GIAO AN TUAN 24-LOP5-K.ANH -D.T

22 426 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 10:00

TUẦN 24 Thứ hai, 21 tháng 2 năm 2011. TẬP ĐỌC Tiết 47 LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê – ĐÊ. I. Mục tiêu: - Đọc với giọng trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản. - Hiểu nội dung: Luật tục nghiêm minh và cơng bằng của người Ê-đê xưa; kể được 1 đến 2 luật của nước ta. ( Trả lời được câu hỏi trong SGK). -HS biết yêu chuộng công lí. II. Chu ẩn bị :Tranh minh hoa. Tranh ảnh về sinh hoạt người Tây Nguyên. Bảng phụ viết câu văn luyện đọc III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Chú đi tuần. - Gọi 2 – 3 học sinh đọc và trả lời câu hỏi: - Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: Luật tục xưa của người Ê-đê. Hoạt động 1: Luyện đọc - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc toàn bài văn. - Giáo viên chia bài thành đoạn ngắn để luyện đọc.  Đoạn 1 : Về các hình phạt.  Đoạn 2 : Về các tang chứng.  Đoạn 3 : Về các tội trạng.  Đoạn 4 : Tội ăn cắp.  Đoạn 5 : Tội dẫn đường cho đòch. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc từ ngữ khó, lầm lẫn do phát âm đòa phương. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từ chú giải. - Giáo viên đọc chậm rãi, rành mạch, trang nghiêm, diễn cảm toàn bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc từng đoạn, cả bài và trao đổi thảo luận câu hỏi:  Người xưa đặt luật để làm gì? - Giáo viên chốt: Em hãy kể những việc người Ê-đê coi là có tội. - Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi.  Tìm dẫn chứng trong bài cho thấy người Ê- đê quy đònh xử phạt công bằng? - Hát - Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi. - 1 học sinh khá, giỏi đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh tiếp nối nhau đọc các đoạn văn (đọc 2 lượt) - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Cả lớp đọc thầm, đại diện nhóm trình bày:  Người xưa đặt luật tục để mọi người tuân theo.  Tội ăn cắp. Tội chỉ đường cho giặc. - Học sinh chia nhóm, thảo luận. - Giáo viên chốt lại: Người Ê-đê có quan niệm rạch ròi về tội trạng, quy đònh hình phạt công bằng để giữ cuộc sống thanh bình cho buôn làng.  Ngày nay việc xét xử dựa trên quy đònh nào? - Gợi ý những tội chưa có trong luật tục. - Giáo viên chia thành nhóm phát giấy khổ to cho nhóm trả lời câu hỏi. - Kể tên 1 số luật mà em biết? - Giáo viên kết luận, treo bảng phụ viết tên 1 số luật. Hoạt động 3: Rèn luyện diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm. - Giáo viên cho các nhóm thi đua đọc diễn cảm. 4. Củng cố. - Yêu cầu học sinh thảo luận tìm nội dung bài. - Giáo viên nhận xét, chốt ý. 5. Dặn dò: - Dặn HS:Xem lại bài. - Chuẩn bò: “Hộp thư mật”. - Nhận xét tiết học a) Người Ê-đê quy đònh hình phạt công bằng: - Chuyện nhỏ xử nhẹ - Chuyện lớn xử nặng  Người phạm tội là bà con anh em cũng xử như vậy. b) Về tang chứng: phải có 4 – 5 người nghe, thấy sự việc. c) Tội trạng phân thành loại. - Học sinh phát biểu: Việc xét xử dựa vào luật. - Học sinh nêu: trốn thuế, đánh bạc, vi phạm, giao thông … - Cả lớp trao đổi: Cần thay luật tục cũ bằng bộ luật. - Học sinh thảo luận rồi viết nhanh lên giấy. - Dán kết quả lên bảng lớp. - Đại diện nhóm đọc kết quả: Bộ luật dân sự, luật báo chí … - Cả lớp nhận xét. - - Học sinh đọc diễn cảm từng đoạn, cả bài. - Cả nhóm đọc diễn cảm. - Học sinh các nhóm đôi trao đổi, thảo luận tìm nội dung chính. Chẳng hạn: Bài văn cho thấy : Luật tục nghiêm minh và cơng bằng của người Ê- đê xưa. TOÁN Tiết 116 LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: - Biết vận dụng cơng thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài tốn liên quan có u cầu tổng hợp. - BT cần làm : B1 ; B2(cột 1). II. Chu ẩn bị : Phấn màu. Bảng phụ, III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Hát - Học sinh sửa bài 1, nêu cách túnh thể tích hình LP. - Giáo viên nhận xét và chấm điểm. 3. Bài mới: Luyện tập. Bài 1: - Giáo viên h.dẫn để HS tự làm bài. -GV nhận xét và chữa bài. Bài 2 (c ột 1) : - Giáo viên treo bảng phụ có sẵn nd bài tập lên. - GV nhận xét sửa bài. Bài 3: GV nêu đề toán và h.dẫn HS làm. -Chấm và chữa bài: Thể tích của khối gỗ hình HCN là: 9 x 6 x 5 = 270 (cm 3 ) Thể tích phần gỗ cắt đi là: 4 x 4 x 4 = 64 (cm 3 ) Thể tích phần gỗ còn lại là: 270 – 64 = 206 (cm 3 ) Đáp số: 206 cm 3 . 4. Củng cố. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 5. Dặn dò: - Về nhà ôn lại các quy tắc đã học. - Chuẩn bò: Luyện tập chung. - Nhận xét tiết học - Lớp nhận xét. -HS nhắc cách tính S xq , V của hình HCN và hình LP. -HS tự làm bài vào vở rồi sửa bài. -Các nhóm thảo luận, làm bài vào bảng học nhóm. Đại diện nhóm trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét. -HS tự làm bài vào vở. - HS làm thêm. -HS làm sai sửa bài. HS nhắc lại cách tính S xq ; V của hình HCN và hình LP. KHOA HỌC Tiết 47 LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (Tiết 2) I. Mục tiêu: - Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. Chu ẩn bị : - Chuẩn bò theo nhóm: một cục pin, dây đồng hồ có vỏ bọc bằng nhựa, bóng đèn pin, một số vật bằng kim loại và một số vật khác bằng nhựa, cao su, sứ,… - Chuẩn bò chung: bóng đèn điện hỏng có tháo đui (có thể nhìn thấy rõ 2 đầu dây). III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Lắp mạch điện đơn giản. - Giáo viên nhận xét. 3.Bài mới: “Lắp mạch điện đơn giàn (tiết 2). Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận. - Giáo viên cho chỉ ra và quan sát một số cái ngắt điện. - Hát - Học sinh tự đặt câu hỏi , mời bạn khác trả lời. - Học sinh thảo luận về vai tro của cái ngắt điện. Hoạt động 2: Chơi trò chơi “Dò tìm mạch điện”. - Giáo viên chuẩn bò một hộp kín, nắp hộp có gắn các khuy kim loại xép thành 2 hàng đánh số như hình 7 trang 89 SGK (cả ở trong và ở ngoài). Phía trong một số cặp khuy nối với nhau bởi dây dẫn 2 với 5, 3 với 2, 3 với 10,…). - Đậy nắp hộp lại, dùng mạch điện gồm có pin, bóng đèn và để hở 2 đầu (gọi là mạch thử). Chạm 2 đầu của mạch thử vào 1 cặp khuy, căn cứ vào dấu hiệu đèn sáng hay không sáng ta biết được 2 khuy đó có được nối với nhau bằng dây dẫn hay không. 4. Củng cố. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: An toàn và tránh lãng phí khi dùng điện. - Học sinh làm cái ngắt điện cho mạch điện mới lắp (có thể sử dụng cái gim giấy). - Mỗi nhóm được phát 1 hộp kín (việc nối dây có thể do giáo viên hoặc do nhóm khác thực hiện). - Mỗi nhóm sử dụng mạch thử để đoán xem các cặp khuy nào được nối với nhau. - Vẽ kết quả dự đoán vào một tờ giấy cùng thời gian, các hộp kín của các nhóm được mở ra, mỗi cặp khuy vẽ đúng được 1 điểm, sai bò trừ 1 điểm. - Đọc lại nội dung Bạn cần biết. Nhận xét tiết học . ***************************************************************************** Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2011 CHÍNH TẢ Tiết 24 NGHE – VIẾT: NÚI NON HÙNG VĨ. I. Mục tiêu: - Nghe-viết đúng bài CT, viết hoa đúng các tên riêng trong bài. - Tìm được các tên riêng trong đoạn thơ (BT2). - HS khá, giỏi giải được câu đố và viết đúng tên các nhân vật lịch sử (BT3). - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II. Chu ẩn bị : Giấy khổ to . Bảng phụ, III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét. 3.Bài mới: GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết - Hát - Học sinh sửa bài 2 - Lớp nhận xét học. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết. - Giáo viên đọc toàn bài chính tả. - Giáo viên nhắc học sinh chú ý các tên riêng, từ khó, chữ dễ nhầm lẫn do phát âm đòa phương. - Giáo viên giảng thêm: Đây là đoạn văn miêu tả vùng biên cương phía Bắc của Tổ Quốc ta. - GV đọc các tên riêng trong bài. - GV nhận xét – HS nhắc lại quy tắc viết hoa. - GV đọc từng câu cho học sinh viết. - GV đọc lại toàn bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc đề. - Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải. Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc đề. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố. - Giáo viên nhận xét. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: “Nghe – viết: Ai là thuỷ tổ loài người”. - Nhận xét tiết học. - Học sinh lắng nghe theo dõi ở SGK. - 1 học sinh đọc thầm bài chính tả đọc, chú ý cách viết tên đòa lý Việt Nam, từ ngữ. - 2, 3 học sinh viết bảng, lớp viết nháp. - Lớp nhận xét - 1 học sinh nhắc lại. - Học sinh viết chính tả vào vở. - Học sinh soát lỗi, đổi vở kiểm tra. - 1 học sinh đọc - HS làm -Lớp nhận xét. - 1 học sinh nêu quy tắc viết hoa. - 1 học sinh đọc đề. - Học sinh làm – Trình bày. HS nhắc lại cách viết hoa tên người, tên đòa lí VN. TOÁN: Tiết 117 LUYỆN TẬP CHUNG. I. Mục tiêu: - Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải tốn. - Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác. - BT cần làm : B1 ; B2. II. Chu ẩn bị : SGK, phấn màu, bảng phụ, III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: Luyện tập chung Bài 1 -GV hd HS tự tính nhẩm 15% của 120 theo cách tính nhẩm ở SGK. - Hát - Học sinh sửa bài 2/ tiết 116. - Lớp nhận xét. a) HS đọc yc của BT rồi tự làm theo gợi ý của SGK: -GV nhận xét, sửa bài. Bài 2 Nêu bài tập, cho HS xem hình rồi hd cách làm. GV nhận xét, sửa bài. Bài 3 GV đưa bảng phụ có hình vẽ như BT3 lên rồi hd HS làm bài. GV chấm và chữa bài: a) Hình đó có số hình LP nhỏ là: 2 x 2 x 2 x 3 = 24 (hình) b) Diện tích cần sơn của hình đó là: 8 x 4 + 4 x 6 = 56 (cm 2 ) Đáp số: a) 24 hình LP nhỏ b) 56 cm 2 . 4. Củng cố. 5. Dặn dò: - Ôn lại những kiến thức vừa ôn tập. - Ch. bò: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu. - Nhận xét tiết học. 17,5% = 10% + 5% + 2,5% 10% của 240 là 24 5% của 240 là12 2,5% của 240 là 6. Vậy 17,5% của 240 là 42. b) HS tự làm rồi lên bảng sửa bài. HS làm bài theo nhóm vào bảng phụ rồi trình bày trước lớp. Cả lớp cùng nhận xét, sửa bài. -HS đọc bài toán, xem hình vẽ. -HS tự làm bài vào vở. (làm thêm). -HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của 1 số. ĐỊA LÍ Tiết 24 ÔN TẬP. I. Mục tiêu: - Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ. - Khái qt đặc điểm châu Á, châu Âu về : diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế. II. Chu ẩn bị : Phiếu học tập in lượt đồ khung Châu Á, Châu Âu, bản đồ tự nhiên Châu Á, Châu Âu. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Một số nước ở Châu Âu”. - Nêu các đặc điểm của LB Nga? - Nêu các đặc điểm của nước Pháp? 3.Bài mới: “Ôn tập”. Hoạt động 1: Vò trí, giới hạn đặc điểm tự nhiên Châu Á – Châu Âu. + Phát phiếu học tập cho học sinh điền vào - Hát - Học sinh trả lời. - Bổ sung, nhận xét. + Học sinh điền. lược đồ. + Điều chỉnh, bổ sung. + Chốt. Hoạt động 2: Trò chơi học tập. + Chia lớp thành 4 nhóm (4 tổ). + Phát cho mỗi nhóm 1 chuông. (để báo hiệu đã có câu trả lời). + Giáo viên đọc câu hỏi (như SGK). +Ví dụ: • Diện tích: 1/ Rộng 10 triệu km 2 2/ Rộng 44 triệu km 2 , lớn nhất trong các Châu lục. → Cho rung chuông chọn trả lời đâu là đặc điểm của Châu Á, Âu? + Tổng kết. 4. Củng cố. 5. Dặn dò: - Ôn bài. - Chuẩn bò: “Châu Phi”. - Nhận xét tiết học. • Tên Châu Á, Châu Âu, Thái Bình Dương, n Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đòa Trung Hải. • Tên 1 số dãy núi: Hi-ma-lay-a, Trường Sơn, U-ran, An-pơ. + Chỉ trên bản đồ. + Chọn nhóm trưởng. + Nhóm rung chuông trước được quyền trả lời. + Nhóm trả lời đúng 1 điểm, sai bò trừ 1 điểm. + Trò chơi tiếp tục cho đến hết các câu hỏi trong SGK. + Nhận xét, đánh giá. + Học sinh đọc lại những nội dung vừa ôn tập (trong SGK). LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 47 MRVT: TRẬT TỰ – AN NINH. I. Mục tiêu: Làm được BT1; tìm được một số danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh (BT2); hiểu được nghĩa của những từ ngữ đã cho và xếp được vào nhóm thích hợp (BT3); làm được BT4. II. Chu ẩn bị : Bảng phụ, SGK, phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ . - Nêu các cặp quan hệ từ chỉ quan hệ tăng tiến? - Cho ví dụ và phân tích câu ghép đó. - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: MRVT: Trật tự, an ninh. Bài tập 1: GV lưu ý HS đọc kó nd từng dòng để tìm đúng nghóa của từ “an ninh”. - Hát - 2 – 3 em thực hiện yêu cầu của GV. -Cả lớp theo dõi nhận xét -HS đọc yc bài tập. -HS suy nghó phát biểu ý kiến. Cả lớp nhận xét. GV phân tích , khẳng đònh đáp án đúng là b. Bài tập 2: GV phát bảng phụ cho các nhóm. GV nhận xét, khẳng đònh ý đúng; bổ sung thêm. Bài tập 3: GV h.dẫn để HS tự làm. GV chấm và chữa bài: a) Công an, đồn biên phòng, toà án, cơ quan an ninh, thẩm phán. b) xét xử, bảo mật, cảnh giác, bí mật. Bài tập 4: GV đưa bảng phụ kẻ sẵn bảng phân loại theo yc của BT. GV nhận xét, chốt ý đúng. (SGV) 4. Củng cố. - Nêu từ ngữ thuộc chủ đề an ninh, trật tự? - Đặt câu với từ tìm được? → Giáo viên nhận xét + Tuyên dương. 5. Dặn dò: - Chuẩn bò: “Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng”. - Nhận xét tiết học. -Vài HS nêu lại nghóa của từ “an ninh”. -HS đọc yêu cầu BT. -Các nhóm trao đổi, làm bài vào bảng phụ. -Đại diện nhóm trình bày kết quả lên bảng. Cả lớp nhận xét, bổ sung. -2 HS đọc yêu cầu BT. -Cả lớp tự làm bài vào vở. -HS sửa bài làm sai. -1 HS đọc nd BT 4. cả lớp theo dõi ở SGK. -Cả lớp đọc thầm lại bảng h. dẫn, làm bài theo cặp. -Đại diện vài cặp trình bày kết quả. -Cả lớp nhận xét bổ sung. HS các nhóm thi đua. ******************************************************************************* Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2011 TẬP ĐỌC Tiết 48 HỘP THƯ MẬT. I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn, thể hiện được tính cách nhân vật. - Hiểu được những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). II. Chu ẩn bị : Tranh minh hoạ. Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần đọc. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luật tục xưa của người Ê-đê. - Gọi 2 – 3 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi. - Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới: Hộp thư mật. Hoạt động 1: Luyện đọc - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc toàn bài - Hát - Học sinh lắng nghe. - Học sinh trả lời. - 1 học sinh khá giỏi đọc, cả lớp đọc thầm. văn. - Giáo viên chia đoạn để luyện đọc cho học sinh. Đoạn 1 : “Từ đầu … đáp lại” Đoạn 2 : “Anh dừng xe … bước chân” Đoạn 3 : “Hai Long … chỗ cũ” Đoạn 4 : Đoạn còn lại. - Giáo viên sửa những từ đọc dễ lẫn, phát âm chưa chính xác, viết lên bảng. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từ chú giải dưới bài đọc. - Giáo viên đọc mẫu toàn bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc, tìm hiểu nội dung dựa theo các câu hỏi trong SGK. - Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài văn, trả lời câu hỏi:  Bài văn có những nhận vật nào?  Hộp thư mật để làm gì? - Học sinh đọc đoạn văn từ: “Người đặt hộp thư … chỗ cũ”, sau đó trả lời câu “Người liên lạc ng trang hộp thư mật như thế nào?”  Qua nhân vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn chú Hai Long điều gì? - Giáo viên chốt: Chiến só tình báo trong lòng đòch bao giờ cũng gan góc, thông minh, yêu Tổ quốc. - Giáo viên gọi học sinh đọc đoạn còn lại và trả lời câu. - Gạch dưới chi tiết trong bài nêu rõ cách lấy thư và gửi báo cáo của Hai Long? - Giáo viên bình luận: Hai Long đã vờ sửa xe để không ai nghi ngờ. Chú mưu trí, có phẩm chất chiến só. - Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu: “Hoạt động của người liên lạc có ý nghóa thế nào đối với sự nghiệp Tổ quốc”. - Giáo viên chốt lại: hoạt động trong vùng đòch đòi người chiến só tình báo phải thông minh, gan góc, khôn khéo. Như chú Hai Long góp phần bảo vệ Tổ quốc. - Học sinh tiếp nối nhau đọc các đoạn văn(2 lượt) - Học sinh luyện đọc: từ phát âm sai. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh nêu câu trả lời. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Tình yêu Tổ quốc, lời chào chiến thắng. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. Dự kiến: Dừng xe, tháo bu-gi ra xem, giả bộ như xe mình bò hư. Mắt không xem bu-gi mà lại chú ý quan sát vạt đất phía sau cột cây số … lắp lại bu-gi, khởi động máy, làm như đã sửa xong xe. - Học sinh đọc lướt toàn bài trả lời. Dự kiến: - Rất quan trọng vì cung cấp nhiều thông tin từ phía kẻ đòch, giúp ta hiểu hết ý đồ của đòch kòp thời ngăn chặn, đối phó. - Có ý nghóa vô cùng to lớn, cung cấp nhiều thông tin bí mật. Hoạt động 3: Rèn luyện diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm. - Giáo viên treo bảng ghi sẵn câu hướng dẫn học sinh luyện đọc. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm. 4.Củng cố. - Yêu cầu học sinh thảo luận tìm nội dung bài. 5.Dặn dò: - Chuẩn bò: “Phong cảnh đền Hùng”. - Nhận xét tiết học - Học sinh ghi dấu nhấn giọng, ngắt giọng. - Tổ, nhóm, cá nhân thi đua đọc diễn cảm. - Học sinh thảo luận nhóm đôi, tìm nội dung chính của bài: “Ca ngợi những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo.” TOÁN Tiết 118 GIỚI THIÊÏU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU. I.Mục tiêu: -HS nhận dạng được hình trụ, hình cầu. -Xác đònh được đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu. - BT cần làm : B1 ; B2 ; B3. II.Chu ẩn bị : Bộ ĐDDH Toán 5; 1 số vật có dạng hình trụ, hình cầu. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1.KT bài cũ: GV nhận xét, ghi điểm, 2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu hình trụ. -GV đưa ra vài hộp có dạng hình trụ: hộp sữa, hộp chè, Nêu : Các hộp này có dạng hình trụ. -Cho HS xem mẫu vật hình trụ trong bộ ĐDDH Toán 5. -GV đưa ra hình vẽ 1 vài không có dạng hình trụ để giúp HS nhận biết đúng về hình trụ. HĐ2: Giới thiệu hình cầu. Thực hiện tương tự như HĐ1. HĐ3: Thực hành. -Bài 1: GV treo bảng phụ có các hình vẽ như ở SGK lên trước lớp. -Bài 2: Tiến hành tương tự bài 1. Chốt: quả bíng bàn, viên bi có dạng hình cầu. -Bài 3: Tổ chức cho HS nêu 1 số đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu. 3.Củng cố: 4. Dặn dò: -Dặn HS về nhà tìm 1 số đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu. 2 HS làm lại BT3 của tiết 117. -HS xem xét nêu 1 số đặc điểm của hình trụ: có 2 mặt đáy là 2 hình tròn bằng nhau và 1 mặt xung quanh. HS quan sát, trao đổi để nêu: hình A và C là hình trụ. HS tự nêu kết quả. HS tìm nêu theo yêu cầu của bài tập. -Vài HS nhắc lại đặc điểm của hình trụ và hình cầu. [...]... hoá, kinh tế, lòch sử, con người VN -Các nhómn trưng bày tranh vẽ GV nhận xét, khen các nhóm gt tốt -Cả lớp xem tranh và trao đổi về nd tranh HĐ3: H.dẫn triển lãm nhỏ.(BT4) -HS hát, đọc thơ về chủ đề: Em yêu Tổ quốc GV yêu cầu HS trưng bày tranh theo nhóm Việt Nam GV nhận xét tranh vẽ của HS -HS nêu các mốc thời gian và đòa danh liên 3.Cũng cố quan đến những sự kiện của đất nước ta 4.Dặn dò: -Dặn HS thực... hiện tình u đất nước LấyCC 1,2,3 của NX 7 : Cả lớp II.CHuẩn bị: Tranh ảnh về đất nước, con người VN III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 3 HS đọc Ghi nhớ ở tiết 1 1.KT bài cũ: 2.Bài mới: HĐ1: H.dẫn làm BT1/ SGK -Các nhóm thảo luận GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm -Đại diện nhón trình bày về 1 mốc thời gian hoặc 1 đòa danh -Cc nhóm khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét, kết luận HĐ2: H.dẫn... I Mục tiêu: - - Kể được một câu chuyện về một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự an ninh làng xóm, phố phường - Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện hồn chỉnh, lời kể rõ ràng Biết trao đổi với bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Có ý thức góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp II Chuẩn bị: Tranh ảnh về an toàn giao thông III Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA... xét tiết học KHOA HỌC Tiết 48 AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN I Mục tiêu: - Nêu được một số qui tắc cơ bản sử dụng an tồn, tiết kiệm điện - Có ý thức tiết kiệm năng lượng điện II Chuẩn bị: - Một vài dụng cụ, máy móc sử dụng pin như đèn pin, đồng hồ,đồ chơi,…pin (một số pin tiểu và pin trung) - Tranh ảnh, áp phích tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm điện và an toàn III Các hoạt độngdạy học... HĐ1: H.dẫn HS quan sát nhận xét -Quan sát mẫu xe ben đã lắp sẵn -Cho HS quan sát mẫu xe ben đã lắp -GV nêu tác dụng của xe ben trong thực tế -H.dẫn HS q.sát toàn bộ và q,sát kó từng bộ phận -Q.sát kó từng bộ phận -Trả lời câu hỏi của GV: cần lắp 5 bộ phận: -Hỏi: Để lắp được xe ben theo em cần phải lắp Khung sàn xe và các giá đỡ; sàn ca bin và cá mấy bộ phận? Hãy kể tên cá bộ phận đó thanh đỡ; hệ thống... - Biết Tổ quốc em là Việt Nam: Tổ quốc em thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế - Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hố và kinh tế của Tổ quốc Việt Nam - Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước - u Tổ quốc Việt Nam - Tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quan tâm đến sự phát triển của đất nước * GDTGĐĐHCM (Liện hệ) : GD HS... HCM) + Qua đường TS, miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam * GD BVMT (Liên hệ) : Vai trò của giao thơng vận tải đối với đời sống II Chuẩn bị: Ảnh SGK, bản đồ hành chính Việt Nam, Tranh ảnh tư liệu III Các hoạt động dạy học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: Nhà máy hiện đại đầu tiên của... đôi những nét chính về - Học sinh thảo luận nhóm đường Trường Sơn → 1 vài nhóm phát biểu → bổ sung → Giáo viên hoàn thiện và chốt:  Giới thiệu vò trí của đường Trường Sơn (từ - Học sinh quan sát bản đồ miền Tây Nghệ An đến miền Đông Nam Bộ)  Đường Trường Sơn là hệ thống những tuyến đường, bao gồm rất nhiều con đường trên cả 2 tuyến Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn chứ không phải chỉ là 1 con đường Hoạt... sét đêm giao thừa” - Nhận xét tiết học ********************************************************************** Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2011 TẬP LÀM VĂN Tiết 47 ÔN TẬP VỀ TẢ ĐỒ VẬT I Mục tiêu: - Tìm được 3 phần ; tìm được các hình ảnh nhân hố, so sánh trong bài vă n (BT1) - Viết được đoạn văn tả 1 đồ vật quen thuộc theo u cầu của BT2 II Chuẩn bị: Giấy khổ to viết sẵn kiến thức cần ghi nhớ Tranh minh... xét sản phẩm lắp của các giản nhóm 3.Bài mới: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện Hoạt động 1: Thảo luận về các biện pháp phòng tránh bò điện giật * HS nêu được 1 số biện pháp phòng tránh bị điện - Thảo luận các tình huống dễ dẫn đến bò giật điện giật và các biện pháp đề phòng điện - Khi ở nhà và ở trường, bạn cần phải làm gì để giật (sử dụng các tranh vẽ, áp phích sưu tầm tránh nguy hiểm do điện . đổi về nd tranh. -HS h t, đọc thơ về chủ đề: Em yêu T quốc Vi t Nam. -HS nêu các mốc thời gian và đòa danh liên quan đến những sự kiện của đ t nước ta. KHOA HỌC Ti t 48 AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG. vi t Cả lớp nhận x t. -HS nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ về văn t đồ v t. - Chuẩn bò: Ôn t p về t đồ vâ t - Nhận x t ti t học. TOÁN Ti t 119 LUYỆN T P CHUNG. I.Mục tiêu: - Bi t tình. TUẦN 24 Thứ hai, 21 tháng 2 năm 2011. T P ĐỌC Ti t 47 LU T TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê – ĐÊ. I. Mục tiêu: - Đọc với giọng trang trọng, thể hiện t nh nghiêm t c của văn bản. - Hiểu nội dung: Lu t tục
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TUAN 24-LOP5-K.ANH -D.T, GIAO AN TUAN 24-LOP5-K.ANH -D.T, GIAO AN TUAN 24-LOP5-K.ANH -D.T