Nậm Khum, bản Nậm Vì B, Nậm Vì A, bản Đoàn Kết, bản Nậm Sin. Xã Chung Chải được giới hạn bởi: Phớa Tây Bắc giỏp xó Sớn Thầu. Phớa Bắc giỏp xó Tà Tổng của huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Phớa Nam giỏp xó Mường Nhé. Phớa Tây giỏp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Xó có diện tích tự nhiên là 39.020 ha, dân số xã là 1.873 khẩu. Bản Nậm Sin hầu hết là người Si La sinh sống, nằm về phía Đông – Nam của xã Chung Chải. Là một bản khó khăn nhất trong xã: Phớa Tõy - Bắc giáp với bản Nậm Khum (dân tộc Hà Nhì). Phớa Đông - Bắc giỏp xó Tà Tổng huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu. Phớa Đông - Nam giáp bản Nậm Vì B. Phớa Nam giỏp xó Mường Nhé Huyện Mường Nhé. Địa bàn cư trú của người Si La nằm ở khu vực khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, bản Nậm Sin gần như cách biệt với xung quanh, cách xa trung tâm xã trên 15 km, cách trung tâm huyện Mường Nhé 40km, cách thành phố Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 6 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa Điện Biên Phủ 250 km. Trước năm 2007 thì không có đường giao thông vào bản, người dân đi lại chủ yếu bằng đường mòn dân sinh và đi bộ, không có bất kỳ loại phương tiện giao thông nào. Nhưng từ cuối năm 2007 với việc hoàn thành giai đoạn 1 của “Dự án phát triển dân tộc Si La” thì hiện nay đã có đường vào đến bản tuy nhiên nó mới đang ở giai đoạn đầu nên đường xá đi lại vẫn khó khăn. Điều này đã gõy khó khăn rất lớn cho người dõn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 1.1.2. Khí hậu, thuỷ văn Bản Nậm Sin có khí hậu đặc trưng của miền núi cao (khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng cao) và được chia làm hai mùa rừ rệt đó là mùa đông và mùa hè. Mựa đông lạnh, mưa ít, thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Mựa hố núng ẩm, mưa nhiều, thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. - Lượng mưa : + Lượng mưa cao nhất 2.739 mm/năm + Lượng mưa bình quân 2439 mm/năm + Lượng mưa thấp nhất 1.673 mm/năm Mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, mưa lớn tập trung vào tháng 5 đến tháng 9. Nhìn chung lượng mưa phong phú nhưng phõn bố không đều. - Chế độ gió: Chế độ gió mùa có sự tương phản rõ rệt, do nằm sâu trong lục địa nên ảnh hưởng của bão trong mùa hè và của gió mùa Đông Bắc trong mùa đông ít hơn các nơi khác thuộc vùng Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng, nhưng lại chịu ảnh hưởng của gió Tây khô và nóng. Mùa hè có gió mùa Tây Nam hoạt động kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, đầu hố cú sự xuất hiện của gió Tây (gió Lào) khụ núng, gây trở ngại cho đời sống. Ngoài ra còn có gió Đông và gió Nam, đôi khi gõy giụng, lốc xoáy, mưa đá, thời tiết ẩm và mưa nhiều. - Chế độ bức xạ nhiệt: Chịu sự chi phối của chế độ bức xạ mặt trời nội chí tuyến, tác động của lưu lượng gió mùa nên bức xạ tổng cộng hàng năm Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 7 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa lớn. Trung bình mỗi năm ở Nậm Sin, có khoảng 120 – 140 ngày nắng, với tổng số giờ nắng khoảng từ 1500 – 1800 giờ. + Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 38 o C + Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 3 0 C + Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22 0 C + Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất 29 - 30 0 C (tháng 6) + Nhiệt độ thấp nhất trung bình từ 14 - 15 0 C (tháng 10) Tháng lạnh nhất là tháng 10, sương muối thường xảy ra vào tháng 11 và 12. Bởi vậy trong tỉnh xuất hiện một số loại cây rụng lá, nửa rụng lá như Bồ Đề, Mỡ, Xoan… - Độ ẩm: độ ẩm không khí trung bình hàng năm của Nậm Sin là từ 80% – 85%. Cỏc thỏng mùa hè có mưa nhiều nên độ ẩm không khí tăng cao, lên tới 87 – 92%, đây là thời điểm có độ ẩm không khí trung bình cao nhất trong năm, độ ẩm không khí trung bình thấp nhất vào cỏc thỏng 1,2,3. Như vậy, bản Nậm Sin có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng cao, với một mùa đông lạnh. Có độ ẩm quanh năm cao hơn 80% đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cõy trồng và cõy rừng. Với khí hậu như vậy nếu áp dụng được đầy đủ các tiến bộ khoa học kĩ thuật, lựa chọn giống cõy, mùa vụ thích hợp có thể phát triển một nền sản xuất thõm canh toàn diện các loại cõy trồng như: các loại cõy trồng nhiệt đới, ôn đới, cõy công nghiệp, cõy ăn quả, cõy lương thực, cõy thuốc, lõm nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm. Túm lại, với tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao là đưa lại những điều kiện thuận lợi và khó khăn sau: - Thuận lợi: 1. Tạo điều kiện thuận lợi Cho quá trình phong hóa đất, phân huỷ các chất khoáng, các chất hữu cơ để tạo thành đất. Do vậy ở những nơi địa hình bằng phẳng, thoai thoải thường có tầng đất dày, phù hợp trồng nhiều loại cây. 2. Lượng mưa lớn và tập trung (80% tổng lượng mưa/năm tập trung vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10) trong điều kiện đồi núi thoát nước đã Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 8 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa làm cho các chất khoáng, chất kiềm và kiềm thổ dễ bị hoà tan và trôi đi khiến đất bị chua. Nhưng các hợp chất sắt, nhôm được tích luỹ dần ở trong đất tạo nên quá trình Feralit hoá. Quá trình này đã tạo nên các loại đất màu khác nhau, tạo điều kiện đất nào cõy ấy để đa dạng hoá cõy trồng. 3.Với tác động của điều kiện khí hậu thuỷ văn đã tạo ra các kiểu thảm thực vật khác nhau như rừng kín, rừng thưa… các kiểu thảm thực vật đó là cơ sở cho việc hình thành những đặc điểm của đất đai như lượng mùn, các thành phần kháng chất độ chua, độ ẩm phục vụ cho nông nghiệp. 4. Bản Nậm Sin nằm trong khu vực suối Nậm Sin với địa hình chia cắt có nhiều khe nhỏ. Do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các công trình thuỷ điện nhỏ và xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho khai hoang phát triển sản xuất. - Khó khăn: 1. Ở đây mùa đông lạnh, có những ngày nhiệt độ xuống đến 2 0 C cộng với sương muối khiến cho nhiều loại cõy trồng (lúa, chuối ) vật nuôi (trõu, lợn, gà, vịt) bị bệnh, bị chết 2. Vào mùa hè lượng mưa lớn lại mưa tập trung dễ gây ra lũ lụt, sạt lở đường, gây khó khăn cho đời sống, sản xuất, sinh hoạt. Các yếu tố khí hậu, thời tiết đang một phần gõy khó khăn làm cho sản xuất nông nghiệp chưa thể chủ động được. Có năm được mùa, có năm mất mùa. Những yếu tố trở ngại chớnh là: úng, hạn, rét và khí hậu ẩm, mưa ít, nóng thích hợp cho nhiều loại sõu bệnh phát sinh thành dịch. Vụ đông xuõn chưa thật ổn định do rét và hạn trong mùa đông. 1.1.3. Đất đai, địa hình Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên của bản khoảng 10.000 ha. Trong đó đất rừng là chủ yếu 99,6% gồm các loại rừng: rừng kín, rừng thưa, rừng nguyên sinh, rừng kinh tế [27; 4]. Trong rừng có nhiều loại gỗ quý như: pơmu, tỏu, lim, nghiến… và rất phong phú về số lượng tre nứa, song mõy. Ngoài ra, cũn nhiều loại thú quý như: hươu, nai, báo, khỉ… Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 9 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa PHÂN LOẠI HỘ THEO DIỆN TÍCH ĐẤT RỪNG Phân loại hộ Địa chỉ người trả lời phỏng vấn Số lượng % Nhóm hộ có diện tích đất rừng dưới 10ha 39 100 Nhóm hộ có diện tích đất rừng từ 10 – 20ha 0 0 Nhóm hộ có diện tích đất rừng từ 20 – 50ha 0 0 Nhóm hộ có diện tích đất rừng trên 50ha 0 0 Tuy nhiên cũn tồn tại một vấn đề trong việc khai thác bảo vệ rừng là người dõn chưa khai thác được các nguồn lợi từ rừng phục vụ đời sống, bên cạnh đó thì định mức công trả bảo vệ rừng cũn quá thấp dẫn đến việc người dõn sống với rừng bảo vệ rừng nhưng chưa sống được bằng nghề rừng Thứ hai là đất nông nghiệp gồm: đất ruộng nước 8ha (0,08%) và đất nương rẫy 13ha (0,27%), bình quõn 3,11 sào/người. Mặc dù sinh sống trên một phạm vi địa lý rộng lớn nhưng tồn tại một thực tế là diện tích đất đai dành cho sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế. Theo điều tra thực tế cú trờn 90% số hộ gia đình có diện tích đất đai trồng lúa dưới 0,5ha. PHÂN LOẠI HỘ THEO DIỆN TÍCH ĐẤT LÚA Phân nhóm hộ Địa chỉ người trả lời phỏng vấn Hộ có diện tích đất lúa dưới 0,5ha 37 Hộ có diện tích đất lúa từ 0,5ha đến 1ha 1 Hộ có diện tích đất lúa trên 1ha 1 Bản nằm trên bờ suối Nậm Sin, do đó đất có độ nghiờng từ cao xuống thấp đến ven bờ suối Nậm Sin. Đất ở bản Nậm Sin chủ yếu là đất đỏ vàng trờn đỏ sột và biến chất (Fs). Đõy là loại đất có hàm lượng dinh dưỡng khá, tầng đất dày trên 50cm, chiếm diện tích đa số. Lớp K54C - Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội 10 [...]... (trước đây xã Chung Chải thuộc huyện Mường Tè) Và thành lập bản Nậm Sin (bản nằm trên bờ suối Nậm Sin) Như vậy số người Si La của bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhộ cú cùng nguồn gốc xuất xứ với người Si La thuộc hai bản xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Sống trên một địa bàn nhỏ bé thuộc vùng phía Tây Bắc Bộ, người Si La là một trong những cộng đồng dân tộc ít người ở nước ta Trong... quả điều tra, người dân tộc Si La hiện chỉ cư trú trong phạm vi địa lí giới hạn tại hai bản Seo Hai và Sì Thao Chải (bên bờ sông Đà), tại xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và một bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Trước khi chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính 3 bản trên đều thuộc huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu cũ Tổng số hộ của bản Nậm Sin xã Chung Chải là 39 hộ,... dân tộc ở khu vực biên giới Trung Quốc, để trỏnh cỏc cuộc chiến tranh và bảo tồn dân tộc, người Si La đã di cư xuống phía Nam, đến các nước: Lào, Thái Lan, Myanma, Phi Líp Pin Người Si La cư trú tại hai bản Seo Hai và Sì Thao Chải thuộc xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu là một bộ phận người Si La đã di cư từ tỉnh Vân Nam – Trung Quốc sang Lào Do điều kiện sinh sống gặp nhiều khó khăn người Si. .. Nhưng do ở đõy trình độ cũn thấp nên cả hai loại hình kinh tế này chưa phát huy được hết tiềm năng 1.2 Về xã hội 1.2.1 Lịch sử tộc người Si La Về mặt nguồn gốc lịch sử tộc người Si La có quan hệ mật thiết với các tộc ngôn ngữ Tạng - Miến, nhất là các tộc thuộc ngữ tộc Di gồm các tộc Di, Bạch, Khương, La Hủ, Hà Nhì… (ở vùng Tõy nam Trung Quốc); các tộc Miến, Ka Chin, Na ga (ở Myanma), Hà Nhì, Si La (ở Lào)... có 29 hộ dân tộc Si La với 179 nhân khẩu (73%) (có 60 nữ) và có 10 hộ dân tộc Hà Nhì Ở bản Nậm Sin dân tộc Si La chiếm đa số [27; 44] Trong đó các độ tuổi như sau: - Độ tuổi dưới 5: 27 người - Độ tuổi từ 6 – 10: 30 người - Độ tuổi từ 11 – 15: 22 người - Độ tuổi từ 16 – 20: 23 người - Độ tuổi từ 21 – 30: 34 người - Độ tuổi từ 31 – 40: 18 người - Độ tuổi từ 41 – 50: 11 người - Độ tuổi từ 51 – 60 tuổi:... nữa khí hậu ở đõy cũng có phần khắc nghiệt, thường xuyên bị đe doạ bởi những thiên tai như lũ lụt hoặc dịch bệnh Lớp K54C - Khoa Lịch sử 15 Trường ĐHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa Chương 2 NHỮNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHÍNH CỦA NGƯỜI SI LA 2.1 Những chớnh sách của nhà nước tác động đến đời sồng kinh tế của dõn tộc Si La ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Trong khoảng... phát triển dõn tộc Si La, bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2004 – 2010" Với mục tiêu tổng quát là: - Về kinh tế: Tập trung xõy dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển sản xuất và đời sống, phấn đấu đến năm 2010 không cũn hộ đói, hộ nghèo, xoá bỏ nhà tạm, 100% số hộ được thắp sáng bằng điện, 100% số hộ được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh Lớp K54C... Si La đã di cư về sinh sống Lớp K54C - Khoa Lịch sử 12 Trường ĐHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa bên bờ sông Đà của xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ đầu thế kỷ XX đến nay Năm 1973 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, điều động dân cư, tỉnh Lai Châu đã thực hiện điều động một số hộ người Si La tại hai bản Seo Hai và Sì Thao Chải sang xã Chung Chải (trước đây xã. .. vào túi Si La là tên tự gọi hiện nay, được nhà nước chính thức công nhận và sử dụng trong các văn bản Tuy nhiên, thế hệ những người Si La hiện nay cũng không giải nghĩa được tên gọi này của dân tộc mình [26; 30] 1.2.2 Dân số và phân bố dân cư Lớp K54C - Khoa Lịch sử 13 Trường ĐHSP Hà Nội Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Hoa Dân tộc Si La là một trong 5 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người ở Việt... và các dân tộc Lô Lô, Hà Nhì, Si La, Phù Lá, Cống, La Hủ ở miền núi Tõy Bắc - miền Bắc nước ta Được gộp chung vào nhúm Tạng - Miến phớa Đông theo kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, họ là hậu duệ của các tộc người cổ xưa trong khối Tõy Nam Di đã được biên niên sử của Trung Quốc đề cập đến đầu tiên từ thời Tần (221 - 206 TCN), Hán (206 TCN – 220 SCN) [7; 18] Dân tộc Si La có nguồn gốc từ tỉnh Vân . nghiên cứu về đời sống kinh tế - xã hội của người Si La. - Không gian: Khoá luận nghiên cứu về dân tộc Si La trong phạm vi một bản là bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. -. nhiên – xã hội của bản Nậm Sin, huyện Mường Nhé. Chương 2: Những hoạt động kinh tế chính của người Si La ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Chương 3: Những nét cơ bản về đời sống xã. lập bản Nậm Sin (bản nằm trên bờ suối Nậm Sin). Như vậy số người Si La của bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhộ cú cùng nguồn gốc xuất xứ với người Si La thuộc hai bản xã Can Hồ, huyện Mường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu tìm hiểu về dân tộc Si La ở Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (1973 – 2008), Bước đầu tìm hiểu về dân tộc Si La ở Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (1973 – 2008), Bước đầu tìm hiểu về dân tộc Si La ở Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (1973 – 2008)

Từ khóa liên quan