tiểu luận Vị trí chiến lược của vùng ngã ba sông Bạch Hạc thời nhà Trần (thế kỷ XIII- XIV)

35 355 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:12

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Vùng ngã ba sông Bạch Hạc, mảnh đất “sơn chầu thuỷ tụ”, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc đã khẳng định vai trò quan trọng, là đất định đô của các Vua Hùng thời dựng nước, là phên giậu bảo vệ cho kinh thành Thăng Long thời phong kiến tự chủ. Với vai trò là mét bộ phận trung tâm của nước Văn Lang, vùng ngã ba sông Bạch Hạc đã được các nhà sử học quan tâm trong khi nghiên cứu về thời đại Hùng Vương. Tuy nhiên, vai trò đó nh thế nào dưới các triều đại phong kiến dân tộc thì hầu nh chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập trực tiếp đến- thậm chí, chưa có một công trình nghiên cứu nào đề cập. Đây có thể coi là một “khoảng trống” cần được giải quyết. Là một người bước đầu nghiên cứu khoa học, đồng thời là những người con của quê hương, chúng tôi muốn tìm hiểu những biến cố lịch sử có ý nghĩa quan trọng đã từng xảy ra trên mảnh đất này, góp phần khắc phục những khoảng trống lịch sử còn để lại. Vì thế, chúng tôi đã chọn đề tài Vị trí chiến lược của vùng ngã ba sông Bạch Hạc thời nhà Trần (thế kỷ XIII- XIV) làm đề tài nghiên cứu của mình. 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài này là: dựa trên những tư liệu lịch sử cụ thể để có thể để làm rõ vai trò và vị trí của vùng ngã ba sông Bạch Hạc đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước của vương triều Trần; đồng thời, từ đó góp phần nghiên cứu về một khía cạnh lịch sử của vương triều Trần, đó là sự quan tâm khá đặc biệt của nhà Trần đối với các vùng ngã ba sông, các vùng cửa nước quan trọng, và sự hình thành của một hệ thống các vùng cửa nước, cửa sông trọng yếu với trung tâm là kinh thành Thăng Long. 3. Ngun t liu. nghiờn cu v mt a danh lch s quan trng v trong một giai on lch s cng vụ cựng quan trng, chỳng tụi ó s dng nhiu ngun s liu, nh cỏc th tch c (Vit Nam v Trung Quc), ng thi s dng cỏc kt qu nghiờn cu ca cỏc hc gi i trc v vn cú liờn quan, c bit, chỳng tụi ó ginh nhiu thi gian kho sỏt v in dó thc t ti vựng ngó ba sụng Bch Hc v cỏc vựng lõn cn. V cỏc ngun th tch c ca Vit Nam, chỳng tụi ó kho sỏt v tp hp cỏc ghi chộp trong cỏc b chớnh s ca cỏc triu i phong kin: i Vit s ký ton th, Khõm nh Vit s thụng giỏm cng mc Ngoi ra, chỳng tụi cng ó khai thỏc ngun s liu ghi chộp trong cỏc bộ a chớ, nh: D a chớ ca Nguyn Trói, Kin vn tiu lc ca Lờ Quý ụn, Lch triu hin chng loi chớ ca Phan Huy Chú, i Nam nht thng chớ ca Quc s quỏn triu Nguyn, i Vit a d ton biờn ca Nguyn Vn Siờu, Sn Tõy tnh chớ, tp thng V cỏc ngun th tch ca Trung Quc, chúng tụi ó c gng s dng kt qu nghiờn cu ca cỏc hc gi i trc, chn lc nhng s liu quan trng nh: Thỏi Bỡnh hon v ký, q.170, 10a; Thu kinh chú, q.37; Nguyờn s; An Nam chớ lc Trong cỏc nghiờn cu ca cỏc hc gi Vit Nam, nhiu hc gi cng ó cp n v trớ v vai trũ ca Ngó ba sụng Bch Hc nh : Thiờn nhiờn Vit Nam ca Lờ Bỏ Tho, a chớ Vnh Phỳ: vn hoỏ dõn gian vựng t T ca S Vn hoỏ v Thụng tin tnh Vnh Phỳ, 1986; a chớ Vnh Phỳc (S tho), Nguyn Xuõn Lõn, 2001; Kinh ụ Vn Lang (k yu) ca S Vn hoỏ Thụng tin -Th thao tnh Vnh Phỳ, 1996. c bit, trong h thng cỏc bi nghiờn cu v vựng t T Hựng Vng ca GS. Trn Quc Vng trong Vit Nam, cỏi nhỡn a vn hoỏ 1 , ó t ngó ba 1 Trần Quốc Vợng, Việt Nam, cái nhìn địa văn hoá, NXB VHTT, H. 2001. sụng Bch Hc trong bi cnh ca mt vựng t T / t C, l trung tõm ca lónh th Vn Lang xa Nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc hc gi i trc u khng nh vai trũ, v trớ ca vựng ngó ba sụng Bch Hc trong lch s thi k dng nc ca dõn tc, sự t thu Ngó ba sụng Bch Hc chớnh l c s ca s t nhõn trong bui u lch s dng nc ca dõn tc. Nhng, vn nghiờn cu v ngó ba sụng Bch Hc mi ch c t trong phm vi nghiờn cu v thi i Hựng Vng; v cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu riờng bit no v vai trũ, v trớ ca vựng ngó ba sụng Bch Hc trong cỏc triu i phong kin Vit Nam. khc phc nhng hn ch v t liu, chỳng tụi ó i in dó thc t ti Ngó ba sụng Bch Hc v cỏc vựng xung quanh. Trong quỏ trỡnh in dó ca mỡnh, chỳng tụi nhn thy du ấn khỏ m nột cỏc vt tớch, s liu cú liờn quan n cỏc s kin lch s thi nh Trn th k XIII-XIV: ền- ỡnh Tam Giang Bch Hc nm bờn b sụng Lụ, lin vi ngó ba Hc, tng truyn l ni Trn Nht Dut ó ct mỏu tuyờn th trong cuc khỏng chin chng Nguyờn Mụng ln th hai (1285). Cng ti n- ỡnh Tam Giang Bch Hc ny, Trn Nht Dut ó sai ngi ỳc chuụng Thụng Thỏnh quỏn Bch Hc v treo n - ỡnh ny. on sụng Lụ vo dũng chớnh sụng Hng, cũn n th Khc Chung 2 , mt v quan ni ting thi Trn, trc khi lm quan trong triu cng ó cú thi gian di sinh sng v dy hc õy. Cỏch ngó ba sụng Bch Hc khong 7 km v phớa ụng bc, cũn cú thỏp Bỡnh Sn 3 , mang m phong cỏch kin trỳc Lý Trn, tng truyn c xõy dng t thi nh Trn. Ngoi cỏc du tớch vt cht cũn sút li n ngy nay, chỳng tụi cũn thy nhiu cỏc l hi ti Bch Hc cú liờn quan hay trc tip phn ỏnh li nhng s kin lch s thi Trn ó din ra ti a im ny: Hi bi chi 2 Đền thờ Đỗ Khắc Chung hiện nay thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, gần kề với đền thờ Trần Nguyên Hãn. 3 Tháp Bình Sơn, nay thuộc địa phận xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Bạch Hạc vào ngày 20 tháng 05 Âm lịch hàng năm, tương truyền là để diễn tả lại không khí tập trận của thuỷ quân nhà Trần trong thời gian chuẩn bị kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông, Lễ tiệc Quan Thanh vào ngày 25 tháng 09 Âm lịch hàng năm, tương truyền là do vua Trần Nhân Tông sau thắng lợi ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông, đã có chỉ dụ giao cho nhân dân Bạch Hạc tổ chức lễ tiệc Quan Thanh khao quân mừng thắng lợi và cũng theo lệ đó, Bạch Hạc làm lễ tiệc cho cả nước với trận đánh lớn đầu tiên mở màn cho cuộc kháng chiến của nhân dân Đại Việt đã diễn ra tại Bạch Hạc. 4. Phương pháp nghiên cứu. Dựa trên các nguồn tư liệu thu thập được, chúng tôi vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, loại suy để gạt bỏ những thông tin sai lệch, xác định và chắt lọc triệt để những thông tin đáng tin cậy, có tính chân thực. Dựa vào những thông tin đó, vận dụng phương pháp tổng hợp kết hợp mô tả lịch sử chúng tôi cố gắng phục dựng lại một cách khách quan những nét chính yếu nhất về những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại vùng ngã ba sông Bạch Hạc vào thời nhà Trần (thế kỷ XIII-XIV). I . VÙNG NGÃ BA SÔNG BẠCH HẠC VÀ MÉT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA - LỊCH SỬ 1. Mt s vn a lý vựng ngó ba sụng Bch Hc Vựng ngó ba sụng Bch Hc l vựng t m ngy nay l ni giỏp gianh gia ba tnh Vnh Phỳc, Phỳ Th v H Tõy vi trung tõm l ngó ba sụng Bch Hc. 1.1. Bch Hc l mt tờn gi cú xut x t lõu i, t sm ó c ghi chộp trong cỏc sỏch a chớ ca cỏc triu i phong kin Vit Nam cũng nh cỏc triu i phong kin Phng Bc. Thi Hựng Vng, vựng ngó ba sụng Bch Hc thuc vo b Vn Lang. Sỏch Lnh Nam chớch quỏi i Trn chộp t Phong Chõu thi thng c cú mt cõy chiờn n cao hn nhn (mt n v o lng c xa- TG) cnh lỏ rm rp, cú chim Hc lm t trờn cho nờn gi t ấy l Bch Hc. Thi thuc Triu - Tõy Hỏn - ụng Hỏn (179 TCN - 40) thuc Mờ Linh, qun Giao Ch. i inh - Tin Lờ thuc vo t ca Phong Chõu. Thi nh Trn, vựng ngó ba sụng Bch Hc thuc x Tam Giang. Sỏch Nguyờn Ho chớ ca Trung Quc chộp: ph Tam Giang lnh ba chõu l Thao Giang, Tuyờn Giang, Giang v 5 huyn l Ma Khờ, H Hoa, Thanh Ba, Tõy Lan, C Nụng. 4 Sỏch Kin vn tiu lc ca Lờ Quý ụn chộp: Khong u niờn hiu Hng c, trn Sn Tõy gi l x Tam Giang. a th vựng ny, t hp, dõn ụng, phong tc cn kim. Sỏch An Nam b lc ca nh Minh chộp rừ hn: vựng ngó ba sụng gi l Tam Giang khu, ph Tam Giang phớa tõy ph Giao Chõu, l ch sụng Thao, sụng , sụng Tuyờn Quang chy dn vo nhau cho nờn gi l ph Tam Giang 5 . Sỏch Lch triu hin chng loi chớ ca Phan Huy Chỳ chộp: trong thi Quang Thun (1466) t lm tha tuyờn Quc Oai thng thuc cỏc ph, huyn. n khi nh li bn mi gi l Sn Tõy, v vn 4 Nguyễn Văn Siêu: Đại Việt địa d toàn biên, NXB Văn hoá, H.1997, phần Nguyên Hoà chí, tr.49. 5 An Nam bị lục, dẫn theo Nguyễn Văn Siêu: sđd, tr.398. gi l Tam Giang. Sau thi Hng Thun (1509) chuyờn gi l Sn Tõy, cú 6 ph v 24 huyn l thuc 6 . Nm Tuyờn c tr v sau, vn ly t ph Tam Giang v ph Giao Chõu, chõu Quy Hoỏ, ph Gia Hng t Sn Tõy Tha chớnh ty, coi 6 ph l: Quy Hoỏ, Tam i, oan Hựng, An Tõy, Lõm Thao, Giang. Th k XVIII, vựng ngó ba sụng Bch Hc thuc vo trn Sn Tõy 7 Th k XIX, thuc vo trn/ ri tnh Sn Tõy. Sỏch i Vit a d ton biờn, trong mc Tnh Sn Tõy, chộp: Bn triu nm Gia Long gi l trn Sn Tõy. Nm Minh Mnh 12 chia ht gi l tnh Sn Tõy 8 Nh vy, vựng ngó ba sụng Bch Hc- m ngy nay l vựng giỏp gianh gia ba tnh: Vnh Phỳc, Phỳ Th, v H Tõy, trong sut chiu di ca lch s dõn tc, ó tng l mt b phn ca vựng t T - bộ Gia Ninh thi Hựng Vng, l t Mờ Linh thi Hai B Trng chng gic Hỏn, l t Tam Giang i Trn - Lờ, l mt b phn ca Sn Tõy - X oi vn hin t th k XVIII - XIX. Gii hn khụng gian nghiờn cu ca ti l a ht ca ph Tam Giang thi nh Trn vi ba chõu l Thao Giang, Giang v Tuyờn Giang. 1.2. V mt a lý, Bch Hc Vit Trỡ c cỏc nh khoa hc t trong phm vi ca min trung du t 9 , l vựng t trung gian, quỏ , ni kt min thng du vi min h du. Vnh Phỳ (nay l Vnh Phỳc v Phỳ Th) - Bch Hc vo vựng bỏn sn a, vựng chuyn tip gia vựng nỳi vi ng bng, cú vựng rng nỳi ging mn ngc, cú vựng i gũ c trng ca min trung du, cú vựng ng bng ging min xuụi 10 . Hu chm phớa sau ca vựng ngó ba sụng Bch Hc l dóy Hong Liờn Sn cao ngt chy di theo hng ụng Bc - Tõy Nam, vi nh cao nht l dóy Phanxipang c mnh danh l núc nh ca ụng Dng. 6 Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chơng loại chí, tập 1. 7 Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục (Trong Lê Quý Đôn toàn tập, tập 2), NXB KHXH, H.1977, tr 288. 8 Nguyễn Văn Siêu: Đại Việt địa d toàn biên, NXB Văn Hoá, H.1997, tr.49 9 Lê Bá Thảo: Thiên nhiên Việt Nam, NXB KH và KT, H.1990, tr.122. 10 Địa chí Vĩnh Phú, Sở Văn hoá và Thông tin Vĩnh Phú, H.1986, tr. 25. T ngó ba sụng Bch Hc nhỡn v bờn trỏi l dóy Tam o chy di t min Tuyờn Quang, Thỏi Nguyờn v ti giỏp H Ni; v phớa bờn phi l dóy Ba Vỡ quanh nm mõy ph; phớa trc mt theo dũng chy ca dũng chớnh sụng Hng, l c mt min ng bng rng ln v trự phỳ, xa hn na l bin ụng. Ngó ba sụng Bch Hc, ni hi t ca cỏc sụng ngũi phớa bc, ni tip giỏp ca ba tnh Vnh Phỳc, Phỳ Th v H Tõy ngy nay, ó tr thnh im u tiờn ca min ng bng chõu th, c coi l nh th nht ca tam giỏc chõu th Bc B 11 Nh vy, ngó ba sụng Bch Hc cú th coi l nm mt vựng trung tõm trung chuyn, l im giao gia trung du vi ng bng v min nỳi, gia min ngc v min xuụi, gia Bc v Nam. 1. 3. Ngó ba sụng Bch Hc l hp lu ca ba con sụng: Thao - Lụ - v hng chc sụng sui nh nh sụng Bi, sụng Chy, sụng phú ỏy, v cỏc chi lu ngũi Lao, ngũi Gianh, ngũi Mộ, ho lm mt Ngó ba sụng Bch Hc. Dũng chớnh ca sụng Hng (sụng Thao) v cỏc ph lu ln nht l , Lụ u bt ngun t Võn Nam, Tõy Tng (Trung Quc), chy vo Vit Nam theo nm ngun chớnh: sụng Nguyờn (dũng chớnh sụng Hng) sụng Lý Tiờn (Hay sụng ), sụng ng iu (sụng Nm Na), sụng Bn Long (sụng Lụ) v sụng Ph Mai (sụng Gõm) cựng gia nhp vo sụng Hng khu vc Vit Trỡ - Ngó ba sụng Bch Hc. Cỏc ph lu ln trong h thng sụng Hng u cú hng song song vi hng sụng chớnh c hỡnh thnh trong nhng mỏng st hay t góy do vn ng tao sn Hymalaya to nờn. ú l cỏc thung lng sụng , sụng Chy Riờng sụng Lụ, sụng Gõm ph thuc vo hng vũng cung ca cỏc np nỳi, m rng v phớa Bc. Hai hng sụng trờn õy ó to ra cho cỏc h thng 11 Trần Quốc Vợng: Việt Nam, cái nhìn địa văn hoá, NXB VHTT tr 27. sụng Hng cú dng nan qut in hỡnh, m im quy t chớnh l ngó ba sụng Bch Hc Vit Trỡ. Ngoi nhng ph lu chớnh trờn õy, sụng Hng ti ngó ba sụng Bch Hc cũn nhn nc t mt ph lu quan trng na l sụng phú ỏy (Hay sụng ). Sỏch i Nam nht thng chớ th k XIX chộp: a phn huyn Tam Dng phỏt nguyờn t sụng Tiờn tnh Thỏi Nguyờn, một chi lu tỏch ra, tc gi sụng , chy qua a phn Chõu nh v huyn Vn Lóng, n a phn huyn Tam Dng lm sụng ỏy, li chy v phớa ụng qua a phn huyn Lp Thch chy vo sụng Lụ, ri vo sụng Bch Hc 12 Tt c cỏc dũng chy theo hng Tõy Bc - ụng Nam v u t hp dũng chy ti ngó ba sụng Bch Hc, v ri t õy, ngoi dũng chy chớnh l sụng Hng chy v ụng ra bin, thỡ ven Ngó ba sụng Bch Hc, sụng Hng li tip tc phõn ra thnh cỏc chi lu nh v phõn tỏn ra cỏc vựng khỏc. Cỏch Ngó ba sụng Bch Hc 10 km, bờn t ngn sụng Hng, cú chi lu sụng C L 13 bt ngun t sụng Hng, chy qua a phn Vnh Phỳc ngy nay v hi vi sụng ung (cng l mt chi lu ca t ngn sụng Hng) ti H Ni - tr thnh mt tuyn giao thụng huyt mch, ni lin vựng min nỳi/trung du Vnh Phỳ (nay l Vnh Phỳc v Phỳ Th) vi vựng ng bng chõu th sụng Thỏi Bỡnh v vựng ca bin phớa ụng Bc. Ngoi ra, bờn t ngn sụng Hng gn Ngó ba sụng Bch Hc cng cú mt chi lu quan trng na l sụng Phan 14 , chy trong a phn tnh Vnh Phỳc ngy nay v cng hp vi sụng C L phớa Nam ca Tnh. 12 Dẫn theo: Lê Kim Thuyên, Hai Bà Trng và các tớng của Hai Bà trên đất Vĩnh Phúc, Sở VHTT-TT Vĩnh Phúc, 2003. 13 Sông Cà Lồ hay còn gọi là sông Nguyệt Đức, ngày nay, cửa sông ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc, cách ngã ba sông Bạch Hạc khoảng 9 km. Ngày nay, do lòng sông ở cửa phân thuỷ nông nên lu lợng nớc bình quân chỉ còn khoảng 30cm3/ giây. Tuy nhiên, thời xa xa, thì Cà Lồ là đờng thuỷ kinh rất trọng yếu. 14 Sông Phan, Lê Quý Đôn chép là sông Sơn Tang; Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chơng loại chí chép là Khe huyện Yên Lạc Bờn hu ngn sụng Hng, ú l sụng ỏy chi lu ca sụng Hng, chy qua chõn nỳi Ba Vỡ, min Sn Tõy, ri min nỳi ỏ vụi, tr thnh tuyn giao thụng huyt mch ni min trung du Vnh Phỳ vi ng bng phớa Nam (gm cỏc tnh Nam nh, Ninh Bỡnh). Nh vy, chỳng ta cú th thy rng Ngó ba sụng Bch Hc l ni tp trung hu ht cỏc dũng chy ph lu ca sụng Hng t phớa Tõy Bc v, ri t õy, ngoi dũng chớnh sụng Hng tip tc chy v phớa ụng ra bin, sụng Hng li phõn lu ra thnh nhiu chi lu quan trng: sụng C L, Sụng ỏy, Sụng ungVỡ vy, cú th coi Ngó ba sụng Bch Hc l trung tõm ca h thng sụng Hng. Ngoi ra, vi v trớ a lý quan trng nh vy, Bch Hc cng tr thnh trung tõm ca c mt vựng a lý, ni trung chuyn gia ng bng v min nỳi, gia min ngc v min xuụi, gia phớa Nam v phớa BcNgó ba sụng Bch Hc ó c nh a lý hc Nguyn Thiu Lõu mnh danh l: Th ụ thiờn nhiờn Vựng ngó ba sụng Bch Hc l vựng t cú th sn chu thu t vi trung tõm im l ngó ba sụng Bch Hc, ngonh mt hng bin, hu chm phớa xa l di Hong Liờn Sn cht ngt tri Nam, tay Long l di Tam o vi di chõn nỳi l sụng C L, tay H l dóy nỳi Tn Viờn vi di chõn nỳi l dũng sụng Tớch/ỏy; trc mt l s t thu ri t nhõn th t ấy m bo cho mt vin cnh nghỡn nm 15 T Bch Hc cú th thụng ti nhiu vựng a lý khỏc nhau. T Bch Hc theo ng sụng Hng, sụng , sụng Lụ u cú th lờn c cỏc vựng rng nỳi, m bo thụng thng vi cỏc tc ngi min nỳi, v cng theo ng sụng ny, cú th thụng sang Trung Quc m rng buụn bỏn vi Trung Quc; t Bch Hc, theo ng sụng Hng, cú th xung vựng ng bng trự phỳ, ni lin vi kinh ụ Thng Long sau ny, cng nh ún nhn nhng sn vt t min bin i lờn. Nh vy, vựng ngó ba Hc cú mt v trớ vụ cựng quan trng trong vic chuyờn ch hng hoỏ 15 Trần Quốc Vợng: Việt Nam, cái nhìn địa văn hoá, sđd, tr.34. cng nh giao lu vn hoỏ ca con ngi min xuụi vi min ngc, c bit vi min nỳi, xa cng nh nay. 2. Vựng ngó ba sụng Bch Hc v nhng du ấn trong lch s trc th k XIII. T ngn xa, im t thu luụn luụn l ca t nhiờn, v im t nhõn l ca con ngi. Ngi Vit c xa xa ó sm nhn thc c v trớ v tm quan trng chin lc ca Ngó ba sụng Bch Hc v vựng lõn cn c trong vic n nh i sng, trong vic giao lu kinh t - vn hoỏ vi cỏc vựng xung quanh, v trong vic chng li k thự xõm lc ngoi bang. Vi v trớ trung tõm ca mỡnh, Bch Hc ó sm tr thnh im hi t ca cỏc lung c dõn ln, m trong lch s phỏt trin ca cỏc nn vn hoỏ c i ó chng kin ít nht l hai ln hi t vn hoỏ ti trung du Vit Trỡ - Bch Hc: Vn hoỏ Sn Vi trờn nhng i thm bc hai sụng Hng, niờn i C14 khong 10-20 vn nm, vo cui thi ỏ cũ, Bng k cui cựng Wiirm Bc , Bc u, mc nc bin cũn xa bin ụng, ng bng Bc B rng mờnh mụng. Nh Kho c hc Nguyn Khc S da trờn nhng du tớch v vic phỏt hin vn hoỏ Sn Vi c ba lu vc sụng Lụ, sụng Thao, sụng ó i n gi thuyt: v s hi t Sn Vi nh Vit Trỡ, Vnh Phỳ vi trung tõm l ngó ba sụng Bch Hc t ba ngun vn hoỏ sm dc sụng Lụ, sụng Thao, sụng . Giỏo s Trn Quc Vng ó gi õy l s hi t con ngi v vn hoỏ ln th nht Vnh Phỳ 16 . Vo thi k Holoxen mun (4000-2000 nm cỏch ngy nay), bt u thi k bin lựi, ng bng chõu th Bc B th hai c thnh lp. Con ngi vo hu k ỏ mi t cao nguyờn Võn Quý xung, t hi o ngc sụng tin vo, t Trng Sn, Thng Lo tin ra hi t ụng o 16 Trần Quốc Vợng: Việt Nam, cái nhìn địa văn hoá, sđd, tr.39. [...]... Trần, tạp chí NCLS, số 88, năm 1966 Về vấn đề này, do sự khan hiếm về t liệu, nên giữa các học giả còn có nhiều sự bất đồng về quan điểm Nhng theo ý kiến riêng của chúng tôi thì thời nhà Trần, vùng Ngã ba sông Bạch Hạc cũng nh các vùng ngã ba sông quan trọng khác, chắc hẳn đã đợc giao cho các vơng hầu quý tộc quản lý; bởi vì có sự kiện này thì mới có thể đợc khắc vào chuông Thông thánh quán 37 Đại Việt... trn gi cỏc cựng ngó ba sụng: Trn Quc Tng ngó ba sụng Giỏn Khu (Hong Long Ninh Bỡnh); Trn Th vựng ngó ba sụng An Bi (Bỡnh Lc H Nam), Trn Quang Khi Cao i (Bỡnh Lc H Nam) Xem: Trần Quốc Vợng, Sông Châu- núi Đọi- họ Trần và những mối quan hệ với cụ Kép Trà (Một tiếp cận địa- văn hoá học) 55 Đại Việt sử ký toàn th, Tập I, NXB KH-XH, H.1998, tr.241 54 Qua vic tỡm hiu cỏc Ngó ba sụng ny, cú th thy... kinh t, chớnh tr, vn hoỏ cng ó cú s dch chuyn v ng bng, vi s xut hin ca nhng trung tõm mi C Loa, Thng Long II V TR CHIN LC CA VNG NG BA SễNG BCH HC THI TRN (TH K XIII- XIV) 1.Vỡ sao vng triu Trn phi quan tõm ti vựng ngó ba sụng Bch Hc 27 Xem: Sử làng và đền chùa Bạch Hạc, tài liệu đã dẫn, tr.25 Vng triu Trn (1226 1400) c cỏc nh s hc ỏnh giỏ l mt trong nhng triu i cú du ấn quan trng trong tin trỡnh... vấn đề lịch sử thời Trần, tài liệu đã dẫn 45 Sử làng và đền chùa Bạch Hạc, tài liệu đã dẫn, tr.30 44 khỏng chin chng Nguyờn Mụng ni õy, ó khng nh quyt nh ỳng n ca nh Trn Nh vy, vic Trn Nht Dut c vua Trn giao cho trn th vựng Ngó ba sụng Bch Hc, cựng vi vic cỏc cụng chỳa Thiờn Thu, Thiờn Chõn cú iền trang vựng ny, chúng ta cú th thy rng nh Trn ó rt coi trng v trớ chin lc ca vựng Ngó ba sụng Bch Hc,... Mai) l thỏi ấp ca Thng tng quõn t Trn Khỏt Chõn; 33 34 Chúng tôi sử dụng khái niệm của GS Trần Quốc Vợng Đại Việt sử ký toàn th, sđd, tr.47 Ngó ba Sa (vựng Duy Tiờn H Nam) l thỏi ấp ca Trn Khỏnh D; ngó ba An Bi, hay ngó ba sụng Chõu-sụng St l thỏi ấp ca Trn Th ; vựng Vn Kip (Hi Dng) l thỏi ấp ca Trn Hng o ú u l nhng ngó ba sụng, nhng v trớ cú ý ngha chin lc khụng ch trong vic phỏt trin, giao lu kinh... ngó ba sụng Bch Hc, nh vo a th thun tin ó úng vai trũ trung tõm ca min t nc ta trong bui u dng nc ca cỏc vua Hựng Vit Trỡ - Bch Hc trung du l trung tõm a - chớnh tr ca nh nc Vit Nam c i thi cỏch mng luyn kim, l nh nc sm nht Bc Vit Nam, ny sinh t trung du v t ú dn khai trin xung ng bng Dẫn theo Trần Quốc Vợng: Những trung tâm của đất nớc ta trong thời kỳ cổ đại, Tạp chí NCLS, số 6, 1959, tr.27 22 Trần. .. quõn s V h Trn chia lc lng trn th cỏc ngó ba sụng ny v con chỏu h Trn lp nghip ú35 Ngó ba sụng Bch Hc l mt v trớ quan trng, mt cht nc chin lc phớa Tõy Bc ca kinh thnh Thng Long, chớnh vỡ vy, nh Trn ó cú nhng sự quan tõm c bit i vi Ngó ba sụng Bch Hc: Khụng ch ban phỏt in trang thỏi ấp cho Vng hu- Quý tc h Trn, m cũn ct c nhng ngi thõn tớn, cú ti trn th vựng Ngó ba sụng ny Theo bi minh trờn chuụng Thụng... quỏ trỡnh kho sỏt thc t ti vựng Bch Hc cng cho thy rng: Vo thi nh Trn, Trần Quốc Vợng, Sông Châu - núi Đọi - họ Trần và những mối quan hệ với cụ Kép Trà, trong Một chặng đờng nghiên cứu lịch sử (1995-2000) Nxb CTQG, Hà Nội, 2000 36 Xem Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, Bài minh trên chuông Thông Thánh quán và một số vấn đề lịch sử thời Trần, tạp chí NCLS, số 88, năm 1966 Về vấn đề này, do sự khan hiếm về t... Quốc Vợng: Những trung tâm của đất nớc ta trong thời kỳ cổ đại, Tạp chí NCLS, số 6, 1959, tr.28 23 Trần Quốc Vợng: Việt Nam, cái nhìn địa văn hoá, sđd, tr.42 21 Ngó ba sụng Bch Hc ó tng l mt cn c quõn s, mt v trớ chin lc quan trng t thi Hai B Trng i Vit s ký ton th chộp rng Hai B Trng tp luyn quõn s ti chớn bói phự sa sụng Bch Hc24 Theo kho sỏt ca chỳng tụi thỡ ti vựng ngó ba sụng Bch Hc v cỏc lu vc... ba sụng Bch Hc lm ni tp luyn ca quõn thu b Ngy nay, vựng Bch Hc cũn cú Hi bi chi26, m theo li k ca cỏc c gi ti vựng Bch Hc l din t li khụng khớ tp luyn thu chin ca quõn Đại Việt sử ký toàn th, tập I, NXB KH-XH, H.1993, tr.47 Tham khảo thêm: Lê Kim Thuyên, Hai Bà Trng và các tớng lĩnh của hai Bà trên đất Vĩnh Phúc, sđd tr.25 26 Hội chải Bạch Hạc diễn ra vào ngày 20 tháng 05 Âm lịch hàng năm Chải Bạch . hiện của những trung tâm mới Cổ Loa, Thăng Long… II . VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC CỦA VÙNG NGÃ BA SÔNG BẠCH HẠC THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII- XIV) 1.Vì sao vương triều Trần phải quan tâm tới vùng ngã ba sông Bạch Hạc. . diễn ra tại vùng ngã ba sông Bạch Hạc vào thời nhà Trần (thế kỷ XIII -XIV). I . VÙNG NGÃ BA SÔNG BẠCH HẠC VÀ MÉT SỐ VẤN ĐỀ ĐỊA - LỊCH SỬ 1. Mt s vn a lý vựng ngó ba sụng Bch Hc Vựng ngó ba sụng. đã chọn đề tài Vị trí chiến lược của vùng ngã ba sông Bạch Hạc thời nhà Trần (thế kỷ XIII- XIV) làm đề tài nghiên cứu của mình. 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận Vị trí chiến lược của vùng ngã ba sông Bạch Hạc thời nhà Trần (thế kỷ XIII- XIV), tiểu luận Vị trí chiến lược của vùng ngã ba sông Bạch Hạc thời nhà Trần (thế kỷ XIII- XIV), tiểu luận Vị trí chiến lược của vùng ngã ba sông Bạch Hạc thời nhà Trần (thế kỷ XIII- XIV)

Từ khóa liên quan