tiểu luận sự ra đời của nghề làm hoa giấy ở làng thanh tiên

33 938 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:04

Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử A. PHẦN MỞ ĐẦU Do vị trí và đặc điểm của mình, Huế là nơi vốn có rất nhiều ngành nghề thủ công truyền thống . Từ thời chúa Nguyễn, với hoài bão xây dựng và phát triển vùng đất phía nam (đặc biệt là xứ Huế) trở thành một trung tâm mạnh về kinh tế nên rất chú trọng phát triển các ngành nghề, ra sức xây dựng tượng cục ở Trung ương, cũng như khuyến khích những làng nghề thủ công truyền thống ở địa phương. Phải nói rằng, diện mạo của các ngành thủ công nghiệp Huế có những chuyển biến quan trọng, rất nhiều ngành nghề thủ công khai sinh và phát triển xung quanh các cảng thị và hệ thống tượng cục ở Trung Ương. Các làng nghề như sơn son Tiên Nộn, làng gốm Phước Tích, làng nghề tranh Làng sình, làng ngói Ngừa Tượng, làng nón Triều Sơn - Động Di - Tây Hồ, làng rèn Hiền Lương, trướng liễn làng Chuồn, hoa giấy Thanh Tiờn …chớnh là những làng nghề truyền thống đó cú quá trình tồn tại và phát triển từ rất lâu đời, tạo nên nét đặc sắc rất riêng cho nền thủ công nghiệp của Huế trước kia và nay. Nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên là một nghề thủ công truyền thống đó cú từ rất lâu đời và khá đặc biệt nhằm phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng dân gian của người Huế, đó là làm hoa giấy Thanh Tiờn đang ngày bị mai một đi, đây là một thực trạng đặt ra cho các ngành các cấp phải chú ý quan tâm. Huế là quê nội của tôi, vì vậy đó cú dịp tôi được đến thăm làng hoa giấy truyền thống Thanh Tiờn. Tụi nghĩ rằng việc giữ gìn và bảo tồn những làng nghề truyền thống cho Huế nói riêng và cho cả nước nói chung, việc nghiên cứu lịch sử ra đời, kĩ thuật, quá trình sản xuất cũng như tình trạng hiện nay của làng nghề là một công tác quan trọng. Với mục đích đó, và trờn cơ sở những nguồn tài liệu tìm thấy về làng hoa giấy Thanh Tiờn, tụi quyết định chọn đề tài này cho tiểu luận của mình. 1 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1 SỰ RA ĐỜI CỦA NGHỀ LÀM HOA GIẤY Ở LÀNG THANH TIấN 1. Khái quát quá trình hình thành các làng nghề thủ công truyền thống ở Huế Trên nền dân cư và làng xã theo thời gian ổn định dần trong cả thế kỉ dưới triều Lê Sơ đã khiến xứ thuận Hóa trở thành một vùng nông thôn làm nông nghiệp như bao làng quê khác. Sự hình thành hệ thống các ngành nghề thủ công cũng không đi ngoài quy luật phát triển của nông thôn Việt Nam đương thời nếu khống có sự xáo trộn thời Lê Trịnh, dẫn đến việc Nguyễn Hoàng muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa có thể đe dọa đế sự sống còn của mình để tìm đến vùng đất Thuận Quảng theo kế sách của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm: “ Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thõn”. Với quyết định một đi không trở lại, trong buổi đõ̀u mặc dầu chúa Nguyễn vẫn tỏ lòng trung thành với vua Lê - chúa Trịnh, nhưng trong ý hướng lâu dài của mỡnh thỡ vẫn tích cực khai thác xứ Đàng Trong, mở rộng bờ cõi, khuyến khích di dân với số lượng lớn, tốc độ nhanh, phát triển khai phá thêm ruộng đồng và dĩ nhiên không thể bỏ sót chính sách phát triển công thương nghiệp. Với hi vọng xây dựng và phát triển vùng đất phương Nam đủ điều kiện để chống chúa Trịnh, ngay từ ngày đầu tiên trong những đoàn người đông đảo chiêu tập theo chúa Nguyễn có không ít những thợ thủ công lành nghề, những dòng họ thủ công nổi tiếng. 2 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử Đối với cỏc chỳa thỡ họ là những người có thể đáp ứng được nhu cầu quan trọng, tạo nên sự ổn định trong đời sống dân cư, cũng như những vấn đề bức thiết của một triều đại buổi đầu xây dựng như trong dự đinh. Thế nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ trong số đú cú “ những người thợ rong, muốn lợi dụng tại chỗ tình trạng thiếu thốn về nghề chuyên môn của họ”. Cũng như ngay tụ thân trong cộng đồng dân cư cũng tự phát sinh những nhóm nghề thủ công nhằm đáp ứng cho nhu trong cuộc sống hàng ngày Đó là lí do giải thích cho sự xuất hiện rải rác của một số nghề thủ công trong thời gian đầu vơi tiền đích là phục vụ cho đời sống kinh tế ngoài nông nghiệp. Bộ mặt xứ Huế có những thay đổi đáng kể từ khi chúa Nguyễn Phúc Lan (1601-1648) chuyển dinh phủ từ Phước Yên đến Kim Long. Sau đó Nguyễn Phước Thái (Nguyễn Phúc Trăn) (1649-1691) đã thực sự xây dựng xứ đàng Trong với một quy mô lớn trên mảnh đất Phỳ Xuõn, điều này đã làm xứ Huế chuyển dần tính chất từ cụm làng quê như bao nơi khác ở đất miền Trung nhỏ hẹp thành trung tâm hội tụ tấp nập của các tàu bè giao lưu, buôn bán, qua lại giữa cỏc vựng miền trong nước, kể cả với châu Á, châu Âu. Đặc biệt với sự ra đời của cảng thị Thanh Hà, Bao Vinh và sự xuất hiện của các chợ - đây là yếu tố quan trọng đẩy sự ra đời và phát triển của hệ thống các làng nghề thủ công phục vụ cho cuộc sống của nhân dân lao động nông nghiệp. Chợ tổng, chợ làng mọc lên sầm uất nhanh chóng bên cạnh các làng nghề, các tụ điểm hoạt động thủ công: “Nếu ở thế kỉ 17, người ta vẫn coi Thuận Hóa là “ễ chõu ỏc địa” thời Mạc, phu thuế chỉ toàn là các thứ lâm, thổ sản, các sản phẩm tự nhiên, cả Thuận Hóa bấy giờ Dương Văn An chỉ ghi lại 3 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử được 3 cỏi chợ…Thỡ thế kỉ XVIII, mục thuế chợ đò ma Lê Quý Đôn ghi lại đã phản ánh một bước tiến dài của xứ này”. Lúc này xứ Thuận Hóa đó cú đến 9 chợ huyện, 34 chợ làng và rất nhiều chợ thôn. Thêm vào đó chế độ thuế khóa nhẹ nhàng, khuyến khích phỏt triờ̉n thủ công nghiệp , dân được tự do làm ăn nên “4 dân: sĩ, cụng, nụng, thương đều được an cư lập nghiệp”. Trên nền thuận lợi đú, cỏc ngành nghề thủ công lần lượt ra đời và sản phẩm của chúng được tiêu thụ rộng rãi quanh các trung tâm buôn bán. Nguyễn Hữu Thông viết: “Chung quanh kinh thành Phỳ Xuõn và cảng thị Thanh Hà đã xuất hiện một số làng nghề mà sản phẩm của họ dần thoát khỏi ranh giới bó hẹp của một làng nghề để bươc đầu trở thành hàng hóa cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt trên một địa bàn rộng rãi hơn. Ví dụ như làng nón sơn son Tiên Nộn, làng nghề tranh Lại Ân, xúm ngúi Ngõa Tượng, làng nón Triều Sơn, làng giấy Đốc Sơ, làng vải Lạc Nô, làng rèn - kéo thép Mậu Tài , làng hoa giấy Thanh Tiờn….” Như vậy, các ngành thủ công nghiệp trong lòng cỏc xó nông nghiệp với những tác động ngoại tại đã lần lượt chuyển mình khai sinh và phát triển , có tính chất quy mô hơn một số ngành nghế vốn có nhằm đáp ứng yêu cầu của cỏc phố chợ. Tuy nhiên, xét về mặt tính chất và cơ cấu thỡ cỏc làng nghề ở Huế về cơ bản vẫn là một mô hình sản xuất mang tính gia đình , công cụ dùng trong nghề rất đơn giản, chủ yếu là sử dụng sức người, sự bền chí và khéo tay. Hơn nữa, phần lớn các hoạt động không chuyên nghiệp hóa đến mức tách khỏi nông nghiệp và các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia tùy vào khả năng của mình. 4 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử 2. Sự ra đời của nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên 2.1. Vài nét về làng Thanh Tiên. Thanh Tiên là một trong những làng được thành lập sớm ở xứ Thuận Hóa. Cựng với một số địa phương khác, Thanh Tiên là một trong 19 xã thuộc tổng Mậu Tài, huyện tư Vinh, phủ Triệu Phong. Nay là xó Phỳ Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nằm ven bờ nam hạ lưu sông Hương, phía Bắc giỏp thụn Mậu Tài, nam giáp Thế Vinh, đông tây giỏp dũng sụng Hương bởi cồn Triều Sơn nằm giữa. Đến nay, người dân trong vùng vẫn thuộc câu ca lưu truyền nói về địa thế và sự trù phú của làng quê mình từ xa xưa: “Thanh Tiên cao bợc hẩng bờ Gọ ghe ghé lại mẹ nhờ duyên con” Câu ca gợi cho ta cảnh một ngôi làng ven sông thanh bình với tiếng hũ giã gạo của các cô thôn nữ, đó là nơi dừng chân nghỉ ngơi của các thương nhân, của những ghe thuyền phương xa sau những chuyến hàng lên cảng thị Thanh Hà, phố cổ Bao Vinh… Là một làng nông nghiệp nhưng Thanh Tiờn cú diện tích khá nhỏ: 13 mẫu (đất thổ cư), dân số chỉ khoảng 600 người với hơn 120 hộ gia đình. Nguồn gốc dân cư của làng phần lớn là dân từ các tỉnh phía Bắc(Thanh-Nghệ- Tĩnh) vào từ giữa thế kỉ XV. Người có công khai canh làng là ngài Vừ Đỡnh Tiờn. Theo gia phả của dòng họ này còn lưu lại ta có thể biết rằng: “Ngài Vừ Đỡnh Tiờn từ tỉnh Sơn Tõy phũ chỳa Nguyễn đến đóng đô ở Phỳ Xuõn đó có công khai canh 83 mẫu ruộng tại làng Thanh Tiên. Ngài phụng duyên với bà Trần Thị Vê (tự là Lót) người làng Nam Phự, xó Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Hai ông bà có với nhau ba người con, sau khi mất cả 5 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử hai được an táng tại làng cùng với năm người con, chỏu”. Hiện ở làng trên bia mộ của ngài khai canh cú dũng chữ: “Vế ĐẠI LANG TễN THẦN”. Là một làng thuần nông, hầu như không có một nghề thủ công nào tồn tại, thế nhưng vào tháng chạp ở đây lại rộn ràng với nghề làm hoa giấy 2.2. Sự ra đời của nghề làm hoa giấy Hiện tại, mặc dù không còn tư liệu thành văn hay tư liệu hồi ức sớm nói về thời điểm chính xác hình thành nghề làm hoa giấy ở lành Thanh Tiên nhưng có thể khẳng định rằng, đây là một làng nghề hình thành khá sớm cùng với các làng nghề khỏc trờn địa bàn Thừa Thiên Huế. Như đã nói, sự ra đời của các trung tâm buôn bán, các chợ làng, chợ huyện và đặc biệt là với sự xuất hiện của cảng thị Thanh Hà, Bao Vinh… đã làm khai sinh các ngành nghề thủ công truyền thống nhằm phục vụ cho nhu cầu cuộc sống Theo thống kê, từ thế kỉ XVI-XIX trên địa bàn của kinh đô Huế gồm có những làng nghề thủ công như sau (xem bảng thống kê): 6 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử STT TÊN LÀNG XÃ SẢN PHẨM THỦ CÔNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23… Phước Tích Nam Thanh Vân Cù Mậu Tài Hiền Lương Phú Bài Dương Xuân Quảng phước Mỹ Xuyên Bao La Dã Lê An Ninh Triều Sơn Sư Lỗ Đông Phú Cam Đốc Sơ Kế Môn Mỹ Lợi Ưu Điềm Thanh Tiên Làng Sình An Truyền Phò Trạch Làm gốm Gạch ngói Gốm Dây thau, dây thép Rèn sắt Luyện rèn sắt Đúc đồng Mộc Điêu khắc gỗ Đan lát thúng mủng Đan cói Làm gối mây Làm nón Làm nón Làm nón Làm giấy Kim hoàn Dệt vải Tơ tằm Làm hoa giấy Làm tranh Trướng liễn Chiếu đệm 7 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử Như vậy, trong số các ngành nghề thủ công ra đời sớm, hoa giấy Thanh Tiên cũng đã có mặt để đáp ứng cho những đòi hỏi của đời sống tinh thần. Tuy nhiên, xột trờn nguyên nhân và khía cạnh ra đời thì nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên lại mang những đặc điểm riêng biệt. Trước hết, sự ra đời của làng hoa và sản phẩm của nó nhằm phục vụ vụ những nhu cầu tín ngưỡng dân gian của người dân. Những nhu cầu, đòi hỏi này vốn đó cú từ rất lâu đời trên đất Thừa Thiên Huế. Bởi vì trong quá trình di cư vào Nam thì những tín ngưỡng dân gian mà người dân phía Bắc mang theo “luụn tâm khảm như một thứ hành trang vụ hình mà bền chặt trong cuộc sống”. Thêm vào đó tàn dư tín ngưỡng của các cư dân Chăm, cư dân Inđụnờxia và sự giao hào với tín ngưỡng của người Hoa trên nền chi phối của các tôn giáo truyền thống: Phật, Lão, Nho… Tất cả đã tạo nên một tập tục tín ngưỡng bền chặt và tồn tại hết sức lâu dài trên mảnh đất này. Chính những đòi hỏi đú dó làm nảy sinh một số sản phẩm thủ công bằng giấy để phục vụ cho tín ngưỡng dân gian của người dân như hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, trướng liễn làng Chuồn… Đối với người dân Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng thì hoa luôn là yếu tố trang trí không thể thiếu trong các ngày lễ, cúng, tế, kị giỗ, đám cưới kể cả đám ma. Nó trở thành một yếu tố tạo nên niềm vui trong các lễ hội cũng như thể hiện tính linh thiêng trong đời sống tâm linh của con người. Cũng mang tính chất linh thiêng phục vụ cho thờ cúng, thế nhưng hoa giấy Thanh Tiên có thể xem là sự thay thế độc đáo nhất cho những nơi thờ không có khả năng thay hoa tươi thường xuyên. Sản phẩm hoa giấy thường để trang trí ở những nơi thờ tự trong nhà chẳng hạn như các miếu, am, trang bà, bàn thờ ông địa, táo quân thần bếp… Chính sự phong phú về màu sắc và có nhiều loại hoa khác nhau trên một cõy 8 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử bụng cũng như hình thức đẹp, để được lâu lại thể hiện được tính trang nghiêm, một năm chỉ cần thay một lần vào dịp Tết âm lịch nên hoa giấy Thanh Tiên khi vừa ra đời đã được chấp nhận ngay trong cuộc sống thường nhật và cứ thế tồn tại mãi cho đến ngày nay. Cũng chớnh vỡ đặc điểm riờng đú mà thời gian sản xuất của nghề thủ công này chỉ diễn ra trong một khoảng ngắn trước Tết Âm lịch (chủ yếu là là vào tháng Chạp). Theo lời kể của các nghệ nhân trong làng nghề vốn xuất phát từ làng sơn son Tiên Nội. Làng này có nghề làm hoa quỳ (hoa hướng dương), loại hoa được dùng để cúng tế trong các tục cúng bổn mạng, trang trí trờn cỏc am thờ… Trên cơ sở cây hoa quỳ của làng Tiên Nộn, các nghệ nhân làng Thanh Tiờn đó tìm cách sáng tạo và bổ sung làm cây hoa giấy đẹp hơn, đa dạng hơn bằng cách thêm vào đó nhiều loại hoa khác: hoa cúc, hoa tường vi, hoa lan, hoa huệ, hoa sứ, hoa hường… làm thờm cỏc tỏng chần (nhụy hoa), tăm (cuốn hoa) và chông (cây hoa). Với sự phong phú và đa dạng của mình, cây hoa giấy Thanh Tiờn đó trở thành một bó hoa cúng với nhiều màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng dân gian của người dân xứ Huế. Tóm lại, xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống, từ nhu cầu thờ cúng tâm linh, tín ngưỡng dân gian mà người dân lao động đã tạo ra cho mình những sản phẩm thủ công độc đáo, trong đó hoa giấy là một sản phẩm hết sức đặc sắc, mang đậm nét riêng cho mảnh đất vốn là nơi địa linh nhân kiệt, nơi hòa hợp giữa những bản sắc văn hóa chung và riêng. Sự ra đời của hoa giấy vốn dĩ để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân thế nhưng hiện nay sự mai một dần của nghề làm hoa không phải do nhu cầu ấy mất đi mà trong bản thân của nghề vốn tồn tại những vấn đề, những khó khăn khó có thể giải quyết cũng như sự tác động của nhiều yếu tố ngoại tại trong thời đại mới. 9 Bài tiểu luận Trần Thị Kim Dung - K54A Lịch sử Chương 2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NGHỀ HOA GIẤY Ở LÀNG THANH TIấN Sự tiếp thu và phát triển của nghề làm hoa quỳ (cỳng) đã biến nghề làm hoa giấy trở thành một nghề thủ công khá đặc biệt ở làng hoa giấy Thanh Tiên. Bắt đầu từ một vài nhà dần lan rộng ra khắp cả làng, các nghệ nhân của làng hoa đã không ngừng cải tiến kĩ thuật, chất liệu để biến sản phẩm hoa giấy ngày càng hoàn thiện và duy trì cho đền ngày nay. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của làng nghề, sự thay thế của một số vấn đề như chất liệu, kĩ thuật là điều đáng lưu ý. Bởi nó không chỉ quyết định đến độ hoàn thiện của sản phẩm, mà nó cũn quyết định cho sự tồn tại của làng nghề. 1. Nguyên vật liệu và dụng cụ của hoa giấy Thanh Tiên. Sản phẩm làm hoa giấy dĩ nhiên dựa trên nguyờn vọ̃t liệu từ giấy, thế nhưng để hoàn chỉnh một sản phẩm, các nghệ nhân làm hoa phải có một quá trình chuẩn bị khá phức tạp. 1.1. Nguyên vật liệu. Từ năm 1945 trở về trước, có thể nói nguyên vật liệu để làm hoa còn mang tính chất cổ truyền, vật liệu thô sơ, chưa hoàn thiện và đầy đủ màu sắc như bây giờ. Ngay từ khi mới bắt đầu, các nghệ nhân đã tìm cách sử dụng những nguyên vật liệu sẵn có để sản xuất. Một cây hoa giấy khi hoàn thành sẽ bao gồm thân cây hoa, cành hoa, cỏc bụng hoa và búp hoa. 10 [...]... cạnh của làng nghề Hi vọng rằng, với sự quan tâm đúng mức của các cấp ngành có liên quan, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên sẽ có sức sống mạnh mẽ hơn Thay cho lời kết về đề tài nghiên cứu của mỡnh, tụi xin được đưa ra ý kiến của bác trưởng thôn làng Thanh Tiên: “Bỏ nghề của cha ông từ bao đời nay, thử hỏi ai không bứt rứt Thế nhưng , sự thay đổi của cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải bỏ nghề Nếu thật sự hoa. .. và khôi phục lại làng nghề thủ công truyền thống hoa giấy Thanh Tiờn là một điều cần thiết Chính vì thế, công trình nghiên cứu này đã mang lại những nét tổng quát nhất về làng nghề, trên cơ sở đó nhằm đánh giá lại tình hình thực tế của làng nghề cũng như gợi ý một số phương hướng giải quyết cho làng nghề hoa giấy Thanh Tiên bảo lưu vốn nghề thủ công vốn đặc sắc cho mình 27 Bài tiểu luận Lịch sử Trần... thể lấy từ làng làm tranh Lại Ân Nguyên liệu giấy khi lấy về tùy theo số lượng hoa làm ra đều được nhuộm theo những màu cần thiết, phơi khô và sử dụng Về sau loại giấy thủ công dần được thay thế bằng giấy công nghiệp (ngoại trừ một số chi tiết phải làm bằng giấy truyền thống) và hiện nay thì giấy làm hoa chủ yếu là giấy công nghiệp (giấy kẻ ngang) Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, người làm hoa còn... vào thực tế, quan tham khảo ý kiến của các nghệ nhân làm hoa tại làng 25 Bài tiểu luận Lịch sử Trần Thị Kim Dung - K54A Thanh Tiên, bản thân mạnh dạn đề xuất một số phương hướng sau nhằm giải quyết những vấn đề đang tồn tại tại làng nghề hoa giấy 1 Việc khôi phục làng nghề phải được mở đầu bằng công tác điều tra và những thống kê những hộ gia đình còn sản xuất hoa giấy, cũng như thống kê những nghệ... là nơi vốn có rất nhiều nghề thủ công truyền thống nổi tiếng Nhưng hiện nay các làng nghề đã không còn tồn tại, ngoại trừ làng hoa giấy Thanh Tiên và tranh làng Sỡnh Chớnh vỡ thực tế đó ngày càng nêu cao vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo tồn phát, triển của làng nghề Công trình nghiên cứu này góp phần nhỏ trong việc nghiên cứu và tìm hiểu tại làng nghề Tuy nhiên, do sự hạn chế về thời lượng... và được tra cán gỗ, chúng được đặt làm tại các lò rèn địa phương Tương truyền, người có ý tưởng và tạo ra bộ đục hoa là thân sinh của ông Huỳnh Tứ (làm nghề thợ rèn ở làng Hiền Lương đến ngự cư tại làng) Ông có sáng kiến tạo ra cây đục với lưỡi đục có hình dáng như cánh hoa để đục vào giấy Đến đời ông Tứ bộ đục được cải tiến thành lưỡi đục có nhiều rãnh để làm thờm tỏng chần Như vậy, trên cơ sở học hỏi... da trâu Trong các màu của hoa giấy Thanh Tiờn thỡ màu đỏ, vàng, trắng, xanh, tím là những màu sắc chủ đạo Màu trắng thường dùng để làm nền nhuộm các màu khác làm hoa huệ và hoa sứ, màu đỏ để làm hoa hồng, màu vàng để 13 Bài tiểu luận Lịch sử Trần Thị Kim Dung - K54A làm hoa cúc Tuy nhiên hiện nay, màu riêng quy định cho từng bông hoa không phải tuân thủ như trước đây, một loại hoa có thể mang nhiều... những làng nghề truyền thống ở Huế như làng điêu khắc Mỹ Xuyờn, thờu lụa Mỹ Lợi…Thế nhưng, cho đến nay làng nghề hoa giấy Thanh Tiên vẫn chưa được xếp vào danh sách những làng nghề thủ công đang có nguy cơ biến mất ở Huế, đó là một vấn đề bất cập Từ những nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách địa phương và đặc biệt là các nguồn vốn tìm kiếm từ nước ngoài, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc xây dựng lại làng. ..Bài tiểu luận Lịch sử Trần Thị Kim Dung - K54A 1.1.1 Giấy Vào thời kỳ đầu (trong các thế kỷ XVII đến XIX kể cả đầu thế kỷ XX), nguồn giấy chủ yếu là từ làng giấy Đốc Sơ - đây là một làng nghề thủ công truyền thống làm giấy nổi tiếng nằm phía Bắc kinh thành Huế Loại giấy mà các nghệ nhân thường dùng là giấy thô, nếu cần giấy tinh thì phải lấy từ Quảng Bình hoặc đặt mua trước ở Hà Nội Một số loại giấy. .. đục để tạo thành các loại hoa, sau đó là dán hoa và cuốn tăm - Tháng chạp: Lờn cõy (Hoàn thiện sản phẩm) Khi đó cú đầy đủ các chi tiết để làm một cây hoa giấy, các nghệ nhân ghộp cỏc bụ phận lại với nhau bằng dây quấn, công đoạn này được gọi là lờn cây 2.2 Kỹ thuật làm hoa Cây hoa giấy Thanh Tiên là sự tổng hợp của nhiều loại hoa, nhiều màu sắc với đầy đủ các bộ phận: thân, hoa, lá, cành Mặc dù thời . hỏi của đời sống tinh thần. Tuy nhiên, xột trờn nguyên nhân và khía cạnh ra đời thì nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên lại mang những đặc điểm riêng biệt. Trước hết, sự ra đời của làng hoa. phát triển của nghề làm hoa quỳ (cỳng) đã biến nghề làm hoa giấy trở thành một nghề thủ công khá đặc biệt ở làng hoa giấy Thanh Tiên. Bắt đầu từ một vài nhà dần lan rộng ra khắp cả làng, các. thành nghề làm hoa giấy ở lành Thanh Tiên nhưng có thể khẳng định rằng, đây là một làng nghề hình thành khá sớm cùng với các làng nghề khỏc trờn địa bàn Thừa Thiên Huế. Như đã nói, sự ra đời của
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận sự ra đời của nghề làm hoa giấy ở làng thanh tiên, tiểu luận sự ra đời của nghề làm hoa giấy ở làng thanh tiên, tiểu luận sự ra đời của nghề làm hoa giấy ở làng thanh tiên

Từ khóa liên quan