tiểu luận Mô tả truyền thuyết về đền Cảnh Xanh ở thị xó Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

32 528 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:17

Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài “Quê hương là chùm khế ngọt Cho con chèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay…” Con người ai cũng có quê hương, nguồn cội, và khi xa quê họ sẽ nhớ về những gì thân thiết nhất, từng gắn bó với họ một thời như kiểu “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương/ Nhớ ai dãi nắng dầm sương/ Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao”… Là một người con xa quê đi học, ngoài việc nhớ đến cha mẹ, người thân là điều tất yếu, tụi cũn luụn đõu đáu rằng mình phải làm được một điều gì đó cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Và bài viết này, tuy nó không hề to tát, nhưng là tấm lòng, là thành ý của tôi đối với quê hương Tuyên Quang yêu dấu. Tụi yờu cả tờn đất,tờn rừng, yêu cả những tín ngưỡng, tập tục và những con người nơi đây. Tuyên Quang cũng như bao vùng quê đất Việt khác, nhân dân có những tín ngưỡng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như tục thờ tổ tiên, thờ Mẫu, thờ đa thần… Theo GS.VS Nguyễn Duy Quý, “tớn ngưỡng thờ Mẫu là một gia trị văn hóa tinh thần cao đẹp của Việt Nam. Đó là tinh hoa được chắt lọc trong suốt chiều dài lịch sử, là biểu tượng cho sức mạnh của cộng đồng, cho sự sáng tạo và phát triển không ngừng của dân tộc Việt Nam”. Thờ Mẫu Thượng Ngàn tuy đã được các nhà nghiên cứu quan tâm nhưng chưa thật đầy đủ. Công việc nghiên cứu này bên cạnh việc mong muốn thể hiện tình yêu đối với quê hương và giới thiệu về một tỉnh trung du miền núi phía Bắc với những đặc sắc văn hóa nổi bật, còn nhằm đóng góp thêm vào kết quả nghiên cứu về hiện tượng thờ Mẫu ở nước ta để có cái nhìn sâu sắc hơn về Bà cũng như về một địa điểm thờ ở đền Cảnh Xanh - Tuyên Quang Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn 2. Lịch sử vấn đề Vấn đề nghiên cứu về Bà Chúa Thượng Ngàn nói riêng và nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung có lịch sử không lâu nhưng có sức hút kì lạ, bởi tin ngưỡng thờ Mẫu là một nét văn hóa hết sức nhạy cảm. Tín ngưỡng thờ Mẫu là một loại hình văn hóa - tâm linh nên vấn đề này ở từng giai đoạn nhân thức của xã hội và ở từng người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Đến nay, tín ngưỡng thờ Mẫu được quan tâm hơn rất nhiều, đã có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu về Bà Chúa Thượng Ngàn như cuốn “Suối Mỡ” in năm 1989 tại Hà Bắc tập hợp các bài viết của một số tác giả địa phương đã “mở ra một cách nhìn rộng hơn về các mặt địa lý, lịch sử, phong tục tập quán của một đất danh thắng”. Trong cuốn “Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam” của Nguyễn Minh San, NXBVHDT 1994 đã đề cập tới vấn đề “Bà Chúa Thượng Ngàn và hội đền công đồng Bắc Lệ”. Bên cạnh đó là các cuốn “Linh thần đất Việt” của Vũ Ngọc Khánh và Phạm Minh Thảo, NXBVHTT, HN 2002 giới thiệu về Bà Chúa Thượng Ngàn; Rồi cuốn “Nữ Thần và Thánh Mẫu Việt Nam” của các tác giả Vũ Ngọc Khánh, Mai Ngọc Chúc, Phạm Hồng Hà, NXB Thanh Niên 2002. Trong “Tổng tập văn học dân gian tập 4”, Viện KHXH VN, NXBKHXH-HN 2004 có đề cập đến hai truyền thuyết về Bà Chúa Thượng Ngàn. Một truyền thuyết kể về công chúa La Bình và một truyền thuyết kể về công chúa Quế Nương. Ở Tuyên Quang cũng có một số nghiên cứu về Bà Chúa Thượng Ngàn nhưng còn lẻ tẻ, chủ yếu có trong các truyền thuyết ở các miếu, đền. Như vậy, Bà Chúa Thượng Ngàn đã được nhiều sách, tài liệu của các nhà nghiên cứu đề cập đến. 3. Mục đích nghiên cứu Chúng tôi tiến hành vận dụng phương pháp chuyên môn và chuyên ngành vào việc tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung sau: Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn Thứ nhất, tìm hiểu khái quát một số vấn đề về tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thị xã Tuyên Quang nói riêng. Thứ hai, tìm hiểu, phân tích và đánh giá giá trị tư tưởng thẩm mỹ của truyền thuyết về đền Cảnh Xanh thị xã Tuyên Quang 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp thống kê - Phương pháp điền dã - Phương pháp tiếp cận hệ thống - Phương pháp so sánh loại hình 5. Cấu trúc của bài làm Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, nội dung chính của bài viết gồm ba chương: - Chương I: Tín ngưỡng thờ Mẫu - một nét văn hóa đặc sắc, bản địa của dân tộc Việt Nam và truyền thuyết về Bà Chúa Thượng Ngàn - Chương II: Mô tả truyền thuyết về đền Cảnh Xanh ở thị xã Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang - Chương III: Đặc điểm và lễ hội đền Cảnh Xanh Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn PHẦN NỘI DUNG Chương I TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU - MÉT NÉT VĂN HÓA ĐẶC SẮC, BẢN ĐỊA CỦA DÂN TÉC VIỆT NAM VÀ TRUYỀN THUYẾT VỀ BÀ CHÓA THƯỢNG NGÀN I. Tín ngưỡng thờ Mẫu 1. Hình tượng thờ Nữ thần ở Việt Nam Mặc dù chưa có thống kê một cách chính xác ở nước ta có bao nhiêu vị nữ thần được thờ phụng. Nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng đây là một hiện tượng tín ngưỡng có từ lâu đời và phổ biến ở nhiều vùng, nhiều địa phương trên địa bàn nước ta. Các thần nữ trong huyền thoại và truyền thuyết thường gắn với việc tạo lập vũ trụ như Nữ thần mặt trời, Nữ thần mặt trăng, và gắn với các biểu tượng về đất nước, về quê hương, dân téc như các Nữ thần nghề dệt, nghề méc, nghề làm bánh hay các Nữ thần tham gia chống giặc cứu nước như Hai Bà Trưng, Nguyên Phi Ỷ Lan, Bùi Thị Xuân…Họ được nhân dân tôn thành thần, thánh, và được triều đình ban sắc phong. Những Nữ thần này có thể có thật hoặc hoang đường nhưng vai trò của họ trong lịch sử dựng nước và giữ nước là rất lớn. Trong các nữ thần, nhân dân đã tôn nhiều bà là Mẫu thánh như Thánh Mẫu, Vương Mẫu, Quốc Mẫu, nhưng không phải tất cả các nữ thần đều là Mẫu. Khảo sát các Mẫu trong huyền thoại và truyền thuyết, chúng ta thấy Mẫu ở đây không chỉ để gọi những nữ thần sinh ra một người nào đó mà quan trọng hơn rất nhiều là các nữ thần trở thành Mẫu này đều là những nữ thần có vai trò vô cùng quan trọng như một người “Mẹ”. Nh vậy, các Mẫu - Thánh Mẫu vừa có nguồn gốc thiên thần, vừa có nguồn gốc nhân thần, là hình thức tín ngưỡng “nâng cao”, “lên khuôn” từ cái nền thờ nữ thần vốn rất phổ biến và cổ xưa của nước ta. Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn 2. Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam a. Về định nghĩa “tín ngưỡng”, theo “Từ điển Tiếng Việt” của Viện ngôn ngữ học thì đó là “tin theo một tôn giáo nào đó”. Còn theo tài liệu chuyên đề về “nghiên cứu văn học dân gian từ mã và mã văn hóa” của PGS - TS Nguyễn Bích Hà thì “tín ngưỡng là một sản phẩm văn hóa do con người quan hệ với tự nhiên, xã hội và chính bản thân mà hình thành. Tín ngưỡng là niềm tin về những điều linh thiêng, những sức mạnh huyền bí, vĩ đại mà con người chỉ cảm nhận được mà không thể nhận thức được”. Hai cách định nghĩa tuy có khác nhau nhưng chúng có một điểm chung rằng: tín ngưỡng là một niềm tin vào một điều gì đó linh thiêng, không thể nhận thức mà chỉ có thể cảm nhận được. b. Dân téc Việt Nam là một dân téc có đời sống văn hóa tâm linh hết sức phong phó. Không kể các tôn giáo được du nhập từ nước ngoài vào như Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chóa giáo… chúng ta có nhiều tín ngưỡng bản địa hình thành từ lâu đời, phổ biến ở nhiều dân téc như tín ngưỡng thờ Tổ tiên ở các gia đình, thờ Thành hoàng ở các làng, xã và thờ Mẫu trong cộng đồng các dân téc Việt. Theo GS.VS Nguyễn Duy Quý (nguyên GĐ trung tâm KHXH & NV quốc gia) thì tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng “lấy việc tôn thờ người phụ nữ, người mẹ làm đấng sáng tạo và bảo trì cho sự tồn tại, sinh thành của vũ trụ, đất nước và con người”. Đến nay tín ngưỡng thờ Mẫu này đẫ có xu hướng phát triển trở thành một tôn giáo thể hiện qua việc một nhóm các Mẫu đã hình thành cho mình một đạo riêng: Đạo Tam phủ - Tứ phủ. Đó là Thiên phủ ở trên trời với Mẫu Cửu Thiên huyền nữ; Nhạc phủ ở núi rừng với Mẫu Thượng Ngàn; Thủy phủ ở sông biển với Mẫu Thoải; và Địa phủ ở dưới đất với Mẫu Địa. Đặc biệt sau này xuất hiện thêm Mẫu Liễu Hạnh đã đưa tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta lên một tầm cao hơn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. c. Tín ngưỡng thờ Mẫu hình thành và phát triển trên cơ sở coi trọng vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Xưa kia nền kinh tế của Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn người Việt còng nh của các nước Đông Nam Á đều là nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, từ đấy nảy sinh các tập tục, nghi lễ gắn liền với nền văn minh của cây lúa nh tín ngưỡng thờ Đất, thờ Lúa, thờ Nước. Tất cả đều được gọi bằng Mẹ và được thờ ở nhiều nơi: Đất thì có Mẫu Địa thờ ở Láng Hạ - Hà Nội; Nước thì có Mẫu Thoải thờ ở các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang; Còn lúa thì có Mẫu Lúa xuất hiện trong “Mẹ Lúa xuống đồng” ở Yên Lập - Phó Thọ. Ngoài ra, các yếu tố tự nhiên khác có liên quan đến canh tác cây lúa cũng được người dân suy tôn nh Thần Sấm, Thần Chớp, Thần Mây, Thần mưa. Cây lúa muốn sinh sản được tất yếu cần phải có đất, nước và bản thân cây lúa cũng sản sinh ra thóc gạo để nuôi sống con người. Chính vì vai trò vô cùng quan trọng và không thể thay thế được nh vậy, nên các yếu tố này được người dân rất coi trọng và suy tôn. Vì có khả năng sinh sản nên hiển nhiên các vị thần này được gọi là Nữ thần. Trong chế độ Mẫu hệ thời xưa, vai trò Êy của người phụ nữ lại càng được củng cố hơn, họ có quyền hành và chi phối đời sống cộng đồng. Đến khi chế độ phụ hệ lên ngôi và sau này là chế độ phong kiến đã kìm kẹp, không coi trọng người phụ nữ, nhưng không vì thế mà vai trò của họ bị mất đi. Vào thời Lê Thánh Tông, trong bộ luật Hồng Đức đã có nhiều điều khoản khẳng định vị trí và quyền lợi của người phụ nữ ở mức cao nhất, có phần ưu ái. Họ có quyền hủy bỏ hôn nhân nếu phát hiện người con trai có ác tật hoặc phạm vào hành án. Như vậy có thể thấy quyền lợi và hạnh phóc của người phụ nữ được bảo vệ, vị thế của họ được khẳng định vững chắc. d. Tín ngưỡng thờ Mẫu hình thành ở nước ta còn xuất phát từ ý thức tưởng nhớ tổ tiên, lòng tôn kính, sự tin tưởng vào những thế hệ đi trước. Dân téc ta có nhiều truyền thống quý báu được truyền từ đời này qua đời khác, một trong những truyền thống đó là “uỗng nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “kính lão đắc thọ”. Các nghi lễ thuộc về tuổi già thường được tổ chức linh đình là lễ mừng thọ, lễ chúc thọ hay lễ sinh nhật. Người già sau khi mất, các con cháu còn tổ chức đám giỗ. Đây là một truyền thống mà không Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn phải dân téc nào cũng có được. Cùng với việc tiếp thu ảnh hưởng của Đạo giáo Trung Quốc được du nhập vào nước ta trong thời kì Bắc thuộc, tín ngưỡng này đã hình thành và định hình một thứ đạo Mẫu mang tính hệ thống hơn. e. Tín ngưỡng thờ Mẫu còn gắn bó chặt chẽ, thiết thực với những yêu cầu về đời sông tâm linh của người dân. Tin ngưỡng thờ Mẫu gắn với những nhận thức rất cụ thể về môi trường tự nhiên - xã hội với những ước muôn thiết thực trong đời sống của con người. Qua tín ngưỡng dân gian chóng ta có thể thấy quần chúng nhân dân luôn luôn tin và cầu mong sự giúp đỡ từ sức mạnh của thế giới tự nhiên như hạn hán cầu Thần Mưa, không có nắng cầu thần Mặt Trời… Tín ngưỡng thờ Mẫu gắn với uy lực của các bà Mẹ, và một số địa phương lại có một bà Mẹ riêng của mình. Mỗi Mẹ có chức năng, quyền lực riêng. Nhưng bao giê Mẹ cũng có sức mạnh thần kì bảo hộ và giúp đỡ những người lương thiện, trừng phạt kẻ xấu. Mẫu sẵn sàng đáp ứng thỉnh cầu cụ thể của con người nh: cầu sức khỏe, cầu tài léc, cầu được mùa, cầu hạnh phúc… Nh vậy, tin ngưỡng thờ Mẫu không những xuất phát từ vai trò quan trọng của người phụ nữ trong sản xuất còng nh trong gia đình mà còn xuất phát từ những yêu cầu thiết thực về đời sống tâm linh của người dân trong xã hội. 3. Tam tòa Thánh Mẫu Trong cuốn “Nữ thần và thánh Mẫu Việt Nam” của các tác giả Vũ Ngọc Khánh, Mai Ngọc Chúc, Phạm Hồng Hà, ba tòa ở đây chính là ba cõi: cõi Trời, cõi Non, cõi Nước. Tam tòa Thánh Mẫu là hiện tượng thờ phụng có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ Nữ thần phát triển mà thành. Có ba hình thức thờ phông: Thờ Nữ thần, thờ Mẫu và thờ Tam tòa Thánh Mẫu. Đó là các mốc của một quá trình phát triển thống nhất qua mỗi giai đoạn với những bước tiến ngày càng cao dần. Từ thờ Nữ thần đến thờ Mẫu là một sự phát triển cao hơn về vị trí, vai trò của các Nữ thần trong cảm quan của nhân dân. Từ thờ Mẫu đến Tam tòa Thánh Mẫu là sù phát triển về tính hệ thống. II. Truyền thuyết về Mẫu Thượng ngàn trong dân gian Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn Mẫu Thượng Ngàn được mặc trang phục màu xanh, là con gái của Sơn Tinh (tức Tản Viên Sơn Thánh) và công chúa Mỵ Nương (trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng cầu hôn Mỵ Nương, con gái vua Hùng).Khi còn trẻ, Mẫu là một cô gái đức hạnh, lại tài sắc vẹn toàn, được cha mẹ đặt tên là La Bình. La Bình thường được cha cho đi cùng, đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền trung du đồi bãi trập trùng. Trong địa hạt mà Tản Viên Sơn Thánh cai quản, Ngài đã dạy dân không thiếu điều gì, từ săn bắn thú dữ đến chăn nuôi gia súc, từ trồng cây ăn quả, trồng lúa nương đến việc đắp ruộng bậc thang, trồng lúa nước Rồi dựng nhà dựng cửa, hái cây thuốc chữa bệnh Ngài cũng thường dùng các vị Sơn thần, Tù trưởng luận đàm thế sự và bàn soạn công việc Do luôn luôn được theo cha như thế nên La Bình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Vốn thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ thực hành nên việc gì La Bình cũng biết, cũng giỏi. Những khi Sơn Thánh bận việc hay không thể đi khắp những nơi mà dân chúng cần đến thì La Bình thường được cha ủy nhiệm đi thay. Những lần như thế, La Bỡnh luụn tỏ ra là một người đầy bản lĩnh, biết tự chủ trong giao tiếp, lại cũng biết thành thạo trong mọi cụng việc.Cỏc Sơn thần, Tù trưởng đặc biệt quý trọng nàng, coi nàng là người đại diện xứng đáng của Sơn Thánh chủ tướng. Còn bản thân nàng, chẳng những hòa hợp, ân cần với mọ người, mà còn rất thân thuộc, quyến luyến với phong cảnh, từ cây cỏ hoa lá đến hươu nai chim chóc Khi Tản Viên và Mỵ Nương về trời, trở thành hai vị thánh bất tử, thì Ngài cũng phong La Bình là Công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận công việc dưới trần, nghĩa là trông coi tất cả 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung du đồi bãi trập trùng của nước Nam ta Trở thành chúa tể của miền núi non và trung du, Thượng Ngàn công chúa vẫn luôn luôn chăm chỉ, hàng ngày hết sức làm tròn các trọng trách của mình. Ngài bảo ban các loài cầm thú phải biết sống hòa hợp với nhau. Dạy Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn chúng đừng ăn những loài quả độc, nấm độc, biết tránh khỏi những cây cối đổ, những cơn lũ quét Ngài dạy bảo con người cũng thật chu đáo, tỉ mỉ. Những gì cha Ngài đã dạy, Ngài đều đem ra áp dụng. Khi tiếp xúc với các Tù trưởng, Ngài cũng học thêm ở họ được nhiều điều. Thế là Ngài lại đem những điều hiểu biết mới đi truyền bá ra mãi. Ngài cải tiến và hoàn thiện thêm những gì mà trước kia, ở cha Ngài chỉ mới bắt đầu. Làm nhà không những đã chắc chắn, lại còn phải biết trạm trổ cho thật đẹp đẽ. Ở mũi các thuyền độc mộc cũng thế, có khắc cả hình hai đầu rồng chạm hẳn vào nhau. Cách nấu nướng thức ăn,chẳng những chỉ có kho, luộc mà còn chế thêm ra được nhiều món mới.Rồi công việc đồng áng, Ngài dạy mọi người cách lấy ống bương để dẫn nước từ khe núi xuống. Lại đi phân phát hạt giống, cho nên nơi nào cũng có cơm dẻo nếp thơm. Trong các con vật nuôi trong nhà, Ngài đem về thêm nhiều giống gia súc mới. Lại trồng thêm nhiều giống cây ăn quả. Rồi trồng cả những hoa thơm cỏ lạ lấy từ trên rừng núi về Công lao của Ngài đối với dân chúng thực không kể sao cho hết. Ngọc Hoàng Thượng đế còn ban tặng cho Ngài thêm nhiều phép thuật thần thông, đi mây về gió, và trở thành vị Thánh bất tử để luôn luôn gần gũi, gắn bó với cõi trần, vĩnh viễn ở miền trung du và núi non hùng vĩ. Khi dân chúng sinh sôi nảy nở ra thêm, từ miền núi non và trung du tràn xuống các miền đồng bằng và ven biển, đã mang theo những cách thức làm ăn và phong tục tập quán từ hồi còn ở trong rừng, dưới sự bảo ban dìu dắt của Công chúa Thượng Ngàn. Cùng với nhiều vị thần thỏnh khỏc, Công chúa Thượng Ngàn vẫn ngày đêm lặng lẽ âm phù cho sự bình yên của mọi người dân nước Việt. Và thật là tự nhiên, khi mọi người đều gọi Ngài là Mẫu, một cách vừa trìu mến gần gũi mà cũng vừa tôn kính. Lịch sử nước Việt từ các thời về trước, đã từng ghi lại các chiến công âm phù lừng lẫy của Ngài.Tướng sĩ của nhà Lý đỏnh quõn Tống, tướng sĩ nhà Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn Trần đỏnh quõn Nguyờn, đều có Ngài âm phù. Các triều đại này, sau khi thắng lợi đều có lễ tạ ơn và có sắc thượng phong cho Ngài. Lại đến đầu hồi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, lúc ấy lực lượng nghĩa quân còn yếu, đang đồn trú ở Phản Ấm thì giặc Minh kéo đến bao vây. Nghĩa quân người ít chống cự không nổi, phải tan tác mỗi người mỗi nơi. Trong đêm tối, Công chúa Thượng Ngàn đã hóa phép thành bó đuốc lớn, soi đường cho quân sĩ, tập hợp và dẫn dắt họ đi vào đất Mường Yên, về cơ sở núi Chí Linh. Ánh đuốc thiêng của Ngài, chỉ quân sĩ của ta biết được, cũn quõn giặc thì không thể nào nhìn thấy. Ở Chí Linh, nghĩa quân vừa sản xuất, vừa tập luyện và tập hợp, phát triển thêm lực lượng. Thật gian khổ, lắm phen không còn lương thực, phải lấy củ nâu củ mài thay cơm, nhưng nhờ sự che chở của Công chúa Thượng Ngàn, quân ta vẫn ngày một thêm lớn mạnh. Quân Minh nhiều lần đến bao vây cũng đành phải chịu rút về. Từ Chí Linh, quân ta tiến vào giải phóng Nghệ An, Thuận Hóa. Sau đú,với những trận thắng oanh liệt, ở Tốt Động, ở Chi Lăng, và cuối cùng, bao vây bức hàng quân giặc ở Đụng Quan,đó giải phóng hoàn toàn đất nước. Sau chiến thắng vẻ vang, Nguyễn Trãi thay lời Lê Lợi, viết bản Bình Ngô đại cáo, tổng kết lại cuộc chiến tranh. Trong bản Bỡnh Ngụ cú cõu: "Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần", là nhắc lại thời nghĩa quân ở núi Chí Linh, tuy gian lao vất vả nhưng vẫn bảo toàn được lực lượng, vỡ đó được sự âm phù, che chở của Cụng chúa Thượng Ngàn. Công chúa Thượng Ngàn, cũng như bao nhiêu vị thần thánh được mọi người tôn thờ, chính là hồn thiêng của sông núi, bao nhiêu đời nay dẫn dắt con cháu vững bước đi lên. Ngài có mặt ở khắp nơi, theo bước chân của dân chúng, khi từ miền rừng núi rồi xuống miền đồng bằng.Vỡ vậy, ở nơi nào dân chúng cũng lập điện thờ, thờ phụng Ngài.Tuy nhiên, đại bản doanh của Ngài vẫn là vùng núi non và các cửa rừng. Những người đi rừng, muốn bình yên, mọi sự tai qua nạn khỏi, thường cầu xin sự che chở, phù trợ của Ngài. Ai [...]... nước Việt Nam Tỉnh Tuyên Quang cũng là một trong những miền quê lưu giữ truyền thuyết đó Bài tập chuyên đề Ngữ văn Triệu Phương Quỳnh - K54E Chương II MÔ TẢ TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỀN CẢNH XANH Ở THỊ XÃ TUYÊN QUANG - TỈNH TUYÊN QUANG I Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa 1 Điều kiện địa lý tự nhiên 1.1 Vị trí địa lý Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang,... cho lập đền thờ trong khu vực cây xanh hiện nay” Như vậy ta có thể thấy, truyền thuyết về đền Cảnh Xanh - Tuyên Quang có nguồn gốc từ truyền thuyết về Bà Chúa Thượng Ngàn ở trên, chỉ có điều nó được gắn với địa danh Tuyên Quang Bên cạnh truyền thuyết về công chúa La Bỡnh, cũn cú truyền thuyết về công chúa Quế Hoa, cũng được nhân dân tôn phong làm Bà Chúa Thượng Ngàn Nhân vật chính trong truyền thuyết. .. trở lại Một áng mây ngũ sắc xà xuống đón Quế Nương và mười hai thị nữ về trời” Môtip này góp phần tạo ra tính chất thiờng hóa cho nhân vật truyền thuyết Khác với những truyền thuyết trên, truyền thuyết về đền Cảnh Xanh không có hình ảnh đám mây ngũ sắc, mà La Bình hóa thân vào hình ảnh cây xanh “thõn rễ đan xen, lá cành rủ xuống giống như động tiờn” Sở dĩ có sự hóa thân này là bởi Tuyên Quang là tỉnh. .. Quỳnh - K54E  Phụ lục Một số hình ảnh về ngôi đền Cảnh Xanh - thị xã Tuyên Quang Cổng ngôi đền Cảnh Xanh Ban chính cung Bài tập chuyên đề Ngữ văn Triệu Phương Quỳnh - K54E Động sơn trang (13 Cô bé sơn trang) Tứ phủ ông Hoàng Bài tập chuyên đề Ngữ văn Triệu Phương Quỳnh - K54E tòa xanh bao phủ ngôi đền Các am thờ dưới gốc cây xanh Bài tập chuyên đề Ngữ văn Triệu Phương Quỳnh - K54E Cô Bé cây xanh Cậu... chung 3 Kết cấu truyền thuyết đền Cảnh Xanh Kết cấu của truyền thuyết giống kết cấu của thần thoại Kết cấu thần thoại “khỏ đơn giản, ít tình tiết, hầu như không có nhánh rẽ vỡ ớt nhân vật và ít quan hệ Nó chủ yếu tập trung mô tả diện mạo, đặc điểm và hành trạng của các thần một cách khỏi quỏt” Truyền thuyết về đền Cảnh Xanh không có nhiều tình tiết, không có biến cố, nhân vật ít, chỉ mô tả Công Chúa Thượng... Phương Quỳnh - K54E Chương III ĐẶC ĐIỂM VÀ LỄ HỘI ĐỀN CẢNH XANH I Đặc điểm ngôi đền Cảnh Xanh Trải qua điền dã, khảo cứu và những lời cung văn trong đền Cảnh Xanh được nhân dân ngợi ca, tỏn thỏn về công đức của vị thần đã phần nào mở ra cho chúng ta một cái nhìn khái quát vị thế, cảnh quan sông núi ở đây - với hệ thống đền thờ các thế lực tự nhiên dọc hai bên bờ sông Lô và trong lòng thị xã như thần... kì (truyền thuyết An Dương Vương, truyền thuyết về Lê Lợi…), truyền thuyết về đền Cảnh Xanh không có cỏc mụtip trờn mà chỉ có mụtip hóa thân và linh hiển âm phù Bài tập chuyên đề Ngữ văn 4.1 Mụtip hóa thân Triệu Phương Quỳnh - K54E Đây là môtip có nguồn gốc từ xa xưa “Húa thõn” là sự thay đổi dạng của nhân vật mà phần hồn không mất đi” Môtip hóa thân xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết như truyền. .. dấu tích thành cổ, về phía bắc thị xã là ngôi đền Cảnh Xanh thuộc phường Minh Xuân, khiêm nhường nép dưới “Tũa xanh lộng lẫy hàng trăm năm tuổi, khiến chúng ta vừa kinh ngạc chiêm ngưỡng, vừa băn khoăn tự hỏi khi lời cung văn trong đền ngân nga: “Tuyờn Quang cảnh trí hữu tình Nỳi Dựm cụ ngự trước ghềnh nguy nga Cảnh rừng Cấm một màu xanh đậm Đền Ỷ La lồng lộng ngôi cao Đền Cảnh Xanh cô mắc võng đào... thờ cúng ở ngôi đền Cảnh Xanh đó đúng góp một vai trò cố định các truyền thuyết về vị thần được tôn thờ trong ngôi đền thành văn bản Đây cũng là điểm hẹn du lịch văn hóa tâm linh, hấp dẫn du khách thập phương về lễ bái cũng như chiêm ngưỡng cảnh đẹp của “Tũa xanh trong hiện tại và tương lai Bài tập chuyên đề Ngữ văn Triệu Phương Quỳnh - K54E PHẦN KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu về tục thờ Mẫu (ở đây là... ngôi đền Cảnh Xanh nơi đây vẫn hiện hữu trước sự khắc nghiệt của mưa nắng đại ngàn, như một điểm nhấn thời gian về sức sống lâu bền của ngôi đền Mà ở đó mãi ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng cả tinh thần và vật chất, đây cũng là bức thông điệp của núi rừng mà dân gian truyền lại qua cả truyền thuyết lẫn di tích này Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn 2 Nội dung truyền thuyết đền Cảnh Xanh . truyền thuyết đó. Bài tập chuyên đề Triệu Phương Quỳnh - K54E Ngữ văn Chương II MÔ TẢ TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỀN CẢNH XANH Ở THỊ XÃ TUYÊN QUANG - TỈNH TUYÊN QUANG I. Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền. chương: - Chương I: Tín ngưỡng thờ Mẫu - một nét văn hóa đặc sắc, bản địa của dân tộc Việt Nam và truyền thuyết về Bà Chúa Thượng Ngàn - Chương II: Mô tả truyền thuyết về đền Cảnh Xanh ở thị xã Tuyên. cây xanh hiện nay”. Như vậy ta có thể thấy, truyền thuyết về đền Cảnh Xanh - Tuyên Quang có nguồn gốc từ truyền thuyết về Bà Chúa Thượng Ngàn ở trên, chỉ có điều nó được gắn với địa danh Tuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Mô tả truyền thuyết về đền Cảnh Xanh ở thị xó Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang, tiểu luận Mô tả truyền thuyết về đền Cảnh Xanh ở thị xó Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang, tiểu luận Mô tả truyền thuyết về đền Cảnh Xanh ở thị xó Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa liên quan